Nyhedsbrev - Syddjurs Kommune

Nyhedsbrev
3/2015 Oktober
Sundhedstilbud
Syddjurs kvitter smøgerne
Her kan du læse om de sundhedstilbud,
Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen.
Den 16. september startede Syddjurs kvitter
smøgerne op på Mørke skole med 20 deltagere,
der ønsker at kvitte smøgerne.
Vi tilbyder hjælp til dig, når du gerne vil gøre
noget ved din vægt, eller når du gerne vil stoppe
med at ryge. Vi hjælper dig også, når du gerne vil
i gang med motion, eller når du gerne vil spise
sundere eller andre ting, du gerne vil ændre på
for at få et sundere og bedre liv.
Du kan kontakte en af sundhedskonsulenterne,
og I kan sammen finde ud af hvilket tilbud, der er
det bedste til dig. I langt de fleste tilbud vil du
deltage på hold med andre.
Vores sundhedskonsulenter har alle en
sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund og er
desuden uddannet i sundhedspædagogiske
metoder. Vi lægger vægt på, at du bestemmer, at
du har ansvaret for dit liv, og de ændringer du vil
lave, og vi tilbyder støtte i din proces på vej mod
dit mål.
Mange er allerede blevet røgfri og har sænket
deres cigaretindtag. Syddjurs kvitter smøgerne er
9 cafeaftener, hvor der hver gang er
rygestoprådgivning, erfaringsudveksling og et
oplæg.
Forløbet blev igangsat med besøg af Søren Holm
fra DR serien ”Rigtige mænd”, der kom med
motivation til at ændre vaner.
Ellers har oplæggene handlet om: motivation,
mød eks-rygere, mad vægt og rygestop,
bevægelse og rygestop, vaner og
krisehåndtering og nydelse uden røg.
Kig ind til os og hør nærmere eller
Læs mere om vores tilbud på
www.syddjurs.dk/sundhed eller
www.facebook.dk/sundhedsteamet
Velkommen i Sundhedshuset 
Den 18. november skal alle gerne være røgfri og
blandt den gruppe, hvor flest er røgfri trækkes
der lod om en middag for alle i gruppen.
Hver gang trækkes der også lod om en præmie
blandt alle fremmødte. De lokale butikker bakker
i stor stil op om Syddjurs kvitter smøgerne og har
sponsoreret fine præmier.
Deltagerne fortæller allerede nu om flere positive
gevinster ved at være røgfri:
- Bedre økonomi
- Bedre lugte og smagssanser
- Lugter mindre af røg
- Bedre luft når dyrker motion
- Mere fritid
Ønsker du også hjælp til rygestop, så kontakt
Ellis.
Kontakt:
Ellis Jakobsen på telefon 21 70 20 40 eller på
mail [email protected]
1
Nyhedsbrev
Uge 40 alkoholkampagne
3/2015 Oktober
Vi har inviteret alle foreninger i kommunen til
dialog omkring alkohol i en forening.
I uge 43 sætter vi kampagnen i lokalavisen
sammen med dette års særlige alkoholindsatser i
forbindelse med den vedtagne alkoholpolitik.
Stop før 5 ad gangen og 14 om ugen!
Det er budskabet i dette års alkoholkampagne fra
Sundhedsstyrelsen, som Sundhedshuset er med
i. Målgruppen er mænd, som kunne have godt af
at holde lidt igen.
“Det er da sundt med en lille én en gang
imellem”
Nej. Alkohol er et kræftfremkaldende stof, der
bidrager til mere end 200 sygdomme. En enkelt
genstand om dagen kan for nogen nedsætte
risikoen for hjertesygdomme, men hvis man blot
en enkelt gang om måneden drikker 5 genstande
eller mere på en gang, er den positive effekt for
hjertet væk. Intet alkoholforbrug er risikofrit og jo
mere, man drikker, jo større risiko.
Her afprøves promillebrillerne, som slører koordinationsevnen
ligesom alkohol og gør det vanskeligt f.eks. at ramme et søm
med en hammer.
”Vi ønsker at fremme en sundere alkoholkultur
gennem inspiration, information og humor. Vores
budskab er ikke, at man skal stoppe med at
drikke alkohol. Vi vil i stedet gerne skabe
refleksion og opfordrer til dialog.” fortæller Marie,
Sundhedskonsulent.
