Kirkebladet 4-2015

Butterup-Tuse Kirkeblad
81. årgang
December 2015 - Januar - Februar 2016
Nr. 4
Glædelig jul!
Når tiden nærmer sig, kan man godt få
den tanke, at vi her i Danmark er de
eneste, der ved, hvordan man fejrer jul- rigtig jul altså.
Det er ihvertfald helt sikkert os, der
har mest styr på det der med julemand
og Jesusbarn. Ja, man kan ligefrem få
den opfattelse, at Jesus blev født lige
her i nærheden, selvom det ikke er så
mange tanker vi ellers skænker ham resten af året.
Men virkeligheden er en ganske anden: Vi her i Danmark ved ikke mere
om at fejre jul end så mange andre
rundt om i verden og selvom Jesus også
blev født for os og for vores skyld, så er
det lille "også" af utrolig stor betydning.
For Jesus blev også født for andre menneskers skyld, for andre folkeslags og
andre tiders og traditioners.
Og vel er vores måde at fejre det på
den rigtigste - for os! Men over hele jorden fejres der altså også jul. Måske ikke
præcis som vi gør det, måske langtfra
som vi gør det, men netop sådan,som
det er rigtigst for de mennesker, der gør
det og først og fremmest for at forkynde
den store glæde, det er, for hele folket,
ja, for alle verdens og alle tiders mennesker og ind i alle kulturer og traditioner:
at i Jesus Kristus er der født os ALLE en
frelser, en der skal befri os fra al frygt,
al beregning, al selvtilstrækkelighed og
al gudløshed, og Han er Kristus Herren
- fra Gud til os og lige ind i vores liv og
hjerter, hvor vi end lever med det og i
hvilken takt det end slår.
På forsiden af kirkebladet kan I se det:
at midt i vores travle, forvirrede, råkolde, nissemandsrødmende, vintermørke,
traditionsbundne og trods alt også ret
hyggelige december, der kommer han
til os, som et lille barn siddende på sin
mors, på Marias, skød,med velsignelse
fra Gud til os og vores jul og vores liv i
sine hænder.
Billedet er en ikon fra den koptiske
kirke, dvs den kristne kirke i Egypten,
som ca 10% af befolkningen tilhører.
Originalen, eller hvis det skal være korrekt: en af dem, befinder sig i annekset
til St. Markus katedralen i Cairo.
Med ikoner er det sådan, at de igennem århundreder er blevet kopieret,
malet efter eller skrevet, som det hedder, hvis det skal være helt rigtigt. Sådan
er det også med denne og det fineste,
det rigtige, det er at male den så nøjagtigt efter forlægget, som muligt. En ikon
er altså ikke et kunstværk, men en kopi
af en anden ikon og netop om den nøjagtige kopi siger man, at den er skrevet
med Guds hånd.
Jeg har malet ikonen på kirkebladets
forside, for at male netop koptiske ikoner er en af mine store interesser. Jeg
har malet den efter en anden ikon og
efter bedste evne. Det er bare som om,
at uanset, hvor nøjagtig jeg forsøger at
være, så smiler mine ikoner bare mere.
Følger man traditionen er det forkert,
men når jeg tænker over det, så kan jeg
godt lide ideen om, at vi hver især,alle
kristne, alle døbte,kan sætte vores præg
på traditionenen, ja, på den måde gøre
den til vores, sådan at Jesus også bliver
det,netop der hvor vi er og som dem vi
er.
Og den ene tradition eller måde at
tænke og lade sin tro komme til udtryk
på, er ikke mere rigtig end den anden.
De er alle rigtige! Og det er for mig det
stærkeste gudsbevis: at sandheden og
tradititonen om sandheden kan skifte
form efter de hjerter den tager bolig i
og de mennesker, den lever iblandt og
samtidig kan den i sin kerne være uforandret, den eneste og reneste sandhed:
at netop for vores skyld blev Gud menneske, netop for os!
Når jeg maler ikoner, så tænker jeg
altid på, at jeg er en del af noget større,
af en tradition og en tro, der kan binde
mennesker sammen og til Gud netop på
trods af kirkegrænser og vores konstante
trang til at ville have ret.
