Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster Nr. 2

Nr. 2 - Juni
2015
Sommer
Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster
Medlemsblad for MZ Klub Danmark
MZ Klub Danmark
Revisor:
Formand:
Gustav Hansen
Sjølund Gade 37
6093 Sjølund
40 86 34 05
[email protected]
Birte Sørensen
Hobrovej 81
8920 Randers NV
[email protected]
Kasserer:
Medlemsansvarlig:
Ole Østergaard Nielsen
Blærevej 102
9600 Års
22171314
[email protected]
Bo Møller Jensen
Vegavej 40,
9200 Aalborg sv.
[email protected]
Webmeister:
Klubartikler:
Gunnar Egede Olsen
Gammel Dråbyvej 42
3630 Jægerspris
[email protected]
Jens Vendorf
Havrevænget 9
3650 Ølstykke
60707692
[email protected]
Redaktør:
Steen Franch
Skivevej 57,
Thorum,
7870 Roslev.
97597101
[email protected]
2
www.mzklub.dk
Næste nummer:
01.03.15
Deadline:
15.02.15
Oplag:
250 stk.
Giro:
531-6863
SWIFT – BIC: DABADKKK
IBAN : DK1030000005316863
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
Redaktionelt
MZ-Nyt udkommer 4 gange årligt,
ca. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12. Hvis der
viser sig et andet behov, kan dette
ændres uden varsel. Sidste frist for
indsendelse af stof til bladet er altid
d. 15. i måneden før. Alle er velkomne til at komme med indlæg til
bladet. Dette kan være om hvad
som helst, men selvfølgelig er det
sjovest med noget der omhandler
vores fælles interesse for motorcykler og MZ i særdeleshed. Redaktionen forbeholder sig ret at dele indlæg over flere numre, hvis den heldige situation skulle opstå, at der
ikke er plads. Indlæg må ikke inde-
holde tekst eller billeder, der generelt kan virke stødende på andre.
Indhold i offentliggjorte indlæg udtrykker ikke nødvendigvis hverken
bestyrelsens eller redaktionens holdning.
Forside:
Henrik Junkers fine gamle ES 250/1
fra 1965. Den har siden så fået en
TS motor på, også en 250’er. I sine
unge dage har den kørt i Rostock og
den kom til Danmark for ca. 15 år
siden.
Indhold:
Bestyrelse, navne og adresser
2
Redaktionelt
Formandens ord
Fra redaktøren
Turberetning, Tour de Triangel, 2014
Fra Japan til England
Tændingsbanken
Vest eller ej
Indbydelse til Højlandstræf
Grænsetræf 2015
Hvem er hvem og på hvad
Annoncer
Indbydelse til Limfjordstræf
Træf og arrangementskalender 2015
3
4
4
5
9
13
20
21
22
25
27
28
31
MZ KLUB DANMARK
3
Formandens ord
Af: Gustav Hansen
Her midt i forårets flotte lysegrønne
farve er det skønt at køre en tur på
sin MZ, allerede nu har Henrik afholdt grænsetræf, der var meget vellykket og træffet i Holland er forhåbentligt også forløbet efter planen.
Jeg vil gerne i denne sammenhæng
sige tak til Henrik og Eva for det
flotte arrangement, der skabte gode
rammer for det gode samvær og
hygge, og jeg håber at de kan overtales igen til næste år.
Næste træf er Samsøtræf den 5/6 7/6 hos Tom og Anne og Internationalt træf den 12/6 - 14/6 på MCCamp Fyn. Her glæder jeg mig til at
møde så mange som muligt af jer til
et par dage på den ene ø og den anden. Bemærk at vi stadig mangler
ideer til en placering af næste års
træf.
Jeg har ikke rigtigt fået lavet noget
på MZ'erne i vinter, da værkstedet
ikke rigtigt trak, når det var koldt
udenfor, men nu er temperaturen
oppe og projekterne kommer stille
og roligt igennem. Jeg har som det
seneste købt en Yamaha 125, der ud
over at være så billig, at jeg ikke
kunne sige nej, også viser, hvad totakteren med nok midler kan levere.
Den er stadig tro mod de grundlæggende mål, som de kopierede fra
DKW125'eren. Og den minder mistænkeligt meget om de maskiner,
Walter Kaaden sendte på banerne i
60'erne. Litereffekt på 250 hk og
hyppige gearskift er en del af morskaben på sådan en. Når man så
kommer over på MZ'en igen, så
glædes man over det rolige temperament og gode bundtræk.
Med venlig hilsen Gustav Hansen
Fra redaktøren
Af: Steen Franch
Vi er gået tilbage til den lysegrønne,
da flere har givet udtryk for, at den
anden var for mørk. Den så da også
mørkere ud på tryk, end den gjorde
på min skærm. Andre ting er også
rettet lidt til.
der både er lidt teknik, lidt turhistorier og andet, så der skulle være noget for enhver smag.
Jeg har forsøgt at blande stoffet, så
Venlig hilsen Steen
4
Tak for tilsendt materiale. Uden dette ville bladet blive lidt tyndt.
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
Turberetning,
Tour de Triangel, 2014
Af Gunnar Egede Olsen
Jens (Vendorf) og jeg har et stykke
tid haft planer om en trekanttur med
Zschopau og Holland som hjørnepunkter. Den skulle egentligt have
fundet sted i foråret 2014, således at
vi ankom til vor hollandske ven,
Wietze’s 10 års Oostblock jubilæums
træf i Friesland. Et træf vi og en
håndfuld medlemmer af MZ-klub
Danmark har deltaget i adskillige
gange.
Men Jens’s manglende gennemslagskraft i hjemmet betød at han skulle
blive hjemme til knægtens konfirmation, så vi ændrede planen til september, så vi kunne deltage i MZ klub
Hollands 35 års jubilæumstræf, i
MZ KLUB DANMARK
Reek nær Nijmegen.
Altså en trekant – Tour de Triangle
- til Zschopau og se hvad der måtte
være tilbage af den gamle fabrik,
tværs over Tyskland gennem det
smukke Harzen som vi også gerne
ville se, når vi nu var på de kanter.
Videre til Nijmegen for at være
med til det Hollandske jubilæums
træf, en samlet tur planlagt til ca.
2500 km..
Cyklerne er de sædvanlige, Jens’s
ETZ 251 med de store tasker og
min ETZ 250 ”Grand Touring”
sidevognsmaskine.
Søndag 31.august/mandag 1. september.
Natten til søndag har der været skybrud i København, der er faldet 100
mm regn. Her i Jægerspris, blot 45
km. der fra, er der ikke faldet en
dråbe før søndag eftermiddag, der
kom det. - Heldigvis stilnede det
lidt af sidst på dagen, vi skal nå en
færge fra Gedser, klokken 01 nat.
Udtrykt på en anden måde, vi tog
hjemmefra i august og kom med en
færge i september.
Denne løsning blev valgt for at
kunne køre de ca. 460 km. fra Rostock til Zschopau, med behørige
pauser og så alligevel kunne nå
frem så vi kunne rejse teltene i
dagslys.
