Højris Have

Højris Have
Figur af Bjørn Winblad
Oktober – November
fbj - 2015
2015
18
3
Aktiviteter / servicetilbud.
Tirsdage - ulige uger: Gudstjeneste
Tirsdage :
Indholdsfortegnelse.
kl. 14:15 – 15:00
Vi synger sammen kl. 10:00 – 11:00
Frisør:
Susanne Brink kommer på Højris Have efter aftale.
Omkring fødselsdage.
Der er mulighed for beboerne at holde fødselsdag i egen lejlighed
eller i "Riddersalen". I ”Riddersalen” opkræves et mindre
brugerbetaling til dækning af rengøring m.m.
Hvis man ønsker at invitere flere end 5 gæster, vil vi gerne at I
benytter egen lejlighed eller ”Riddersalen”, således at der ikke skabes
for meget uro for de beboere
Der henvises til vejledning i brug af ”Riddersalen”, som kan fås på
Højris Have.
Indholdsfortegnelse..............................................................side 3
Højris Have Nyt .....................................................................side 4
Gudstjenester på Højris Have ...............................................side 4
Præster .................................................................................side 4
Personale nyt ........................................................................side 5
Nyt fra Karen Margrethe ......................................................side 6
Beboer nyt... .........................................................................side 7
Fødselsdage / mærkedage ...................................................side 7
Tur til Rørbæk sø...................................................................side 8
Efterår ...................................................................................side 10
Sommerfesten den 29. august .............................................side 12
Besøg af hospitalsklovne ......................................................side 14
Arrangementer / udflugter ...................................................side 16
Pårørenderåd ........................................................................side 17
Boligbestyrelse .....................................................................side 17
Busudvalg .............................................................................side 17
Aktiviteter / servicetilbud .....................................................side 18
Frisør .....................................................................................side 18
Omkring fødselsdage ............................................................side 18
Annoncørerne støtter vores fælles bus
Højris Have / Rolighedsparken
Højris Have
Remmevej 18 - 7430 Ikast
97 15 16 44
w w w . h o e jr i s - h a v e . d k
w w w . d i a k o n h je m . d k
Højris Have-Nyt - 5 / 2015 - 17. årgang
4
17
Højris Have Nyt.
Pårørenderåd.
Højris Have Nyt udkommer 6 gange om året. Hensigten med bladet er
især at informere beboerne samt pårørende om, hvad der foregår på
Højris Have, og give beboere, pårørende og andre mulighed for at
komme med kommentarer, fortællinger og andet.
Derfor opfordrer vi beboere, pårørende og andre til at komme med
indslag til bladet.
Jørgen Overby
50 56 01 49 ( pårørende repræsentant )
Malene Rode
97 15 16 44 ( personale repræsentant )
Deadline vil være: 15/01 - 15/03 - 15/05 - 15/07 – 15/09 – 15/11
Bladet vil udkomme: 01/02 - 01/04 - 01/06 - 01/08 - 01/10 - 01/12
Stof til bladet skal skrives i word, og filen kan sendes til Højris Have. Der
er endvidere mulighed for, at sende indlæg i word format, pr. e-mail, til
adressen: [email protected]
Pårørende der har noget, som man ønsker drøftet på pårørendeaftenen, er velkommen til at rette henvendelse.
Karen Margrethe Madsen 97 15 16 44 ( forstander )
Der afholdes pårørendeaftener 4 gange årligt, hvor alle pårørende er
velkommen.
Referat fra møderne vil blive lagt i beboernes post bakker.
Boligbestyrelse.
Gudstjenester / Højris Have:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
den
den
den
den
den
den
06/10
20/10
03/11
17/11
01/12
15/12
kl. 14:15
kl. 14:15
kl. 14:15
kl. 14:15
kl. 14:15
kl. 14:15
Karen Margrethe Madsen
Jørgen Overby
Kristian Olsen
Jens Kristian Grove
Ruth Toft
KV
AEH
JPG
Ny præst
TP
KV
Busudvalg.
Niels Kristensen
Anna Marie Clausen
Jan Tolstrup
Peder Mortensgård
Finn Bo Jensen
Karen Margrethe Madsen
( A ) = altergang
Præster:
JPG = Jens Peter Garne
PEK = Poul Erik Knudsen
TP = Torben Peders en
Ikast Kirke
Ikast Østre Kirke
KAV = Karin A Vestergaard
AEH = Anja Evalyn Heitmann
BM = Birthe Møberg
Isenvand Kirke
Fonnesbæk Kirke
Højris Have
rep. for pårørende
rep. for pårørende
rep. for pårørende
rep. for pårørende
Faurholt Kirke
bus-mand
personale
personale
beboer
kasserer
forstander
Højris Have
Rolighedsparken
Rolighedsparken
Rolighedsparken
Højris Have
Højris Have
16
5
Arrangementer / udflugter.