Og sådan burde det også være med
julen, at vi netop når det er jul, husker
os selv og hinanden på, at Jesu fødsel
stadig og utroligt nok er en glæde for
hele folket, for alle memensker og at vi
tager den til os på hver vores måde og
som vi nu kan, men med tanke på,at
forskellighed er en rigdom, der kun kan
gøre os stærkere, både i vore fællesskaber, i vores tro og når det nu inden
længe og endnu en gang er jul.
Glædelig jul til jer alle!
AFSKEDSGUDSTJENESTER
Kom og sig farvel til Vibeke
SØNDAG D. 24. JANUAR ved gudstjenesten enten i
BUTTERUP KIRKE kl. 10.30 eller TUSE KIRKE kl. 14.
Efter begge gudstjenester er menighedsrådet vært ved en
lille sammenkomst, hvor vi kan få sagt ordentligt farvel.
VHM
Farvel - og tak!
"Alting har en tid,for alt, hvad der sker
under himlen er der et tidspunkt"
Sådan står der i Prædikerens bog i Det
Gamle Testamente og i dette nummer af
kirkebladet gør jeg prædikerens ord til
mine, for for mig er det blevet tid til at
sige farvel og ikke mindst:TAK
D. 31. januar er det min sidste dag
som sognepræst i Butterup-Tuse sogn,
derefter går jeg på pension.
D. 15. december er det 22 år siden
min familie og jeg flyttede ind i præstegården og jeg en stormfuld 3. søndag
i advent blev indsat som sognepræst i
Butterup og Tuse sogne.Siden da er tiden fløjet afsted med højmesser, konfirmander (mange!) menighedsrådsmøder, nytårsaftensgudstjenester, kirkeblad, gudstjenester på Tuse lokalcenter, dåb, legestue, rundvisninger, ældremøder, kvindegruppe, vielser, Tuse uge,
fastelavnsgudstjenester og Felix, studiekreds, plakatophængning og nedtag-
ning, dåbsbreve, kirkebogskonferering,
bamsegudstjenester, attester, begravelser, allehelgens og adventsgudstjenester, jul og påske, skolejulegudstjenester, juleri med dagpleje, vuggstue og
børnehavebørn, bisættelser, konfirmationer, musikgudstjenester og fortællegudstjenester, cykelture frem og tilbage
til Margrethekapellet, salmevalg og
prædikenskrivning, ferieafløsning, indsamlingsregnskaber, gospeldage, pilgrimsvandringer, pensionistforeningens
julesammenkomst - for bare lige at nævne noget af det, som I og jeg måske har
haft sammen gennem årene. For mig
dyrebare møder og øjeblikke, som jeg
tager med mig i mit nye og snart arbejdsfrie liv.
Jeg har været utroligt glad for mine
år her i Butterup og Tuse, for den frihed
menighedsrådet altid har givet mig til
alle mine ideer, for min gode kollega
Lene Funder, for de søde og dygtige
medarbejdere, vi har her i vore kirker
og ikke mindst for den åbenhed og tillid
I har vist mig, når vi har mødtes og "har
haft noget sammen".
Jeg håber, at jeg i mine 22 præsteår
her på stedet har gjort noget godt for jer,
jeg har ihvertfald gjort det, så godt jeg
kunne, og I skal vide,at I alle og på hver
jeres måde har betydet noget for mig i
mit liv og stadig vil blive ved med at
gøre det.
Og jeg håber selvfølgelig også, at I vil
byde jeres nye sognepræst velkommen
med ligeså stor åbenhed og venlighed,
som den jeg, er blevet mødt med gennem alle årene.
Guds fred og alt godt til jer alle i Butterup og Tuse sogn
Vibeke
Har I lyst til at sige farvel,vil I gøre mig
rigtig glad ved at komme til min afskedsgudstjeneste søndag d. 24. januar
kl. 10.30 i Butterup eller kl. 14 i Tuse.
DET SKER I DIT SOGN
PRÆSTERNE TRÆFFES BEDST
Vibeke Helweg-Møller (kbf og indtil 31/1 2016) træffes mandag-torsdag
kl. 9.30-10.30 eller efter aftale tlf.
