Dansk manual - Walkera Danmark

1 Propel Installation
1.1 Der medfølger 2 sæt af 3 stk.
propeller.
3 med sølv top, med en pil med uret.
3 med sort top, med en pil mod uret.
1.2 Påsæt dine propeller på din drone.
På vingen er der et symbol med pile med og mod uret.
De 3 med pilen med uret skal drejes på mod uret.
De 3 med pilen mod uret skal drejes på med uret.
1.3 Nu er dine propeller korekt
monteret.
Auto let funktion.
Altitude hold funktion.
Rundflyvnings funktion.
Automatisk landings funktion.
Hyper IOC funktion.
Landingsstel der kan kører op.
GPS Telemetri funktion.
5.8G live billede transmission.
2 Landingsstel og Sender opsætning.
Fra fabrikken er dine landingsstel oppe, prøv ikke at tage dem ned manuelt.
Opsætning af DEVO F12E
Quick Start Guide og Diagram.
2.1 Sæt dit opladede batteri i dronen.
2.2 Vend forsigtigt din drone om
og læg den på propellerne.
2.3 Vær sikker på alle kontakter på
din sender står på 0 og din Throttle
styre pind er i bund.
Tænd for senderen.
M3
Specifikationer:
Propel Diameter. : 233mm
M4
M5
M2
L x B x H: 471 x 536 x 270mm
M1
M6
Vægt: 2020g(med Batteri)
Batteri måler.
Total vægt: <2500g
Start knap.
Sender: DEVO F12E
Tænd knap.
Receiver: DEVO-RX705
Brushless Motor: WK-WS-34-001
2.4 Tænd for dronen og hold den trekantede knap
inde i 3 sekunder indtil de grønne lamper lyser.
Nu skulle dit landingsstel automatisk kører i
landingsposition.
2.5 Vend din drone om og stil den på landingsstellet.
Når alle lamper slukker på dronen er din sender
bundet til dronen.
2.6 Din drone er nu klar til kalibrering.
Brushless ESC: WST-15AH (R/G)
Main Controller: FCS-H500
Batteri: 22.2V 5400mAh Li-Po
M1/M3/M5 roterer mod uret, motorene er med højrevendt gevind.
3 Kompas kalibrering (Udendørs)
M2/M4/M6 roterer med uret, motorene er med venstrevendt gevind.
VIGTIGT: Sørg for at alle knapper på senderen står på “0” og motorene er i låst tilstand. (INGEN af dronens røde og grønne lamper må lyse).
Fra fabrikkens side er motorene i låst tilstand.( For oplysninger om låst og ulåst tilstand se punkt 6 og 7).
5 iLook+ Kamera Installation
3.1 Sæt nu dronen i kompas kalibrering.
Tag dine to styre pinde og peg dem skråt
ind mod midten.
Nu skulle lamperne på dronen blinke hurtigt.
3.2 Drej dronen med snuden forrest
rundt, stop i et sekund ved 90°,180°,270°
og 360°.
4
3.4 Drej dronen horisontalt rundt,
stop i et sekund ved 90°,180°,270°
og 360°
3.3 Drej dronen sidelæns rundt,
stop i et sekund ved 90°,180°,270°
og 360°.
5.1 Skru antennen på kameraet.
5.2 Løsne de to skruer der holder
kamera bøjlen.
5.4 Monter kamera kablet på Gimble
kontrolleren i porten Power output.
5.5 iLook+ Kamera Installationen er nu færdig.
Ground Head vertical down
3.5 Drej dronen vertikalt rundt,
stop i et sekund ved 90°,180°,270°
og 360°
3.6 Sæt nu dronen vandret på en flad
overflade.Nu skulle alle lamper slukke
dette betyder at den er færdig kalibreret.
Sluk og tænd for din drone for at gemme
kalibreringen.
BEMÆRK:
(1) Når du letter første gang efter kalibreringen, kan dronen godt står og svinge lidt frem og tilbage. Dette er normalt, det er systemet der selv kalibrer
kompasset.Efter du har fløjet 3-5 minuter land igen og lås motorene så dronen kan gemme sin kalibration.
(2) Kalibrer altid din dronen ved åben plads og ikke i nærheden af elektrisk interferens.
4 G-3D Gimble installation
Vigtigt: G-3D installationen skal udføres med dronen slukket.
4.1 Med til din Gimble medfølger der.
Gimble skinne,2 skruer, 1 finger skrue
og 1 skive.
