datablad - Bitusal A/S

Produktinformation
BTM-75/BTM-150
Produktbeskrivelse:
BITUMIX BTM er en fabriksfremstillet svummemørtel, designet til effektivt at tætne beton og murværk mod fugt og vandindtrængen. BITUMIX BTM virker ved hjælp af katalytiske kemikalier, der trækker ind i betonens og cementmørtlers kapillærer porre og
mikrorevner.
Fordele:
•
Brugervenligt
•
Kun tilsætning af vand
•
Diffusionsåben og vandtæt
•
Yderligere fugtpåvirkninger forstærker tætheden
Anvendelse:
BITUMIX BTM er en unik kemisk behandling, til at beskytte beton, cementholdige mørtler og murværk mod vandgennemtrængning. Reaktionen er kontinuerligt tilstede, og vil
genaktivere og stoppe fremtidig indtrængen af vand. BITUMIX BTM er ligeledes anvendelig til vandtætning af støbeskel mellem gammel og ny beton og cementholdige mørtel.
Typiske anvendelsesområder er til tætning af kælderydervægge, støbeskel, svømmebassiner, marine konstruktioner, rensningsanlæg, altaner, betondæk etc.
BITUMIX BTM-75 anvendes typisk til fugtige områder hvor der ikke stilles særlige krav
til vandtryk eller modtryk.
BITUMIX BTM-150 anvendes til mere krævedne vandtætningsopgaver, hvor der stilles
særlige krav til vandtryk, modtryk, katalytisk penetration etc. De to produkter kan med
fordel anvendes sammen.
Kapillaraktiv svummemørtel 1073
Produceret for Bitusal ApS af:
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20, 8740 Brædstrup
År 11
DoP
EN 1504-3
År 2015
Betonreparationsprodukt til ikke-bærende konstruktioner CC-mørtel
(baseret på hydraulisk cement)
Trykstyrke Klasse R1 (≥ 10 MPa)
Chloridionindhold ≤ 0.05%
Vedhæftning ≥ 0.8 MPa
Farlige stoffer i overensstemmelse med 5.4
Brandmodstandsevne
Euroklasse A1
Curing:
Den behandlede overflade skal så vidt det er muligt, holdes
fugtigt med rent vand, i hele afhærdningsperioden.
Begrænsninger:
Svummeopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under
+5oC. BITUMIX BTM tåler ikke frost i afbindingstiden.
Rengøring:
Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart
efter brug.
Forarbejde:
For at opnå det bedste resultat, er det meget vigtigt, at underlaget er velegnet og fremstår afrenset og åben. Overfladen afrenset for alle forurenende stoffer såsom olie,
maling, lim og tapetrester, epoxy, fedt, bitumen, cementslam m.v. Der kan med fordel
anvendes højtryksafrensning med vand, sandblæsning, fræsning eller slibning. Hvis
overfladen er ekstremt glat og tæt, skal overfladen åbnes, evt. ved at ruhugge eller ved
slibning. Det kan ikke anbefales at anvendes nogen form for syrebehandling. Reparationer af huller og større revner foretages med BITUMIX Aqua-stop eller BITUMIX REP-4
(se seperat datablad). Før der svummes, er det vigtigt at den forberedte overflade gennemvædes med rent vand. Bitusal anbefaler at overfladen fremstår vandmættet, men
stadig let sugende.
Produktdata:
Forventet penetration pr. uge:
BTM-75 1 mm
Vandtryk ved 2 lags løsning:
BTM-75 5 m
Blanding:
BITUMIX BTM blandes med rent vand til en cremet konsistens, der kan børstes eller
kostes på overfladen. Blandingsforholdet er 5 dele pulver til 2 dele vand. BITUMIX BTM
kan også sprøjtes på med tryksluftsprøjte, blandingsforhold: 5 dele pulver til 3 dele vand.
Farve:
Udførelse:
BITUMIX BTM svummes på med kost eller pensel. Det er vigtig at BITUMIX BTM bliver
fordelt jævnt og kostet godt ind i overfladen. Anvendes der trykluftsprøjte, er det vigtigt
at gå efter med en kost eller pensel for at sikre at BITUMIX BTM får godt fat i underlaget.
Ved en evt. 2. behandlinger, skal første lag være tilstrækkeligt tør og bæredygtig, hvorefter man gentager behandlingen med et nyt tilsvarende lag. Andvendes begge produkter,
starter man typisk med BITUMIX BTM-150 for at opnå den bedste indtrængning, efterfulgt af BITUMIX BTM-75 som afsluttende lag.
Forbrug:
Ved et lags løsning: 1 kg pulver pr m2. Ved to lags løsning:
Første lag: 0,8 kg pulver pr m2.
Andet lag: 0,8 kg pulver pr m2.
Blandingsforhold: Som svumme: Som sprøjte:
5 dele pulver til 2 dele vand
5 dele pulver til 3 dele vand
Emballagetype:
10 kg plastspand.
Bitusal ApS
Åmosevej 80
Skellingsted
4440 Mørkøv
Tel. 56268206
Mail: [email protected]
Bitusal.com
Produceret for Bitusal ApS af:
Marlon Tørmørtel A/S - Virkelyst 20, 8740 Brædstrup
Materialetype: Vandtættende aktiv svumme.
BTM-150
2-3 mm
BTM-150
175 m
Lys grå
Tørstof: 100%
PH-værdi
13
Opbevaring:
12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.
Henvisninger:
Gældende sikkerhedsdatablad kan hentes på Bitusal.dk