Opstilling i forbindelse med kampagnen: Glas med forskellige
slags alkohol og genstande.
Sundhedshuset har formidlet kampagnen på alle
biblioteker og genbrugspladser i kommunen, ved
borgerservice, jobcenteret og i Sundhedshuset.
Kontakt:
Sundhedskonsulent Marie Kolind Laustrup på
telefon 21 33 04 92 eller mail [email protected]
På vores facebookside laver vi daglige
opdateringer om alkohol, hvor du f.eks. kan teste
dit alkoholforbrug og blive klogere på alkohol.
2
Nyhedsbrev
Vægttabstilbud
Er du overvægtig og er du motiveret for at tabe
dig?
Sundhedshuset tilbyder gratis hjælp til vægttab.
Hvad består tilbuddet af
Syddjurs-modellen for vægttab består af
individuelle samtaler hos en sundhedskonsulent,
hvor du får en personlig plan for dit vægttab.
Samtalerne foregår hver 6. uge og forløbet
strækker sig over ca. 8 måneder.
Hvis du har mulighed for det, er der holdtræning
om mandagen, hvor du også får hjælp til at
begynde fysisk aktivitet på egen hånd.
Tid og sted
Kostvejledning: hver 6. mandag mellem kl. 9-17.
Fysisk aktivitet: mandage kl. 15-16.
Sted: Sundhedshuset, Nørreport 2, Ebeltoft.
Der vil være løbende optag.
Hvem kan deltage
Du kan deltage hvis du:
- Har et BMI over 28
- Er over 18 år
- Er bosat eller arbejder i Syddjurs
Kommune
- Kan deltage i fysisk aktivitet på moderat
niveau.
Du er velkommen til at kontakte os for at høre
nærmere.
3/2015 Oktober
Herreholdet – er du mand
for en udfordring?
Er du mand for at udfordre dig selv (og din
livsstil) og er du klar til hyggeligt samvær med
andre? Så kom og vær med på Herreholdet!
Herreholdet er et tilbud til dig, der er en mand, er
+65 år og som kan mærke, at alderen begynder
at trykke. Det gør ikke noget at din krop ikke kan,
hvad den har kunnet, bare du kan klare dig selv i
hverdagen.
På holdet skal vi mødes en dag om ugen over
otte gange og lave aktiviteter, der tager
udgangspunkt i sund aldring, bevægelse og
motion, lækker (sund) mad og socialt samvær og
trivsel. Herreholdet laves i samarbejde med
Hornslet IF’s tilbud ’Ud i Naturen”, hvor du efter
endt forløb kan fortsætte på holdet. Der betales
et foreningsgebyr på 200 kr. til Hornslet IF for
deltagelse på Herreholdet samt efterfølgende fire
måneder på ’Ud i Naturen’.
Der er plads til 10-12 personer på holdet, efter
først til mølle-princippet.
Opstart: 21. oktober 2015
Sted: Hornslet
Kontakt:
Sundhedskonsulent Anne Cecilie Greve på
telefon 21 33 06 18 eller mail [email protected]
Kontakt:
Marie Kolind Laustrup på telefon 21 33 04 92
eller mail [email protected]
3
Nyhedsbrev
3/2015 Oktober
Hvad griber du efter?
Lungedag
Sundhedshuset har fået lavet et nyt billede, der
viser, hvordan vi ser sundhed. Sundhed kan
være mange ting, og det er forskelligt, hvad der
er vigtigt for os.
Onsdag den 18. november 2014 er det
International Lunge-dag, og verden over vil der
være fokus på den udbredte lungesygdom
Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.
Hvad skal der stå i din grønne ballon? Og hvad
vil du gribe ud efter eller holde fast i?
Tegningen er lavet af Peter Maltha.
Sygdommen kan besværliggøre vejrtrækningen
og efterhånden også den daglige fysiske
formåen.
Måske er det blevet besværligt at gå på trapper,
op ad bakke eller at følge med sine
jævnaldrende.
Der er mulighed for at forhindre sygdommen i at
udvikle sig, især hvis det opdages i tide.
Du kan have begyndende tegn på KOL uden at
vide det, derfor vil Lungeforeningen
LungePatient.dk tilbyde dig en puste prøve som
tester din lungefunktion.