4.2 Sæt Gimble skinnen fast på undersiden
af dronen, med de 2 skruer og læg skiven
mellem skinnen og dronen.
4.3 Glid nu gimblen på skinnen.
4.4 Sæt nu Gimblen fast med finger skruen
og efterspænd.
4.5 Sæt det hvide kabels brede stik i
porten under dronen.(Complex port)
4.6 G-3D Gimblen er nu færdig
monteret.
5.3 Monter kameraet på Gimblen
og sørg for at buen på bøjlen
vender mod linsen.
6 Motor Ulåst
7 Motor Låst
Alle knapper på senderen skal står på “0” ellers vil du ikke kunne starte
motorene.Sørg også for din Throttle trim er i neutral position.
Type 1: Ryk din Throttle pind helt ned og ryk din Rudder pind mod venstre.
Type 2: Ryk din Throttle pind skråt ned i venstre hjørne.
Når motorene er ulåst vil de grønne og røde lamper på dronen lyse konstant.
For at teste dette kan du forsigtigt rykke din Throttle pind lidt op og se om
propellerne rotere.
Type 1 :Ryk din Throttle pind helt ned og ryk din Rudder pind mod højre.
Type 2: Ryk din Throttle pind skråt ned i højre hjørne.
Nu skulle alle lamper på dronen slukke.
For at teste dette kan du forsigtigt rykke din Throttle pind lidt op og se om
propellerne rotere.
Note:
Ved hver opstart er moterene låst som standard.
Note:
Af sikkerheds årsager låser motorene igen efter 10 sekunder, hvis man ikke
starter sin flyvning.
Type 1(throttle pind i højre side)
Type 2(throttle pind i venstre side)
8 DEVO F12E oversigt
Type 2
Højre pind
(Throttle pind
Venstre trim
på
venstre side)
Højre trim
Type 1
(Throttle pind
på
højre side)
Type 2(throttle pind i venstre side)
10 Funktions Oversigt
THRO/RUDD pind
Venstre pind
Type 1(throttle pind i højre side)
(1) Manuel Styring
(2)Altitude Hold funktion (3)Automatisk landing
ELEV/AILE pind
Model (
Type 1
Er retningen på dronen)
Type 2
Op/Ned
THRO trim
ELEV trim
Venstre pind
ELEV/RUDD pind
Højre pind
THRO/AILE pind
Venstre trim
ELEV trim
Højre trim
THRO trim
MIX Switch på “0”
MIX Switch på “1”
MIX Switch på “2”
Frem/Tilbage
2.4G TX antenne
4
5.8G RX antenne
GEAR(Landingsstel
“1”oppe/”0”nede)
Læner til venstre/
Læner til højre
Mix Switch
RUDD D/R(Auto Let Funktion)
FMOD(Rund Flyvnings Funktion )
ELEV D/R(Intelligent Orientation
Control (IOC) Flight switch)
AILE D/R(Optage/Billede knap)
Drejer mens den
står stille i luften
AUX6(Gimble styring, Tilt)
AUX5(Gimble styring, Roll)
4
5" LCD Screen
Venstre trim
Venstre Pind
Auto Let
Funktion
Højre Pind
MIX
Højre trim
RUDD trim
Ryk Throttle pinden
ned i laveste position
Jorden
RUDD D/R
RUDD D/R switch
i position “1”
MIX switch
i position “1”
AILE trim
Altitude hold
Funktion
Tænd/Sluk
MIX
Rund flyvnings
Funktion
FMOD
FMOD
9 GPS indikator
GPS Satelliter
<6
Blå
Ingen
LED status
blink
Throttle pinden
i midter position
MIX switch
i position “1”
Jorden
FMOD switch 1
position “2”: Rund
Flyvning starter
6
7
Blinker
1 gang
8
9
10
11
12
13
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
2 gange
3 gange
4 gange
5 gange
6 gange
7 gange
8 gange
Automatisk
Landings
Funktion
MIX
MIX switch
i position “2”
Jorden
IMPORTANT: For GPS flight mode, Skal de blå LED lamper under dronen blinke MINDST 2 gange.
FMOD switch i
position “0”: Rund
Flyning slukket
Throttle pinden
i midter position
11 DEVO F12E Diagram
Funktioner
Switch
Sender Opsætning
Instructions
Sæt din drone på
en vandret overflade
Auto Let Funktion
RUDD D/R
Model Menu
Device Output
Flap
RUDD D/R
Active
Motor Ulåst
Ryk Throttle pinden
helt ned
MIX switch
i position “1”
RUDD D/R
i position “1”
Noter:
(1) Denne funktion kan bruges hvis GPS signalet er stærkt nok, det vil sige de blå lamper blinker mindst 2 gange.
