Færdig med skolen og hvad så?

Færdig med skolen
og hvad så?
Er du i tvivl som ung og forældre omkring uddannelsesvalg. Hvis du kan svare ja, så
mød op til en uddannelsesaften og bliv klogere på de mange nye muligheder
Færdig med skolen og hvad så? Det spørgsmål stiller de unge og deres forældre sig, når tiden
nærmer sig for afslutningen af folkeskolen. Nye uddannelser er kommet til og andre er faldet fra.
Forældre rådgiver så godt de kan – men meget har ændret sig siden ”de gik i skole”.
På uddannelsesstederne og arbejdsmarkedet er forventninger og krav til de unge i stadig forandring.
Kravene er på mange måder skærpet. Uddannelsessystemet er i stadig forandring og efter sommerferien i år trådte den nye erhvervsuddannelsesreform i kraft.
UU-Vest Region Hovedstaden vil derfor gerne invitere alle forældre og elever fra kommunernes 8. 10. klasser til en uddannelsesaften. Ved de fire aftener vil studievejledere fra en række ungdomsuddannelser være repræsenteret.
EGEDAL
Torsdag den 22. oktober på Boesagerskolen, Smørum
Tirsdag den 27. oktober på Lærkeskolen, Stenløse
FREDERIKSSUND
Mandag den 26. oktober
Torsdag den 29. oktober
Begge aftener er på CAMPUS i Frederikssund, Odinsvej 4
Alle aftener starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.30.
De fire gymnasiale ungdomsuddannelser som vil være repræsenteret: STX, HHX, HTX og HF.
Derudover vil EUD/EUX være repræsenteret med indgangene:
 Omsorg, sundhed og pædagogik
 Kontor, handel og forretningsservice
 Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 Teknologi, byggeri og transport
10. klasses tilbud vil også blive repræsenteret.
Har du tilmeldt dig, så ses vi – og har du ikke, så mød op alligevel!
Alle elever i de to kommuners 8.-10. klasser har allerede modtaget invitationer med program til
disse aftener, og vi har modtaget rigtig mange tilmeldinger. Har du ikke tilmeldt dig, så er du
naturligvis stadig velkommen til at møde op og høre mere om, hvad uddannelserne kan tilbyde dig.
Yderligere information fås på UU Vests hjemmeside www.uuvest.dk, og ellers er du velkommen til
at kontakte vores sekretariat på telefon 2469 3700.