Til dig der overvejer et rygestop er det muligt at
få inspiration til at komme i gang.
Sundhedssamtale
Body-age måling
Har du allerede fået konstateret KOL findes der
forskellige sundhedstilbud i kommunen, som du
kan høre nærmere om
Alle er velkommen og ingen tilmelding
Går du og overvejer at ændre livsstil/vaner, eller
skal du holdes fast i dine nye goder vaner. Så
tilbyder Sundhedshuset dig en samtale om din
sundhed.
Du kan få lavet en body-age måling, der viser din
krops muskelmasse, fedtprocent, vægt og
kropsalder.
Du kan også bruge tilbuddet til kontrol af din
vægt.
Sundhedshuset 18. nov. Kl.15-17
Nørreport 2, 8400 Ebeltoft
Kontakt:
Lone Vinge på telefon 21702079 eller mail
[email protected]
/Sundhedskonsulent Lone Vinge
Samtalerne og målinger finder sted mellem kl.
16-18. Ingen tilmelding, du møder bare op i
Sundhedshuset.
Datoer for samtaler og måling:
5. november
3. december
Kontakt:
Lone Vinge på telefon 21702079 eller mail
[email protected]
4
Nyhedsbrev
3/2015 Oktober
Sundhedscafe
Seniorer og tandsundhed
Diaglogcafe om unge og
alkohol
Der vil i efteråret blive afholdt oplæg på Syddjurs
Kommunens ældrecentre om seniorer og
tandsundhed. Datoerne vil blive annonceret i
Adresse Avisen. Du kan også kontakte
nedenstående sundhedskonsulent.
Er du forældre til en teenager?
Så kom til Dialogcafé om unge og alkohol.
Seniorer og tandsundhed
En persons tænder forfalder ikke på grund af
alder, men på grund af manglende tandpleje.
Derfor er det vigtigt, at man fortsætter med de
regelmæssige tandlægebesøg eller
tandplejerbesøg og den daglige tandpleje, også
selvom man er blevet senior.
Daglig tandpleje er en vigtig
sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende
indsats.



Husker du at børste tænder morgen og
aften? Hvis ikke er det en god ide at
finde tandbørsten frem.
Ikke blot for at undgå huller I tænderne,
men en god mundhygiejne kan
forebygge hjertekarsygdom.
Sygdom I munden har ofte
sammenhæng med anden sygdom I
kroppen, især lungebetændelse,
diabetes og andre livsstilssygdomme.
Med alderen mister vi noget af finmotorikken og
kan derfor få svært ved at børste tænder. Derfor
sætter Tandplejen i Syddjurs Kommune og
Sundhedsteamet, fokus på seniorer og
tandsundhed.
Kom og hør hvorfor det er så vigtigt at holde sine
tænder rene hele livet. Og hvorfor du måske skal
bede om hjælp til dette.
Kontakt:
Sundhedskonsulent Lone Vinge på telefon
41702079 eller mail [email protected]
SSP og Sundhedsteamet sætter fokus på unge
og alkohol. Derfor vil vi invitere til Dialogcafé for
dig, der er forælder til en teenager med
forestående eller spirende alkoholdebut.
På dialogmenuen er:
 Fakta om alkohol
 Dialog om alkoholkulturen i Syddjurs
Kommune
 Fif og ideer til teenageforældre
Tid: Torsdag den 5. november kl. 19.00-21.00
Sted: Ungdomsskolehus Hornslet
Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet
Kontakt:
Sundhedskonsulent Lone Vinge på telefon
41702079 eller mail [email protected]
Alkohol- og stofrådgivning
Har du brug for rådgivning eller information om
alkohol eller stoffer?
Har du lyst til at tale med nogen om dit eget eller
måske din bekymring for andres stof- eller
alkoholforbrug?
Så ring til vores rådgiver og aftal tid for en
samtale. Samtalerne foregår tirsdage mellem kl.
11-15 i Sundhedshuset, Nørreport 2, 8400
Ebeltoft. Rådgivningen er gratis og anonym, og
er en del af tilbuddet fra Rusmiddelcenter
Syddjurs.
Kontakt:
Gitte Koudal på telefon 40 12 61 03 eller mail
[email protected] Rusmiddelcenter Syddjurs
telefon 87 91 02 20.
5