Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? - AO

Fjernelse af implantater
Hvorfor, hvornår & hvordan?
Anders Jordy
AO – basale principper
Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB
Middelfart, april, 2015
Learning outcomes
• Kende indikationer for implantatfjernelse
• Teknikker til implantatfjernelse
• Hvornår skal implantatet fjernes
Årsager til ikke at fjerne osteosyntesematriale
• Endnu en operation
• Ny risiko for operationskomplikationer
• Minimal invasive going in – maximal
invasive going out!
• Patientens symptomer bedres ofte ikke
• Ændret knoglestyrke
• ca. 10% reduceret knogletæthed i femur
efter skinneosteosyntese
Courtesy Nikolaus Schwarz, Austria
Årsager til ikke at fjerne osteosyntesematriale
• Implantat fejl erkendes først ved
udtagelsen
• Titaniumskruer og skruer med ”low
profile” hoved og lav kærv er svære at
få ud
• Pris
Årsager til ikke at fjerne osteosyntesematriale
• Implantat fejl erkendes først ved
udtagelsen
• Titaniumskruer og skruer med ”low
profile” hoved og lav kærv er svære at
få ud
• Pris
• 5-7% af alle ortopædkirg. indgreb i
Norge og Finland er fjernelse af
osteosyntesemateriale
Årsager til at fjerne osteosyntesemateriale
•
•
•
•
•
•
•
Børn
Infektion?
Non – union
Knækket skinne/skrue?
Allergi
Bløddelsirritation
Temperaturvariation
•
•
•
•
Skruer i leddet
Skinneløsning
Kosmetiske gener?
Forebyggelse af fremtidige
skader
• Sportsfolk?
• systemisk koncentration af
metalioner
Berkes M et al: maintenance of hardware after early postoperative infection following fracture
internal fixation, J Bone Joint Surg Am. 2010
DFDB multicenter undersøgelse
Vigtige trin ved implantatfjernelse?
Vigtige trin ved implantatfjernelse?
• Planlægning
Vigtige trin ved implantatfjernelse?
• Planlægning
•
•
•
•
•
•
Hvad er det der sidder derinde?
Hvad har vi af specifikke instrumenter til fjernelse af implantater
…og har vi det her i huset?
Hvornår er det sat i?
Universelt skruefjernelsessæt
Universel marvsømsfjerner
Hvornår kan man fjerne?
• Hvornår kan man forvente at en fraktur er helet?
• Direkte heling
• Indirekte heling
• Skinner på diafyser
• 18 – 24 måneder voksne
• 6 – 18 mdr. børn
• Metafyser
• 6 mdr.
• Søm
• 1 år
Kilde: AO
Hyppige problemer ved fjernelse af skinne og skruer
• Indvækst svarende til skruehovedet
• Ødelagt kærv
• Låseskruen sidde uhjælpeligt fast i skinnen
Ehlinger 2009
Indvækst svarende til skruehovedet
• Årsag
• Moder natur!
• Stål/titanium
• Løsning
• Fjernelse af knogle/fibrøst væv
•
Ehlinger 2009
Ødelagt kærv
•
•
Årsag
•
Svær tilgængelig skrue
placering
•
Anvendelse af slidt ‘ikke-skarp’
skruetrækker primært
•
Låseskruen isat uden
anvendelse af ”moment”
skruetrækker
Løsning
Ehlinger 2009
Ødelagt kærv
•
•
Årsag
•
Svær tilgængelig skrue
placering
•
Anvendelse af slidt ‘ikke-skarp’
skruetrækker primært
•
Låseskruen isat uden
anvendelse af ”moment”
skruetrækker
Løsning
•
Ornepiller
Ehlinger 2009
Låseskruen sidder fast i skinnen
• Årsag
• Dårlig opboring, ukorrekt placering eller
manglende brug af guide-udstyr. Medfører
upræcis indsættelse af skrue.
• For stor kraft ved indsættelse af skrue grundet
manglende anvendelse af moment
skruetrækker. Medfører ødelæggelse af kærv
og skruehul.
• Løsning?
•
Ehlinger 2009
Låseskruen sidder fast i skinnen
• Årsag
• Dårlig opboring, ukorrekt placering eller
manglende brug af guide-udstyr. Medfører
upræcis indsættelse af skrue.
• For stor kraft ved indsættelse af skrue grundet
manglende anvendelse af moment
skruetrækker. Medfører ødelæggelse af kærv
og skruehul.
