Se program og invitation for Forsknings

Program for:
Forsknings- og 2015
udviklings symposium
i Nordjylland
Velkommen til vidensdeling og networking
r
Så e met
ram
g
prog planlæ
ude n dag!
di
19. NOVEMBER 2015 KL. 8.45 - 16.05
Vi er rigtig glade for den store interesse for dette års symposium og den
store tilslutning.
Mange har sendt spændende abstracts ind, og der er allerede nu tilmeldt
rigtig mange deltagere.
Har du ikke tilmeldt dig endnu, kan du stadig nå det.
SÅDAN TILMELDER DU DIG
Du tilmelder dig ved at udfylde formularen på http://ucn.dk/Default.aspx?ID=32579&Purge=True
Du kan også finde formularen via www.ucn.dk/fysioterapeut.
Der er et deltagergebyr på 200 kr. pr. deltager, som inkluderer forplejning.
Du kan vælge at indtaste din virksomheds EAN nummer og adresse, så sender vi en elektronisk
faktua til virksomheden.
Alternativt kan du indbetale deltagergebyret via kontooverførsel. Se detaljer på
tilmeldingsformularen.
Tilmeldingsfristen er 5. november 2015.
Symposiet afholdes i år på Fysioterapeutuddannelsen UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst.
Vi ser frem til et spændende symposium.
Orienter dig i programmet, og planlæg dit symposium hjemmefra, så du får det optimale udbytte (der tages
forbehold for ændringer i programmet).
Bag initiativet står en styregruppe med repræsentation fra:
Center or Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet
Fysio- og ergoterapi, Aalborg UniversitetsHospital
Aalborg Kommune
Fysioterapeutuddannelsen, UCN
Danske Fysioterapeuter
Praktiserende fysioterapeuter i Region Nordjylland
PROGRAM
Kl. 8.15
Kaffe
kl. 8.45 Velkomst
Kl. 9.00
Oplæg v. Peter La Cour - Specialist i sundhedspsykologi og leder af Videncenter for funktionelle lidelser
Funktionelle lidelser - de nye forståelser
Forskningen har gennem de sidste 15 år ændret synet på, hvad medicinsk uforklarede sygdomme er for noget. Oplægget giver et overblik over, hvad der har ændret sig, og hvor vi
stadig må være åbne for, at vi ikke ved meget.
Kl. 10.00
Pause
Kl. 10.15
Parallel oplæg:
SPOR 1
SPOR 2
SPOR 3
SPOR 4
Sensory Profile som
metode til forebyggelse af
adfærdsforstyrrelser hos
plejehjemsbeboere med
demens
Muskelømhed og unilateral
og bilateral eksperimentel
rygsmertes betydning for
motorisk kontrol
Managing My
Patellofemoral Pain - The
creation of an education
leaflet for patients
v/ Lars Henrik Larsen
v/ Michael Rathleff
Siddestillings indvirkning
på nakkesmerter og
smertesensivitet
The long posterior
sacroiliac ligament in
lumbopelvic pain
v/ Morten Pallisgaard Støve
v/ Thorvaldur Skuli Palsson
Fysisk aktivites indvirken
på tryksmertesensivitet
og smerteudbredelse
hos personer med
nakkesmerter
sammenlignet med raske
deltagere
Decreased muscle strength
is persistent and associated
with worse Quality of Life
Kl. 10.15
Oplevelser af at være
meget svær overvægtig
og i fysisk aktivitet_ et
systematisk review
v/ Bente Skovby Toft
v/ Lisa Albæk Pedersen
Kl. 10.35
Spilleregler for børn med
psykiatriske diagnoser i
skoleidrætten
v/ Anette Bentholm
Hvorledes oplever akut
indlagte skrøbelige ældre
patienter deres hverdag en
uge efter udskrivelsen?
v/ Jane Andreasen
Kl. 10.55
Translation and validation
of the Child and the
Adolescent HARDSHIP
v/ Jens Erik Jørgensen
Fysisk aktivitet under
indlæggelse hos geriatriske
patienter og 2-års
mortalitet
v/ Morten Villumsen
v/ Peter Larsen
v/ Steffan Wittrup Christensen
Kl. 11.10
Kort pause
Bag initiativet står en styregruppe med repræsentation fra:
Center or Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet
Fysio- og ergoterapi, Aalborg UniversitetsHospital
Aalborg Kommune
Fysioterapeutuddannelsen, UCN
Danske Fysioterapeuter
Praktiserende fysioterapeuter i Region Nordjylland
Parallel oplæg:
Kl. 11.20
SPOR 1
SPOR 2
SPOR 3
SPOR 4
Kl. 11.20
Refleks-baseret elterapi_
INCEDO® systemet
v/ Birgit Larsen
Combined dietetic
and physiotherapeutic
intervention in medical
patients improved nutrition
intake and function
v/ Jane Andreasen
Recognition of prior
learning (RPL) and
the development of
competence as seen
from student subjective
perspectives
Balance training effect
on balance maintenance
biomechanical parameters
v/ Priscila de Brito Silva
v/ Jeanette B. Leth
Kl. 11.40
Ønsker palliative patienter Bedre Ældre liv Variabilitetsmønster
akupunktur mod kvalme? - Rehabilitering på plejehjem af foroverbøjning
et pilotstudie
i Aalborg Kommune
af ryggen hos
produktionsmedarbejdere
v/ Helle Hostrup Nielsen
v/ Lone Svendsen
v/ Morten Villumsen
Danish Translation and
Validation of the Oslo
Sports Trauma Research
Centre Questionnaires
on Overuse Injuries and
Health Problems
v/ Jens Erik Jørgensen
Kl. 12.00
Experiences from
cooperation between
a municipality-based
rehabilitation center and a
research-based institution
The ELLAN project_a
competence frame
for social and health
professionals working with
elderly
v/ Ingrid Hugaas
v/ Erna Rosenlund Meyer
A new exercise-integrated
technology (Bandcizer) that
can assess exercise dosage,
quality, and pain: Is it
feasible for adolescents
with patellofemoral pain?