Personalenyt.
På Højris Have er der tradition for:
Følgende personale arbejder i skiftende vagter:
 Høstfest  Advent -
Onsdag den 7. oktober kl. 17:00 ( se opslag )
Søndag den 29. november 2015
1. søndag i advent arrangement ( se opslag )
 Julegudstjeneste
 Påskearrangement
 Skt. Hans fest
Øvrige december- og julearrangementer kommer i næste nr. af Højris
Have Nyt
Tina Svinth Møller
Hanne M Andersen
Susanne Olsen
Jannie Andersen
Bente Mortensen
Malene Rode
Finngerd Heinesen
dag
dag
dag
dag
dag
dag
dag
Lotte Østergaard
Maiken Krøjgaard
Tina Simonsen
Linda Kempel
Linda Kristiansen
Ellen Jensen
Gitte Nielsen
Vinni Andersen Tanis
aften
aften
aften
dag / aften
dag / aften
dag / aften
dag / aften
dag / aften
Følgende personale arbejder i nattevagt:
Lilly Blaabjerg
Helle Jørgensen
Pedel:
Niels Kristensen
Ergoterapeut:
Charlotte Kristensen
Forstander på Højris Have:
Distriktleder:
Karen Margrethe Madsen
97 15 16 44
Solvejg Nielsen
99 60 44 01
Bus.
[email protected]
[email protected]
Oktober:
Sos. hjælper elev:
Bussen er på tur følgende dage:
Torsdag den 01/10
Christian
Fredag den 09/10
Henning
Torsdag den 15/10
Christian
Fredag den 23/10
Henning
Torsdag den 29/10
Christian
er chaufør
er chaufør
er chaufør
er chaufør
er chaufør
praktik 1
begynder praktik
afslutter praktik
begynder praktik
afslutter praktik
16/09
16/12
21/08
10/11
21/08
10/11
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Marie Louise M Jensen
praktik 2
begynder praktik
afslutter praktik
Daniel Høgh
praktik 2
begynder praktik
afslutter praktik
08/09
21/12
2015
2015
Sos. assistent elev:
November:
Bussen holder lidt ferie:
Fredag den 06/11
Torsdag den 12/11
Fredag den 20/11
Torsdag den 26/11
Mette Rask Hansen
Anne Dorthe Frost
Henning
Christian
Henning
Christian
er chaufør
er chaufør
er chaufør
er chaufør
6
15
Nyt fra Karen Margrethe Madsen.
”Øjeblikket”
I dette øjeblik er jeg her for dig
parat, sansende, ydmyg og åben
måske har du glemt det
hvordan det føles
at blive set og være elsket
jeg ser dig
ikke som du var
eller den du bliver
jeg ser dig som den du er
lige her
lige nu
er du tilstede
du ser mig og jeg ser dig
vi har et øjeblik her i øjeblikket.
Af Karin Kjeldgaard Simonsen
Dette digt fik jeg tilsendt forud for besøget af hospitalsklovnen Karin
og klaverspilleren Lone, ”Klovn og Klaver”. De skriver: ”Digtet her er
indbegrebet af det vi vil – nemlig bare det at være! Sammen. At være
nærværende – at skabe en samhørighed – og måske endda en
tryghed som efterlader ro i sjælen.”
Målet med dette besøg skulle være at skabe rum for glade øjeblikke,
genkendelighed, nysgerrighed, tryghed og at gribe øjeblikket og bare
sanse. Dette mål blev helt klart indfriet, som I også kan læse om i
indlægget fra besøget. Vi glæder os til endnu to besøg, som vi
drømmer om kan blive til flere.
Lige nu er det sensommeraktiviteter der præger hverdagen på Højris
Have. Pavillonen er ved at være klar til indvielse, hvilket må fejres
med maner. Hvem mon der skal klippe ”snoren”?? Vi håber på en god
sensommer, så vi kan nå at nyde den i år.
I dag blev der syltet mirabeller, under kyndig vejledning fra en beboer.
En dejlig duft bredte sig i huset.
14
7
Besøg af Hospitalsklovne.
Vi har været så heldige, at for nogle puljemidler, kunne få glæde af
hospitalsklovnen Karin sammen med musiklærer Lone.
Deres mål er at skabe stjernestunder i hverdagslivet, og der må siges
at det mål blev nået.
I to timer gik de fra stue til stue, og fem beboere havde fornøjelsen af
deres besøg. De ville helst have beboeren på egen stue, for ikke at
blive forstyrret unødigt.
