Socialpsykiatrien på Bornh olm -kuller

Juni — August 2015
Socialpsykiatrien på Bornholm
-kuller - vores egen avis
Ø-kuller ønsker jer alle
en rigtig dejlig sommer
God læselyst med sommerens
udgave af Ø-kuller
Foto: Katja Fjellerad
1
Indholdsfortegnelse
Fælles
Fælles ture, foredrag og arrangementer osv.
s. 3—9
Ullasvej
Velkommen til Jytte
s. 10
Idræt på Tværs
Årets idrætsdag
s. 11
Midtpunktet
Fra forårsfest til fredagstur
s. 12—15
Vestergade
Pris til Niels Henrik, stæren tilbage og meget mere
s. 16—23
Kommandanthøjen
Sølvfesten og masser af udendørs aktiviteter
s. 24—29
Fontænehuset
Kogebog, nye ansigter, og så er vi også udenfor
s. 30—36
Blæksprutten
Blæksprutten med masser af information
s. 37—39
Bagsiden
Telefonliste
Om Ø-kuller
Ø-kuller er en avis der udgives i et samarbejde mellem socialpsykiatrien på Bornholm, brugerne
af socialpsykiatrien og Fontænehuset i Svaneke, der trykker avisen. Ø-kuller udkommer 4 gange
om året i et oplag på omkring 350 styk, og distribueres til øens væresteder, psykiatrisk center og
udvalgte kommunale institutioner.
Ø-kuller findes på digital form på kommunens hjemmeside www.brk.dk/borger/helbred/
socialpsykiatri/ø-dækkende aktiviteter/socialpsykiatriens blad Ø-kuller.
Redaktion:
Email: [email protected]
Henrik Christensen 4144 3390
Niels Lohmann 3018 2145
Helle Anker Bohn 6124 7474
Pilar Torres 3018 2149
Lars Paskjær 5692 7650
Gunvor Poulsen 3018 2163
2
Fælles
Vores egen avis
Frivillige i Psykiatri og
Handicap
En temaeftermiddag med erfaringer og inspiration
Hvornår: Torsdag den 4. juni 2015 kl. 13.00 – 16.00
Hvor: Salen, Østergade 54 i Rønne
Hvem: Brugere, beboere og medarbejdere i Psykiatri og Handicap
Eftermiddagens program
Kl. 13.00 – 13.10: Velkomst
Kl. 13.10 – 13.30: Frivillige er en uregerlig størrelse der kræver mening, belønning og
ledelse. Oplægget er baseret på en master i oplevelsesledelse indenfor frivillighedsområdet. Ved Lene Koefoed
Kl. 13.30 – 13.50: Frivillighedspolitikken – status- formål og visioner. Samt kommunens samarbejde med en frivillig organisation. Med udgangspunkt i ”spisevenner”
og samarbejdet med Ældresagen, belyses styrker og udfordringer der er, eller kan
være i samarbejdet med den frivillige verden. Ved Birgitte Eybye.
Kl. 13.50 – 14.15: Best buddies – venskaber mellem udviklingshæmmede og ikkeudviklingshæmmede. Ved Pernille Loumann
Kl. 14.15 – 14.40: Pause med kaffe/te og lidt til blodsukkeret
Kl. 14.40 – 14.55: Ungdommens Røde Kors – aktiviteter og eksempler på rekruttering og fastholdelse af frivillige. To personer fra Ungdommens Røde Kors
Kl 14.55 – 15.15: Udfordringer og opmærksomhedspunkter i samarbejdet med frivillige. Ved Helle Villadsen
Kl 15.15 – 15.40: Drøftelse i grupper om eftermiddagens oplæg
Kl. 15.40 – 15.55: Opsamling og handleplanen for det videre arbejde
Kl 16.00: Tak for i dag
Venlig hilsen Arbejdsgruppen
Tilmelding – gerne samlet fra hvert sted, senest 1. juni til [email protected]
3
Fælles
Vores egen avis
Socialpsykiatrien på
Bornholm arrangerer
fællestur til
Joboland/
Brændegårdshaven
torsdag den 18. juni
Efter KÆMPE
stort ønske fra flere brugere i Værestederne,
arrangerer vi igen i år en
fællestur til Joboland.