5
Vi var lidt våde da vi gik ombord
på ”Kong Frederik”, Jens’s bemærkning var; ”Nu kan det da heldigvis kun gå fremad” – troede vi
til vi mødte tågen og den første
”Umleitung”.
Det var stadig mørkt da færgen lagde til i Rostock klokken halv fire
om morgenen, regnen er stilnet af
og afløses af en tiltagende tåge. Da
vi senere drejede væk fra motorvejen, lå mørket og tågen tæt omkring
os, vi listede mod Gustrow, som var
mål for vores første tankning.
Det skulle blive værre endnu, kort
før Gustrow blev vi sendt ud på en
”Umleitung” = omkørsel. De kan
noget med de omkørsler i Tyskland,
med et skilte system som vi ikke
rigtig har forstået. Det ender altid
med en enorm lang køretur inden
man er tilbage på ruten, det lykkedes dog og vi fik tanket.
Vi kører mod syd og fornemmer i
det tågede tusmørke, et landskab
med søer omkring os, først nær
Berlin slipper mørket os. Resten af
turen ned mod Zschopau foregik i
en tåget regndis og med koncentrationen på den omgivende trafik.
Nærmere Chemnitz begyndte det
igen med omkørsler og da vi stædigt fastholdte, at køre på de mindre
6
veje, endte det med, at vi ankom til
byen fra sydøst i stedet for nord – vi
gav op og søgte den nye motorvej
B174 mod Zschopau og vores valgte
campingplads, som ligger ca. 5 kilometer før.
Vi ankom til campingpladsen ved
17 tiden, efter at have deltaget aktivt
i myldretidstrafikken i Chemnitz.
Campingpladsen kalder sig skovcamping, dels på grund af omgivende træer og dels da ejeren har arbejdet som træfælder i Canada, overalt
er der kunstværker lavet med en kædesav og her er rent og pænt. B174
kan lige høres gennem træerne.
Hvis andre vil af sted, kan den anbefales: Waldcampingpladz Erzgebirgsblick, An der Dittersdorfer Hore
1, 09439 Amtsberg / OT Dittersdorf,
Erzgebirge (nær Zschopau).
Tirsdag 2. september.
Det er tidlig morgen, det småregner
nærmest en mellemting mellem tåge
og regn. Der lyder stadig højlydt
snorken fra Jens’s telt som blander
sig med en svag susen fra motorve-
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
jens morgentrafik. Ellers er her stille, jeg lister over til hegnet, bag en
busk, som man så ofte gør om morgenen når der er langt til toiletbygningen, hov der går en, jeg vender
mig lidt, der går også en, hvad laver
alle de mennesker? - det var ikke til
at finde et ugenert sted, skoven var
fuld af svampeplukkere.
Vi skal ned til Zschopau og ville
selvfølgelig køre ad de små veje,
men en fejlkørsel i en rundkørsel
fangede os, så det blev B174 og bare få minutter efter var vi ved en afkørsel som bragte os lige til den
gamle fabrik.
Zschopau, hjemsted for produktion
af MZ, byen hvor Jørgen Skafte
Rasmussen anlagde sin forretning
som i en periode skulle blive verdens største motorcykelfabrik og
centrum for Walther Kaadens triumf
på racerbanerne med sine hurtige 2taktsmotorer.
Dette ”Mekka” er et must for en seriøs 2-taktfan at besøge. Nu er vi
der.
Det er en lille smule højtideligt at
stå her, man har jo set masser af billeder, læst og hørt historier fra de
”gamle” medlemmer som valfartede
herned i klubbens tidlige år.
Meget er forandret, 3 boligblokke er
nedrevet for at give plads for motorvej B174 som nu stryger tæt op ad
MZ KLUB DANMARK
Skafte Rasmussens gamle hus, der
ligger lige overfor fabrikken. En del
småbygninger omkring fabrikken er
fjernet, så der nu kun står de store
bygninger tilbage på en linie, næsten som en ”tidslinie”.
Vi går en tur langs bygningerne, helt
op bagerst, her kan man se hvordan
floden har været udnyttet til at levere energi til den tidligste del af fabrikken, ukrudt og bevoksning mellem fliser og foran døre og porte,
vidner om et vist forfald og en helt
anderledes udnyttelse af området
end tidligere.
7
Øverst på den største bygning ved
den store asfalterede plads hvor der
tidligere stod MZ står der nu MZZ,
som står for Multi - Zenter Zschopau. Der er liv i alle bygningerne,
som i dag anvendes af flere mindre
virksomheder af forskellig art, her
af flere motorcykelværksteder.
Man skal lede lidt før man finder en
form for mindetavle over hvad der
har foregået på stedet. I en af mcforretningerne hænger der en tavle
med en beskrivelse af stedets historie. Det er nok det nærmeste man
kan præcisere målet for en pilgrimsfærd i dag.
Kort derfra, oppe i byen, er der det
gamle Schloss Wildeck, der er indrettet som et museum for byen. Her
er en afdeling der beskæftiger sig
med grundlæggeren af byens motorcykeleventyr, Jørgen Skafte Rasmussen og hans betydning for byen,
samt en udstilling af motorer og
motorcykler fra DKW og MZ tiden.
8
En enkelt dansk motorcykel er kommet med, da den er produceret af
Disa (Dansk Industri Syndikat A/S)
med et vist samarbejde med familien
Rasmussen. Den var i øvrigt monteret med en engelsk Villiers motor.
Ved skranken kunne man købe forskellige souvenir, blandt andet en
medaljon med Skafte Rasmussens
portræt, nå ja han var sikkert en stor
forretningsmand. For mig er Walther Kaaden idolet, en medaljon
med ham havde været rimeligt, men
her var der ikke meget at hente.
Efter lidt snak med folkene bag
skranken om hvem vi var og hvad vi
skulle, blev vi enige om at det var en
god ide at overbringe en hilsen på et
fint postkort fra museet til MZ klub
Hollands jubilæumstræf.
Vi valgte ikke at besøge det nærliggende, andet motorcykelmuseum
Augustusburg Motorradmuseum, for
i stedet at køre tur i området. Jens
ville ud og prøve de veje som bl.a.
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
Harry Krintel har skrevet om i de
tidlige numre af MZ-nyt.
Det gamle østtyskland er stadig under forvandling, især vejsystemet
får en kraftig opgradering, hvad vi
senere måtte sande.
Det er spændende veje snoede og
stejle, 12 % stigninger med hårnålesving, op og ned. Ved en pause blev
vi enige om, at finde et sted at proviantere, GPS’en viste at der lå en
Aldi ca. 8 kilometer væk. Den tager
vi.
Efter en times kørsel med omdirigeringer ad lange omkørsler, nåede vi
frem til en tom byggegrund, jo - der
havde godt nok været en Aldi, men
ikke mere (måske man skulle have
opdateret GPS’en, men den er jo
kun 3 år gammel).
Nu ville vi bare hjem og efter yderligere en time på små veje med utallige omkørsler var vi havnet 20 km.
nord for campingpladsen, så opgav
vi og tog B174.
Fortsættes i næste nummer.
MZ ES 250 fra 1956.