(2) Når dronen er lettet og er stabil i ca 5 meter, kan du rykke Throttle pinden op i midter position og sætte RUDD D/R på “0”
Nu kan du flyve dronen i Altitude hold Funktionen
.
“0” position: Manuel flyvning
MIX switch i “1” position
Altitude hold Funktion
MIX SW
Model Menu
Device Output
Gear
MIX SW
Active
“1” position:Altitude hold Funktion
“2” position: Automatisk Landings Funktion
Throttle pinden i midter position
Note1:
(1) Denne funktion kan bruges hvis GPS signalet er stærkt nok, det vil sige de blå lamper blinker mindst 2 gange.
(2) I Altitude hold Funktionen, vil dronen kun stå stille i luften hvis Throttle pinden er i midter position.
(3) Hvis man sætter den i Altitude Hold Funktionen uden nok GPS signal, vil dronen flyve ustabilt og vil ikke kunne stå
stille i luften.
“0” position: Slukket
“1” position: Bruges ikke
“2” position: start Rund Flyvnings Funktionen
Noter:
Rund Flyvnings
Funktion
(1) Denne funktion kan bruges hvis GPS signalet er stærkt nok, det vil sige de blå lamper blinker mindst 2 gange.
FMOD
Model Menu
Device Output
AUX3
FMOD SW
Active
(2) Som standard vil rund flyvning have en radius på 5 meter, hvis man ønsker en større radius skal man skifte EPA
instillingerne på senderen. Efter man har skifte EPA instillingerne, skal man sætte FMOD til i “0” for at gemme den nye
radius. Derefter sætte FMOD i “2” for at flyve i den nye radius.
“0” position: Manuel flyvning
MIX switch to “2” position
Automatisk Landings
Funktion
MIX SW
Model Menu
Device Output
Gear
MIX SW
Active
“1” position:Altitude hold Funktion
“2” position: Automatisk Landings Funktion
Throttle pinden i midter position
Noter:
(1) Denne funktion kan bruges hvis GPS signalet er stærkt nok, det vil sige de blå lamper blinker mindst 2 gange.
(2) Under Automatisk Landings Funktionen, rør ikke ved andre knapperne på senderen.
IOC betyder at dronens flyvnings retning relatere til placeringen af dens første GPS-signaler,
uafhængig af retningen af fronten på dronen.
Hyper IOC Funktion
ELEV D/R
Model Menu
Device Output
AUX2
ELEV D/R
Active
“0” position: Slukket
“1” position: start hyper IOC Funktion
Noter:
(1) Denne funktion kan bruges hvis GPS signalet er stærkt nok, det vil sige de blå lamper blinker mindst 2 gange.
(2) Under flyvning kan du sætte dronen i IOC funktion, hvis du er mere end 10 meter væk fra opstarts stedet.
(3) Under IOC flyvning kan du kun få dronen mod opstart stedet ved at tage Throttle pinden ned, uanset hvilken retning fronten
er på dronen.
“0” position: Landingsstel nede
Landningsstel
Op og Ned
GEAR
Model Menu
Device Output
AUX4
GEAR SW
Active
“1” position: Landingsstel oppe
Noter:
Under Automatisk Landings Funtionen vil landingsstellet selv kører ned, uanset hvilken position GEAR SW står i
indtil den er landet.(Efter landing husk at sætte GEAR SW i “0”).
