Augseptoktnov 2015 42.årgang nr.3

HERLEV
KIRKE
Aug­sept­okt­nov 2015
42.årgang nr.3
Det afgørende valg
Vi har for nyligt haft folketings­
valg her i Danmark, som vi skal
have mindst hvert fjerde år.
Valget er anledning til forskellige
overvejelser. For, hvor vi mellem
valgene kan brokke os over
politikkerne og den måde de leder
landet på, er ansvaret ved valget
lagt over til os vælgere. Her er
det os der skal vælge hvem vi vil
have til at repræsentere os i den
kommende periode. Det fører
naturligt til forskellige
overvejelser: Skal jeg stemme,
eller lade være? Har det
overhovedet nogen betydning
hvem jeg stemmer på? Hvis jeg
vælger ikke at stemme, har jeg
så ikke truffet et valg alligevel?
Og hvis jeg vælger at stemme,
hvem vil så være de rigtige til at
lede Danmark de næste fire år?
Ligesom vi kan gøre os vore
overvejelser i forbindelse med et
folketingsvalg, kan vi også gøre
os forskellige overvejelser i
forhold til Gud. Findes Gud? Kan
jeg bruge Ham til noget? Og hvis
Han findes, hvordan skal jeg så
forholde mig til Ham? Og træffer
jeg ikke mit valg, lige meget
hvordan jeg vælger at forholde
mig til Ham? Vi kan på denne
måde også gøre os mange
overvejelser om hvordan vi skal
forholde os over for Gud.
Overvejelser og beslutninger er
vilkår der hører med til at være
menneske. Og med til at skulle
træffe et valg, følger også risikoen
for at man træffer det forkerte
valg. Derfor kan de valg som vi
skal træffe her i livet, nogle gange
være svære at træffe.
Men kristendommens budskab til
os er, at Gud har truffet et valg.
Han har truffet det afgørende
valg, at Han vil have med os at
gøre, lige meget hvad det skal
koste. Det er det budskab vi
møder i Bibelen. Gud sendte sin
søn, Jesus, til verden, for at
oprette den brudte forbindelse
mellem Gud og os. Gud valgte, at
lade sin søn lide og dø, fordi han
elskede verden og os der er i
verden. Han ønsker, at vi skal
leve vort liv sammen med Ham og
få evigt liv, ved troen på Ham.
Når du derfor overvejer, hvordan
du skal forholde dig til Gud, skal
du vide, at du er elsket af Ham og
at Han har valgt dig, længe før du
begyndte dine overvejelser.
Sognepræst Joakim Hansen
Kærlighed fra Gud
springer lige ud
som en kilde klar og ren;
i dens stille bund,
i dens dybe grund
gemmes livets ædelsten.
Kærlighed fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til os ned;
luk kun op din favn,
kom i Jesu navn,
Himlen bringer du jo med.
Kærlighed fra Gud
er det store bud,
er det eneste, jeg ved;
bliv i kærlighed,
og du har Guds fred,
thi Gud selv er kærlighed!
Menighedsrådsmøder
Der afholdes offentlige
menighedsrådsmøder følgende
datoer kl.19.00 i sognehuset,
2.sal:
Onsdag, d.12.8.
Onsdag, d.16.9.
Onsdag, d.21.10.
Onsdag, d.25.11.
Danmissionkredsen
Mandage kl.14­16 i Sognehuset
1.sal
21.9.
19.10.
23.11.
14.12. Fællesmøde
Kontakt: Bente Kjøller­
Rasmussen, 44 94 00 52
Sømandskredsen
Mandage kl.14­16 i Sognehuset
1.sal
5.10.
2.11.
14.12. Fællesmøde
Kontakt: Bente Kjøller­
Rasmussen, 44 94 00 52
Morgenandagt med
fællesbøn
Sædvanligvis den 1. og 3. lørdag
i måneden kl. 9.00­9.30 i kirken.
1.8. 15.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10.
7.11. 21.11. 5.12.
Fredagsmøder i
sognehuset
Fredag,
Fredag,
Fredag,
Fredag,
møde
d.4.9. kl.14 Høstmøde
d.9.10. kl.14
d.6.11. kl.14
d.4.12. kl.14 Advents­
Gudstjenester på
Herlevgård
Vi mødes normalt to tirsdage
hver måned kl.14.30. Den ene
gang er der altergang.
