Nyhedsbrev Herregårsparken 2 - januar 2015 www.skovlyst

Nyhedsbrev Herregårsparken 2 - januar 2015
Et girokort dumpede ind i postkassen
Alle os, der normalt får huslejen betalt via betalingsservice, fik
en lille overraskelse her i januar, hvor pengene blev trukket
automatisk, og i stedet fik vi et girokort i postkassen.
Bestyrelsen har fået at vide, at det skyldes en fejl fra Nets, så i
denne måned skal vi altså betale via Netbank eller på
posthuset. Aftalen omkring betalingsservice er ikke nødvendig
at forny – det skulle være en enkeltstående fejl.
I bestyrelsen havde vi en forventning om, at girokortet blev
ledsaget af et forklarende brev, men den slags går åbenbart
så automatisk, at det ikke var muligt.
Så set i bakspejlet skulle vi nok have reageret ved at lægge
en seddel om dette i jeres postkasser, men sker det igen – eller
noget andet aktuelt – så har vi besluttet at bruge vores
hjemmeside endnu mere aktivt – se nedenfor. Har du ikke
computer, så spørg gerne en nabo, der har det – så kommer
vi også hinanden mere ved.
58B er solgt – børn på vej
2-rums boligen i 58B er blevet
solgt – igen. Desværre nåede
den forrige ejer kun at bo der i
fire måneder, inden hun
ulykkeligvis gik bort.
Nu kan vi se frem til at få en far
med delebørn på 6 og 4 år i
lejligheden i stedet.
Mikkel Kolding Jensen
overtager pr. 15. februar.
Velkommen.
www.skovlyst-hp2.dk mere aktiv
Vi ved godt, at alle i Skovlyst ikke har en computer eller er på
internettet, så dette nyhedsbrev sender vi stadig ud en gang
imellem.
Men ellers er vi ved at opruste informationen på vores
hjemmside. Både til glæde for os selv, men også til glæde for
evt. kommende beboere. Fx brugte vi hjemmesiden aktivt med
billeder af nr. 58B indvendig, da den blev solgt.
I de kommende måneder lægger vi endnu flere billeder og informationer på hjemmesiden, både
af forskellige aktiviteter, men også af vores gårdmiljø og havernes indretning, og gerne med både
voksne og børn på, så tag godt imod Henrik fra nr. 76, når han kommer rundt med kameraet .
Alle vores dokumenter, kontaktinformationer, beskrivelse af vores boliger, aktiviteter, retningslinjer for
leje af fælleshuset og lignende ligger på hjemmesiden.
Flere nyheder
Cyklerne – vi mangler stadig plads
Tak til jer, der ved juletid stillede jeres for
gamle eller for små cykler til
udsmidning. Det hjalp lidt. Vi er dog
stadig ikke i mål, så derfor har vi
besluttet at gøre nok en indsats for at
sikre, at der ikke holder cykler i
cykelskurene, der aldrig bliver brugt –
kun på den måde er der plads til dem, der rent faktisk er ude at
køre forholdsvis ofte.
Vi kan se, at der er nu er fire kategorier af cykler i skurene:
1. Dem med nummer, der bliver brugt – meget fint.
2. Dem uden nummer, der måske bliver brugt – sørg for
hurtigst at sætte nummer på, det gælder fortrinsvis cykler i
de to skure mod nord.
3. Dem uden nummer, der ikke bliver brugt – de bliver smidt
ud.
4. Dem med nummer, der ikke bliver brugt. Her har vi et
problem, for i bestyrelsen har vi egentlig ikke lyst til at være
bussemænd og give påtaler, men vi synes på den anden
side heller ikke det er rimeligt, at der i cykelskurene står
flade, rustne cykler, som ikke bliver brugt og som blokerer
for, at andre kan komme til. Det kan også være cykler, der
er pæne nok og som har nummer på. Men bliver de ikke
brugt, hører de ikke hjemme i cykelskurene.
Så derfor kommer der her en ny opfordring om at få gjort noget
aktivt ved de cykler, der ikke bør være der.
Vedlagt er en seddel med billeder af de cykler, vi mener, der
enten mangler nummer eller bør smides ud.
Vi håber meget, at der er forståelse for denne besked – og at den
ikke giver sure miner.
Sæt de gamle cykler ud ved skraldespandene, så sørger vi for at
køre dem væk ved udgangen af januar.
Er der herefter stadig cykler tilbage, som ikke bør være der, så
tager vi en ny drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Har du input,
så er du velkommen til at give dem til Bente i nr. 71 eller Henrik i nr.
76.
Folder på vej
Vi har ikke glemt folderen
om varmefyrene, som vi
lovede i sidste nyhedsbrev.
Den er ikke færdig endnu.
Indtil da så lige et varmeråd
til jer, der lejer fælleshuset
eller deltager i arrangementer: Undgå at skrue op
for radiatorerne. De skal stå
på 3. Reguler i stedet
varmen på uret bag døren i
fællesrummet. Og skru
tilbage, når I er færdige.
Kommende
begivenheder
19-05-2015
Kl. 18.30: Fejedag – alle
møder op med kost og skovl,
og så gør vi området
pænere i et par timer. Alle
kan være med – kan du ikke
feje, så bag gerne en kage,
og for de ældre gælder det,
at du også gerne bare må
møde op og heppe. Vi vil
gerne se så mange som
muligt for at styrke
sammenholdet.
08-08-2015
Sommerfest: Bemærk, at i år
er det jubilæumsfest, da
foreningen fylder 25 år.
Festudvalget ER i gang med
planlægningen, og det kan
allerede nu afsløres, at der
kommer underholdning
udefra. Sæt et kryds i
kalenderen. Til nye deltagere
kan vi fortælle, at festen
bliver holdt under vores egne
telte, som vi sætter op på
græsplænen nede ved
Kragholm.