Vi mødes i Joboland kl. 11.00
(se mødetidspunkt på dit aktivitetssted)
og er hjemme igen kl. 16.00
Prisen bliver kr. 100,(kr. 50 for dem med eget årskort)
Og dækker transport, entre,
frokost, sodavand,
og eftermiddag kaffe med kage
Sidste frist for tilmelding og betaling
er mandag den 15. juni og skal ske i dit eget aktivitetssted
4
Fælles
Vores egen avis
Fælles ture og rejser 2015
Det fælles aktivitetsudvalg i socialpsykiatrien har været samlet - og der er allerede nu
planlagt en del spændende ture og rejser for 2015.
Set derfor
Der er planlagt flg. endags
rejser:
i kalenderen allerede nu !
25. juni - Sveriges tur
27. august - Dyrehavsbakken
10. december - Jule Tivoli turen
Der lægges fremover vægt på at det er deciderede ”fællesoplevelser” - dvs. at alle kører
med sammen på HELE turen. På selve destinationen vil der selvfølgelig stadig være
mulighed for opdeling og grupperinger.
Rammerne for afgang og hjemkomst på dagen, er fremover morgenafgangen kl. 06,30 og
ankomst Rønne igen ca. kl. 20,00.
Lokale fælles ture:
18. juni Brændegårdshave/ Joboland tur
16. juli Middelaldercentertur
Tur til Travbanen
Vi følger succesen op fra
sidste sommer, og tager på
fællestur til travbanen
Afgang fra Bornholm med den tidlige morgenfærge
kl. 06,20 og hjemkomst igen i Rønne kl. 18,00
Præcise mødetider og mødested mm.
aftales med hver enkelt tilmeldte.
Tirsdag d. 7. juli kl. 18
Prisen er kr. 40, for indgang, transport,
kaffe og boller.
Aftensmaden er for egen regning.
Deltagerpris kr. 250,00
Prisen dækker transport & morgenmad på færgen
Der ud over skal
der påregnes en
udgift til frokost og drikkelse.
Hvis du vil med,
skal du bare skrive dig på
Opslaget i dit aktivitetssted, og aftale nærmere med dem om hvad tid du skal møde ind
til fælleskørsel
Tilmelding skal ske på
dit eget aktivitetssted
5
Fælles
Vores egen avis
Flow og målopstilling
”Mål forvandler en tilfældig vandring til en vej”
Få inspiration til at opstille energigivende mål
Onsdag den 17. juni, 2015.
Kl. 13.00-15.30
Rønne Bibliotek
Tilmelding på dit værested senest fredag den 12. juni
Undervisere: Pilar Torres & Maj Isidora
Program
Kl. 13.00-13.45 Oplæg om individuelle styrker og Flow
Kl. 14.00-14.30 Opdag dine og andres styrker
Kl. 15.00 Målopstilling
Kl. 15.15 Opstil energigivende mål
Kl. 15.30 Tak for i dag
6
Fælles
Vores egen avis
Folkemødet i Allinge den 11. & 12. juni
Folkemødet og åbningstider i Værestedet i Vestergade
Socialpsykiatrien vil, på lige fod med sidste år, have base i
værestedet Vestergade.
Åbningstiderne vil være:
Torsdag fra kl. 10 til 16 & fredag fra kl. 10 til 14.
Her har du mulighed for at købe kaffe og brød om formiddagen.
Klokken tolv tænder vi op for grillen, hvor du så har mulighed
for at købe frokost.
”Den Blå Sofa” tilbuddet for dig der er under 30 år, vil i den
uge blive flyttet til Vestergade. Så hvis er du i den aldersgruppe og har lyst til at være til folkemødet sammen med andre
unge, så er der også åbent i Vestergade torsdag fra kl. 16 til
21.
