Eksekutive funktioner hos børn og unge

ØD
M
PÅ
OS
TID & STED
KURSUS
Den 27. januar 2016 på Scandic, Kolding.
Den 3. februar 2016 på Scandic Sydhavnen, København.
Begge dage kl. 09.00-16.00
TILMELDING
Tilmeld dig inden den 23. december 2015 via www.seminarer.dk eller kontakt os på telefon 66 15 90 43.
PRISER OG RABATMULIGHEDER
Pris pr. deltager kr. 2.529,- for kunder på vores mailliste og 2.810,- for andre. Priserne er inkl. forplejning
og ekskl. moms. Tilmeld dig maillisten på www.seminarer.dk/nyhedsmail.
Hvis din arbejdsplads har deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere
rabat. Helt op til 20% ekstra.
Rabatten er knyttet til jeres EAN-nummer (for arbejdspladser uden EAN-nummer: CVR-nummer).
Gå ind på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat, og se hvor stor rabat I kan opnå.
Eksekutive
udfordringer
hos børn
og unge
DELTAGERBEVIS
Du får et deltagerbevis på dagen.
Besøg www.seminarer.dk, hvor du kan se vores øvrige spændende arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler
Få redskaber til at vurdere og
træne de eksekutive funktioner
Havnegade 90 · 5000 Odense C · Tlf 66 15 90 43 · [email protected] · www.seminarer.dk
SEMINARER • KURSER • KONFERENCER • UDDANNELSER
Ikke alle børn og unge
har samme forudsætninger…
Ida klynger sig til det velkendte. Hun bliver frustreret og gal, når der opstår forandringer
i de daglige rutiner. Mikkel har det bedst foran computeren og trækker sig fra fællesskaber, hvor der stilles krav om fleksibilitet. Begge børn giver bekymringer hos omgivelserne - for hvad er der galt? Hvorfor er Ida så besværlig og Mikkel så vanskelig at trænge
ind til? Og hvordan hjælper vi børnene bedst?
Nogle børn og unge har nedsatte eksekutive funktioner. Det betyder, at de har det svært med
mere komplekse handlingsprocesser som f.eks. at foretage valg, bruge arbejdshukommelsen
eller justere egen adfærd i relation til nogle ydre rammer, heraf deres følelser og selvkontrol.
I arbejdet med børn og unge er det derfor vigtigt at have viden og helt konkrete redskaber til
at arbejde målrettet med de eksekutive funktioner. Det gør, at vi kan tage vare på nogle af de
udfordringer som børn og unge kan have - f.eks. problemer med at tage initiativ, manglende
selvregulering eller evne til at tolke sociale situationer.
Med udgangspunkt i den nyeste forskning på området sætter psykolog og specialist i børneneuropsykologi Käte From fokus på begrebet eksekutive funktioner set i et udviklingsperspektiv.
Derudover stiller kurset skarpt på den pædagogiske praksis og intervention.
Indhold på dagen
Første del af kursusdagen indeholder en begrebsmæssig afklaring af eksekutive færdigheder
og en beskrivelse af de involverede hjernefunktioner bag. Derudover er der en gennemgang af
det livslange udviklingsmæssige aspekt.
Anden del vil primært være praksisorienteret med fokus på observation og vurdering. Käte
From giver også konkrete redskaber og metoder til, hvordan de eksekutive funktioner kan trænes og støttes.
EKSEKUTIVE FUNKTIONER
Eksekutive funktioner dækker over en samling relaterede færdigheder, der er involveret i at
kontrollere og håndtere målbevidst og målrettet adfærd, herunder kognition og emotion. Eksekutive funktioner kommer i spil, når barnet eller den unge skal i gang med nye eller sammensatte handlinger. Det kan være praktisk problemløsning, leg eller lektielæsning. Altså handlinger,
der ligger ud over de almindelige rutiner.
UDBYTTE
UNDERVISER
Viden:
Käte From er psykolog, specialist og
supervisor i børneneuropsykologi
og ekstern lektor på Københavns
Universitet, hvor hun underviser i
børneneuropsykologi.
• Teoretisk og praktisk forståelse af det meget
sammensatte begreb eksekutive funktioner
med udgangspunkt i nyeste forskning.
• Det hjernemæssige grundlag for eksekutive
dysfunktioner.
Redskaber:
• Præsentation af en konkret model, som
umiddelbart kan anvendes i det daglige
arbejde.
• Vurdering af eksekutive færdigheder;
ideer til at spotte eksekutive dysfunktioner hos børn og unge, og
ideer til at iværksætte konkret og
målrettet intervention.
• Indsats overfor eksekutive
dysfunktioner i forskellige aldersgrupper.
Desuden har hun privat praksis i
Hvidovre og har mange års erfaring
med at arbejde med børn og unges
eksekutive dysfunktioner – og deres
forældre.
Käte From er sammen med Anne
Vibeke Fleischer forfatter
til fagbogen Eksekutive
funktioner hos børn og
unge (Dansk Psykologisk Forlag).
Hun er desuden medforfatter til bøger i serien
Psykologi for
børn, der er
målrettet
børn i henholdsvis alderen 4-8 år
og 9-13 år
og deres
voksne.