Deltagerliste – Nytårskur 09.01.15 1. Hans Terney

Deltagerliste – Nytårskur
09.01.15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Hans Terney Rasmussen
Frederik Spanning
Morten L. Hansen
Erik Svanemose
Bastian Junker
Lars Levin
Anne Marie Halling
Conny Riisberg
Morten Herforth
Anne-Mette Bølling
Dorte Augustenborg
Kim Fugl Rasmussen
Cila Ward Winther
Michael Vedel
Anders Bang Olsen
Claes Bohn-Willeberg
Jens Voergaard
Kirsten Spetzler Hansen
Martin Vestergaard
Flemming Corell Frank
Vagn Risby Mortensen
Rasmus Seidelin Dam
Ronan O'reilly
Claes Brylle Hallqvist
Maria Bjerg Nørkjær
Carsten Wraae Jensen
Svend Blem Sørensen
Ann Marie Lewis
Mira Trolle Scheel
Ida Skovgaard Blom
Mikkel Egeberg Rasmussen
Mathilde V. Schjerning
Henriette Sofie Larsen
Terese Sløk
Finn Olsen
Mads Lauritzen
Paul Børling
Anna Maria Indrio
Claus Schmidt
Erik Jæger
Josefine Ebbe
Michael Glyholt
Peter Halkjær
Nanna Gyrithe Jardorf
Ingelise Andersson
Brian Andersen
Claus Rosenbeck
Hanne Moe
Mogens Toft Jensen
Kjeld Christiansen
Francois Court-Payen
Claus Møller Rasmussen
Kjeld Schrøder
Birte Møller Andersen
Abeo
Adserballe & Knudsen
Adserballe & Knudsen
Adserballe & Knudsen
AgroTech
AK83 arkitekter
ANNOARK
ANNOARK
Arkitektens Forlag
ARKITEKTKONKURRENCERDK
ArkiTours
Ason
ATKINS
Balslev
Bang & Beenfeldt
Bang & Beenfeldt
Bang & Beenfeldt
Bascon
Bascon
Bascon
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Hospital
Bjerg Arkitektur
Bjerg Arkitektur
BLEM Rådgivning og byggestyring
BLEM Rådgivning og byggestyring
Byens Ejendom
Byens Ejendom
Byens Ejendom
Byens Netværk
Byens Netværk
Byens Netværk
Byggeriets Billedbank
Byggeriets Billedbank
Børling, rådgivning og formidling
C.F. Møller Danmark
Caverion
CONPHI
Cubic Group
Cubic Group
Danakon
Dansk Arkitektur Center
Dansk Arkitektur Center
Dansk Center for Miljøscreening
DEKO
Diakonissestiftelsen
DLF-Trifolium
Dominia
DTU CAS
DTU, CAS
DTU, CAS
DTU, Diplom, Byggeri & Infrastruktur
Side 1 af 3
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Lennart Nordstedt
Kenn Andersen
Lene Frederiksen
Mads Vinther
Finn Nielsen
Jeppe Blak-Lunddahl
Michael Mikuta
Ulla Kudsk Jensen
Erik Plinius
Jeannett Kristjansson
Philippe Gary
Frank Slemming
Henning Lien
Christina Augustesen
Per Frølund Thomsen
Martin Schøtt
Kurt Halberg
Robert Jensen
Flemming Hald
Per Setholm-Johansen
Lis Hartvig Holm
Jonas Fridh
Carsten Lang-Jensen
Rasmus Lindhardt
Per Floding
Michael Weibel
Inge-Marie Gotil
Jens Wessberg
Jesper Grundtvig
Mads Thisted
Jane Kjærgaard Yde
Jonna B. Nielsen
Peter Mortensen
Marianne Fryland
Flemming Olsen
Nora Carolina Palacios
Lars Anderskov
Jytte Møller
Niels Andersen
Lone Zeeberg
Annette Nylev
Mia Manghezi
Torben Mauritzen
Marianne Kjær Stolt
Balder Johansen
Jette Lundsgaard
Palle Huld
John Hammelev
Jens Rytgaard
Claus Spåbæk
Michael Bang
Mads H. Lund
Robert W. Paulsen
Ole Rosengreen
Monique Kyhl