Hold øje med opslag i det eget Aktivitetssted, eller spørg
personalet om der arrangeres fællestransport.
7
Fælles
Vores egen avis
Nyhedsbrev om socialpsykiatriens projekt
”Bevægelse gennem kultur”
Bevægelse gennem kultur
Socialpsykiatrien har fået penge til et kulturprojekt i årene 2015-2017. Vi kalder det
”Bevægelse gennem kultur”. Det handler om bevægelse på flere måder: at blive bevæget følelsesmæssigt, at bevæge sig ud i kulturlivet og at bevæge sig et nyt sted hen i livet, hvor man måske kan blive inspireret og få mod på at gøre ting, man ikke plejer.
Vi har en projektgruppe, der arbejder på højtryk på at bruge pengene bedst muligt, så
socialpsykiatriens brugere får en masse forskellige kulturelle oplevelser.
Projektgruppen består af Lars Paskjær, Line Jepsen og Anne Lorentzen fra Kommandanthøjen, Niels Lohmann fra MidtPunktet, Troels Erikstrup fra Fontænehuset og område Øst og Pernille Loumann fra Ullasvej.
Af det, vi indtil nu har sat i værk kan nævnes:
Nyt udstyr til vores brugerband Eleven Flyers
Brugerbandet har anskaffet
forskelligt nyt gear
(mikrofoner, forstærkere,
trommesæt mv.)
Kor på Kommandanthøjen for hele
socialpsykiatrien
Vi har en fantastisk og energisk korleder – Henriette Kofoed – som leder vores kor med stor kyndighed og indlevelse. Det er hver mandag kl. 13.30 på
Kommandanthøjen. Forårssæsonen afsluttedes med
en optræden i Musikhuzet, og vi starter kor igen til
efteråret.
Forårsfest i Musikhuzet d. 27. april
Der blev holdt en fest, hvor vi startede
med en koncert med Eleven Flyers og
vores nye kor, foruden god mad og
hygge og gæstekoncert med Bjarne
Kure.
8
Maleforløb på Kommandanthøjen
D. 21. maj starter vi et maleforløb på
Kommandanthøjen med billedkunstneren
Ben Woodhams, der kommer og maler
med Kommandanthøjens beboere hver
torsdag frem til august måned.
Fælles
Vores egen avis
Nyhedsbrev om socialpsykiatriens projekt
”Bevægelse gennem kultur”
Kogebogsprojekt på Fontænehuset
På Fontænehuset er de ved at lave deres egen kogebog.
De laver mad, tager billeder og skriver små anekdoter
til de forskellige opskrifter. Kogebogen bliver trykt og
udkommer senere i år.
Og der er meget mere på vej! Nogle af de idéer, projektgruppen arbejder på er:
Teaterklub
Vi prøver at få et samarbejde
med Bornholms teater om at
komme ind og se nogle af deres forestillinger – evt. som
led i deres projekt
”kulturvenner”. Måske kan vi
lave en klub, der følges i
teatret nogle gange om
året.
Land art
Vi er ved at planlægge en sommerudflugt,
hvor vi pakker madkurven og får en
kunstner ud og hjælper os med at lave
land art – kunst hvor man bruger landskabet og materialerne i naturen.
Særforestillinger
Vi prøver at arrangere nogle særforestillinger,
hvor man fx vil kunne opleve små teaterforestillinger eller intimkoncerter i vores egne lokaler.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os i projektgruppen.
Vi glæder os til at blive bevæget sammen med jer!
9
Ullasvej
Vores egen avis
Jeg hedder Jytte Glimberg Hansen og er pr. 1. Maj
2015 ansat som sagsbehandler i Psykiatri og Handicap. Jeg kommer fra en sagsbehandlerstilling i Center for Børn og Familie, myndighed og tilsyn. Tidligere har jeg arbejdet i Psykiatri og Handicap, som
socialpædagog indenfor handicapområdet.
