Villabyerne, navne Lotte fik sin ph.d.

20
NAVNE
NAVNE
75 år
Cand.jur. Jes Lillelund, Hellerup, fylder 75 år den 26. juni.
Generalmajor Jens Johansen,
Charlottenlund, fylder 75 år
den 29. juni.
60 år
Bankdirektør Jes Klausby,
Hellerup, fylder 60 år den 28.
juni.
50 år
Cand.lact. Charlotte Rønhof,
Charlottenlund, fylder 50 år
den 28. juni.
Job
Dorte Linnemann, 55 år, er
udnævnt til ledende overlæge
på Patologiafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. Hun
har ti års erfaring i Patologiafdelingen og tiltræder stillingen 1. september.
Dorte Linnemann har stor
ledelseserfaring og afsluttede
i 2014 en mastergrad i offentlig ledelse, ligesom hun igennem mange år har lagt stor
vægt på uddannelse og klinisk
rådgivning af såvel de læger,
Dorte Linnemann
der skal tage konsekvensen af
diagnostikken, som de yngre
læger, som skal sikre patologiens fremtid.
Dorte Linnemann, der er
gift og har to voksne børn,
bruger en del af sin fritid med
socialt arbejde i den katolske menighed i Lyngby. Hun
konverterede som 21-årig, og
siden har menigheden og det
frivillige arbejde været et vigtigt omdrejningspunkt i hendes liv.
Villabyerne
23. juni 2015
Marianne og
Anne har altid
godt kunnet
lide fødder
Anne Tengler og Marianne Delfer har
slået sig ned som statsautoriserede
fodterapeuter i deres nyåbnede Jægersborg
Fodklinik på Smakkegårdsvej 137
Af Jeppe Lund
PLEJE Der er gang i Jægersborg
ved Smakkegårdsvej, og der er
kommet nye erhvervsdrivende
til butikslokalerne langs togskinnerne. For nylig åbnede
et pizzaria, og tirsdag den 19.
maj slog Jægersborg Fodklinik
dørene op i nr. 137.
Indenfor står Anne Tengler
og Marianne Delfer, og de har
en fornuftig forklaring på den
lidt skæve åbningsdag.
"Det skulle ikke være en
mandag, for det er dårlig karma at åbne, så det blev en tirsdag", siger de og griner.
De to er for nylig uddannet
fra Københavns Fodplejeskole, hvor de har skrevet speciale sammen. Og de har fortsat
samarbejdet, nu som fodterapeuter i deres nye klinik. At de
er statsautoriserede betyder
blandt andet, at de har tavsheds- og journalpligt.
Jægersborg Fodklinik tilbyder pleje, behandling og rådgivning, og de arbejder på at
kunne lave specialdesignede
indlæg til dine sko. Det kommer formentlig op at køre en
gang til efteråret. Særligt vejledning og rådgivning lægger Marianne Delfer og Anne
Tengler vægt på, fortæller de.
"Det er vigtigt, at den enkelte
patient får en forståelse af, hvad
de selv kan gøre, for det er dem
selv, der skal købe deres sko",
siger Marianne Delfer og slår
en pæl igennem en skomyte:
Sko skal passe og ikke gås til.
Rejsende i fødder
Selv om de først for nylig blev
færdige med fodplejeuddan-
Anne Tengler (tv.) og Marianne Delfer står klar til rådgivning og pleje af fødder i klinikken på Smakkegårdsvej 137.
nelsen, har det med fødder
altid haft deres interesse.
"Jeg har altid godt kunnet lide fødder", griner Anne
Tengler.
"Før jeg gik ind på fodterapeutskolen havde jeg et lille
rejsekit, og jeg ordnede mange af venindernes fødder",
siger hun.
Hun er oprindeligt uddannet inden for regnskab og har
boet i Tyskland i en årrække.
Hun er opvokset i Gentofte,
men bor her ikke længere.
Marianne Delfer har arbejdet i ældreplejen det meste af
sit liv, og blandt andet kørt i
området ved Smakegårdsvej,
og hun er også uddannet zoneterapeut. Hun bor stadig i nær-
heden af sin nye klinik.
Marianne Delfer og Anne
Tengler er ved at få færdiggjort
klinikkens hjemmeside. Du
kan ringe til dem på tlf. 2711
4777 eller kigge forbi klinikken på Smakkegårdsvej 137.
Ny formand i Skovshoved Rotary
Susanne Linnemann
Kubicki afløser
Lisbeth Winther
Af Mikael Østergaard
Lotte Evron, der bor i Gentofte, fik i sidste uge sin ph.d.
Lotte fik sin ph.d.
Af Jeppe Lund
TILLYKKE Det Akademiske Råd
ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet har
tildelt Lotte Evron, Gentofte,
en ph.d.-grad ved Institut for
Kommunikation.
Hun blev ph.d. med afhandlingen 'Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse - et feltstudie med
diskursanalyse'. Undersøgelsen
bygger på et treårigt feltstudie
på faldklinikken på Frederiksberg Hospital, og det omhand-
for faldtruede ældre borgere.