Pernille Moore Kofod
Nikolaj Helsinghoff Andersen
Nicolaus Falk
Martin Pedersen
Niklas Stentoft Klug
Niels Thorup
Eco Techniq
Eco Techniq
Eco Techniq
EKJ rådgivende ingeniører
EKJ rådgivende ingeniører
Emcon
Emcon
ENVISOR
ENVISOR
Fagerhult
Falkon
Frank Slemming Byggerådgivning
Grohe Northern Europe
Grontmij
Grontmij
Grontmij
Hald & Halberg
Hald & Halberg
Hald & Halberg
Hasløv Stæhr Advokater
HC Container
Hk Byg Entreprise
Homann
Hovedstadens Bygningsentreprise
HumanizeR
HumanizeR
Inge-Marie Gotil
Jens Wessberg, Rådgivende Ingeniørfirma
Jesper Grundtvig
JFP
JKY Projektledelse
Jonna Nielsen, Byggerådgiver
Junckers Industrier
Jönsson Designlab
KAB
Kbh. Komm. Teknik og Miljøforvaltningen
KEIM SCANDINAVIA
Kolon Skabssystemer
Kuben Management
Københavns Universitet
Københavns Universitet
Lejerbo
LETT
Levring & Levring
LOGIK & CO
Lundsgaard Erhverv
Lützhøft & Huld
Malerfirmaet Bendt Barsdal
Malerselskabet
Malerselskabet
Michael Bang
MLRP
MLRP
MOLE arkitekter
MOLE arkitekter
Molt Wengel
Molt Wengel
Molt Wengel
Molt Wengel
Molt Wengel
MOMENTUM Research & Development
Side 2 af 3
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
Michael Nyboe
Søren Hjalmar Thomsen
Anne Sarto
Henrik Sarto
Katrine Nyland Sørensen
Sophus Johannesen
Dennis Olsen
Anna-Maria Paamand
Ronni Mark Nielsen
Michael Frank
Søren Rasmussen
Sten Skakon
Jørn Flohr Schultz
Ib Mogensen
Peter Rasmussen
Jesper Nicolaisen
Kenneth Petersen
Søren Holck-Christiansen
Mads Mølgaard
Lars Ostenfeld Riemann
Majken Hammer Sløk
Marianne Due
Marie Lundberg Hansen
Jesper Lundberg
Sara Studsgaard
Torben Møller
Pascale Nemery
Søren Parrot
Lorenzo Parrot
Morten Abraham
Karsten M Hansen
Lars Bonde Lindberg
Lone Busk
Malene Lind Riege
Søren Nayberg
Nikolaj Thymark
Brian Toft
Helle Toft
Dan Hansen
Hans Eriksen
Ingelise Bonde Larsen
Peer Kisbye
Frank Werner Nielsen
Jacob Deleuran Jans
Bo Grenaa Bodi
Erik Lindahl
Morten Vedelsbøl
Flemming Madsen
Camilla Elverdal
Uffe Philip
Magnus Bentsen
Lars Bendix Christensen
Thomas Holmgaard Bak
Randi Dam Hansen
Torben Juul
Dorte Albers
Rasmus Højkjær Larsen
xxx
MOMENTUM Research & Development
MT Højgaard
mtre
mtre
Musicon
NIRAS
NIRAS
NPV
Næstved Flisecenter
Næstved Flisecenter
ONV arkitekter
Orbicon
Orbicon
out-sider
Peter Rasmussen
PunktumDesignbrokers
PunktumDesignbrokers
Pålsson Arkitekter
Pålsson Arkitekter
Rambøll
Realkredit Danmark
Realkredit Danmark
Renoveringskonsulenterne
Renoveringskonsulenterne
Renoveringskonsulenterne
Rørbæk og Møller Arkitekter
Scale Design
SOLO ARK
SOLO ARK
Steni Danmark
Steni Danmark
Stenklint
Sweco Architects
Søby & Partnere
Søren Nayberg
Thymark.dk
Toft Kobber
Toft Kobber
Troldtekt
Troldtekt
V.S. Larsen Holding
V2C
V2C
V2C
V2C
White arkitekter
White arkitekter
Wilders Plads Ejendomme
Willis
Willis
Wissenberg
Wissenberg
Woodstone
Woodstone
ZESO Architects
Zurface
AART architects
AART architects
Side 3 af 3