Hvornår og hvor skal vi spille? Hvordan spiller vi?

Hvornår og hvor skal vi spille?
De 4 el. 5 hold i hver pulje aftaler selv indbyrdes hvilken
dato og tidspunkt samt hvilken sløjfekombination der
skal spilles. Hvert hold skal således spille 3 el. 4 gange i
indledende pulje. Disse matcher skal være afviklet
senest fredag, den 31. juli kl. 22.00.
På hjemmesiden kan man se mere på:
http://hjoerringgolf.dk/diverse-menu/bryghusetvendia.aspx
Hvordan spiller vi?
Spillehandicap
Hvert par har et spillehandicap som udregnes ud fra en
formel, hvor spilleren med lavest spillehandicap vægter
60 procent, mens makkeren vægter 40 procent. Se
vedlagte tabel til udregning af dette.
Når begge par har beregnet deres spillehandicap
trækkes det laveste spillehandicap fra det højeste og
resultatet er det antal streger, som det par med det
højeste spillehandicap skal sætte på scorekortet (Touch
standeren kan desværre ikke udskrive disse, så disse
laves manuelt). Eksempel: Par nr. 1 har 17 i
spillehandicap og Par nr. 2 har 12 i spillehandicap. Det
betyder at Par nr. 1 har 5 streger (ekstra slag) som sættes
på de 5 sværeste huller som normalt.
Foursome.
Hvert hold vælger før start hvilken af holdets to spillere
der skal slå det første slag på de ulige huller (1., 3., 5. osv)
og hvem der skal slå det første slag på de lige huller (2.,
4., 6. osv). Efter det første slag på hullet er slået, skiftes
holdets to spillere til at slå til bolden indtil den er i hul.
Herrer spiller fra Gul og Damer fra Rød teested.
Hulspil
Hvert hul repræsenterer et point, som der spilles om.
Laveste nettoscore på hullet vinder hullet. Er
nettoscoren ens, deles hullet. En match vindes af det
par, der er flere huller op, end der er huller tilbage at
spille. Ender matchen uafgjort deles matchen.
Hulspil – regler
Der er nogle regler hvor disse afviger mellem slagspil og
hulspil. Fx vil der i langt de fleste tilfælde hvor der i
slagspil tildeles 2 straffeslag i stedet i hulspil betyde at
hullet er tabt. Man må fx også gerne ramme
modstanderens bold, når begge bolde ligger på green.
Deltagerne opfordres til at kontrollere disse regler og
evt. søge assistance hos turneringsdommeren.
Hvad gør vi efter runden?
I kontrollerer resultatet af runden (angiver hvilket par
der har vundet og med hvor meget, fx 4/3 som betyder
4 op og 3 huller tilbage eller 1/0 eller om den er endt
uafgjort) og skriver scorekort under. Kortet afleveres til
turneringsledelsen (John Friis) som opdaterer stillingen i
puljen.
Hvad sker der efter puljerne er færdigspillet?
Blandt puljevinderne – som selvfølgelig får en præmie og 2’erne i hver pulje trækkes der lod om hvem der skal
møde hvem i de 4 kvartfinaler. Dette er en knockout fase
hvor vinderne går til semifinalen og taberne er ude.
Disse skal være afviklet senest søndag, den 30. august
kl. 22.00
Semifinaler og finaler afvikles efter nærmere aftale med
turneringsledelsen.
GOD FORNØJELSE!
Bryghuset Vendia Parturnering
Turneringsleder:
John Friis. Telefon 4232 1906 Email: [email protected]
Se også her:
http://www.v-bistro.dk/index.php
http://www.bryghusetvendia.dk/index.php