MZ KLUB DANMARK
Fra Japan til England
Af: Mick Jefferys
Her fortsætter den spændende følgeton om fire MZ-kørere fra England,
som har fortaget en længere rejse
fra Japan til England i 2012. Den
lange tekst er venligst oversat fra
engelsk af to af klubbens medlemmer Flemming Christensen og
Flemming Andersen. Tak for det
store arbejde, som I har gjort.
Vi gjorde nu gode fremskridt med
gennemsnitlige dagsmarcher på 400500 km – indtil den aften Dick gjorde en chokerende opdagelse, som
han forklarer:
”Vi var standset for at slå lejr for
natten ca. 300 meter op ad en sidevej tæt på en rasteplads godt 30 km
vest for Krasnojarsk. Da vi tog bagagen af bemærkede vi, at bagageboxen på min cykel sad skævt. En
nærmere undersøgelse viste til min
skræk, at stellet var knækket ovenover bagfjedrene, og hjertet sank i
livet på mig. Jeg forudså en lang
forsinkelse, mens vi fandt en eller
anden til at svejse stellet. Mick havde monteret en stiver fra bunden af
sin box for at forhindre, at den skulle vride sig – men jeg havde ikke –
pokkers!
Arkivfoto
9
Vi gik i gang, afmonterede box, sadel m.v., og med et par stykker af en
teltstang og spændebånd formede vi
en skinne, så cyklen i det mindste
kunne køres til et værksted.
Tid til at få skruenøglerne frem! Dick opdager, at stellet er knækket.
Jeg opdagede også, at et af hjullejerne var ved at gå i stykker, formentligt på grund af en for kort kædestrammer. Men jeg havde ekstra
lejer med, så det var et mindre problem. Men jeg havde nu ret ondt af
mig selv og gik tidligt i seng for at
surmule!
Men Mick og Dave vat lavet af hårdere materiale og producerede en
tegneserie, som illustrerede vores
knibe. Daves stel var også revnet,
men ikke så slemt som mit, så vi
startede begge på cyklerne for at
finde en eller anden til at reparere
dem. Først tog vi til cafeen på ra10
Vores tegneserie, som vi brugte til at få
vores stel repareret
stepladsen, hvor vi - ved hjælp af
tegneserien og megen pegen - af de
flinke russere blev sendt 5 km ned
ad en vej til et lille værksted. Her
viste vi tegneserien til mekanikeren,
og han begyndte på stedet at reparere cyklerne ved at skære stykker af
en støddæmperstang fra en bil, hamre dem op i stelrørene og så svejse
revnerne.
Alt i alt tog det halvanden time, og i
al den tid smilte han ikke, men havde et fuldstændigt udtryksløst ansigt.
Da han var færdig takkede vi ham
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
og tilbød betaling, men ”Njet” sagde han, mens vi insisterede ”Da”.
Lidt en stillingskrig, men på bedste
internationale forhandlingsvis accepterede han til sidst halvdelen af
det tilbudte beløb. Så var der smil
hele vejen rundt og dunken i ryggen.
Som jeg har sagt før: De kære Russere!
Så var det tilbage til lejren, og jeg
tror, at Mick var overrasket over at
se os, for vi var kun væk i to en halv
time. Vi samlede cyklerne og lavede
lidt service. Hvad der først lignede
en katastrofe havde kostet os mindre
end en dags forsinkelse, og næste
dag var vi tilbage på landevejen.”
Det gik fint i starten, så faldt temperaturen og vi løb ind i en snestorm,
der varede det meste af en dag, vi
kom væk fra hinanden under en omkørsel, men ved et tilfælde mødtes
vi igen kort før vi kom tilbage til
hovedvejen. Kolde og trætte trak vi
ind på en rasteplads nær byen Marinsk, og da vi havde pakket ud,
ville vi i ”banja” eller sauna for at få
varmen. Det lykkedes lidt for godt,
så vi besluttede at køle os lidt af på
værelset inden vi tog tøj på igen.
Stor moro for caféejeren og hans
kone at se tre mænd ”streake” tværs
over parkeringspladsen med kun et
lille håndklæde til beskyttelse af
MZ KLUB DANMARK
ærbarheden!
Tomsk, en livlig universitetsby, var
næste anløb. Vi boede på et hotel
med det skønne navn Sputnik. Da vi
kørte så meget på motorcykel havde
vi gjort det til en vane at gå så meget som muligt, når vi var på sightseeing i byerne. Så vi gik rundt og
så det stedlige ”Kreml” (fæstning),
mange kirker og den store krigskirkegård, der ligger med udsigt til floden Tom.
Atter vestpå, over den kolossale Ob
flod forbi Novosibirsk (ca. halvvejs
gennem Rusland) og Omsk mod Jekatarinburg. Denne region er ret
sumpet, og da temperaturen steg,
begyndte myggene at forpeste vores
ophold hver gang vi standsede for at
slå lejr. De forblev en plage på resten af turen.
Ved et hvil mødte vi en hollandsk
gruppe, som kørte klassiske biler fra
Amsterdam til Beijing i et velgøren11
hedsrally. De var vel organiseret
med kamerahold og servicevogne,
som serverede kaffe, vafler og mekanisk assistance efter behov. Alt
sammen milevidt fra vores ydmyge
kortege. Vi inspicerede hinandens
køretøjer og udvekslede informationer om hvad der ventede forude, og
så, med en munter vinken, drog vi
hver vores vej. Lad os håbe, at de
klarede det.
Det var planlagt, at vi skulle besøge
Ural fabrikken i Irbit tæt på Jekatrin
-burg. Produktionen blev flyttet hertil fra Moskva under krigen, væk fra
den fremrykkende tyske hær, for at
blive genskabt i et tidligere bryggeri.
Dave spottede heldigvis den anonyme bygning, da vi kørte ind i byen. I
et lille museum knyttet til fabrikken
hjalp de venlige ansatte os med at
arrangere et besøg næste dag og viste os vej til et meget moderne hotel
i nærheden, hvor vi hurtigt omdan12
nede vores værelse til et kinesisk
vaskeri og tørreplads for vore telte.
Da vi ankom næste formiddag til
fabrikken, blev vi mødt af salgsdirektøren, den dejlige Marina, som
gav os en meget informativ rundvisning. Der er ingen samlebånd her,
de ca. 100 medarbejdere byggede
omkring 1000 maskiner årligt i små
partier eller på bestilling. Sidevognsproduktionen virkede meget
arbejdskrævende, og det var fascinerende at se fabrikationsområdet. I
malerværkstedet laves skabeloner i
hånden, så camouflagemønstret bliver unikt på hver maskine.
Vi nød fuldt ud besøget, men der
var et sørgmodigt skær over det hele, for skønt Marina var stolt og entusiastisk omkring deres produkt,
var det lige så klart, at fabrikken er
en skygge af sig selv. I dag produceres der kun en håndfuld maskiner
årligt, men fabrikken er besluttet på
ikke at dø.
Fem en halv uge og 9.200 km inde i
Rusland forbedres forholdene bestandigt, og vi føler, at vi nu er over
det værste og imødeser fremtiden
med stigende sindsro.
