2. Kvartal 2015 - Vindelev Beboerforening

Vindelev Beboerforening
2. Kvartal 2015
Fastelavnsfest Det sker
Klargøring af legepladsen d. 25/4
Vi mødes kl. 9.00 den 25. April. Der bliver serveret kaffe og rundstykker. Vi håber at der er mange
velmødt med masser af idéer og gå på mod. Større idéer modtages gerne på forhånd.
Åbning af legepladsen d. 21/5
Vi kan med glæde åbne legepladsen igen i år. Den første dag er d. 21 Maj kl. 18.00. Der er mulighed
for at købe pølser og brød som vanligt.
Vi glæder os til at se jer alle!
Byfest d. 13/6
Der vil igen i år holdes byfest. Nærmere vedr. programmet vil blive slået op på hjemmesiden når
byfestudvalget har arrangementet på plads.
Sankt Hans aften d. 23/6
En hyggelig aften bliver afholdt d. 23/6. Det lille bål bliver tændt kl. 18.00 og det store bål bliver
tændt ca. Kl. 20.30. Grillen bliver tændt for dem der har lyst til det, og kiosken er også åben.
Kontingent for 2015
Hustand: 125,00
Enlig: 60,00
Pensionist: 35,00
Reg. nr. 9551 konto nr. 5515678745
Ved indbetaling er det meget vigtig at skrive både navn og adresse.
Ny Hjemmeside
Som nogen sikkert har opdaget, har beboerforeningen fået en ny hjemmeside. Har du
endnu ikke været derinde, så kig ind på:
www.vindelevbeboerforening.dk
Der er desuden også lavet en gruppe på FaceBook. Den hedder Vindelev By.
Siden sidst Generalforsamling 24/2
D.24/2, 2015, var der generalforsamling i Vindelev Beboerforening, med 18 deltagere.
Jesper Nielsen blev valgt til dirigent.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Der var 2 på valg til bestyrelsen, Benny Paulsen blev genvalgt, og Ole Christensen blev nyvalgt.
Som suppleanter blev valgt Steen Hansen som 1. Og Inga Pallesen som 2. Suppleant.
Efter generalforsamlingen var Beboerforeningen vært ved kaffe og kage.
Elsebeth Svane
Fastelavnsfest d. 15/2
Årets fastelavnsfest foregik som vanligt på Kollerup skole, og var et fælles arrangement mellem de
lokale beboerforeninger, spejdere og kirke. Allerede dagen inden var de 11 tønder hængt op, og
borde og stole var stillet frem, så på selve dagen skulle der dækkes borde, laves kaffe, the og saft.
Der gik ikke længe før der mødte en masse festglade børn og forældre op. Må godt nok sige at
kreativiteten mht. udklædninger var meget stor.
Arrangementet startes med en velkomst samt at et kor af børn sang nogle sange akkompagneret af
klaver. Rigtig hyggeligt syntes jeg.
Herefter skulle der slås katten af tønden. Som nævnt var der 11 tønder. Disse var af forskellig
størrelse, så de passede til den aldersgruppe som skulle kæmpe mod den. Jeg skulle passe nummer 11,
som var til de største børn. Men skal da ellers lige love for at de gik til den.
Reglerne var sådan at den der slog det første af tønden, blev Dronning. Den der efterfølgende slog
det sidste af tønden ned, blev Konge.
Efter den sidste tønde blev slået til jorden, var der kaffe, the, saftevand samt fastelavnsboller til
alle. Bortset fra at bollerne var lidt tørre var det en vellykket eftermiddag, og må sige at jeg
hyggede mig. Det er i den grad livsbekræftende at se så mange børn gå op i en dejlig gammel
tradition som fastelavn.
Steen B. Hansen
Billeder fra fastelavnsfesten
Skal du bruge – Kan du låne her !
I Vindelev beboerforening har vi disse effekter som vi udlåner.
Lyskæde, alu. Stige, flagstænger, borde og stole.
TINGENE SKAL AFLEVERES TILBAGE 1 DAG EFETR ENDT BRUG.
Henvendelse ved Benny Poulsen, Vindelevvej 14, tlf: 75 87 33 77.
Udlån kan kun ske til medlemmer. Der vedlægges et depositum på 100 kr ved afhentning, som
tilbagebetales ved levering.
Ting der går i stykker skal erstattes. Vær i god tid, da de kan være udlejet !
Beboerforeningens bestyrelse:
Formand:
Benny Poulsen, Vindelevvej 14
Tlf:75873377,[email protected]
Næstformand:
Ole Christensen, Fløjstrupvej 3
Tlf: 75873157
Kasserer:
Åse Andersen, Fløjstrupvej 1
Tlf: 51863287, [email protected]
Sekretær:
Malene Jensen, Vongevej 21
Tlf: 21147428, [email protected]
Bestyrelsesmedlem:
Kristina Bang Pedersen, Fløjstrupvej 29A
Tlf: 50589737, [email protected]