59471246. Fredag er fridag. Fungerende sognepræst træffes dog på samme tlf
nr. også efter 31/1.
Ønsker man en personlig samtale,
ring da venligst i forvejen. Man kan
også sende en mail [email protected] Ønsker man at bestille dåb eller vielse, da
ring venligst.
Lene Funder træffes tlf. 30352661 eller pr mail [email protected] Mandag er fridag
Ved ferie henviser telfonsvarer til vikarierende præst.
LOKALCENTEGUDSTJENESTER
Vi holder gudstjeneste i dagligstuen på
Tuse lokalcenter på følgende dage:
Torsdag d. 26. november kl. 14 (Lene)
Torsdag d. 17. december kl. 14 (Vibeke)
Torsdag d. 21. januar kl. 14 (Vibeke)
Torsdag d. 25. februar kl. 14 (vikar)
Gudstjenesten varer en halv times tid og
bagefter byder menighedsrådet og frivillige på kaffe og kage.
Alle er velkomne til gudstjenesten,
også selvom man ikke bor på Tuse lokalcenter.
Har du brug for transport til lokalcentergudstjenester - så brug kirkebilen.
Ring til Holbæk Taxa 59434343,husk at
sige, at det er kirkebil og husk også at
bestille hjemtur.
Har du brug for hjælp til at komme til
lokalcentergudstjeneste?
Bor du på Tuse lokalcenter,og har du
brug for en til at hente dig ved din ga-
dedør og følge dig til gudstjeneste (og
selvfølgelig også til at følge dig hjem
igen, så ring til den præst, der har gudstjenesten (Vibeke 59471246 eller Lene
30352661) så sørger vi for, at der kommer en og henter dig.
KONFIRMATION 2017
Konfirmationsdatoer for 2017 er:
Lørdag d.6.maj i Butterup
Søndag d.7.maj i Tuse
Fredag (st.bededag) d.12 maj i Tuse
Lørdag d.13 maj i Tuse
Det er IKKE!!! muligt at reservere datoer hos os allerede nu.
Invitationer til konfirmation og forberedelse bliver sendt ud ca 1.april til elever fra vores sogn,der går på Tuse skole.
Bor man i Butterup eller Tuse,men går
i skole andetsteds og vil man gerne konfirmeres her,er man nød til selv at ringe
til Vibeke (59471246) og blive skrevet
op til en invitation - gerne snarest muligt.
SE HER - ALLE 3. KLASSER!
MINIKONFIRMANDER VI STARTER EFTER JUL!
Lige efter jul vil Gitte Bruhn,vores
sognemedhjælper, komme rundt i
3. klasserne Tuse skole og fortælle
lidt om, hvad det er at være minikonfirmand og alle får en invitation
med hjem.
Vi regner med at starte i kirkehuset i Tuse ugen efter (uge 2)
Og håber selvfølgelig, at rigtig
mange har lyst til at deltage.
KONCERT MED INGE PETRI
Søndag d. 22. november
kl. 15.00 i Tuse Kirke
Igen i år inviterer vi til koncert med sangerinden Inge Petri og Therese og Jesper
Ankjær på hhv cello og klaver.Koncerten byder på danske viser,sange fra musicals og operetter og selvfølgelig også
et par advents og julesange.
KLAVERTRIO I TUSE KIRKE
ADVENTSGUDSTJENESTE
I BUTTERUP KIRKE
Søndag d. 29. november
kl. 16.00
Også i år holder vi vores hyggelige 1.
søndag i adventgudstjeneste i Butterup
kirke. Vi vil nok en gang fylde kirken
med levende lys, musik og alt, hvad der
ellers hører til en rigtig adventsgudstjeneste
I år får vi besøg af harpenist Trine Opsahl, som spiller keltisk harpe og iøvrigt
er både komponist og Danmarks første
harpeterapeut.
Trine vil ved gudstjenesten spille egne
kompositioner. Hun udtrykker selv sin
musik på følgende måde "Jeg søger
i min musik efter helhed, efter at forbinde det adskilte og efter at udtrykke
den kærlighed og lyksalighed, som er
hjertets vej "Trines musik er på en gang
inderlig, men også legende let, reflekterende, drømmende og æterisk.