Fortsættes i næste nummer
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
Tændingsbanken
.Af Gunnar Egede Olsen
På MZ har lydbilledet for tændingsbanken en anden karakter end den
man sædvanligvis kender fra bilmotorer, her kendes lyden som en klar
metallisk klingen, men prøv at
”daske” til køleribberne på en ETZ’er med en mønt og lyt, gummidæmperne gør lydene dybere og tændingsbanken på en MZ lyder mere
som en ”klævren” der lægger sig
over den normale summende motorlyd.
Tændingsbanken kendes i to former,
den ene er den hvor hele gasblandingen tændes, før og uden tændrørets
gnist, eksempelvis meget høj temperatur, glødende kulaflejringer eller
tændrørselektroder, nogen har måske oplevet det på en motor der ikke
ville stoppe, efter tændingen var afbrudt.
Den anden form, er den jeg her beskriver som ”klæver”, denne form
for tændingsbanken sker efter at
tændrøret har startet en normal forbrænding afsluttes med, at en større
eller mindre del af den resterende
gasblanding eksploderer = tædingsbanken.
Det er lyden fra ”eksplosionerne” af
MZ KLUB DANMARK
end’gasserne som blander sig. End’gasserne er den restgas der befinder
sig længst væk fra tændrøret og som
på grund af et højt tryk, opbygget af
trykbølgen fra forbrændingen, selvantænder og afslutter forbrændingen
med en eksplosion.
Lyden af denne tændingsbanken,
kan ligge forskelligt i motorens arbejdsområde og med forskellig styrke, fra lyden af, at motoren ”går
hårdt” til en mere klar ”klævren”,
tonearten på denne ”klævren” kan
variere fra den høje lyse, som er den
værste, til en dybere og lidt mere
godmodig knurren oven i motorens
summen der fortæller at motoren er
på hårdt arbejde, men altid når motoren belastes op ad bakke eller under acceleration eller i modvind.
Nogle 300 cc lever med lidt
”godmodig” klævren uden den store
ulykke, men grænsen er hårfin, andre har betalt dyre reparationer for
stempelsætninger m. m.
Med en temperaturmåler på udstødningen vil man se temperaturen stige voldsomt, når denne ”klævrende”
lyd optræder.
Forbrændingsrummets flader er
”beskyttet” af en kold zone, et tyndt
lag hvor temperaturen er så lav at
”flammen” slukkes her, denne zone
opretholdes af motorens kølesystem
(køleribberne), den er nødvendig da
13
forbrændingen opnår temperaturer
langt over det omgivende aluminiums smeltepunkt. Ved tændingsbanken/eksplosion nedbrydes
”kold zonen” mærket med rød.
dette lag og de høje temperaturer
har direkte adgang til stempel, cylinder og topstykke, især er stemplet
sårbart på grund af manglende tilstrækkelig afkøling, varmen udvider
stemplet så det sætter sig fast i cylinderen – vi har en stempelsætning.
Ved adskillelse af en motor, som har
kørt med lidt ”klævren”, ses små
fragmenter af koks og måske også
aluminium, sidde spredt på forbrændingsrummets sider.
Hastigheden på den ”naturlige” upåvirkede flammefront, uden turbulenser, er konstant, det vil sige den tid
det tager at brænde en ”ladning” er
den samme uanset omdrejningstal,
kun påvirket af benzin/luft sammensætningen.
14
Hvis motoren arbejdede under disse
forhold ville den næppe kunne overstige 2000 omdr./min.
For at styre denne forbrænding, så
den ved højere omdrejninger kan
foregå hurtigere, har man arbejdet
med udformning af forbrændingsrummet, for at skabe turbulenser i
en kontrolleret form. Det er turbulensernes opgave er at rive flammefronten op og sprede ilden rundt i
forbrændingsområdet, således at
forbrændingen færdiggøres hurtigere, end hvis den kun var afviklet ved
flammefrontens ”naturlige” udbredningshastighed.
Turbulenserne sikrer også, at den
del af gasblandingen der befinder
sig i koldzonen cirkulerer med, så
den kan indgå i forbrændingen.
Turbulenser, stærkt forenklede.
Turbulenserne er påvirkelige af omdrejningstallet, således at høje omdrejninger giver kraftigere turbulenser og dermed hurtigere forbræn-
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
ding. Hastigheden på turbulenserne
skal være afstemt med motoren, hastigheden kan også blive for høj,
forbrændingsprocessen skal have tid
til at afsætte sin energi til stemplet
på sin vej ned, kan den ikke det, stiger trykket og så har vi balladen, der
skal altså være en vis balance i afgivet og optaget energi. Når stemplet
befinder sig 14 grader efter top skal
forbrændingens tryk være maksimalt.
(Når man eksempelvis skifter til et
lavere gear har stemplet lettere ved
at optage energien)
På MZ er forbrændingsrummet udformet med et squisområde og en
kugleformet ”bowle”.
Generelt ligger squisarealet på totaktsmotorer af denne type mellem
30 – 60 %, et stort squisareal, giver
stor kold flade og giver stor ydelse i
de lave omdrejningstal og mindre
ydelse ved høje omdrejninger. En
lavere squisprocent giver mere ydelse i høje omdrejninger, her menes
MZ KLUB DANMARK
over 7000 omdrejninger, næppe relevant i MZ sammenhæng.
Squisarealets vinkel i forhold til
stemplets krumning bør have en
”neutral” åbningsvinkel, eventuelt
”positiv” med størst åbning ind mod
bowlen, en negativ vinkel vil give
øget risiko for tændingsbanken.
På ETZ 250 er en neutral squisvinkel 14 grader. Squisvinklen har
sammen med squisarealet indflydelse på hastigheden af de turbulenser
der dannes i bowlen.
Turbulenser skal have en hastighed
som er afstemt til motoren, en for
høj hastighed kan altså også give
problemer med tændingsbanken. På
MZ bør squishastighed ikke nå over
30 m/s, gerne omkring 25 – 28 m/s..
Regner man på et fabrikstopstykke
fra en ETZ 250 med et normalt
squisareal på 57 %, er squishastigheden ved 6000 omdr. 28 m/s.
Overfører man disse 57 % til en 300
cc top vil squishastigheden imidlertid være 35 m/s.. Det vil øge, ja nærmest garantere, risikoen for tændingsbanken.
Tallene er beregnet med Gordon
Blair’s computerprogram.
Bekæmpelsen mod tændingsbanken
foregår traditionelt ved:
At sænke kompressionsforholdet,
15
eller måske rettere undgå, at gøre
det for højt ved ”tuning”, på en ETZ
bør forholdet være 1:10,5 for at fungere efter forventningerne, højere vil
give problemer med tændingsbanken, men realistisk set er et kompressionsforhold på 9,5 : 1 virkeligheden for en sidevognscykel, dette giver til gengæld et bedre træk i
top området.
At mindske squisarealet ved at øge
”bowlens” diameter (på 300cc MZ
er der mærkbar stor forskel på 50
mm. og 52 mm.) vil nedsætte
squishastigheden, men også kølefladen.
Husk at overholde kompressionsforholdet ved at regulere tilsvarende på
anlægs- og squisarealets flade.