4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 6.10.
20.10. 3.11. 17.11. 1.12.
Kirkeaftner
Onsdag, d.14.oktober
kl.19.30 får vi besøg af borg­
mester Thomas Gyldal Peter­
sen, der vil fortælle om:
Fællesskabernes Herlev.
Kom og mød borgmesteren,
som også kommer ind på kirkens
rolle i Herlev.
Onsdag d.11.november
kl.19.30 får vi besøg af Kamma
& Arne Puggaard, som fortæl­
ler om deres spændende arbejde
i Mission Aviation Fellowship
(MAF)
Arne Puggaard er formand
for den danske afdeling af Mis­
sion Aviation Fellowship, og han
har bl.a. besøgt MAF’s flybaser i
Bangladesh, Tanzania og Ugan­
da.
Kamma og Arne Puggaard
ledsager deres foredrag med
billeder om MAF’s flymission fra
en rejse til Madagaskar.
Børnegudstjeneste
Alle børn, der bliver døbt i Herlev kirke,
får en dåbshilsen fra kirken en gang
om året i 4 år. For dem, der blev døbt
for 5 år siden inviterer vi til en særlig
børnegudstjeneste lørdag, d.5. sep­
tember kl.11.00. Vi taler sammen om
dåben i Herlev Kirke og hvad det bety­
der, at være døbt til at være et Guds barn.
Alle børn og deres forældre er velkomne
Bliv minikonfirmand i Herlev kirke!
Går du i 4. klasse, så se her:
Vi går på opdagelse i kirkens univers 7
torsdage i efteråret fra 14.15­16.00, første
gang 1. oktober.Tilmelding senest 24.
september.
Nærmere oplysninger:
Jette Krastins tlf. 44 91 64 76 ­
E­mail: [email protected]
Joakim Hansen tlf: 38 11 84 11 ­ Email: [email protected]
Kirkens Børne­ og Juniorklub i
sognehuset
Børneklubben og juniorklubben onsdage fra 15.45
til 17.15.
Opstart onsdag, d.16.9.
Ring og hør nærmere hos
Bente Kjøller­Rasmussen tlf. 44 94 00 52 eller
Jette Krastins tlf. 44 91 64 76.
På sporet af Jesus
Velkommen til en festlig dag, hvor vi skal prøve at finde ud af,
hvem Jesus var, og hvad han egentlig
foretog sig dengang han vandrede rundt
på de støvede veje i Israel. Skolernes
4. klasser er inviteret til at være med!
Tirsdag d. 8. september kl. 9­12.30.
Tilmelding senest d. 21. august til:
Johnny Oslo Tidemand, tlf.: 20 71 51 22
Høstgudstjeneste
Søndag, den 20.9. kl.10 er
der høstgudstjeneste. Vi
pynter op til fest med
blomster, korn og frugter.
Børn og unge går i procession
med frugt og grønt.
Med vore dejlige høstsalmer
siger vi tak til Gud, som hvert
år giver en god høst.
Der bliver lejlighed til at give
en gave til forskellige gode
kirkelige og sociale formål.
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe.
Kirkekoncert
Koncert i Herlev kirke torsdag
d. 1. oktober kl. 19.30
med Emdrup kirkes kvindekor,
EKKO
De synger klassisk kirkemusik i
forskellige genrer og salmer sat
i musik af Torsten Borbye
Nielsen.
Koret akkompagneres ef en trio:
klaver, bas og fløjte
Gratis entré
Salmemarathon
Kirkerne i Gladsaxe og Herlev indbyder til en
tour de force for stemmebåndene.
Over fire sæsoner vil vi synge os igennem hele
den danske salmebog. Vi mødes hver 14. dag i
kirkerne på skift og synger en portion salmer
igennem. Hver salme får et par ord med på
vejen, og der vil være en kaffepause til at
skylle halsen.
Næste gang, det bliver i Herlev Kirke ­ er
d.28.oktober kl.19.00 ­ se i øvrigt opslag i
kirken
Kirkeaftner
i Herlev Kirkes
Sognehus
Herlev Kirkes
Menighedsråd
2015‐
2016
indbyder til en række
sammenkomster i
Herlev Kirkes Sognehus
Herlev Bygade 38B.1.sal
(skråt over for kirken)
* Kirkeaftnerne er stedet, hvor aktuelle
emner belyses og debatteres på
folkekirkens grund.