Jeg glæder mig til at møde jer og ser frem til samarbejdet.
Vi byder Jytte velkommen til Psykiatri og Handicap og glæder os til
samarbejdet
10
Idræt på Tværs
Vores egen avis
ÅRETS IDRÆTSDAG
Så er det blevet tid til vores årlige idrætsdag i ”IDRÆT PÅ TVÆRS”
- hvor vi vil invitere ALLE fra væresteder, Fontænehuset, Psyk.center,
botilbuddet Kommandanthøjen til hyggeligt samvær
(tennis/fodbold/petanque/rundbold/gå-tur…),
altså masser af grin, pjat, go’mad, kaffe og kage…..
Dagen afholdes – ved DGI-hallen
Tirsdag d 9/6-15 kl 10-15
Der vil blive en beskeden egenbetaling på kun kr. 40,Der arrangeres fælleskørsel individuelt fra respektive ”steder”
Sidste frist for tilmelding er 2/6-15 til dit eget aktivitetssted
På vegne af Idræt på tværs Karen & Mike
Idræt på Tværs - oversigt over faste aktiviteter
Mandag: kl. 9-11 Trim i Midtpunktet og kl. 11-12 Yoga, også i Midtpunktet
Tirsdag: kl. 14-16 Aakirkebyhallerne - her er blandt andet mulighed for deltagelse i
gåture, badminton, petanque og volleyball
Tirsdag: kl. 11-12 Bowlingcentret - hvor vi har en bane til rådighed, med den indbyggede aftale at vi har to baner såfremt der er mere end 4 der deltager
Torsdag: kl. 9-11 Trim i Midtpunktet
Fredag: kl. 11-12 Svømning - sommerpause, vi starter op igen til september.
Torsdag: kl. 15-16 Indendørs tennis (Rønne-Hallen) kontakt Nicklas på 51 59 40 08
Evt. spørgsmål, forslag eller kommentarer - kontakt venligst:
Karen 3018 2141 eller Mike 3018 2128
11
Midtpunktet
Vores egen avis
Hele Socialpsykiatrien på
Bornholm holdt fest d. 27.
april i Musikhuzet.
Arrangementet var gratis, da
det var en del af kulturprojektet ”Bevægelse igennem Kultur” og dermed også økonomisk dækket af denne pulje.
Der var godt 100 borgere og
personaler - der havde fundet
vej til Musikhuzet denne mandag eftermiddag.
Først blev vi budt på kaffe/the
og chokolade. Herefter kunne
man finde sig en plads, ved én
af de mange runde borde der i
dagens anledning fulgte musikhuset. Der var mange fremmødte og god stemning.
Første optræden var socialpsykiatriens kor, som sang sange
som man både kunne rocke
med til, og synge med på.
Bagefter spillede Midtpunktets band Eleven Flyers. De
havde mange kendte sange
med, og også ét nummer de
selv havde skrevet.
Der både fortalte historier og
vittigheder og sang.
Det var et godt arrangement
for både brugere og personale.
Der blev sunget med og danset
til musikken.
Herefter var der stor dejlig buffet som Kommandanthøjen
havde lavet.
Sidste optrædende var Bjarne
Kure, den bornholmske sanger
og entertainer.
12
Jeg har talt med både brugere
og personale, der både roser
arrangementet som helhed.
”Godt arrangement, koret og
bandet var super gode.”
”Det var rigtigt hyggeligt.”
”God mad og god fest.”
”God mad og god musik.”
”Vi håber der kan blive råd til
sådan
en
fest
igen.”
”God mad og Bjarne Kure var
sjov.”
”Kunne være fedt hvis forårsfesten kunne blive en fast tradition. ”
Ovenstående sætninger er udtalelser fra brugere og personale.