At øge squisvinklen en grad eller to
(til 15 eller 16 gr.), også det vil nedsætte squishastigheden. Igen, overhold kompressionsforholdet ved at
regulere tilsvarende på anlægs- og
squisfladerne.
At justere til lavere tænding, eksempelvis gå fra 2,5 mm før top til 1,8
mm før top, så der tændes lidt tættere på, at stemplet er i top (TDC),
derved vil stempelvandringen opad
være mere afsluttet når trykbølgen
fra forbrændingen sætter ind (14 gr.
efter top).
16
At sætte større strålespids i, til en
federe benzinblanding (brænder
hurtigere), en federe blanding kombineret med senere tænding kan afslutte forbrændingsprocessen hurtigere.
Men alt i motorens konstruktion og
udformning har indflydelse på eventuel tændingsbanken, udstødningens
afstemning, benzinens kvalitet, vejr
og temperatur for at nævne lidt flere.
Somender Singh.
Under min stadige søgen efter
spændende ”motorstof” på ”inder”nettet, stødte jeg på Somender
Singh, en fyr som har taget patent
på en løsning af tændingsbankeproblemer, en løsning som virker i alle
forbrændingsmotorer, både 2 og 4
takter.
Somender’s vision er, at hans patent
Somender Singh
Arkivfoto
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
kan reducere Co2 udledning og
strække oliebeholdningen globalt.
Søg Somender Singh på nettet og
besøg hans hjemmeside.
http://somender-singh.com
Han tilfører simpelthen et system af
riller, kanaler eller tunneller som
”skyder” nogle turbulenser ind mod
tændpunktet i topstykket.
Kanalerne øger tubulensaktiviteten
markant og rigtigt udformet kan vi
få et bedre ”bundtræk” og faktisk
komme vores ”klæver”-problem til
livs, ja, blot nogle enkle strøg med
en fil vil nedbringe problemet mærkbart.
Tal 4. Squisområdet
Tal 7. Tændrøret
Tal 1. Viser 2 kanaler som starter i
en spids ved yderkant og udvides i
dybde og bredde let snoet, pegende
op mod tændrøret.
Tal 2. Viser nogle ”diamant” formede kanaler, igen startende i en spids
ved yderkant og v formet udvidelse
som har et ”knæk” op mod tændrør.
Tal 3. Viser en løsning hvor man har
boret kanaler, indgang i squisområdet og udmunding ved tændrør.
De viste forslag kan så vælges i forskelligt antal og kombinationer.
Singh-rillen sender en ”stråle” i rillens retning, mod tændrøret hvor
forbrændingen antændes. Denne eller disse ”stråler” vil påvirke udformningen af turbulensbilledet.
Hvis man kigger efter hvor problemet med end’gas, på vores 300 cc’er, er størst, viser mærkerne i topstykket og på stemplet klart, at det
er ved udtødningssiden, hvor der er
varmest.
Det er derfor nærliggende at starte
her.
Skitsen viser nogle af Somender
Singh’s løsningsforslag:
Tal 5. Forestiller et topstykke, som
kunne være en MZ.
MZ KLUB DANMARK
Jeg valgte derfor at file 2 kanaler
side om side (måske havde een været nok) og da jeg ikke kunne finde
på bedre, blev de dannet med en 4
mm kædesavsfil – ved 1. prøvetur
viste det sig, at størsteparten af min
17
tændingsbanken var væk, denne første tur blev kørt med en lille slat oktan 99 jeg havde på tanken, ved efterfølgende påfyldning af oktan 95
kunne jeg høre lidt ”klævren” i området mellem 4 og 5000 omdrejninger.
Jeg var stadig ikke helt tilfreds, den
store forandring lå i de riller ved udstødningen, men var de mon for store, så farten på ”strålerne” blev for
lille.
Her ses de to filede riller
Der blev tilført yderligere 2 kanaler,
placeringen blev valgt tilfældigt,
sådan lidt symmetrisk. Alle kanalerne åbner sig opad og rettet mod
tændrøret, således at der ”skydes” 4
”stråler” ind i tændområdet, denne
gang kunne der ikke mærkes forbedring – min umiddelbare konklusion
er herefter, at een rille ved udstødningssiden måske vil være tilstrækkelig i de fleste tilfælde, da det er
den der åbenbart giver størst effekt.
Der kan virkelig eksperimenteres
med udformninger ud fra Somender
Singhs princip.
18
Mere måtte prøves, endnu et topstykke blev rettet til og denne gang blev
Singh-rillen placeret modsat udstødningen, i den ”kolde” side, det gav
stort set ingen effekt, der var absolut
hørbar ”klævren”.
Dette topstykke blev hurtigt afmonteret.
Endnu et topstykke rettes til, nu med
en rille i udstødningssiden som jo
havde størst effekt, lavet med 4 mm
kædesavsfil fra kant og op mod
tændrør, filet til 3-4 mm dybde ved
bowlekant – den gav et kraftigt forbedret bundtræk, men lavede
”udsættere” og gik flad ved 5000
omdr.
Ved efterfølgende at udvide denne
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
rille (med en dremelfræser) så den
blev mere trekantet, spids ved cylinderkant og 8 mm bred 5 mm dyb ved
bowlekanten, gav den lidt mindre
effekt i bunden og mere top.
Udgangspunkt for mine eksperimenter har været kopier af et originalt
MZ 301 topstykke. Udover Singh
rillerne er der eksperimenteret med
squisvinkel og squisprocent.
Kan der siges noget dårligt om Somender Singh’s løsning, kan topstykket holde til disse filede kanaler?
– det ser ud til at der er materiale
nok.
Hvad med tilkoksning?
– der er en ”øget” trafik i kanalerne,
dette vil formentlig holde dem rene.
Singh eller ikke, Singh har en effekt,
men kan ikke fjerne alt klæver, den
reducerer og noget tyder på at riller i
udstødningssiden har bedst effekt.
Tynde riller med retning mod tændrøret kan påvirke dettes funktion.
Rille ved udstødningsiden? – skyder
den varme ind i bowlen (mindre heldigt), eller køler den området hvor
den sidder??
Singh riller er et ”probat” middel
som har øjeblikkelig effekt. Hvis du
har fået mod på at eksperimentere
med Singhriller, så start med dem
små og udvid efter behov, jeg har
beskrevet mine placeringer og forsøg med Singh, men hvad der er den
ideelle løsning er endnu uvist - flere
eksperimenter må der til.
Somender Singh’s rille over udstødningen er nu afprøvet på både 250
og 300 cc maskiner, sammenfattende har resutatet været, roligere gang,
mere ”bundtræk”, men en tendens til
mindre træk i den høje ende – en del
blev genoprettet ved at sænke kompressionsforholdet til 9,5 : 1.
Mit topstykke på min 300 cc ETZ’er, lige nu er:
Kompressionsforhold 9,5 : 1, squissplalte 0,9, squisvinkel 15 grader,
squis% 50 (bowledia. 54 mm), som
giver en max. squishastighed på
31,4 m/s ved 6000 omdr.
Det virker godt ”all round”, rimeligt
godt bundtræk, kun lidt klæver, kører rigtig godt ved 5 - 6000 omdr..