* Kirkeaftnerne er åbne for alle
* Der er hver aften god tid til at hygge
sig ved kaffen og teen.
* Kirkeaftnerne er tilrettelagt af
menighedsrådet:
Bente Gydesen
Ole Strømfeldt
Kaj Gydesen
Ane­Mette Kamstrup
Rie Thomsen
Kirsten Hansen
Birgit D. Larsen
Joakim Hansen
Leif Kjøller­Rasmussen
Vel mødt i Herlev Kirkes Sognehus!
Kirkeaftner 2015­2016
Onsdag, d.14.10. kl.19.30
Borgmester Thomas
Gyldal Petersen:
Fællesskabernes Herlev
Onsdag, d.11.11. kl.19.30
Formand for MAF
Danmark Arne
Puggaard:
MAF flyver for livet
Onsdag, d.10.2. kl.19.30
Fhh. sognepræst Hans
Anker Jørgensen:
Livet er en kostbar gave
Onsdag, d.9.3. kl.19.30
Sognepræst Tom
Andersen Kjær:
Center for tro og fordybelse
Kirkelig aktivitetsvejviser
Herlev Kirke
Gudstjeneste ­ søn­ og helligdage kl.10.00
Morgenandagt ­ normalt den 1. og 3. lørdag
hver måned kl.9.00
Herlevgård
Gudstjeneste ­ normalt den 1. og 3. tirsdag
hver måned kl.14.30
Sognehuset
Kirkeaften ­ normalt den anden onsdag i
måneden kl.19.30
Fredagsmøder ­ den 1. fredag hver måned
kl.14­16
Børneklub og juniorklub onsdage kl.15.45­17.15
Kirkekaffe efter gudstjenesten ca. en gang hver
måned
Om Sømandskredsen, Danmission­kredsen,
bibelkreds, Indre Mission og Bethanias Unge
giver præsterne eller menighedsrådets
medlemmer oplysninger.
Sognepræst
Leif Kjøller­Rasmussen
Herlev Bygade 31
Tlf. 44 94 00 52
[email protected]
Sognepræst
Joakim Hansen
Tlf. 44 91 64 78 eller
38 11 84 11
[email protected]
DSUK­dag
Søndag, d.8. november holder vi DSUK­
dag i Herlev, hvor alle fra nær og fjern er
velkomne.
DSUK står for: Danske Sømands– og
Udlandskirker
Dagens program: Kl.10.00 gudstjeneste
i Herlev Kirke, kl.11.30 kirkefrokost og
lotteri i Sognehuset til fordel for DSUK.
Derefter vil tidligere assistent ved
sømandskirken i Rotterdam, Kristian
Sørensen, fortælle om DSUK's arbejde.
Fælleskirkeligt udvalg
Aftenåben kirke i Herlev Festuge
Fredag d.28. august kl. 19.00­22.15 i Herlev Kirke
Kig indenfor i Herlev Kirke, og oplev roen falde på dig midt i
festugens travlhed. Lyt til stille musik og meditativ læsning fra
Bibelen, skriv en bøn eller få en samtale med en af præsterne.
Program:
Kl. 19.00­19.25: Velkomst og sang ved Herlev kirkes kor og
organist
Kl. 20.00­20.30: Kort gudstjeneste med sang bøn og stilhed
Kl. 21.00­21.30: Meditation
Kl. 22.00­22.15: Bøn og velsignelse
Fællesspisning og fest!
Lørdag d. 7. november kl. 18.00 ­ 21.30
i Birkholm Sognehus, Hjortespringvej 130
Herlev Fælleskirkelige Udvalg arrangerer en
fest.
Vi inviterer til sammenskudsgilde og festlig
underholdning.
Medbring en ret til buffeten – drikkevarer kan
købes til rimelige priser.
Menighedsplejen
Torsdagsspisning
Hver anden torsdag er der spisning i sognehuset. Vi begynder
præcis kl.12. Maden koster kun 35 kr. Kom og få et godt måltid
mad og mød andre mennesker.
Se opslag ved kirke og sognehus.
Adventsmarked
Lørdag, den 28.november kl.11­15 holder
Herlev Sogns Menighedspleje sit årlige,
traditionelle adventsmarked.