Jannie – SOSU assistent elev
på Midtpunktet
Midtpunktet
Vores egen avis
Telefon liste medarbejdere i midtpunktet
Aase Kjøller
Annelise Vang Ipsen
Claus Tue Pedersen
Gry Tea Jantzen
Ingrid Bentsen
Jakob Paldan Sørensen
Jesper Klindt
Karen Hjort Hansen
Karin Kofoed
3018 2137
3018 2140
3018 2139
5167 4169
3018 2136
3018 2144
3018 2133
3018 2141
3018 2132
Mette Christophersen
Lars/Lasse Glimberg
Marianne Munch Holm
Wickie Bay
Niels Lohmann
Pernille Laura Hjort
Vibeke Bue Ellerman
Rie Kjær
6115 1793
3018 2135
3018 2127
3018 2130
3018 2145
5159 4035
2033 4196
6115 1788
Midtpunktet, Sankt Mortens Gade 33
3700 Rønne - tlf: 5692 7870 - Mail: [email protected]
Åbningstider:.
Mandag
kl. 08.00 – 16.00
Tirsdag:
kl. 08.00 – 16.00
Onsdag
kl. 08.00 – 16.00
Torsdag
kl. 08.00 – 16.00
Fredag
kl. 08.00 – 13.00
Værkstederne:
Det Kreative Værksted:
Tirsdag og torsdag kl. 09.00 -15.00
Træværkstedet/Svejseværkstedet:
Mandag og torsdag kl. 09.00 - 12.00
Weekender og helligdage er
Strikkeklubben:
der desværre LUKKET
Mandag kl. 10,00 til 12,00
13
Fredagsture
hver fredag
kl. 10.30
Midtpunktet
Vores egen avis
Madplan for Midtpunktet
Menu juni
Mandag
1
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2
3
4
5
Hjemmelavet
hotdogs
Fisk
Kylling
Salatbuffet
Brunch
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8
9
10
11
12
Boller i Karry
Idrætsdag
Frikadeller
Salatbuffet
Brunch
Mandag
burger
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
15
Hjemmelavet
16
17
18
19
Fisk
Skinke
Salatbord
Brunch
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
22
23
24
25
26
Kebab
Fisk
Sommergryde
Salatbord
Brunch
Mandag
29
Tirsdag
30
Fyldte
pandekager
Fisk
Menu juli
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
Frikadeller
Salatbord
Brunch
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
6
7
8
9
10
Koteletter
Fisk
Hakkebøf
Salatbuffet
Brunch
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
13
14
15
16
17
Pizza
Fisk
Medisterpølse
Salatbord
Brunch
Mandag
Tirsdag
Onsdag
ter
Torsdag
Fredag
20
21
22
Sandwich
Fisk
Fyldte peberfrug-
23
24
Salatbord
Brunch
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
27
28
29
30
31
Moussaka
Fisk
Kylling
Salatbord
Brunch
Frokosten dagligt er kl. 12.00 - Brunchen er fredag kl. 10.00
Har du lyst til at se
Bornholms Middelaldercenter
så har du muligheden nu, da vi tager derop
Torsdag d.16. juli kl. 13
Hvis du vil med, skal du bare skrive dig på opslaget i dit værested
Prisen for turen inklusive entre, kørsel
og kaffe med kage er kun
.
14
kr. 30,-
Midtpunktet
Vores egen avis
Fredagsturen d. 3. juli
- byder på en dejlig sejltur med M/S Thor
Turen går fra
Midtpunktet kl 9.45
OBS! Brunch er kl. 9.00
denne dag!
Turen går til Gudhjem hvor vi skal sejle
med skibet M/S Thor 1 time, turen går langs kysten
op til Helligdomsklipperne og tilbage.
Bagefter spiser vi en is på havnen (for egen regning).
Pris for turen kr. 110,- inkl. kaffe, sejltur og transport
NADA Café i Midtpunktet
(øre akupunktur)
Et sommer digt
Solen er her og der,
Behandlingen foregår:
jeg ser,
Mandag kl. 9.30 i opholdsstuen
blomsterne dufter,
Tirsdag og torsdag kl. 13,30 til 14,30
I Kreativt værksted
og jeg lufter,
tøjet på snoren,
Det er ikke ”forlorent”
En behandling tager 45 minutter
fra nålene er sat i.