1 FCS-H500 Diagram
20
21
22
1
2
19
3
DEVO F12E Opsætning
DEVO RX705 Diagram
iLook+ Opsætning
4
18
5
6
17
7
16
8
FCS-H500 Diagram
G-3D Gimble Justering
Lader Vejledning
9
15
10
14
13
11
12
1
Rund Flyvning
9
Til Strøm tjek (Sættes til Strøm kortet)
16
Sættes til motor nr. 4
2
Hyper IOC
10
Data transmission(Sættes til DEVO-RX705)
17
Sættes til motor nr. 3
3
Auto Let
11
Jumper port, til skift af anden modtager indsæt
Bind plug(Jumper der er med til modtager)
18
4
Control Mode Switch
12
Til link LED
19
Sættes til motor nr. 1
5
Kontrollere Rudder
13
Til link GPS modul(rød hvid blå sort kabel)
20
Til Opdatering af kontrolleren
6
Kontrollere Throttle
14
Sættes til motor nr. 6
21
Data port
7
Kontrollere Elevator
(Frem & Tilbage)
15
Sættes til motor nr. 5
22
Til link Compass
(rød sort kabel)
8
Kontrollere Aileron
(Venstre & Højre)
Sættes til motor nr. 2
2 DEVO RX705 Sender Diagram
Telemetry konnector(Forbindes med den hvide enkel leder)
DATA BUS: data transmission(forbindes med FCS-H500 kontrolleren)
AUX1: Auto Let(Tom)
AUX2: Hyper IOC(Tom)
AUX3: Rund Flyvning(Tom)
AUX4: Sættes til Landingsstel
AUX5: Sættes til Gimble, ROLL
AUX6: Sættes til Gimble, PIT
AUX7: Sættes til Kamera kontrolleren/Clear fix ID code(Når man skal Clear Fix ID bruges Bind plug jumperen).
3 Justering af G-3D Gimble
PIT: Justere tilt på Gimblen(fra -135°~ 90°).
ROLL: Justere op/ned på Gimblen(fra 45°~ 45°).
4 DEVO F12E Radio Setting
4.5 Wing Type
4.1 Start skærm
Model navn
Model Menu
Throttle i procent
UP/DN
ENT
Wing Type
Timer display
Model type display
Sender styrke
01
Model Nr.
Model 01
0%
Batteri indikator
00:00
(2.1) Altitude Type setting:
Wing Type
Tryk R eller L vælg “Normal”,tryk
EXT for at komme tilbage til “Model Menu”.
Normal
Wing Type
V-Tail
Dual Channels
Mate
Trim
Twin Engine
Trim
Inhibit
Inhibit
Inhibit
Inhibit
Inhibit
Inhibit
4.6 Device Output
Model Menu
0
Rudder trim display
0
0
0
0
0
Type 1(THRO trim)
Type 2(THRO trim)
Type 2(ELEV trim)
Venstre trim display
UP/DN
ENT
UP/DN
ENT
Model Menu
UP/DN
ENT
Model Select
Fra fabrikken er det som vist
på billedet.
Gear
MIX SW
Active
AUX4
GEAR SW
Active
Flap
RUDD D/R
Active
ELEV D/R
Active
AUX5
AUX5 KB
Active
AUX6 KB
Active
FMOD SW
Active
AUX7
AUX3
Main Menu
ENT
Device Output
AUX2
4.2 Model Select
Main
interface
Device Output
Device Output
Højre trim display
AUX6
AILE D/R
Active
Tryk EXT for at komme tilbage til “Model Menu” .
Model Select
Tryk UP eller DN knappen for vælge model nr.
Tryk EXT for at komme tilbage til
“Model Menu”.
√ 01
02
03
04
05
06
07
08
Model 01
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model
02
03
04
05
06
07
08
4.7 Sensor Setting
Sensor Setting
Model Menu
UP/DN
Sensor Setting
Tryk R or L vælg “Active”.
ENT
Status
Active
No Signal
Inhibit
GPS Setting
ENT
Tryk UP or DN knappen for at skifte bogstav skriv fx.
No.
01
Internal: V0
Inhibit
External: V1
Active
TALIH500
Tryk EXT for at komme tilbage til “Model Menu”.
21.4V
External: V2
Model Menu
UP/DN
Type Select
ENT
Helicopter
√ Airplane
Tryk på R eller L for vælge Airplane bekræft ved at
trykke ENT og man kommer automatisk tilbag til
“Model Menu”
Glider
4.8 Reverse Switch
Main Menu
UP/DN
ENT
Function Menu
UP/DN
ENT
ENT
Fra fabrikken er det
som vist på billedet.
Reverse Switch
Reverse Switch
Elevator
Aileron
Throttle
Rudder
Gear
Flap
AUX2
AUX3
Reverse Switch
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
AUX4
AUX5
AUX6
AUX7
Normal
Normal
Normal
Normal
Tryk EXT for at komme tilbage til “Function Menu”.
4.9 Servo Travel Adjust
Tryk UP eller DN vælg GPS setting,
tryk ENT for komme ind i GPS Setting
vinduet.