Vi glæder os til at se rigtig mange, så
vi sammen kan starte julemåneden med
manér
Gudstjenesten begynder kl. 16.00 og
prædikant er Lene Funder.
Søndag d. 6. december kl. 15.00
Tre helt unge konservatoriestuderende
spiller kammermusik på virkelig højt
niveau:
Anna Egholm, violin, Jonathan Swensen, cello og Tony Tuan-Anh Nguyen,
klaver spiller Beethoven og Shostakovich.
De har alle tre spillet fra de var ganske små og priserne har regnet ned
over dem: Jacob Gades store Legat, Van
Hauen prisen, Nordisk Solistpris og
mange andre æresbevisninger så langt
væk som i New York og Moskva.
Men det er ganske nyt for dem alle
tre at lave kammermusik. Deres trio er
mindre end et år gammel.
Trioen har dog allerede henrykket
publikum ikke kun på konservatoriet,
men også flere andre steder, bl.a. i Hvide Sande og på SAS Hotel Radisson J
Shostakovich værket er blevet berømt
som et af hans mest intense stykker.
Dels er det et tragisk værk, skrevet under indtryk af en for tidlig afdød ven.
Men samtidig er der også en sarkastisk
grotesk galgenhumor, som mange har
tolket som hans desperate situation i
forhold til det stærkt undertrykkende
Sovjet regime. Det er et værk, som gør
dybt indtryk.
Det er ikke hver dag, kirken bliver
fyldt af den store lyd fra en hel klavertrio. Så vi håber, mange vil trodse juletravlhed og adventshygge og komme
forbi og få en stor oplevelse.
NYTÅRSGUDSTJENESTE
I TUSE KIRKE
Torsdag
d. 31. december
kl. 14.00
v. Lene Funder
JULEGUDSTJENESTER I
DECEMBER
Som vi plejer, holder vi i løbet af december en lang række julegudstjenester for
forskellige grupper af børn og voksne i
vores sogn: Pensionistforening, dagpleje, vuggestue, børnehave og skole.
Har man som forældre, bedsteforældre eller pårørende lyst til at være med,
er man meget velkommen.
Hør nærmere om tid og sted hos institutionerne eller hos Vibeke eller Lene.
JULEAFTEN I TRÆNGSEL
KOM I GOD TID--hvis du vil i kirke d.
24. december og vær forberedt på, at
vi af sikkerhedsgrunde kun lukker det
antal kirkegængere ind i kirkerne, som
der er siddepladser til.
Ønsker man at lytte til Juleevangeliet
og synge vore dejlige julesalmer i fred og
ro, ja virkelig finde ind til den ægte julestemning, så er det muligt ved gudstjenesten, fredag d. 25. december kl. 10.30
i Tuse Kirke.
Vi siger tak for året,der næsten er gået
og ser frem mod det,der venter,ved
vores sædvanligvis velbesøgte nytårsgudstjeneste.
Som vi plejer,ønsker vi hinanden
godt nytår efter gudstjenesten med et
glas vin og et stykke kransekage i våbenhuset.
Der er ikke gudstjeneste i vore kirker
d. 1. januar.
GUDSTJENESTE
Søndag d. 10. januar kl. 10.30
i Butterup Kirke
"Kom til mig alle I, som slider jer trætte
og bærer tunge byrder og jeg vil give jer
hvile" (Mattæus Evangeliet kap.11.v.28
En anderledes, tankevækkende og
smuk gudstjeneste tilrettelagt sammen
med sognets samtalegruppe for kvinder
over 40.
Alle er velkomne.
LØRDAGSDÅB
Lørdag d.9 januar kl 11
i Butterup kirke v.Vibeke
NÆSTE NUMMER AF
KIRKEBLADET
udkommer medio februar.
Deadline 11/1. Redaktør: Lene Funder.
BABYSALMESANG I
TUSE KIRKE
Tuse kirke tilbyder, som noget nyt, babysalmesang for de mindste i sognet
med ledsager.
Vi begynder hver gang i kirken, hvor
sognepræst Lene Funder vil læse dagens
vers fra Bibelen og bede en kort bøn.