Husk, efter en hver ændring i topstykket skal der justeres på tændingstidspunkt og karburatorblanding, inden man kan vurdere effekten af ændringen.
Obs. Jeg tager ikke ansvar for skader som følge af de her beskrevne
indgreb.
MZ KLUB DANMARK
Gunnar
19
Af Birte Sørensen.
Men prøv lige at kigge på billedet
fra vores kaffestop ved Frøslevlejren.
En uvidenskabelig undersøgelse af MZ-medlemmers brug/
ikke brug af vest.
Jeg tror bestemt på, at vi øger sikkerheden for os selv, når vi har en
vest på – og specielt i regnvejr.
Ved grænsetræffet benyttede jeg
lejligheden til at spørge alle deltagere, hvorfor de bruger vest – eller
ikke bruger vest.
Vesten skal kunne gi’ sig – ligesom
den på billedet fra T-Hansen til
99,95 kr.
Vest eller ej…
Alle vestebrugere havde samme begrundelse: FOR AT BLIVE SET.
Ikke vestebrugerne havde forskellige grunde:







den går i stykker
tror ikke det gør nogen forskel
ikke pænt
kun til vejarbejdere
glemmer det, det er for bøvlet
aldrig tænkt på
tænkt på ved næste jakkekøb
Min egen vest af mærket OXFORD
kan fås for 200 kr. på nettet.
God fornøjelse på landevejene –
med eller uden vest.
Birte, Randers
20
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
INDBYDELSE TIL ”HØJLANDSTRÆF” 09 – 11/10 2015:
Idet vi stadig bruger formuer på kiropraktorbehandlinger, fordi vi ikke
KAN få armene ned efter sidste års
succes, inviterer Anton og Mugge
atter til ”Højlandstræffet” meget tæt
på toppen af det smukke Jyske Søhøjland. Heroppe hvor den tynde luft
gør dig stakåndet og din MZ vil hoste og hakke.
Lørdagens fællestur vil blive en
kamp gennem passene mellem Danmarks højeste punkter samt et dejligt
cruise gennem de smukke, efterårsbrune skove ved søerne. Sidste år
blev turen på næsten 100 km og enkelte deltagere klarede kun de sidste
km. på dampene og renomméet. Vores forsigtige forslag om en kortere
fællestur i 2015 blev modtaget med
et rungende ”NEJ!” i Højlandshallen. Så mon ikke fællesturen også
bliver ligesom sidste år?
”Højlandstræffet” er gratis og med
delvis selvforplejning. D.v.s. at morgenmaden sponseres af klubben. Øl
og vand kan købes på stedet. Resten
skal man selv sørge for. Østbirk Pizzaria laver gode pizzaer, men da
buddets ”Opel-én komma død” ikke
har horsepower nok til de vilde højder, må man selv hente varerne. Der
er ca. 5 km.
MZ KLUB DANMARK
Mugge lægger hus og plæne til arrangementet og skulle vejret skubbe
os indendørs, er der plads nok i
værkstedet, hvor der både må startes
et blus samt rulles et liggeunderlag
ud.
VORES TIDSPLAN:
Fredag 9/10:
Ankomst fra kl.
ca. 15.04.28
Lørdag 10/10: Morgenmad.
Kl. 14.07 – fællestur med indlagt
kaffe/kage pause i den tynde luft
Søndag 11/10: Morgenmad.
Adressen er: Kvægenbjergvej 8,
Såby, 8752 Østbirk
E-mail: [email protected]
(Mugge – bemærk: ny E-mail adresse), telefon Mugge 22756264
[email protected] (Anton)
Telefon: Anton 24433475
Vi ses - og lad jungletrommerne
lyde, når du har set dette:
MVH. Anton & Mugge
Fra sidste års Højlandstræf
21
Grænsetræf april 2015
Af Steen Franch
24. april – lidt tidligere end sidste år
for ikke at ligge for tæt på Østbloktræf i Holland – var der grænsetræf
hos Eva og Henrik og det måtte jeg
med til. Mz’en kører godt og jeg
glædede mig til at hilse på folk igen.
Jeg havde allerede været ude på en
lille fællestur i Fraktion Nord, men
det er en anden historie.
Jeg havde en lille robåd, jeg skulle
have sat i vandet for nogen, inden
jeg kørte, så derfor ville jeg pakke
motorcyklen torsdag aften. Det blev
bare ikke, så da jeg endelig kom
hjem efter at have lagt båden ud for
svaj, skulle jeg først til at pakke, før
jeg kunne komme af sted. Nå skidt
med det, jeg skulle jo ikke nå noget.
Jeg kørte hjemmefra ved firetiden
og det gik fint dernedad. Det var en
smule fugtigt i starten, men ikke
meget og det blev hurtigt helt tørt
og fint vejr uden for megen vind.
Jeg havde egentlig planlagt en vestlig rute ude langs vestkysten, helt
ned omkring Rudbøl for så at komme op sydfra, men når jeg kom så
meget senere af sted end planlagt,
blev jeg enig med mig selv om, at
det kunne vente til en anden gang.
Jeg ville gerne nå frem, inden det
22
blev mørkt. Det er så meget nemmere at sætte telt op, når man kan se,
hvad man laver.
Derfor tog jeg den korte rute over
Ikast, Isenvad, Ejstrupholm, Give,
Bredsten til Bramdrupdam, hvor jeg
for en gangs skyld tog motorvejen
rundt om Kolding og jeg blev faktisk
på den, til jeg drejede fra mod Christiansfeld for at tanke. Jeg havde
fyldt op hjemmefra, men havde også
konstateret, at jeg ikke kørte så langt
på literen, som jeg troede, så bare for
at være på den sikre side… Der var
plads til 14½ liter, så det var godt
nok, jeg ikke bare fortsatte. Jeg havde også haft et stop ved købmanden i
Isenvad og nu dette, så fordi jeg var
lidt bagud i forhold til min tidsplan,
forlod jeg 170 ad Tøndervej/435 efter Haderslev for at tage det sidste
stykke ad E45. Ikke fordi jeg havde
tænkt mig at køre stærkt, men så
sparede jeg da Hoptrup, Aabenraa,
Kruså og en del rundkørsler. At jeg
så ikke lige havde styr på, hvor jeg
kom ud i Padborg, havde jeg ikke
Ib, Heidi, Birte og Carsten ude ved pallebordet
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
lige tænkt på. Det tog mig lige lidt
tid at finde Omfartsvejen og derfra
var det jo ikke så svært. Jeg var
fremme kl. 20.15, så det blev ganske
tæt på 4 timer, hvilket giver en gennemsnitsfart på 66 km/h. Det er da
egentlig meget pænt.
Hilste på folk og satte mig ned ved
det ene af de store palleborde, Henrik havde lavet på terrassen, med en
grillpølse og en øl og snakkede med
nogle af de mennesker, der sad omkring mig, hvilket blandt andre var
Heidi og Ib, hvem jeg ikke havde
mødt før. Endvidere var Birte og
Carsten til deres første grænsetræf.
