SOMMERKOLONI folder 2015 3

SOMMERKOLONI 2015
Kære børn og forældre
Nu er det tid til at indsende ansøgning om et ophold på en af
vore kolonier i skolesommerferien.
Gladsaxe Lærerforening driver i samarbejde med Gladsaxe
Kommune nogle af landets bedst beliggende kolonier. De ligger alle tæt ved skov og strand og byder på rige muligheder for
at give børnene spændende oplevelser. På programmet står der
masser af frisk luft, udflugter, motion, leg, spil og hyggeligt
samvær med kammerater.
På hver koloni er der 36 børn. Fem lærere fra Gladsaxe
Lærerforening er de ansvarlige ledere, og på kolonien er
der fuldtidsansatte i køkkenet til at sørge for forplejning og
rengøring.
Børnene bliver hentet i busser på parkeringspladsen ved
Gladsaxe Gymnasium, ved det gamle Gladsaxe Teater.
Busserne kører direkte til kolonien. Til Bornholm er rejseplanen dog anderledes. Hjemrejsen foregår på samme betryggende måde, busserne kører direkte fra kolonien til ’Gladsaxe
Teater’.
Alle elever fra 2. til 8. klasse kan søge om at komme på sommerkoloni.
Et koloniophold i sommerferien varer 6 eller 8 dage.
Ferieholdene på kolonierne Isøre og Drejø er forbeholdt de
mindre elever. Loddenhøj og Salgjerhøj er for mellemtrinnet
og kolonien Halleklippen er for de større elever. Vær omhyggelig med at søge et hold der passer til dit klassetrin.
Koloni
Isøre 1
Isøre 2
Periode
28.6 - 3.7.15
5.7. - 10.7.15
Hvis du søger om flere perioder, vil du have større chancer for
at komme med.
Drejø 1
Drejø 2
28.6. - 3.7.15
5.7. - 10.7.15
750 kr.
750 kr.
3. - 4. klasse
3. - 4. klasse
Prisen for et koloniophold er i år 750 kr. for 6 dage, 1.000 kr.
for et 8 dages ophold. De reelle udgifter for en koloniplads
er langt højere, men Gladsaxe Kommune yder et betydeligt
tilskud til kolonierne. Det er derfor muligt at holde prisen
nede på dette beskedne niveau.
Loddenhøj 1
Loddenhøj 2
28.6. - 5.7.15 1.000 kr.
5.7. - 12.7.15 1.000 kr.
3. - 6. klasse
3. - 6. klasse
Halleklippen 1
Halleklippen 2
28.6. - 5.7.15 1.000 kr.
5.7. - 12.7.15 1.000 kr.
6. - 8. klasse
5. - 8. klasse
Har du lyst til at deltage, skal du udfylde ansøgningsskemaet
på bagsiden af folderen og aflevere det til din klasselærer
Salgjerhøj 1
28.6. - 5.7.15 1.000 kr.
6. - 7. klasse
senest mandag den 2. marts.
Med venlig hilsen
Gladsaxe Lærerforening
KOLONIERNE
Poul Hansen
Forretningsfører
Feriekolonien Feriekolonien
SALGJERHØJISØRE
Salgjerhøjvej 52
Korshage Fjordvej 28
Flade
4581 Rørvig
7900 Nykøbing Mors
Vi kan garantere dig et hyggeligt, sjovt og fornøjeligt
Feriekolonien
ophold på en af vores kolonier. Men du skal vide, at
DREJØ
når du søger om at komme på et koloniophold, stilles
Drejø Brovej 11
der også nogle krav til dig. Du skal være indstillet på at
Drejø
yde dit bidrag til, at alle får en dejlig ferietur. Du skal
5700 Svendborg
være indstillet på at deltage i koloniens daglige rytme
SALGJERHØJ
ISØRE
GLADSAXE
LODDENHØJ
DREJØ
HALLEKLIPPEN
Feriekolonien Feriekolonien
LODDENHØJHALLEKLIPPEN
Loddenhøjvej 218
Årsdalevej 2
BarsmarkNørremark
6200 Aabenraa
3730 Nexø
SOMMERHOLD 2015 DREJØ
– måltidet, sengetider, ture – og følge de samværsregler,
som lærerne anviser.
Du skal også vide, at du skal overholde de regler, som
lederne på sommerholdene laver for brug af mobiltelefoner.
Men måske skulle du overveje bare at nyde opholdet
uden at være online?
Under alle omstændigheder kan du komme i kontakt
med dine forældre via en af ledernes telefoner.
Du skal også vide, at kolonierne følger skolernes
rygeregler.
Vi ønsker dig et rigtig godt koloniophold.
Pris
Klassetrin
750 kr. 2. - 3. klasse
750 kr. 2. - 3. klasse
Kolonien ligger på øen Drejø i det sydfynske ø-hav. Fra
Svendborg er der en god times sejlads med færgen “Højestene”.
Kolonien blev købt af Gladsaxe Lærerforening i 1957.
Hovedbygning og baghus er det eneste, der er tilbage af det
oprindelige badehotel. I 1979 opførtes en ny bygning med
elevværelser og opholdsrum.
Drejø er 6 km lang og rummer masser af muligheder for ture.