Efter ca tre kvarters intens sang og musik, er der mulighed for at sludre, pusle
og drikke kaffe og the i kirkehuset lige
ved siden af kirken.
Under de smukke kalkmalerier i loftet
skal vi synge og danse med babyerne
i favnen. Vi synger både de velkendte
morgensalmer med små fagter til, de
måske mindre kendte salmer, som vi
danser til, nogle af årstidens sange og
også gerne små kanons, så børnene får
lov at opleve den skønne flerstemmighed.
Babysalmesang er en lille rituel stund
for forældre - eller bedsteforældre og
børn. Hver gang begynder og slutter vi
på samme måde og timen igennem er
der ikke mange andre ord, end dem vi
synger og bruger i fjollede remser. Babyer elsker deres forældres stemmer, så
hvad enten du altid har sunget, eller aldrig bruger din stemme som instrument,
vil dit barn synes, at du har den smukkeste stemme på jorden.
De små kan selvfølgelig ikke synge
selv, men de kan opleve glæden ved
musikken og det særlige kirkerum og
de får lov at finde rasleæg, vælte tårne,
gemme sig i farverige tørklæder, hilse
på den bløde tøjhest og komme høøøjt
op i æbletræet på de voksnes ben.
Vi slutter af med at lytte til musik akkompagneret af sæbeboblemagi.
Babysalmesangen ledes af kirkesanger og korleder Theres Adorjan Ankjær
og sognepræst Lene Funder.
Babysalmesang er for børn mellem
2-10 måneder og forældre/bedsteforældre og finder sted i Tuse kirke torsdage
kl. 10-10.45 - derefter er der kaffe/te og
frugt i kirkehuset
Forløbet kører over 8 gange og vi starter torsdag d. 7. januar og slutter torsdag
d. 3. marts (vinterferie i uge 7)
Der er 10 pladser og det er gratis at
være med.
Tilmelding til sognepræst Lene Funder mail: [email protected], tlf:30352661
NYT FRA TUSMERNE
Tusmerne er nu i gang med 2. sæson
og vi nyder vores tirsdagskorprøver
med gentagelser og faste ritualer (Goddagsang, navnesang, kiks og juice) men også de pludselige, spontane indfald og det faste, der afbrydes af gudstjenester og arrangementer.
Pigerne (i år har der ikke vist sig nogen drenge) kommer næsten altid trimlende ud af bussen, glade og snakkende, kaster sko og tasker og finder deres
pladser - og så går vi igang. Uden så
mange ord, ser pigerne,hvad de skal
gøre. På tegn fra korlederne rejser de
sig, sætter sig, strækker sig, laver fjollede ansigter, siger mærkelige lyde og
efter lidt tid bliver tonerne til melodier.
Med "de hemmelige håndtegn" (solfa)
synger børnene 2. stemmer og man kan
næsten se i deres øjne, hvordan de nyder flerstemmigheden og de klange, der
opstår.
I december skal koret synge til Luciagudstjeneste i Tveje Merløse - vi glæder
os meget til lys i øjne og hår !
Desværre bliver der p.gr.a kirkelukning og præsteskift ingen fastelavnsgudstjeneste i det kommende år, men vi
regner bestemt med at få lov til at synge
KFUM-SPEJDERNE
Tuse bjerg gruppe
- de grønne spejdere.
Mødes hver uge i spejderhytten i Butterup,Butterup byvej 17.
Har man lyst til at være med,kan man,
efter alder, kontakte følgende:
FAMILIESPEJDERE (3-6 år og forældre)
Marie-Louise Jensen tlf. 22797330
mail: [email protected]
ved en af forårets gudstjenester enten i
Butterup eller Tuse kirke.
Tusmerne har stadig plads til flere
børn - så kontakt mig, hvis dit barn, din
veninde eller andre syngelystne Butterup-Tuseboere kunne have lyst til at
være med i vores kor.
