Orienteringsmøde om Geelsgårdskolen

Orienteringsmøde om
Geelsgårdskolen
Kongevejen 252
2830 Virum
4511 4000
Torsdag den 12. november 2015
holder vi både åbent hus og orienteringsmøde på og om Geelsgårdskolen, og vi
inviterer hermed
• kommende elevers forældre
• skolepsykologer
• sagsbehandlere
• andre interesserede
Besøg klasserne i perioden fra kl. 9.00-10.30 og/eller deltag i orienteringsmødet fra
kl. 10.30-12.00 i mødelokalet i kælderen (nedgang ved skiltet ”skoleinspektør” via
indgangen Skodsborgvej 1B).
Hvis du ønsker at besøge os, så kontakt sekretær Annette Groth Christensen på
tlf. 4511 4006 eller på mailadressen: [email protected]
Er du forhindret i at komme den 12. november, så kontakt skoleleder Preben Hald på
tlf. 4511 4004 for at få arrangeret besøg på skolen en anden dag.
Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens specialskole for elever med:
svære bevægelseshandicap, herunder elever med cerebral parese
multiple funktionsnedsættelser
medfødt døvblindhed
kombinationer af døvhed/hørehæmning og ADHD, autisme, cerebral parese m.v.
problemer indenfor ADHD- og autismespektret
sjældne handicap – bl.a. Charge syndrom og Louis-Bars syndrom
Geelsgårdskolen tilbyder boophold og aflastning for eleverne fra 0. til 10. klasse.
Geelsgårdskolen tilbyder også:
STU og voksenundervisning for elever med ovennævnte funktionsnedsættelser
aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 for unge og voksne
Skolens hverdag er organiseret i et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, talepædagoger og psykolog i undervisning og i fritidsaktiviteter.
Læs evt. om os på forhånd på www.geelsgaardskolen.dk - se her vores film om skolen eller kontakt Geelsgårdskolens leder Preben Hald, på tlf. 4511 4004.
Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen
Preben Hald
2015 09 04
Geelsgårdskolen i skoleåret 2015/16
Tilbud/institution
Geelsgårdskolen
Ledelse
Skoleleder Preben Hald Christensen, 4511 4004
Souschef Benny Mollerup Jensen, 4511 4003
Skoleafd.leder, spor 1 og spor 2, Christine Enø Helmudt, 4511 4021
Soc.pæd.afd.leder, spor 1 og spor 2, Helena Falkentoft, 4511 4022
Afd.leder, spor 3, Birgitte Arild Nielsen, 4511 4051 og
Afd.leder, spor 3, Jesper Sørensen, 4511 4125
Soc.pæd.afd.leder, Ungdoms- og voksenafdelingen, Gro Hallingstad, 4511 4094
Afd.leder for terapiafdelingen, Brit Skovgaard Christensen, 4511 4146
Leder af bo- og aflastningsafdeling Susanne Lundin, 4511 4033
Adresse
Kongevejen 252, 2830 Virum
Tlf. 4511 4000
E-mail: [email protected]
Driftsparagraffer
Lov om Folkeskolen § 20, stk. 2 og stk. 3
Lov om Social Service § 36, § 67, stk. 2, § 44 jfr. § 86, stk. 2, § 104
Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Lov om Specialundervisning for voksne
Beskrivelse af
målgrupper og tilbud
Helhedstilbud i form af folkeskole og fritidshjem til elever:
• med svære bevægelseshandicap
• med multiple funktionsnedsættelser
• med medfødt døvblindhed
•
•
•
med kombinationer af døvhed/hørehæmning og ADHD, autisme,
cerebral parese m.v.
med problemer indenfor ADHD- og autismespektret
med sjældne handicap – bl.a. Charge syndrom og Louis-Bars syndrom.
Ungdoms- og voksentilbud i form af:
• STU og voksenundervisning for elever med ovennævnte funktionsnedsættelser
• aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 for unge og voksne
Aflastnings- og botilbud til børn og unge mellem 6-18 år.
Vedligeholdende fysio- og ergoterapeutisk træning.
Salg af ydelser
•
•
•
•
•
Kurser for lærere, der underviser enkeltintegrerede børn med
bevægelsesvanskeligheder
Kurser i særlige pædagogiske metoder i forhold til elever med svære
bevægevanskeligheder og elever med multiple funktionsnedsættelser: Konduktiv
pædagogik og MOVE
Kurser i alternative kommunikationsformer
Kurser i taktil kommunikation/taktilt tegnsprog
Kurser om brug af videoanalyse
Pladstal
Der er ikke et fast normeret pladstal.
Til skoleåret 2015/2016 er der visiteret/revisiteret følgende antal elever:
• Spor 1: 30
• Spor 2: 26
• Spor 3: 41
• Ungdoms- og voksentilbud: 22
Udviklingsplaner
Se skolens hjemmeside eller rekvirer via mail til:
[email protected]
Takst opdeling på
ydelser
Spor 1, 2 og 3:
• Skole (inkl. undervisningsrelateret fysio– og ergoterapi)
• Fritid
• Vedligeholdende fysio- og ergoterapeutisk træning
• Botilbud
• Aflastning
Ungdoms- og voksentilbud:
• Undervisning (inkl. undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi)
• Fritid
• Vedligeholdende fysio- og ergoterapeutisk træning
• §104 - heldagstilbud
Elever med særlig takst:
• Elever med erhvervet hjerneskade, takst som spor 2
• Elever med Spielmeyer Voigt m.m., takst som spor 3
• og andre
Salg af ydelser: Indhent tilbud.
Links
Hjemmesiden
www.geelsgaardskolen.dk