UP/DN
Travel Adjust
ENT
Elevator
U100.0%
D100.0%
Aileron
L100.0%
R100.0%
Tryk UP eller DN vælg Flap, tryk R
External viser dronens batteri Volt.
eller L skal stå på U150.0% and D150.0%.
Throttle
H100.0%
L100.0%
TALI H500 er sat til 21.4V,
Tryk UP eller DN vælg AUX3, tryk R eller L
Rudder
Flyv hurtigt tilbage når du får batteri alarm.
for at vælge +5.0%(Betyder at Rund Flyvnings
L100.0%
R100.0%
radius er 5 meter) and -100.0%, Tryk EXT for at komme tilbage til Function Menu.
Travel Adjust
GPS Setting
(2) GPS modtager opsætning
Function Menu
Internal viser senderens batteri Volt.
Inhibit
Type Select
4.4 Type Valg
Tryk R eller L vælg Time Zone, tryk EXT tilbage til “Main Menu”.
Travel Adjust
Tryk UP eller DN vælg Voltage, Tryk ENT for komme ind i GPS Setting vinduet.
Voltage
Name
“TALIH500”.
Tryk R eller L for at vælge DD-MM-YY\ MM-DD-YY\ YY-MM-DD.
(1) Batteri Volt opsætning
Model Name
Model Name
(2.3) Date Type setting:
Voltage
4.3 Model Navn
UP/DN
Tryk R eller L for at vælge Km/h eller Knote.
Sensor Submenu
Temperature
Model Menu
(2.2) Speed Unit setting:
(2.4) Time Zone:
Aileron trim display
Type 1(ELEV trim)
Tryk R eller L for vælge Absolute eller Relative.
Travel Adjust
Relative
AUX4
Gear
+100.0%
-100.0%
Speed Unit
Km/h
+100.0%
-100.0%
AUX5
Flap
U150.0%
Date Type
DD-MM-YY
+100.0%
-100.0%
AUX6
AUX2
Time Zone
UTC+08:00
+100.0%
-100.0%
+100.0%
-100.0%
AUX7
+100.0%
-100.0%
AUX3
+5.0%
-100.0%
Altitude Type
D150.0%
4.10 Senser View
UP/DN
Function Menu
Main Menu
Senser View
ENT
00:53
12.1V
Afstand mellem sender
og drone.
100m
5.0Km/h
10m
Længdegrader
ENT
104 15.5123E
Hastigheds måler
stopwatch eller countdown.
Switch: Tryk R eller L vælg “SPS0 SW”.
22 06.0902N
Breddegrader
Switch
SPSO SW
Forklaring: Når man tager Throttle pinden ned under L94% og begynder at lette og den kommer over L94%
starter tiden og når man lander igen og tager Throttle pinden under L94% stopper tiden.Man nulstiller på DN.
01
Model 01
4.11 Video Instillinger
0%
00:00
Timer
System Menu
ENT
Stopwatch
Tryk på EXT for at vende tilbage til
man se billedet i sensor view.
UP/DN
Type
“Main Menu”.
Tryk på R eller L for at vælge mellem menuerne . Hvis man har kamera monteret, kan
Main Menu
ENT
Timer
Timer
Type: Tryk R eller L for at vælge
Sensor View
Højde Måler
UP/DN
Function Menu
Batteri måler
R/L
Timer display
UP/DN
UP/DN
Status: Tryk R eller L vælg “Active”.
Video Setting
ENT
0
Video Setting
Channel: Tryk R eller L for vælge det bedste
Channel
Background: Tryk R eller L vælg “Active”,
Nu skulle man kunne se kamera billedet som
0
0
0
0
Active
Status
billede fra iLook+ kameraet.
0
Background
1/32
Active
baggrunden på sender skærmen.
4.12 Timer Setting
UP/DN
Main Menu
Model Menu
ENT
UP/DN
Stick Position Switch
ENT
Stick Position Switch
Switch: Tryk R eller L vælg “SPS0 SW”.
Off
Channel: Tryk R eller L to vælg “Throttle”.
Switch
Position:
Tryk L for at sætte procent(Default indstilling er L94%).
On:
SPSO SW
Channel
Throttle
Position
L94%
On
Tryk R eller L to vælg “High”.
High
Test: Tryk Throttle pinden ned under L94% og op over L94% for at starte tiden.
Tryk ned under L94% igen for at stoppe tiden.
