Medicinudgifterne udgør en stadig mindre del af de samlede

Medicinudgifterne udgør en stadig mindre del af
de samlede udgifter på sundhedsområdet.
Uge 19 - 2015
Væksten i regionernes udgifter til medicin og regionernes
udgifter til sundhedsvæsenet* 2004 – 2014 (2004=indeks 100)
160
153
150
140
133
130
130
141
120
110
100
100
90
80
2004
2005
2006
2007
2008
Regionernes udgifter til medicin
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Regionernes udgifter til sundhedsvæsenet
*Regionernes udgifter til sundhedsvæsenet i 2014 er prognosticeret. Prognosen er baseret på stigningen i regionernes
budgetter fra 2013 til 2014 (0,8%).
Kilde: Danmarks Statistik, Amgros og Statens Serum institut.