Salg af julegaver og dekorationer.
Flæskesteg med rødkål.
Kaffe eller gløgg med æbleskiver.
Desuden er der tombola og lotteri og
underholdning.
Overskuddet går til Menighedsplejen i sognet.
Julehjælp
Herlev sogns menighedspleje uddeler julehjælp
til mennesker med bopæl i Herlev sogn.
De indkomne ansøgninger bliver behandlet, og
der kommer skriftlig besked om afslag eller om
dato for afhentning af julehjælpen.
Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekon­
toret, Herlev Bygade 38B i åbningstiden fra den
9.11. og skal være afleveret senest den 19.11.
Løvfaldstur
Den årlige løvfaldstur afholdes lørdag den 26.
september. Bussen afgår fra biblioteket
kl.10.30! Vi kører en tur, spiser et rart sted og
får også eftermiddagskaffe.
Billetsalget finder sted hos sognemedhjælper
Jette Krastins, tirsdag, den 1. september kl.
10.00­11.00 og derefter i sognemedhjælperens
træffetider.
Det er ikke muligt at bestille billetter før billetsalgets start.
Turen er primært for folk, der bor i Herlev sogn eller folk med en naturlig
tilknytning til Herlev Kirke.
Bethania
Indre Mission i Herlev
Herlevgårdsvej 28
Møderne begynder kl.19.00, hvis ikke andet er nævnt.
August:
Ti. d.4.: Missionær Preben Dahl: Den
farveblinde maler
Ti. d.11.: Hjælp til forfulgte – Evange­
liet til alle v/Samuel Nymann Erik­
sen, Dansk Europamission
Ti. d.18.: Bibelen som autoritet – i
lære og liv v/ Evang. Alliance, Herlev
Ti. d.25.: Bethania­aften v/ ungdoms­
sekr. Lene Kjær Andersen. Emne:
Nådegaver og åndens frugter.
September:
Ti. d. 1.: Bibelundervisning v/ sogne­
præst Leif Kjøller­Rasmussen: Mika
4,1­14
Ti. d.8.: Vicegeneralsekr. Peter Nord
Hansen, Fredericia. IM’s fødselsdag
Ti. d.15.: Sognepræst Niels Nymann
Eriksen, Apostelkirken, Vesterbro
Fr. d.18.: Eftermiddagsmøde v/ insp.
Kai Lund, Bethesda. Emne: Dronning
Ester
Ti. d.22.: Tina Winther. Emne: For­
dybelse i Fadervor gennem sang
Ma. d.28.­on.d.30.: Møderække v/
lektor Leif Andersen, MF
Oktober:
Ti. d. 6.: Bibelundervisning: Gå i Jesu
fodspor v/ Karin Christiansen
Ti. d.13.: Soldatermissionen v/ Inga
og Bjarne Andersen, Høvelte solda­
terhjem
Fr. d.16.: Eftermiddagsmøde v/ Ole
Engel. Emne: Gyldne øjeblikke i et
langt liv
Ti. d.20.: Lovsangs­ og forbønsguds­
tjeneste i Herlev kirke v/ Leif Kjøller­
Rasmussen
Ti. d.27.: Bethania­aften v/ stud.mag.
Lars Jensen. Emne: Elsk Herren din
Gud med hele dit sind
November:
Ti. d. 3.: Bibelundervisning v/ forstander
Henrik Nymann Eriksen, LMH. Emne:
Mika 5,1­14
Ti. d.10.: Rejsesekr. Per Weber, Ordet
og Israel
Fr. d.13 ­ sø. d.15.: Bethania­lejr v/
missionær Brian Madsen, Vejle
Ti. d.17.: Pædagog Anders
Enevoldsen, København
Fr. d.20.: Eftermiddagsmøde v/ Maja
og Arne Bechmann: På rejse gennem
Bibelens verden i ord og billeder.
Ti. d.24.: Bethania­aften v/ leder af IKC
Anders Gravesen. Emne: Gud og Hans
betingelsesløse kærlighed til alle.
Formand: Karen Margrethe Laursen,
tlf.: 44 92 13 12
Bethanias Unge ­ fra 15 år
Mødes hver onsdag, kl.19.00.
