Ny forplads Signaturforklaring: Fremtidige spor

N
Ny gennempresset
tunnel under Søndre Ringvej
Ny perrontunnel, som også
forbinder S-togsperronen
Ny forplads
13 m
11+800
11+700
11+600
11+500
11+400
11+300
Signaturforklaring:
Fremtidige spor
Ny forplads
Fremtidige perron
Ny stitunnel
Banedanmark - Opgradering Glostrup Station
0
50m
100m
150m
Skitseprojekt - Forslag A, Udsnit side 1 af 2
Rev.3, St. 11+300 - 11+880, Skala 1:1.500 (A3)
Udarbejdet: NIRAS/XLPE, den 28.04.2015