Therese Adorjan Ankjær
[email protected] eller 61688436
BÆVERE/ULVE (6-10 år)
Mødedag mandag 17.30-19.00
Helle Kyril Jensen tlf. 30518828
mail: [email protected]
JUNIORER (9-12 år)
Mødedag mandag 17.30-19.00
Amalie Rinken Olsen tlf. 21709305
mail: [email protected]
SPEJDERE (12-14 år)
Mødedag mandag 17.30-19.00
Bjarne Sørensen 26742367
mail:[email protected]
Man kan iøvrigt følge troppens arbejde
på:www.spejdernet.dk/tusebjerg
NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Ingen tvivl om, at der ligger en travl tid
forude for menighedrådet i det nye år.
Pæstegården skal sættes i stand til den
nye præst og mange beslutninger skal
træffes i den anledning.
Og det ikke mindst vigtige: der skal
vælges ny præst, hvilket indebærer samtaler med ansøgere, læsning af ansøgninger, møder med provst og biskop,
prøveprædikner og til slut den endelige
indstilling af den ansøger menighedsrådet foretrækker - den bedste selvfølgelig.
Når det så er sagt, så er der ingen tvivl
om, at det også bliver en spændende og
betydningsfuld tid både for menighedsråd og sogn, hvor vi håber rigtig mange
vil bakke op om vore kirker, gudstjenester og ikke mindst om vores nye præst.
SÅ HVIDT BLIVER DET
Når Butterup kirke bliver kalket indvendigt. Det er ikke blevet gjort siden 1978,
da kirken blev restaureret, og enhver
kirkegænger kan forvisse sig om, at det
er tiltrængt!
Derfor lukker vi Butterup Kirke fra 1.
februar 2016 og 6 uger frem.
Og vi glæder os til at byde jer indenfor i en fin, frisk og HVID kirke til påske.
FARVEL TIL GRETHE
Der står en kvinde bag enhver præst!
Noget af en påstand,det ved jeg,men
uden min sekretær Grethe Hansen var
det slet ikke gået. Igennem alle mine år,
som præst her i Butterup og Tuse, har
Grethe været i uvurderlig hjælp i mit
arbejde.
I de første mange år var det Grethe,
der i hånden førte vore kirkebøger, dvs
hun skrev alle sognets fødsler, dåb, konfirmationer, vielser, navneændringer,
dødsfald, bisættelser og begravelser ind,
indberettede dem til relevante myndigheder og skrev attester.
Siden blev kirkebogen elektronisk.
Til min store lettelse fulgte Grethe også
med der. Ind imellem også en udfordring for hende.
Derudover har Grethe gennem årene
kopieret tusindvis af gudstjenesteprogrammer og sangark, sendt 100vis af
breve ud bl.a invitationer m.m til årets
konfirmander. Ja,Grethe har i det hele
taget taget sig af mange af de opgaver,
som det er så dejligt, at andre tager sig af.
Nu har Grethe besluttet sig for at holde op efter næsten 25 år som præstesekretær og samtidig med mig: pr 31.
januar 2016.
Grethe har måske ikke været vores
mest synlige medarbejder, derfor får
hun nu sit billede i kirkebladet. Tilgengæld har hendes arbejde betydet rigtig
meget for mig og faktisk også for jer,
der sidder med en af de attester hun har
skrevet gennem årene.
Derfor skal hun have TAK - rigtig mange tak endda!!! - for et godt, muntert og
positivt samarbejde gennem alle årene.
Tak Grethe fordi du så trofast er mødt
op, det har været en stor hjælp for mig
- og alt godt fremover!
VHM
VI VIL SAVNE FELIX – OG HANS VEN, VIBEKE
Præster er meget forskellige – ligeså forskellige som organister, kirkesangere,
kirketjenere og andre mennesker.
Gennem mange år som organist har
jeg oplevet at samarbejde med rigtig
mange forskellige præster. Men jeg har
aldrig mødt nogen som Vibeke. Og hun
er jo også den, jeg har arbejdet længst
sammen med overhovedet. Så for mig
er Vibeke Præsten.
Jeg er jo ikke sognebarn i Tuse, så jeg
kender kun Vibeke som kollega.
Vibeke er et meget ærligt menneske,
som aldrig ville fremstille sig selv som
et andet menneske end hun er. Det gør
også hendes prædikener hudløst ærlige,
for ingen kan vel prædike ud i det blå
uden at tage udgangspunkt i sig selv?
