Klik her - Boghandlerforeningen

BOG-ELEV NYT 1
Information fra Boghandlerforeningen
2015
Invitation til
Elevtræf 2015
for 7. gang - men nu på en ny måde...
Du kan møde de andre, netOm Elevtræffet i øvrigt
værke, få en god oplevelse og Det er Boghandlerforeningens uddannelsesudvalg, der arrangerer Elevtræflære om bøger og branchen
fet i samarbejde med Handelsfagsko-
Fakta om Elevtræf 2015
Branchekendskab, litteratur
og markedsføring
Boghandlerforeningens Elevtræf er for len. Indholdet er tilrettelagt i samarbejarrangeret af Boghandlerforeningen &
alle elever i dansk boghandel, både de, de med boglinjens 2 lærere Jacob
Handelsfagskolen
der lige er startet, og også de ’gamle’,
15.-16.
september 2015
Ullerichs Andersen og Lisbeth
som måske er næsten færdig med udHandelsfagskolen i Skåde
dannelsen.
Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg
Som nævnt holdes det nu for 7.gang, men
Hvem kan deltage: Alle elever i dansk
som noget helt nyt arrangeres det nu i et
boghandel som har en godkendt uddandirekte samarbejde med Handelsfagskonelsesaftale. Handelsfagskolen udsender
len og de lærere, som du også møder i
invitation i uge 27 til alle elever og deres
undervisningen igennem din uddannelse.
butikker.
- Du møder alle de andre boghandlerTilmelding til Handelsfagskolen snaelever på tværs af kæder og geografi.
rest muligt og senest mandag d. 31/8.
Bekræftelse udsendes til alle tilmeldte
- Du kan netværke, få gode idéer og lære
Schmidt Mikkelsen. Begge lærere
pr. mail fra Boghandlerforeningen. Tilmelaf de andres erfaringer.
ding er bindende. Evt. afbud skal ske til
deltager i Elevtræffet.
- Og ikke mindst møder du en række
Handelsfagskolen. Fravær fra Elevtræffet
spændende oplægsholdere, både fra
Det gør Uddannelsesudvalgets 3 med- uden gyldigt afbud faktureres med kr.
branchen og udefra.
lemmer også : Lene Kørnov Rasmus- 1000 til boghandlen.
sen, Michael Bach-Marklund og Tri- Supplerende oplysninger:
Elevtræf er gratis for dig
Fra medio juli kan du følge forberedelserne Thougaard, sammen med Bogog også for din boghandel
handlerforeningens direktør Olaf Wins- ne på http://www.boghandlerforeningen.dk/
Elevtræf 2015 som et valgfrit specialefag
på Handelsfagskolen og indgår derfor
som en del af uddannelsen.
Elevtræf 2015 holdes på Handelsfagskolens kursuscenter i Skåde lige uden for
Aarhus. Samtidig er der et hold elever
(BOG3-44) på kursus i Odder. De deltager naturligvis alle i Elevtræffet og behøver ikke tilmelde sig Elevtræffet..
Boghandlerforeningen betaler programudgifterne og Handelsfagskolen dækker din
boghandels udgifter til transporten til Aarhus t/r og lønrefusion til din boghandel, helt på samme måde som under dine andre skoleophold.
Elevtræf 2015 afholdes tirsdag d 15.
september 2015 fra kl. 12 til onsdag d.
16. september kl. 17.
Du kan her læse mere om træffets indhold, om de medvirkende og se programmet. Invitationen får du og din boghandel
direkte fra Handelsfagskolen.
løw, som nu er foreningens dagligt
ansvarlige på uddannelsesområdet.
Jens Clausager, der tidligere havde
dette ansvarsområde, har på ad hoc
basis haft ansvaret for planlægningen
af Elevtræffet og er tovholder på arrangementet, som han også er mødeleder
for.
Velkommen til
Elevtræf 2015
elevtraef-2015.aspx
Her opdateres programmet og yderligere
præsentation af de medvirkende. Fra omkring 1. august kan du se deltagerlisten,
der løbende opdateres, og fra slutningen
af august kan du finde de nødvendige
praktiske oplysninger og rejsevejledning
på disse hjemmesider.
Har du spørgsmål vedr. deltagelsen i
Elevtræf 2015 kan du kontakte Jens Clausager på [email protected] eller direkte på
telefon 20 14 20 44.