Lotte Evron er født i 1965
i København og oprindeligt
uddannet sygeplejerske, men
blev i 2003 også uddannet
cand.mag. i pædagogik fra
Københavns Universitet. Hun
er i dag ansat som adjunkt på
Institut for Sygepleje på Professionshøjskolen Metropol. Derudover underviser hun sundhedsprofessionelle på efter- og
videreuddannelse, holder foredrag samt blogger både privat
og hos Dansk Sygeplejeråd om
faldforebyggelse og sygepleje.
VAGTSKIFTE Sidste tirsdag
modtog Susanne Linnemann
Kubicki kæden som tegn på, at
hun er ny præsident i Skovshoved Rotary Klub efter Lisbeth
Winther. Susanne Linnemann
Kubicki er Senior Relationship
Manager i Jyske Bank.
Samtidig tog klubben
afsked med Kritika Bhatia fra
Mumbai i Indien, som har
været klubbens udvekslingsstudent i et år. Hun har boet
hos tre familier i Gentofte og
gået på Øregård Gymnasium.
Klubben modtager en ny
udvekslingsstudent i august,
denne gang fra Florida, og
udsender Simon Helmer Jensen
til Paraguay, hvor han blandt
andet kommer til at lære spansk
og opleve livet i det fodboldglade land. Simon slutter netop nu
9. klasse på Tjørnegårdsskolen.
Skovshoved Rotary Klub har
60 medlemmer og er en morgenklub med møde hver tirsdag kl. 07.
Lisbeth Winther, Kritika Bhatia og Susanne Linnemann Kubicki. De mange pins på Kritikas jakke har hun udvekslet med de andre knap 200 udvekslingsstudenter, som Rotary Danmark har været sponsor for i år, og som hun har været sammen med i årets løb.
Talenter på vej
Erik og Magda Sterregaards
Mindefond
TENNIS Et af dansk tennis'
største talenter, 12-årige Clara Tauson fra Gentofte Tennisklub, har vundet en international TE14 turnering i KB på
Frederiksberg.
I finalen vandt hun 6-3 6-3
Det er i år muligt at søge
Erik og Magda Sterregaards Mindefond til:
• Vanskeligt stillede børn og uddannelse af unge
bosiddende i Gentofte Kommune, samt til projekter,
der fremmer undervisning for forældreløse eller
ubemidlede børn i U-lande.
GUDSTJENESTER
• Børne- og ungdomsarbejde primært i Dyssegårds
sogn, sekundært i Gentofte kommune i øvrigt.
Gentofte Begravelsesforretning af 1920
Begrundede ansøgninger skal indsendes til bestyrelsen:
Erik og Magda Sterregaards Mindefond
v/ sognepræst Thue Petersen
Dyssebakken 8, 2900 Hellerup
Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde på den
nævnte adresse, senest tirsdag den 1. september 2015.
over en anden dansker, Alisha
Ali Hussain.
Ved en U12-turnering i Slagelse vandt klubkammeraten
Christian Egelund i finalen
over Oliver Lauritsen, Dragør,
med cifrene 6-1 6-1.
Bedemand Bytoft
Samtale i hjemmet
Døgnrådgivning
Samtale afholdes gerne i Deres hjem
Ring venligst for aftale
39 65 07 07
ANNA RUBIN
Telefon 53 808080
[email protected]
www.rubinbegravelser.dk
Vi træffes hele døgnet, alle dage
Anders Bytoft
www.bedemand-bytoft.dk
Gentofte: Gentoftegade 36, 2820 Gentofte
Søborg: Søborg Hovedgade 169, 2860 Søborg
Søndag 28. juni
Dyssegårdskirken: Kl. 10.30:
Thue Gøtterup Petersen.
Gentofte Kirke: Kl. 10.30: Leif Evald.
Hellerup Kirke: Kl. 10: Christine
Gjerris.
Helleruplund Kirke: Kl. 10.30:
Tue R. Lauridsen.
Jægersborg Kirke: Kl. 10: Lea
Skovsgaard.
Messiaskirken: Kl. 10.30: Rose
Marie Tillisch.
Ordrup Kirke: Kl. 10.30: Jens
Bærentzen.
Sankt Lukas Stiftelsen: Kl.
10.30: Annette Brønnum
Skovshoved Kirke: Kl. 10:
Marianne Telling.
Vangede Kirke: Kl. 10: Niels
Tjalve.
Tjek de lokale nyheder på villabyerne.dk
39 63 42 77
DØDE
NAVNE
Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
/HELLERUPLUND SOGNEGÅRDEN
Sehestedsvej 1, Hellerup
Torsdag den 25. juni kl. 18.00
Blicher-Studiekredsen ”Hede Ture”
v. sognepræst Tue R. Lauridsen inviterer alle
interesserede til ”Jysk spillemandsaften”
Far (Torben: Violin) og søn (Kresten: Harmonika)
spiller jysk folkemusik og evt. op til dans.
Gratis adgang
Mad og drikke 30 kr.
lede om at optimere indsatsen
39 65 75 40
Kirketorvet 19
2820 Gentofte
Lissen Billesø
Torben Elhøj
(Overfor Gentofte Kirke)
Vi træffes døgnet rundt og aftaler
gerne et møde i hjemmet.
En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
Vor elskede mor
mormor og svigermor
Jytte Ebbesen
er sovet stille ind
Bisættelsen har fundet sted
i dybeste stilhed
Pernille, Gustav og Claus
Mindeord
Skriv til redaktionen