Vibeke har aldrig lagt skjul på egne
svagheder eller begrænsninger. Og der
findes vel ikke bedre imødekommenhed overfor alle os, der lytter til præstens ord, end at man også netop blotlægger sig selv? Vi er aldrig blevet spist
af med generelle teologisk højtravende
abstraktioner. Tværtimod har Vibeke altid udlagt teksten på en måde, så alle
straks kunne relatere budskabet til egen
tilværelse.
Det er også karakteristisk at Vibeke de
senere år har holdt sine prædikener fra
gulvet – så at sige i allerbedste forstand
i øjenhøjde.
Vibeke er modig. Jeg kender ikke andre præster, som midt i en prædiken
har sunget ikke bare et enkelt vers, men
samtlige vers i en sang eller salme, som
var relevant den dag ved den lejlighed.
Vibeke har altid været åben overfor
forslag fra andre og hun har aldrig været bange for at prøve noget nyt, selvom
hun så absolut også har sans for traditioner. For mig har det været et vidunderligt samarbejde, tryghed og eksperimenter på en gang.
Vibekes prædikener til de voksne har
altid været fulde af eftertænksomhed og
spørgsmål til livet.
Tit har jeg været helt bestyrtet når Vibeke efter tjenesten resolut kastede sine
små sedler i papirkurven. Jeg har endda
samlet dem op og gemt dem somme
tider; man kan da ikke bare smide sit
værk ud??? Men det viser måske noget
om Vibekes mangel på selvhøjtidelighed, at hun bare har kastet sine ord
bort – i sikker forvisning om, at de nu
havde gjort den nytte, de kunne lige i
den pågældende situation og ikke behøvede at gemmes for eftertiden. Når jeg
har samlet dem op, er det selvfølgelig
fordi jeg mener, at så gennemtænkte og
gennemfølte ord netop godt kan have en
værdi for eftertiden. Jeg er kun ked af,
jeg ikke har gjort det systematisk nok, så
de senere kunne blive udgivet måske….
Men den anden prædikentype er jo
den, som henvender sig til børn og her er
det den lille frække Felix, som fører ordet
– med sin egen stemme – og Vibeke, der
ind imellem prøver at berolige ham og
tale ham til fornuft. Danmark er berømt
for at lave noget af verdens bedste børne
TV. Men Vibeke burde for længst have
fået Nobelprisen for sine Felix prædikener og for dette ”show” i det hele taget.
For mig at se er det simpelthen genialt!
Og som det altid er med stor kunst, så
henvender Felix prædikenerne sig ikke
kun til børnene, men i lige så høj grad
til de voksne.
Jeg synes, Vibeke burde rejse land og
rige rundt med dette koncept. Der er
masser af sogne, hvor man ikke aner,
hvad man skal stille op med de små
børn og børnefamilierne. Felix burde
også køre på TV. Men måske er det igen
Vibekes ydmyghed, der gør, hun netop
har begrænset sig til sit helt intime format – en særlig gave til kun os, der er
så heldige at komme i landets smukkeste
kirke.
Vibeke drikker kun the – og kun god
the. Hun kan lide fordybelse, hvad enten
det er på græske øer eller på pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Hun
læser meget, går meget og cykler altid.
Ofte tænker jeg, at hun lever netop sådan, som jeg gerne ville have gjort – hvis
jeg ikke havde så travlt.
Somme tider kan mennesker vel være
forbilleder eller fyrtårne blot i kraft af deres eget nok så stille eksempel. Sådan ser
jeg Vibeke og det er måske også grunden
til, det bliver svært at undvære hende i
kirken.
Vi har alle forskellige roller i tilværelsen og for mange fylder de arbejdsmæssige roller en hel del – nogle kan vel nærmest smelte sammen med deres givne
professionelle rolle.
Men selvom Vibeke altid har udfyldt
rollen som præst til punkt og prikke,
så tror jeg vi alle har oplevet, at det var
mennesket Vibeke, vi holder så meget af
– og ikke kun rollen.