Der er et rigt fugle- og planteliv, kirken er fra 1535, der er et
lille museum, der fortæller øens historie, en gammel havn - og
så er der selvfølgelig rige muligher for at bade.
HALLEKLIPPEN
LODDENHØJ
Kolonien - der er en træbygning - var oprindelig sommerrestauration og fungerede i årene før og efter krigen som danseog mødested for en stor del af den bornholmske ungdom.
Udsigten over Østersøen fra den gamle balsal er legendarisk.
Halleklippen ligger på Bornholm ca. 1,5 km nord for Nexø på
østkysten. Koloniens grund er på ca. 3 tønder land og ligger
ved en af de smukkeste kyststrækninger i Danmark. Området
i og omkring Halleklippen er fredet. Halleklippen blev købt af
Gladsaxe Lærerforening i 1968 og blev i årene 69-71 ombygget
og moderniseret.
I 2004 blev den gamle elevbarak fjernet og en helt ny elevbygning blev opført. Bygningen indeholder 10 nye elevværelser
med eget bad og toilet og 2 køjesenge.
Der bades fra klipperne og kolonien er derfor fortrinsvis for
større børn.
Kolonien ligger ca. 10 km nord for Aabenraa på halvøen
Løjtland.
Huset blev oprindelig bygget til sommerrestauration og med
den pragtfulde udsigt over Lillebælt og til øen Barsø, blev den
et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.
Gladsaxe Lærerforening købte stedet i 1955. Der er i årenes
løb foretaget flere om- og tilbygninger, så huset fremtræder i
dag som en dejlig koloni med moderne faciliteter.
Grunden er på 3,5 tønder land med egen lille skov med dejlige
legemuligheder og en strandgrund med en fin badestrand.
ISØRE
Kolonien ligger på en 4 tønder land stor grund ved Rørvig
i fredet klit- og plantagelandskab, hvor Isefjord og Kattegat
mødes. Kolonien – der en en træbygning – blev bygget af
Gladsaxe Lærerforening og Gladsaxe kommune i 1935. Det
gamle hus blev i år 2000 renoveret totalt. Udvendigt fremstår
kolonien dog stadig som “gode gamle Isøre”. I Danmark er der
ikke mange kolonier tilbage, som har en sovesal, men Isøre har
bevaret sin. Et hit hos de mindste!
Der er egen strandgrund, og badeforholdene er velegnede til de
mindre børn.
SALGJERHØJ
Salgjerhøj ligger på den højeste bakke (89 m) på øen Mors
med en fantastisk udsigt over Limfjorden og det bakkede
landskab. Det siges i folkemunde, at man i klart vejr kan se
34 kirketårne på Mors. Kolonien ligger kun én times spadseretur fra den fredede Hanklit, der blev skabt af Molerhavet for
60 millioner år siden.
Gladsaxe Lærerforening købte i 1948 den gamle sommerrestaurant, der dengang lå på toppen af bakken. Æ hyv’ (højen),
der er en gammel gravhøj fra bronzealderen, blev i 1960’erne
fredet tillige med en stor del af det øvrige landskab.
I 1971 var det nødvendigt at bygge en ny koloni, og i 1972 åbnede Lærerforeningen kolonien Salgjerhøj i dette helt specielle
landskab i Danmark.
ANSØGNINGSSKEMA afleveres til klasselæreren senest 2. marts 2015
Elev
CPR. nr.
Skole
Klasse
Ta’ på
SOMMERKOLONI 2015
Forsørger
Adresse
Post nr./by
Telefon
Anden telefon
Sidste ansøgningsfrist 2. marts 2015
E-mail
Skriv venligst tydeligt, da du vil modtage besked om optagelse og lignende via mail.
Hvilken koloni ønskes?
VIGTIGT: Angiv ønsker i rækkefølge med tal 1 for første ønske, 2 for andet ønske, 3 for... osv.
Halleklippen 28/6 - 5/7 2015
6.-8. kl. – 1.000 kr.
5/7 - 12/7 2015
5.-8. kl. – 1.000 kr.
Salgjerhøj 6.-7. kl.
28/6 - 5/7 2015
1.000 kr.
Loddenhøj 3.-6. kl.
28/6 - 5/7 2015
1.000 kr.
5/7 - 12/7 2015
1.000 kr.
Drejø 3.-4. kl.
28/6 - 3/7 2015
750 kr.
5/7 - 10/7 2015
750 kr.
Isøre 2.-3. kl.
28/6 - 3/7 2015
750 kr.
5/7 - 10/7 2015
750 kr.
Helbredsoplysninger / eventuelle diagnoser
SOMMERKOLONI
2015
Sygesikringskort medbringes på kolonien:
Lider af ufrivillig vandladningjanej
Har allergija
over fornej
Tåler penicillinjanej
Eventuelle diagnoserja
hvilke?nej
Tager medicinja
hvilken?nej
Mod hvilken sygdom
Særlige hensyn til maden
Dato: Underskrift:
Skal udfyldes af klasselæreren: Skriv relevante oplysninger om eleven
i forhold til koloniophold
Vedlæg eventuelt supplerende oplysninger
Layout og Grafisk Produktion: grafia.dk • Januar 2015
Særlige ønsker om: Koloni – søskendeplacering – kammerater mv.
www.glkolonierne.dk