• Løsning?
•
Ehlinger 2009
Fjernelse af marvsøm
Fjernelse af marvsøm
Fjernelse af marvsøm
Fjernelse af knækket marvsøm
Fjernelse af knækket marvsøm
Syndesmoseskruer?
Syndesmoseskruer?
• Siden man begyndte at sætte syndesmoseskruer i, har
det været debatteret om de skulle fjernes og hvornår
• Nogle anbefaler fjernelse efter 6-8 uger???
•
Monga 2008, Tile 2005, Hooper 1983, Costigan 1953, Vasli 1957
Syndesmoseskruer
• Argumenter for fjernelse af skruer
• Påvirkning af bevægelighed mellem tibia og fibula
• Nedsat dorsal fleksion af foden
• Risiko for at skruen knækker
Hooper 1983, Miller 2010, Melvin 2008
Syndesmoseskruer
• To retain or remove the syndesmotic screw: a review of
literature
Inklusions
kriterier
1. januar 2000 – 1. oktober 2010
Outcome af både fjernede og ikkefjernede skruer
Antal studier inkl.
7
Tidspunkt for
fjernelse af skruer
3 måneder postop
Konklusion
6 studier: Ingen forskel i outcome hvad
enten skruerne var fjernet eller ej
1: Dårligere outcome hos pt med intakt
skrue sammenholdt med pt hvor skruen
var knækket, var løs eller var fjernet
Schepers T, Arch Orthop Trauma Surg 2011; 131: 879883
Tibia-marvsøm
• Argumenter for rutinemæssig fjernelse af marvsøm:
• Undgå stress shielding
• Ingen forskel før og efter fjernelse af
marvsøm i flg. Brumback et al
• Undgå evt. kommende besværlig kirurgi
•
Brumback 1992, Zenios 2004
Gösling et al, 2005
Karladani et al, 2007
Studie design
Retrospektivt
Retrospektivt
Antal patienter
44
72
Asymptomatisk før fjernelse af
søm
18
14
Symptomatisk før fjernelse af søm
26
58
Indikation for fjernelse af marvsøm
Rutine
Smerter, infektion, prominerene
skruer, pt ønske
Ved follow-up
17% af asymptomatisk pt
udviklede smerter
56% færre smerter
19% uændret smerter
73% af symptomatisk pt
havde færre smerter
Andet
Konklusion
25% forværret smerter (heraf
3/14 som forud for indgrebet
var asymptomatiske)
Ingen sammenhæng mellem
smerter ved follow-up og køn,
alder, høj el. lavenergi fraktur,
helingstid, tid inden fjernelse af
marvsøm, infektion, malunion,
nonunion
Rutinemæssig fjernelse
skal overvejes nøje
Amotio på relevant indikation
Gösling et al, 2005
Karladani et al, 2007
Studie design
Retrospektivt
Retrospektivt
Antal patienter
44
72
Asymptomatisk før fjernelse af
søm
18
14
Symptomatisk før fjernelse af søm
26
58
Indikation for fjernelse af marvsøm
Rutine
Smerter, infektion, prominerene
skruer, pt ønske
Ved follow-up
17% af asymptomatisk pt
udviklede smerter
56% færre smerter
19% uændret smerter
73% af symptomatisk pt
havde færre smerter
Andet
Konklusion
25% forværret smerter (heraf
3/14 som forud for indgrebet
var asymptomatiske)
Ingen sammenhæng mellem
smerter ved follow-up og køn,
alder, høj el. lavenergi fraktur,
helingstid, tid inden fjernelse af
marvsøm, infektion, malunion,
nonunion
Rutinemæssig fjernelse
skal overvejes nøje
Amotio på relevant indikation
Forebyggelse
• Undgå at skulle fjerne osteosyntese materialet ved planlægge
den primære operation – pre-operativ planlægning og ”RFM”!!
• Anvend guide til låseskruer
• Låseskruen skal følge aksen i den for-borede kanal
• Anvendelse af moment skruetrækker ved indsættelse af
låseskrue
• Anvend ikke slidte skruetrækkere
Hvad har i nu lært?
• Osteosyntesemateriale skal ikke fjernes rutinemæssigt
• Det kan være vanskeligt at gennemføre operationen
tilfredsstillende
• Hvis du skal fjerne det, skal du være godt forberedt.
• Patienten skal have realistiske forventninger