Blended Learning som
didaktisk redskab i anatomi
og manuel undervisningen
på modul 2 og 3 på
fysioterapeutuddannelsen
UCN
v/ Michael Rathleff
v/ Heidi Marie Brogner og
Gert Værge Østergaard
Kl. 12.15
Networking - Mulighed for at tale med oplægsholderne fra parallelsessionerne.
Kl. 12.30
Frokost. I pauserne er der besøg fra en række virksomheder, som præsenterer deres produkter på stande i pauseområdet.
Kl. 13.10Workshops:
Workshop 1
Høj Puls TAK_
træning for
personer med
demens i Aalborg
Kommune
Workshop 2
Løbestilens
betydning
for løberes
effektivitet og
belastning
v/ Mette-Marie
Reimer og Christine
Thrysøe Sørensen
v/ Lars Henrik
Larsen
Workshop 3
Teknologi i fysioterapi:
1. Kriterie- og
samstemmende
validitet af den
accelerometerbaserede
skridttællerteknologi
Mother
v/ Camilla Rams Rathleff,
Niels Kragh Madsen og Henrik
Riel
Workshop 4
Fysioterapi til
patienter med
irreparabel
rotator cuff ruptur
_øget funktion og
livskvalitet
v/ Birgitte Hede
Christensen og Lotte
Mejlvig Nielsen
Workshop 5
Klinisk undersøgelse
af muskuloskeletale
smerter – fra
forskning til praksis
v/ Thorvaldur Skuli
Palsson og Steffan
Wittrup Christensen
2. Tabletteknologi
Fysioterapi
v/ Lene Duus og studerende
fra UCNfys
Bag initiativet står en styregruppe med repræsentation fra:
Center or Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet
Fysio- og ergoterapi, Aalborg UniversitetsHospital
Aalborg Kommune
Fysioterapeutuddannelsen, UCN
Danske Fysioterapeuter
Praktiserende fysioterapeuter i Region Nordjylland
Kl. 13.55
Kort pause
Kl. 14.05
Gentagelse af workshops:
Workshop 1
Høj Puls TAK_
træning for
personer med
demens i Aalborg
Kommune
Workshop 2
Løbestilens
betydning
for løberes
effektivitet og
belastning
v/ Mette-Marie
Reimer og Christine
Thrysøe Sørensen
v/ Lars Henrik
Larsen
Workshop 3
Teknologi i fysioterapi:
1. Kriterie- og
samstemmende
validitet af den
accelerometerbaserede
skridttællerteknologi
Mother
v/ Camilla Rams Rathleff,
Niels Kragh Madsen og Henrik
Riel
Workshop 4
Fysioterapi til
patienter med
irreparabel
rotator cuff ruptur
_øget funktion og
livskvalitet
v/ Birgitte Hede
Christensen og Lotte
Mejlvig Nielsen
Workshop 5
Klinisk undersøgelse
af muskuloskeletale
smerter – fra
forskning til praksis
v/ Thorvaldur Skuli
Palsson og Steffan
Wittrup Christensen
2. Tabletteknologi
Fysioterapi
v/ Lene Duus og studerende
fra UCNfys
Kl. 14.50
Kaffe-pause
Kl. 15.05
Oplæg v. Lars Andersen - Professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Fysisk træning og arbejdsrelaterede smerter i nakke, skulder og arm
Ca. en tredjedel af danske arbejdstagere er plaget af hyppige smerter i bevægeapparatet.
Vi har gennem de sidste 10 år gennemført en række undersøgelser på danske arbejdspladser hos medarbejdere med smerter i nakke, skulder, og arm. Resultaterne viser samlet set,
at styrketræning er effektivt til at reducere smerterne. En af undersøgelserne viste, at helt
ned til 2 minutters daglig træning kan have en gavnlig effekt! Vi har samtidig gennemført
en række fysiologiske målinger der kan forklare en del af mekanismerne bag den gavnlige
virkning. Hør mere om resultaterne og få praktiske råd til hvordan denne viden kan anvendes
af fysioterapeuter.
Kl. 16.05
Tak for i dag
Abstracts og program online
Du kan se programmet online, med links til de enkelt abstracts her:
Direkte link: www.ucn.dk/abstract
Eller via: www.ucn.dk/fysioterapeut
Bag initiativet står en styregruppe med repræsentation fra:
Center or Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet
Fysio- og ergoterapi, Aalborg UniversitetsHospital
Aalborg Kommune
Fysioterapeutuddannelsen, UCN
Danske Fysioterapeuter
Praktiserende fysioterapeuter i Region Nordjylland