Formand: Anna Offersgaard,
tlf. 28 18 30 08
Bibelkredse i forskellige hjem ­
Kontaktperson: Søren Madsen,
tlf. 44 92 80 03
Fredagsmøder ­ for alle
Normalt 3. fredag i måneden kl.14.
Leder: Bodil og Henning
Christiansen, tlf. 44 98 12 91
Kollekter febr.­juni 15
Bibelkreds
Vi mødes i bibelkredsen i
Præsteboligen, Herlev
Bygade 31 en række
torsdage. Ring og hør,
hvornår vi mødes ­
tlf.44 94 00 52
Bente og Leif
Kjøller­
Rasmussen
Københavns
Nærradio
Kristen radio på Evangelisk Luthersk
grund sender 24 timer om ugen, til
både børn, unge, voksne og ældre. Vi
sender andagter, bibelundervisning,
debatprogrammer, musikprogrammer
m.m.
Man. til fre., kl.14­15 & 21­23 (fre.
dog til kl 01)
Lør. kl.10­11 & 21­23 ­ Søn. kl. 8­10
& 21­23
Vi kan høres på
90,4 Mhz og på
www.knr.dk
HERLEV KIRKE
Kontakt­oplysninger
Sognepræst Leif Kjøller­
Rasmussen (kbf), Herlev
Bygade 31, tlf. 44 94 00 52
e­mail: [email protected] eller
[email protected] Træffes
bedst ti og to­fr kl.12­13,
samt onsdag kl.17­18. I øvrigt efter
aftale.
Sognepræst (50%) Joakim
Hansen ­ træffes bedst på
Herlev Bygade 38B.2 efter
aftale, tlf. 44 91 64 78 eller
tlf. 38 11 84 11.
e­mail: [email protected]
Sygehus­ og sognepræst
Tom Kjær, tlf. 44 53 42 22
e­mail: [email protected] ­ Står
ikke til rådighed for kirkelige
handlinger uden særlig aftale.
Kordegn Eva Mølgaard
træffes på Kirkekontoret,
Herlev Bygade 38B.2.
Kontoret er åbent mandag­
fredag 9.30­13, torsdag tillige
15.30­18.
Tlf. 44 94 04 32,
e­mail: [email protected]
Sognemedhjælper Jette
Krastins tlf. 44 91 64 76,
Træffes bedst i Sognehuset,
Herlev Bygade 38B.2. ti12­14
og on.11­12.
e­mail: [email protected]
Organist Bjarne Kiel, Nyvej
12, 3230 Græsted,
tlf. 61 79 38 10 e­mail:
[email protected]
Kirketjener David Ryhl
Korsgaard. Kirketjeneren
træffes i arbejdstiden på
tlf. 21 25 15 95
e­mail:
[email protected]
Multimedarbejder Bente
Kjøller­Rasmussen, tlf.
21 25 15 95 eller 30 27 00 54
e­mail:
[email protected]
Menighedsrådsformand,
Bente Gydesen,
tlf. 28 83 78 79
e­mail: [email protected]
Herlev Menighedsråds
Administrationskontor, Sognehuset,
Herlev Bygade 38B.2.,
tlf. 44 94 04 32
Kirkeværge Ole
Strømfeldt, Kagsåvej 4,
2730 Herlev, tlf. 44 84 94 30.
Træffes i Sognehuset, Herlev
Bygade 38B.2. efter aftale.
Herlev Kirkes Sognehus, Herlev
Bygade 38B.1. og 2. sal,
"Bjælkestuen", Herlev Bygade 31,
kælderen.
Kirkegårdskontoret, Krogestykket
13C, tlf. 44 94 50 12. Hverdage 11­14
(lørdag lukket)
Menighedsplejen: Formand: Leif
Kjøller­Rasmussen, tlf. 44 94 00 52
Redaktion: Bente Gydesen, Ane­Mette Kamstrup­Jørgensen, kordegnen og
sognepræsterne Joakim Hansen og Leif Kjøller­Rasmussen (ansv.).
NB: Sidste frist for meddelelser eller rettelser til næste kirkeblad (december 2015 ­
januar ­ februar ­ marts 2016) er den 10.okt 2015.
Gudstjenester
Herlev Kirkes hjemmeside med nyheder, gudstjenester,
prædikener, oversigt over arrangementer m.m. findes på:
www.herlevkirke.dk