Det begyndte så småt at mørkne, så
jeg fik mig samlet sammen til at
køre ned og at sætte telt op. I år
valgte jeg det fjerneste hjørne. Det
var så ved siden af Jens, som mente,
at jeg nok burde forberede mig på
nogle jordrystelser i løbet af natten.
Det mente jeg nu nok ikke ville forstyrre min nattesøvn i væsentlig
grad.
Resten af aftenen skiftede jeg lidt
mellem stambordet inde og ude ved
bålet, som Henrik havde startet ved
pallebordene. Jeg vil helst være der,
hvor folk er og det er jo lidt vanskelligt, når de fordeler sig på forskellige lokaliteter. Ind i mellem fik
jeg også taget nogle billeder, men
”Der Stammtisch”, altså det, der var inde ved køleskabet
MZ KLUB DANMARK
23
Ole, Kristian, Gustav og Anton hygger sig i
gadelygtens skær.
billeder fra sådanne aftener adskiller
sig jo ikke så meget fra hinanden
bortset fra på den måde, at de, der er
med på dem, ikke er de samme fra
år til år. Jeg fik snakket en del med
Birte og en del med Per og ligeledes
med Heidi og Ib. En vældig hyggelig aften var det og megen snak blev
det til. Jeg gik til køjs kl. to – i ordentlig tid – ikke som sidste år, hvor
klokken blev halv seks. I år var der
heller ikke is på teltene.
Vi har fra medlem nr. 147, Palle
Kaustrup Petersen fået en avisartikel fra Berliner Morgenpost, som
handler om ”Vespa des Ostens”:
Simson Schwalbe og om Frank Nitze, der har en mere end 60 år gammel virksomhed, der handler med
stumper til DDR-køretøjer som
f.eks. Trabant og MZ. Måske kender
folk den allerede, men for de, der
ikke gør, kommer her en adresse,
www.autobedarf-lichtenberg.de
Det kunne godt tænkes, at der fremover vil komme uddrag fra artiklen.
Her i første omgang et billede:
Fortsættes
MZ ES 175
24
Arkivfoto
Ein Volkspolizist unterwegs auf einer Schwalbe.
Arkivfoto
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
Hvem er hvem og på hvad?
Jeg (redaktøren) er blevet opfordret
til at genoplive en gammel ting:
Nemlig at tage nogle billeder af folk
og deres maskine og skrive lidt om
det. Jeg kan allerede nu se, at der er
noget, der skal gøres bedre. F.eks.
skal jeg sørge for, at der ikke er forstyrrende elementer i baggrunden.
Men her er altså begyndelsen på
projektet. Se også bagsiden.
Jeg købte min 1963 ES 150 for over
20 år siden og fik den i en sådan set
vældigt istandsat udgave. Vi var lidt
i tvivl om, hvordan vi skulle lakere
den, men gik ud fra, fra en brochuMZ KLUB DANMARK
re, at vi havde en ’Sport’. Farverne
er sådan set meget rigtige, men placeringen af dem! Overgangene mellem rødt og beige blev lavet med
tape og det giver nogle rette linjer,
der ikke er rigtige.
Ellers er den sådan set meget original, helt ned til den lille cylinder og
den meget besværlige karburator. I
år investerede jeg i en
cigar udstødning, og
lod Ole Bendtzen
skifte pakdåser og
pindbøsning. Pakdåserne var sådan set
OK, men når man
havde den helt skilt
ad… Jeg må i øvrigt
sige, at Ole lavede et
meget pænt stykke
arbejde og at han
pænt holdt sig indenfor den aftalte beløbsramme.
Jeg er i dag overbevist om, at det er den
ældste 150 cc MZ herhjemme og
jeg er glad for og stolt af at sørge
for, at min lille del af danmarkshistorien fortsætter. Det var jo disse
motorcykler, der gjorde den danske
25
arbejder motoriseret tilbage i 60’erne. Min blev ikke indkøbt til hobby,
men til at klare et reelt kørselsbehov
for en slagteriarbejder, der arbejdede
i Randers og boede et stykke udenfor byen.
Jeg har for første gang i mange år
kørt en del på den og så længe man
holder sig til bivejene, går den udmærket. Den trækker mine små 100
kg med noget, der ligner 80 km i
timen selv i modvind, så længe der
ikke er alt for meget af den og køreegenskaberne er ganske udmærkede
indenfor de rammer, som 10 HK
sætter.
Jeg er faldet over en original
’Driftinstruktion’ for motorcyklerne
ES 125 og ES 150.
Det er pragtfuld læsning!
Et kort eksempel fra side 50:
Tips for søndagskøreren!
Det fremmer ikke det gode humør,
hvis De, inden De starter på en tur,
godt indpakket i kørefrakken, halstørklæde og styrthjelm, skal træde
på kickstarteren ti gange. Forebyg
dette, idet De under hjemturen allerede 200 til 300 meter før garagen
lukker benzinhanen, således at der
26
ved næste start kommer frisk benzin
ind i karburatoren. De let flygtige
bestanddele fordamper ved længere
tids stilstand og det er netop disse,
det kommer an på ved starten. Og
bemærk, det koster benzin, hvis De
flere gange skal tippe karburatoren!
Jeg har ikke været ’De’s’ med mange i mit liv, og omhuen for min benzinøkonomi, hvor man i øvrigt til
den højtkomprimerede sportsmotor
mindst skal bruge oktan 78, holder
jeg - her over 50 år senere - meget
af!
Edvard Korsbæk
Billeder...
Jeg (redaktøren) ville egentlig gerne
holder alting i to spalter undtagen,
når noget kræver noget andet. Det
vil sige, at jeg helst ville holde billeder i spaltebredde eller køre et
billede hen over to, men som det
har vist sig, er det ikke nødvendigvis en god idé. Ofte er billeder, der
er tilpasset én spalte så små, at det
er svært at se, hvad der er på det og
omvendt fylder et billede over to
spalter for meget eller i hvert fald
temmelig meget. Jeg forsøger mig
derfor nu med billeder over 1½
spalte som i ovenstående afsnit. Så
må vi se, hvordan det tager sig ud.
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
Annoncer
Nye og brugte dele til
diverse MZ-modeller
Ole Bendtsen
Stenrøgelvej 2
DK-8620 Kjellerup,
Tlf. 2588 8620/8688 8885
(helst ikke aften/weekend)
[email protected]
MZ-ETZ 250
300 cm3 cylindersæt, 3000 km,
32 mm karburator, nye Metzeler
dæk, Givi monorack tasker og
vindskærm.
Prisforslag 6000 kr.
[email protected]
Telefon 24 45 61 83
MZ-Klubartikler
2 stk. tanke til ETZ 150
En rød og en sort
Rigtig god stand: 200, - kr. pr. stk.
Bagskærm med baglygte
til ES 150: 200, - kr.
Diverse dele til ES 150
Lindy Jensen
98 17 91 84
Ikke en
annonce
- bare et
billede
af en MZ
TS 150
Sport
MZ KLUB DANMARK
Klistermærke: MZ Klub Danmark
10,00 kr.
Strygemærke: MZ Klub Danmark
10,00 kr.