De to havde et fantastisk professionelt samarbejde, hvor Lone med sit
rullende klaver spillede og sang, mens Karin med sin røde næse og
lille filtede tøjfugl, stille sad hos beboeren og var meget nærværende.
De var rigtig gode til at spore sig ind på den enkelte, hvor tæt på
kunne Karin gå, og hvilket stykke musik skulle der spilles. Der blev
spillet alt, lige fra Elvis til Klaus Jørgen. Der blev klappet og danset,
grinet og sunget med, men der var også en rigtig dejlig ro og nærvær.
Nogle af beboerne havde mest brug for stille sang og musik, og det
var dejigt at føle den ro det kunne give dem.
Undertegnede var så heldige at være fluen på væggen.
Linda Kristiansen og Anne Dorthe
( ass. elev )
Høstfesten er ved at være planlagt. Henning, en af vore frivillige, er i
gang med at skaffe gevinster, til amerikanske lotteri til fordel for
bussen. Ved dette lotteri er der næsten garanti for gevinst. Sidste år
havde Henning samlet, så mange gaver, at der var gevinst på hver
fjerde lod.
Rosenbedet i gården bliver udskiftet inden længe. De gamle roser er
ved at være ”udtjente” derfor har der i år ikke været det blomsterflor,
som der plejer. Denne gang bliver der plantet 4 forskellige slags roser.
Håber det bliver en fryd for øjet næste år.
Der bliver sat nye lamper op ved p-pladsen mod vest og langs stien
ind til huset. En nødvendighed, da de gamle lamper ikke giver den
fornødne lys mere.
Sæt allerede nu X i kalenderen til Adventshygge første søndag i
advent. Her får vi besøg af tre harmonikaspillere, som vil spille for os
og dermed skabe en glad stemning.
Utroligt at vi allerede nu forbereder os på
efteråret. Efter en dejlig tid med udendørs
aktiviteter, vil der nu blive tid til hygge i
stearinlysenes skær.
Karen Margrethe Madsen
Beboernyt.
Dødsfald:
Alfred Emil Sørensen
lejlighed 2
døde den 31/08 - 2015
Nye beboere:
Fødselsdage / mærkedage.
Oktober:
Erna Olsen
lejlighed 5
14/10
November:
ingen fødselsdage i november
86 år
8
Tur til Rørbæk Sø.
En onsdag formiddag i Juli måned har Henning besluttet at busturen
går til Rørbæk Sø. Erna, Eva, Lis, Johanne og Else skal med på tur og
picnickurven er pakket.
Ved ankomsten til søen, skinner solen fra en næsten skyfri himmel. Vi
kommer ud af bussen, og finder hurtigt et dejligt sted, hvor vi alle kan
slå os ned. Herfra kan vi se alle de sommerglade mennesker, der bl.a.
lufter hund eller fisker.
Picnickurven bliver hevet frem, der er drømmekage, kaffe og te til alle
der har lyst, endda også et ekstra stykke kage, hvis man kan spise det.
Vi hygger os rigtig meget, og der skal lige plukkes en smuk buket
blomster inden turen igen går hjem til Højris Have.
13
12
9
Sommerfesten den 29. august.
"En stjernestund med Jeannet Ulrikkeholm
– den lille dame med den store stemme "
Det var en dejlig oplevelse, at have Jeanett på besøg, til
sommerfesten på Højris Have. "Riddersalen" var festligt pyntet op
med ballonner, og bordene pyntet, til den helt store kaffe-/ kagebord.
Jeannet underholdt med gamle danske sange, og spillede selv til , på
både guitra, cello og lut.
Vi andre fik også rørt stemmebåndene, så det var dejligt med en kop
kaffe og en kage ind i mellem.
Vi havde alle en rigtig dejlig eftermiddag, som gerne må gentages.
Hilsen
" Den lille flue på væge n"
10
11
Efterår.
Efterår med Lys, Løvfald og Varme
Så er efteråret over os og julen nærmer sig.
Det løvfald, som vi kom så alt for nær,
bedrog os med de ting, vi havde kær:
Den strenge hvide sol. En sløret regn.
Et gult forundringssmil i Nyrup Hegn.
Hvor kom vi alt for nær på alle ting.
Det løvfald lod os se en sjælden ring:
Der stod en hest med samme hvide hår,
som vore arme unger engang får.
Din lille, varme hånd sad fast i min,
og dér kom blæsten rendende med sin.
I vejens våde, blanke asfalt-å
drev mange flere blade, end vi så.
Esbønderup. Det hvide hospital.
En fjern og ukendt hanes søndagsgal.
Dit blik fik gule marker med sig hjem.
Nu ejer du en længsel efter dem.
Frank Jæger Fra »19 Jægerviser«, 1953. Mel. Tony Vejslev.