Svinedyrlægerne Nord

Fynsvej 8
9500 Hobro
Tlf. 98520044
E-mail: [email protected]
www.lvk.dk
Nyhedsbrev april 2015
LVK Svinedyrlægerne Nord
Kampagner fra Fødevarestyrelsen
Efter påske indleder Fødevarestyrelsen 3 nye
kampagner omkring dyrevelfærd
Mere end 200 sohold skal tjekkes og der vil blive
kigget på håndteringen af skuldersår, aflivningsteknik af
pattegrise samt pattegrisetrivsel.
Skuldersår
Selvom skuldersår generelt er et lille problem i de
danske besætningerne skal der nu følges op på, om den
lave frekvens, som blev påvist efter skuldersårstællingen i sommeren 2013, stadig er lige så lav.
Der kan rekvireres en skuldersårsmåler hos Marianne
Kaiser (VSP) via mail: [email protected] eller tlf. 3339 4942.
Kontrollen tager udgangspunkt i "Fødevarestyrelsens
vejledning til vurdering af skuldersår i forbindelse med
kontrol" af 17, marts 2015, som ligger på LVK´s
hjemmeside.
Pattegriseaflivning
Emnet har været til diskussion i flere medier her i
foråret og man er bekymret for, at der i forbindelse
med aflivning af pattegrise ikke slås hårdt nok. SÅ, sørg
for at slå grisen hårdt ned i gulvet – ikke på inventar el.
lign - kun i gulvet!
I forbindelse med kontrollen vil der blive obduceret
grise i besætningen og set på blødninger i hjernen og
kraniebrud.
Pattegrise trivsel i første leveuge
Der vil blive set på alm. regler om opstaldning af
pattegrise herunder, diegivningsplads, kastration,
halekupering m.m.
Herfra kan vi kun opfordre Jer til at gøre Jeres arbejde så
godt som muligt – som I altid gør – så vi undgår problemer
og dårlige sager.
Svinefagdyrlæge
Teamleder
Tage Rødbro
Mobil: 30994624
Mail: [email protected]
Svinefagdyrlæge
Bettina Jensen
Mobil: 21715295
Mail: [email protected]
Svinefagdyrlæge
Charlotte Johannessen
Mobil: 21715298
Mail: [email protected]
Kødprocent
Det er dyrt at levere grise med for lav kødprocent og
fra maj-måned i år bliver det endnu dyrere. Så får grise
med mindre end 58,9 % kød, et fradrag på yderligere 5
øre pr. kg, hvilket svarer til ca. 4-4,50 kr. pr. gris.
På grund af ovenstående er det derfor vigtigt med
ekstra fokus på proteinniveauet i foderet samt
slagtevægten.
Den letteste måde at håndtere problemet på, er dog
ved at se på grisens køn ved udvejning til slagtning. Det
er især de hurtigtvoksende galtgrise, der har en lav
kødprocent, så der kan være god økonomi i at levere
galtgrisene før tid.
Når hurtigløberne fjernes giver det bedre plads i
stierne og dermed et øget foderoptag hos de
resterende grise samt en bedre tilvækst.
Fakta om ”lungemodner”
Brugen af glukokortikoider (binyrebarkhormon) til søer før
faring, for at fremme overlevelsen hos pattegrisene, er
meget omdiskuteret.
Der er ikke helt klarhed over, hvordan binyrebarkhormon
egentlig indvirker på pattegrisen, når det gives til soen før
faring og der er i det hele taget usikkerhed om hvorvidt
det overhovedet har en effekt. Ifølge flere udenlandske
studier, tyder det på, at indgivelsen af binyrebarkhormon
før fødsel til søer, kun har en vis gavnlig effekt på
pattegriseoverlevelsen hos:
- fede søer (da deres blodglukose-niveau ofte er højt og
netop højt glukose-niveau i blodet medfører en nedsat
produktion af surfaktant i fosteret. Surfaktant er
nødvendig for at lungerne kan udvide sig efter fødslen)
- og hos gylte, pga. den smertestillende effekt.
Ellers er der ifølge studierne ingen helt klare fordele ved at
bruge binyrebarkhormon før faring. Der kan endda være
bivirkninger i form af nedsat mælkeydelse det første døgn
efter faring.
Husk, at det kun er dyrlægen der må indgive binyrebarkhormon!
Svinefagdyrlæge
Kjetil Johansen
Mobil: 21689175
Mail: [email protected]
Dyrlæge
Kristian Krogh
Mobil: 21715281
Mail: [email protected]
Svinefagdyrlæge
Helle Kjærsgaard
Mobil: 21690126
Mail: [email protected]
Svinefagdyrlæge
Jørgen Borup
Mobil: 30994622
Mail: [email protected]