Vi kan kun rigtig meget håbe på, der
alligevel bliver en chance for at drikke
the og kage sammen J
Per Egholm
GUDSTJENESTER I BUTTERUP OG TUSE KIRKER
Søndag d. 22. november S. s. i kirkeåret
Søndag d. 29. november 1. s. i advent
Søndag d. 6. december 2. s. i advent
Søndag d. 13. december 3. s. i advent
Søndag d. 20. december 4. s. i advent
Torsdag d. 24. december juleaften
Fredag d. 25. december Juledag
Lørdag d. 26. december 2.Juledag
Søndag d. 27. december Julesøndag
Torsdag d. 31. december Nytårsaftensdag
Søndag d. 3. januar
Hellig 3 konger
Søndag d. 10. januar
1. s. e. h. 3 K. Søndag d. 17. januar
2. s. e. h. 3 K.
Søndag d. 24. januar
S. septuagesima
Søndag d. 31. januar
Septuagesima
Søndag d. 7. februar
Fastelavn Søndag d. 14. februar
1. s. i fasten
Søndag d. 21. februar
2. s. i fasten
Søndag d. 28. februar
3. s. i fasten
BUTTERUPTUSE
ingen
kl. 9 AH
kl. 16 LF
kl. 10.30 LF
kl. 10.30 VHM ingen
ingen
kl. 10.30 VHM
kl. 10.30 LF
ingen
kl. 16 VHM
kl. 13.30 +14.45 VHM
ingen
kl. 10.30 VHM
kl. 10.30 LF
ingen
ingen
kl. 10.30 VHM
ingen
kl. 14 LF
kl 10.30 VHM ingen
kl 10.30 VHM ingen
ingen
kl. 10.30 LF
kl 10.30 VHM kl. 14 VHM
afskedsgudstjeneste afskedsgudstjeneste
ingen
kl. 10.30 LF
ingen
kl. 10.30 (vikar)
ingen
kl. 10.30 (vikar)
ingen
kl. 10.30 LF
ingen
kl. 10.30 (vikar)
KIRKEBILEN KØRER - gratis for dig til gudstjeneste, koncert eller foredrag. Fra din dør til kirke eller
menighedssal. Ring til Holbæk Taxa tlf. 59434343. Husk samtidig at bestille hjemtur.
Butterup-Tuse sogn
Sognepræst (kbf) Vibeke Helweg-Møller
Butterup Byvej 4, 4420 Regstrup
tlf. 59 47 12 46
Mail: [email protected]
Sognepræst Lene Funder
Forchammersvej 11, 2.tv.,
1920 Frederiksberg
Tlf. 30 35 26 61
Mail: [email protected]
Kasserer Henrik Dahl
Birkevej 19,4300 Holbæk
Mail: [email protected]
Giro:723-0486
Butterup kirke
Tuse kirke
Kirkeværge Inge Skovgaard Madsen
Nykøbingvej 32,4300 Holbæk
Tlf. 59 43 38 58
Mail: [email protected]
Kirkeværge Lars Berggren
Hesselvad 9,4420 Regstrup
Tlf. 21 60 19 74
Mail: [email protected]
Graver Hanne Larsen,
Graverkontoret Tuse Byvej 45,
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 94 40
Mail: [email protected]
Kirkesanger og korleder
Therese Adorjan Ankjær
Tlf. 61 68 84 36.
Mail: [email protected]
Graver Bent Nederby Pedersen
Butterup Byvej 4,4420 Regstrup
Tlf. 59 47 12 17
Mail: [email protected]
Organist Per Egholm
Gisegårdsvej 29, 2650 Hvidovre
Tlf. 20 23 33 82
Mail: [email protected]
Formand Jytte Poulsen
Vestervangen 42,4300 Holbæk
Tlf. 59 43 73 71
Mail: [email protected]
Organist Hanne Christensen
Baggesens Have 86,4300 Holbæk
Tlf. 59 44 84 52
Mail: [email protected]
Udg.: Butterup-Tuse Menighedsråd
Red.: Sognepræst V. Helweg-Møller
Find os på: www.sogn.dk/butterup eller www.sogn.dk/tuse og kig ind på hjemmesiderne:
www.butterupkirke.dk og www.tusekirke.dk
Her kan du finde oplysninger om gudstjenester, arrangementer, kirkebladet og meget andet.
PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge