Det kribler i Tibberupparkens mange grønne fingre

ESPERGÆRDE CENTRET
18 / NOR D S JÆ LLA N D / 1 4. /1 5. J U L I 2 01 5
Espergærde Centret
Det kribler i Tibberupparkens
mange grønne fingre
Haveprojektet Bo & Gro i
Tibberupparken i Espergærde er for alvor kommet
godt fra start. Beboerne
er i fuld sving med at få
sat skik på fælleshaverne,
og det kribler i de grønne
fingre for at få de grønne
sager til at gro frem på
smukkeste vis.
HAVER: De sår, de dækker af, de
luger og nyder synet af, hvad
fælleshaverne bringer dem.
Beboerne i Tibberupparken i
Espergærde er i dén grad kommet i jorden i forbindelse med
fælleshaveprojektet Bo & Gro.
Projektet, der er støttet med
6,7 millioner kroner af Nordeafonden som en del af puljen ’det
gode liv i byen’, skal igennem
de kommende tre år være med
til at styrke livskvaliteten for
beboerne i boligområderne
Tibberupparken, Vapnagaard
og Nøjsomhed. Fælleshaveprojektet, der er et samarbejde
mellem Boligselskabet Nordkysten, Boliggården og ’Haver til
Maver’, skal også være med til
Her i juli måned nyder beboerne i Tibberupparken godt af
en stribe havedage i det nydyrkede område ved beboelsens elskede kælkebakke med
kælenavnet ’Sukkertoppen’.
Beboerne tager sig kærligt
af de nye plantebede, der nu
tegner området ved ’Sukkertoppen’. Foto: Lyng Brøndum
Dyrholm
at gøre det gode naboskab og
fællesskabet endnu bedre i de
områder.
Her i juli måned nyder
beboerne i Tibberupparken
godt af en stribe havedage i det
nydyrkede område ved beboel-
sens elskede kælkebakke med
kælenavnet ’Sukkertoppen’.
Beboerne plukker hyldeblomster, laver hyldeblomstsaft og
tager sig kærligt af de nye plantebede, der nu tegner området
ved ’Sukkertoppen’.
Beboere i Tibberupparken
er i fællesskab nået frem til at
arbejde videre med haveprojektet under de tre hovedtemaer
’Haver & Maver’, Fællesskab
& Mad’ og Aktiviteter & Leg’,
der tilsammen kommer til at
tegne det samlede billede af
’Bo & Gro’ i Espergærdes største boligområde administreret
af Boligselskabet Nordkysten.
Onsdag den 15. juli, mandag den 20. juli og onsdag
den 22. juli fortsætter havedagene, hvor det ikke alene er de
grønne fingre, der kommer på
arbejde, men hvor snakketøjet
med garanti også bliver prøvet
Fakta
KORT OM BO & GRO
! Projektet Bo & Gro er støttet med 6,7 millioner kroner af
Nordea-fonden som en del af
puljen ’det gode liv i byen’.
! Projektet, der skal løbe i de
kommende tre år, har som mål
skabe sociale fællesskaber og
øge livskvaliteten i Tibberupparken, på Vapnagaard og i Nøjsomhed gennem fælleshaver.
! Projektet Bo & Gro er et samarbejde mellem de tre boligområder og den almennyttige forening
Haver til Maver.
! Haver til Maver er en selvejende, almennyttig forening stiftet i
2006 blandt andet for at sætte
natur, have og mad på skemaet i
den danske folkeskole.
! Beboerne skal selv spille en
væsentlig rolle i udviklingen af
konkrete fysiske rammer for fælleshaverne.
af: Hyggen, samværet og en god
sludder med nogle af naboerne
er nemlig også en væsentlig
ingrediens i fælleshaveprojektet Bo & Gro.
Beboernes fælles arbejde
med Bo & Gro fortsætter hen
over året.
SOMMER 2015
i hele Hels ingø r
Scan koden
og læs det nye
DET SKER
eller på
hdnet.dk/detsker
Tag på
oplevelse
i hele
Helsingør
Et område man forelsker
sig i med sin smukke natur,
fede strande, rige kulturliv,
væld af oplevelser og
unikke shopping-&
spisemuligheder.
Oplevelses - kultur - og shoppingguide for hele Helsingør Kommune
De sår, de dækker af, de luger og nyder synet af, hvad fælleshaverne bringer dem. Beboerne i
Tibberupparken i Espergærde er i dén grad kommet i jorden i forbindelse med fælleshaveprojektet Bo & Gro. Foto: Lyng Brøndum Dyrholm