5 iLook+ Camera Setting
6 Connect charger instruction
5.4 Video og Foto vejledning
5.1 Billed af iLook+
Start/Stop/Billede
Når man lader batteriet, sæt batteriet på “ON” og hold “trekant” knappen inde i
Gode tips:
Video/Billede
Antenne
3-5 sekunder indtil batteri indikatoren tænder.
(1) Micro SD kortet sættes i og tages ud af iLook+ kamera uden strøm på.
(Vi anbefaler man bruger et High Speed SD kort)
(2) Indsæt MICRO SD kort, tænd for Kameraet, den røde lampe tænder på kameraet og
når det slukker er kameraet klar til brug.
Strøm stik(DC 7V-15V)
Indikator(Rødt lys)
(3) Hvis man tænder kameraet og den røde lampe blinker hurtigt betyder det
at MICRO SD kortet skal formatteres, sæt kameraet på video
og hold Start knappen ned i 5 sekunder indtil og når kameraet starter op igen er
Micro SD kort
kortet formateret.
5.2 Specifications
Batteri indikator
(1) Video/Foto
(1) Video
a. Video opløsning: 1920 x1080 Full HD
b. FPS: 30
d. 3 Mega pixel
e. Video Format: MOV
c. Micro High Speed SD kort: Max 64Gb
(1.1) Sender Vejledning
f. Billede: 4032x3024 Pixels
Knap
(2) 5.8G wireless
c. CE Output Power≤25mW
a. 5.8G wireless billede transmission
d. FCC Output Power≤200mW
d. CE Bind B section: 8 channels
e. FCC Bind B section: 4 channels
AILE D/R
Sender
Instilinger
Model Menu
Device output
5.3 iLook+(FCC/CE) Kamera transmitter kanal valg
Vælg mellem 8 kanaler. Man kan vælge mele:
AUX7
Kanal
Frekvens
1
2
3
2 3
Kanal1
position
4
5
6
7
ON
1
ON
2 3
Kanal 2
position
1
Kanal 3
position
ON
ON
2 3
2 3
Kanal 5
position
1
ON
1
Active
Kanal 6
position
1
2 3
Kanal 7
position
For flere detajler læs iMAX B6 bruger manual.
”.
(2) Start video: Ryk knappen AILE D/R fra “0” positionen
til “1” positionen, vent 1-2 sekunder, ryk tilbage til “0”
positionen, kameraet starter med at filme(den røde lampe
blinker med et interval på 0.5 sekunder). Man kan se en
rød prik på sender skærmen.
Stop video: Ryk knappen AILE D/R fra “0” positionen
til “1” positionen, vent 1-2 sekunder, ryk tilbage til “0”
positionen, kameraet stopper med at filme(den røde
lampe slukker). Den røde prik på sender skærmen vil
også forsvinde.
(3) Den optaget film bliver kun gemt hvis stopper med at filme
på knappen AILE D/R. Som beskrevet ovenfor.
2 3
Kanal 4
position
ON
ON
2 3
(1) knappen på iLook + kameraet skal stå på“
AILE D/R
1
2 3
integrates engineering materials, mechanics, electronics, aerodynamic and high
frequency radio. Correct installation and adjustment are necessary to avoid accidents
taking place. The owner must always operate in a safe manner. Improper operation
may result in serious property damage, bodily injury or even death.
(2) This product is suitable for experienced Aircraft pilots aged 14 years or more. All
minors must be accompanied by a responsible adult when flying.
the sale of the products .
(1.2) Manuel Filmning
, tryk på start knappen og den røde lampe begynder at
blinke. Tryk på start knappen igen for at stoppe filmningen og den røde lampe slukker.
Kanal 8
position
(4) We consign our distributors to offer technical support and service after sale. Please
contact the local distributors for problem resolution caused by usage, operation,
maintenance, etc.
Sæt knappen på kameraet på
, tryk på start knappen for at tage et billede
og den røde lampe blinker en gang og billedet er taget.
Note: Kun kanalerne 2, 4, 6, 8 er mulige for iLook+(FCC).
(1) This product is not a toy. It is a piece of complicated equipment which harmoniously
liability for any safety duties or fines arising from operation, usage or mis-control after
(2) Foto
Kanal position
7 Important Statement
(3) The flight field should be legally approved by the local government. We accept no
Sæt knappen på kameraet på
1
Instructions
8
5866MHz 5847MHz 5828MHz 5809MHz 5790MHz 5771MHz 5752MHz 5733MHz
ON
1
Tænd/Sluk batteri
Tænd Drone(hold inde i 3 sekunder)