BOG-ELEV NYT NR. 1/2015
SIDE 2
Dem møder du bl.a.
om bøger og litteratur:
Tirsdag d. 15. september 2015
Kl. 11-12
Ankomst og indkvartering
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Frokost
Velkomst,
Præsentation af program og deltagere
Spændende bøger i vort efterårsprogram
JP/Politiken: Salgskonsulent Tina Møller
Gyldendal: Salgskonsulent Anja Søderstrøm
samt enten Lindhardt og Ringhof eller Peoples Press
Kaffepause
Kl. 13.30
Kl. 15.15
Kl. 15.30
Kl. 16.30
Trendvarer og NonBook i boghandel
Oplæg om boghandlens nonbook & trendvarer v/
trendindkøber Karen Klarbæk, Indeks Retail
Pause
Kl. 16.45
Sådan lavede jeg min fagprøve
Faglærer Jacob Ullerichs om fagprøven, som afslutter
boghandleruddannelsen og 2 elever med vidt forskellige fagprøver fortæller om deres fagprøver, fra idé, om
udførelsen og resultatet.
Kl. 18.00
Pause
Kl. 18.30
Kl. 20.00
Festmiddag
Festmiddagen er sponsoreret af JP/Politikens Forlag
Festtalere: Forlagsdirektør Lene Juul , JP/Politikens
Forlag om forlaget og forfatteren Erik Valeur, der vil
fortælle om sin nye bog ”Logbog fra et livsforlis’. Kl. 23.30
Transport af BOG3-eleverne til skolen i Odder
Onsdag d. 16. september 2015
Kl. 08.30
Kaffepause &
workshops
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 14.15
Kl. 14.45
Kl. 15.15
Kl. 15.30
Kl. 16.15
Kl. 16.45
Kl. 17.00
Transport af BOG3-eleverne fra Odder til Skåde
Markedsføring 1:
Boghandlen og de sociale medier
Astrid Haug, fmd. for Dansk Kommunikationsforening og ekspert i Sociale Medier
Oplæg efterfulgt af workshops om strategien for brug
af de sociale medier i din boghandel, tilrettelagt og
styret af Astrid Haug.
Opsamling i plenum
Frokost
Markedsføring 2
Dette emne introduceres nærmere på hjemmesiden
medio juli
Kort pause
International Congress of Young Booksellers,
Valentin Hammershøi (Årets Unge Boghandler
2015) fortæller om ICYB i Køln i 2015
Kaffepause
Foreningen Uglevirke og mulighederne for støtte
til studierejser, uddannelse mv. v/ Jens Clausager
3/4 spørgetime. Her kan du spørge om alt: uddannelsen, elevsamarbejde, skoleophold, boghandlerforeningen mv. Lærere & uddannelsesudvalg mfl. svarer
Evaluering af Elevtræf 2015
Afslutning ved Lene Kørnov Rasmussen
Afrejse og hjemtransport / BOG3 transport til Odder
Lene Juul er direktør for JP/
Politikens Forlag og fortæller ved
festmiddagen om sit job og forlaget mv.
Erik Valeur, f. 1955, dansk journalist og mediekommentator i bl.a.
DR, på Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten og Information. Hædredes i 1995 med Cavlingprisen sammen med to kolleger på DR for dækningen af begivenhederne på Nørrebro den 18.
maj 1993. Var desuden medstifter
af Månedsbladet PRESS, som
modtog Cavlingprisen i 1987. Forfatter til bl.a. debatbøgerne Stop
Pressen (1993), Magtens bog
(2002), samt 60 skarpe skud (2007).
Anja Søderstrøm (tv) og Tina Møller er begge
salgskonsulenter for henholdsvis Gyldendal og
JP/Politikens forlag og besøger landets boghandlere kommer på Elevtræffet
Det forventes også, at enten Lindhardt og Ringhof
eller Peoples Press deltager i præsentationen af
spændende bøger i forlagenes efterårsprogram.
Om markedsføring
og sociale medier
Astrid Haug rådgiver
virksomheder og organisationer om sociale medier
og digital strategi. Hun er
forfatter til to bøger om
sociale medier samt formand for Dansk Kommunikationsforening. I valgkampen 2015 analyserede hun
de politiske partiers brug af de sociale medier for
TV2 News.
Præsentation af de
øvrige medvirkende:
De øvrige medvirkende præsenteres nærmere
på hjemmesiden sammen med det opdaterede
program fra medio juli. Link:
http://www.boghandlerforeningen.dk/elevtraef-2015.aspx
Program version 1—Opdateret pr. 26/6 2015