Åh åh du grønne jord,
i forbindelse med behandlingen.
Jeg så dig også i fjor
Alle er velkomne
Bente Buhelt 2015 ...
15
Vestergade
Vores egen avis
Åbningstider for Værestedet Vestergade
Mandag og torsdag kl. 10 til 15
Øvrige arrangementer kan du se om i månedsplanen.
Priser: Mad 30 kr. / Kaffe 5kr. / Kørsel 10 kr. / Svømning 20kr.
Værestedet Vestergades personale
Flemming Johansen
24 29 39 41 / [email protected]
Jeanette Baunkjær
51 67 25 29 / [email protected]
Dot Boesdal
Nicklas Pedersen
51 59 40 08 / [email protected]
Stephanie Johansen
51 59 40 11 / [email protected]
Helle Anker Bohn
61 24 74 74 / [email protected]
Bornholm Prisen 2015
D. 23/03 modtog Niels Henrik Christensen
Sindspris for sin ihærdige kamp for bedre forhold for psykisk sårbare på Bornholm. Dette har Niels
Henrik gjort bl.a. gennem sit formandskab i det Ødækkende brugerråd og sin optræden i de lokale medier i
kampen mod besparelser.
Niels Henrik modtog prisen i Værestedet Vestergade, hvor
han ligeledes blev hyldet af brugere og
personale fra hele socialpsykiatrien.
Et stort tillykke til Niels Henrik og en
stor tak for din kamp!
Af Helle Anker Bohn
16
Vestergade
Vores egen avis
Ferielukket for Værestedet Vestergade
Uge 32 & 35
Se sommerens ture i kalenderen.
Ny medarbejder i Værestedet Vestergade
Da Marianne Højrup Holm har valgt at bruge sommerens tre måneder i sin
fine
Kaffebil, er vi i den heldige situation at få Dot Boesdal som vikar.
Dot vi gå ind og være i værestedet om torsdagen og de andre dage køre bostøtte.
Vi siger go fornøjelse og på gensyn til Marianne &
velkommen til Dot.
hvem rydder op!? Store spørgsmål for små
fugle som os. Det blev til et træknummer system og et skema med arbejdsopgaver. Alle
var søde til at hjælpe og der var ro i lejeren.
Jubii så er jeg tilbage i Vestergade 1-3. Jeg
har valgt samme 1. værelses med toilet i går- Snart kommer vores afkom og det bliver dejligt, men igen vil der opstå et problem. Minden og havudsigt. Igen er jeg alenemor (de
dre detalje heldigvis.
stærehanner er ski ikke til at regne med),
men har prøvet det før og det gik rigtig godt.
De små kan abeslut ikke synge, så som forEt par dage efter jeg var flyttet ind, kom der mand for kollektivet Vestergade 1-3 med toi3 andre stære. De var også med rogn og ble- let i gården og havudsigt, vælger jeg at de
vet forladt. Så var det jeg tænkte: er det ble- skal gå til sang. Det skal nok blive en fornøvet et krisecenter for unge mødre i vesterga- jelse. Det var tid til endnu et beboermøde og
de1-3??!! Måske ikke den bedste titel og vil denne gang et fredeligt et. Vi skal i fællesnødigt fornærme dem, så det blev døbt Kol- skab lave et takke brev til Lars, der har lavet
de fantastiske boliger, det har han gjort godt.
lektivet.
De flyttede glade ind. Det gik godt i starten, Eftersom vi ikke kan skrive, vil vi synge en
men så opstod der toilet problem. Jeg var jo takkesang i stedet og håbe i
vil nyde den. I er velkomne til
vant til at ha toilettet alene og nu var vi 4.
at lytte.