Stofmærke: MZ Klub Danmark
35,00 kr.
Bemærk proceduren:
Klubartikler kan købes på træf
eller bestilles og betales forud til
kassereren. Brug girokort eller
bankoverførsel. Sæt pengene ind
på reg. nr.1551 konto nr.5316863
og HUSK at angive medlemsnummer, navn og din bestilling.
Varerne vil blive sendt, når indbetalingen er registreret.
27
Limfjordstræf 2015
Det er åbenbart tiden for nye træf:
Højlandstræffet løb af stablen for
første gang den første weekend i efterårsferien sidste år og det blev en
vældig succes med mange deltagere.
Vi vil så, med opbakning fra formanden, forsøge os med et træf først
i september. Vi vil lægge os ret meget op ad de tidligere træf, jeg har
deltaget i og hvad jeg har læst mig
til om andre. Man skal ikke nødvendigvis lave alt for meget om på gode
traditioner, men på enkelte punkter
bliver det alligevel lidt anderledes.
F. eks. vil vi (Hanne) servere en let
frokost fredag aften som alternativ
til pizza og pølser og et solidt aftensmåltid lørdag aften, hvor man
vil kunne vælge mellem mørbradgryde og kaninragout af hjemmedyrkede kaniner.
Vi bor i Nordsalling 6 km syd for
Branden, hvor færgen sejler til Fur,
23 km nord for Skive, 16 - 17 km
øst for Sallingsundbroen til Mors alt
efter, hvilken vej man vælger og 12
- 14 km nordvest for Sundsøre
(Hvalpsund-Sundsøre-færgen) igen
alt efter, hvilken vej man vælger.
Normalt ville jeg her lave en vejbeskrivelse, men i disse GPS- og
Google Maps-tider, er det nok ikke
nødvendigt. Hvis nogen alligevel
gerne vil have en, giver I bare lyd
fra jer.
Vi har græsplæner til telte. Vi har et
værelse med dobbeltseng. Vi har sovepladser i stue og værelse i åben
forbindelse med køkken. Vi har to
sovepladser på loftet og tre sovepladser i en lille campingvogn.
Der er 2½ km. til brugsen i Selde.
Der er 7 km. til OK-tanken i Roslev.
I Roslev er der også et pizzeria og
spisested, der bringer ud, hvis bestillingen er på mere end 150 kr.
Adressen er Skivevej 57, Thorum,
7870 Roslev.
Tidspunktet er den 4. - 6. september
2015.
Starttidspunktet er hen omkring kl.
15 fredag, den 4. september 2015.
28
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
Fællestur med indlagt spisepause
(egenbetaling), hvis man skulle have lyst til en is eller en pølse kl. 13
lørdag. Det er altså fællesturen, der
starter kl. 13, ikke spisepausen.
Aftensmad lørdag ca. kl. 19.
Fra min første prøvetur
Aftensmad fredag ca. kl. 19.
Morgenmad lørdag sponsoreret af
klubben kl. 8 til 10.
Morgenmad søndag sponsoreret af
klubben fra ca. kl. 8-10 eller til der
ikke er nogen, der vil have mere,
men hvis der er nogen, der gerne vil
tidligt af sted, skal der nok være
morgenmad til dem også, men så vil
vi gerne have et praj om det.
Pris for deltagelse i træffet: Gratis
Fortsættes side 30





Indmeldelsesblanket til MZ Klub DK
Sendes til den medlemsansvarlige.
Fornavn:
Efternavn:
Gade og nr:
Postnr og by:
Tlf:
Mail:
MZ KLUB DANMARK
29
www.mzklub.dk
Husk klubbens hjemmeside, som
byder på mange spændende muligheder for en MZ entusiast. Der er
debatforum og links til klubber og
værksteder. Nye medlemmer kan
også melde sig ind via hjemmesiden. Altså, gå ind og kik på:
http://www.mzklub.dk/
Bemærk: Indmeldelsesblanketten
kan også anvendes til meddelelse
om adresseændring.
MZ
BK
Enduro
Overnatning i eget telt: Gratis
Overnatning indendørs: Gratis
Aftensmad fredag: 35, - kr.
Aftensmad lørdag: 55, - kr.
Tilmelding af hensyn til madlavning
senest torsdag, den 27. august på
[email protected] eller på tlf.
97 59 71 01 og her er der altid telefonsvarer på, hvis du bare venter
længe nok.
Og jo, der vil være øl og vand til
fornuftige priser og te og kaffe ad libitum.
Ved spørgsmål og sen tilmelding:
Ring på 97 59 71 01 / 24 83 31 83
Venlig hilsen Hanne og Steen
Husk
porto
MZ-Klub Danmark
v/ Bo Møller Jensen,
Vegavej 40,
9200 Aalborg SV.
30
MZ-NYT - Bladet for MZ og andre totaktsentusiaster. NR. 2 2015
Træf- og arrangementskalender 2015
For alle arrangementer gælder, at der på hjemmesiden vil være mulighed for
yderligere information samt eventuelt debatter om planlægning af fælleskørsel o.l.
Har man ikke adgang til internet, kan man kontakte en fra bestyrelsen for
yderligere oplysninger.
Alle, der har et arrangement, der skal på listen, bedes hurtigst muligt komme
med relevante oplysninger. Ring eller send en mail til redaktøren.
Dato
Begivenhed
Adresse
5. - 7. juni
Samsøtræf
Anne og Tom Altbertsen
Se side 21 i forrige nr.
12. - 14. juni
Internationalt Træf
MC-Camp, Fyn
Se side 25 i forrige nr.
15. - 21. juni
Sommer Treffen
Neumannshof, Tyskland
Se side 20 i forrige nr.
14. - 16. august
Østtræf
Information ikke indløbet...
4. - 6. september
Limfjordstræf
Information følger
Se side 28
26. september
Generalforsamling
Information følger
9. - 11. oktober
Højlandstræf
Kvægenbjergvej 8, Østbirk.
Se side 21
MZ KLUB DANMARK
31
Returadresse:
MZ KLUB DANMARK
Vegavej 40
9200 Aalborg SV.
B
PP
DANMARK
I 2003 havde vi et
minderigt træf hos
Mads i Gedser.
Her mødte den
nyudklækkede
MZ-importør op
med 4 nye MZ'ere, som vi bare
kunne drøne rundt
på. Sikke en fest.
Jeg blev totalt forgabt i den lille RT
125 (selvstarter).
Birte Sørensen, vores revisor, skriver: Jeg har kørt på familiens motorcykler i masser af år. 29/3-96
købte jeg min egen "1 stk. brugt
MZ 125 ETZ uden garanti" i Vejle
og kørte den hjem samme dag. Kold
fornøjelse. Den er nu sommerhus"cykel".
Carsten solgte sin
gamle Velocette
Motocrosser og
forærede mig den gule. Skøn mand
- skønt træk.
Jeg har kørt 30.000 på den. Har
været i Holland, Tyskland, Tjekkiet, Polen, Norge og til MZ-træf i
Danmark på den.
NZ-Nyt - bladet for MZ- og andre totaktsentusiaster
Nr. 2 - Juni 2015