Kan i forstille jer en kø og ballade??!!Jeg
kaldte til beboermøde og valgte at kalde mig
formand. Sikke en diskussion der blev. Hvem De kærligste pip fra os 4:)
skulle først, hvem skulle gøre toilettet rent og
Hej jeg hedder Sturnus Vulgaris,
men bare kald mig stær:)
17
Vestergade
Vores egen avis
Torbens eftertanke
Tid til tanke og eftertanke med en række gode
nyttige ordsprog.
1. Den som holder sig gode venner med alle er ikke ven med nogen.
2. Triumfen fås ikke uden kampen.
3. Det handler ikke om at turde. Det handler om at have lyst.
4. Livet er en gave og du skal selv pakke den op.
5. Bekymringer er som en gyngestol. De holder dig beskæftiget, men du kommer ingen vegne.
6. Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, så er der ingen grund til at skynde dig.
7. De fleste mennesker er lige så lykkelige, som de beslutter sig til at være.
8. Lykken er at kende sine grænser og elske dem.
9. Lykken er når ens forventninger svarer til virkeligheden.
10. Du skal mindes fortiden, leve i nuet og tænke på fremtiden.
11. Tid er ikke noget der går, det er noget der kommer.
12. Vi venter hele ugen på weekend,
vi venter hele året på sommer,
og venter hele livet på lykken;
- stop med at vente, og start med at leve.
13. Den der går i andres fodspor, kommer aldrig
foran.
14. Gode beslutninger er baseret på erfaringer;
erfaringer er baseret på dårlige beslutninger.
15. Tænk over livet, drøm det ej hen, dagen idag
kommer aldrig igen.
18
Vestergade
Vores egen avis
Aktiviteter juni måned
Du kan finde flere aktiviteter og arrangementer på opslagstavlen i Caféen og er
velkommen til at komme med forslag, samt ønsker.
Uge 23
Man. 1.
Cafe åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl 10 og 11.
Tirs. 2.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 12.50/Hasle kl.13.25
Tors. 4.
Café åben kl. 10.00-13.00. 13.00-15.00 tur til Rønne
NADA behandling kl. 10 og 11.
Fre. 5.
Slægtsforskning fra kl 13-?
Uge 24
Man. 8.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tirs. 9.
Fælles idrætsdag ved DGI idrætshal
Tors. 11.
Folkemøde i Vestergade. Den blå sofa i Vestergade.
Fre. 12.
Folkemøde i Vestergade
Uge 25
Man. 15.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tirs. 16.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 12.50/Hasle kl.13.25
Tors. 18. Fællestur til Brændegårdshaven 10.30-16.00.
NADA behandling kl. 10 og 11.
Fre. 19.
Slægtsforskning fra kl. 13-?
Uge 26
Man. 22.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tirs. 23.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 12.50/Hasle kl.13.25
Tors. 25. Café åbent kl. 10.00-15.00. Husmøde fra kl. 10.30 - 11.30.
NADA behandling kl. 10 og 11.
Fre. 26
Slægtsforskning fra kl. 13-?
Uge 27
Man. 29.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tir. 30.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 12.50/Hasle kl.13.25
19
Vestergade
Vores egen avis
Aktiviteter juli måned
Uge 27
Tors. 2.
Café åbent kl. 10.00-13.00. 13.00-15.00 Tur til Rønne.
NADA behandling kl. 10 og 11.
Fre. 3.
Slægtsforskning fra kl 13-?
Uge 28
Man. 6.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tirs. 7.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 12.50/Hasle kl. 13.25
Tors. 9.
Café åbent kl. 10.00-13.00. 13.00-15.00 Tur til Sommerfugleparken
NADA behandling kl. 10 og 11.
Fre. 10.
Slægtsforskning fra kl 13-?
Uge 29
Man. 13.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tirs. 14.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen: Afgang Vestergade kl.12.50 /Hasle kl.13.25
Tors. 16. Fællestur til Middelaldercenteret (se opslag for nærmere info)
NADA kl. 10 og 11.
Fre. 17.
Slægtsforskning fra kl 13-?
Uge 30
Man. 20. Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tirs. 21.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen: Afgang Vestergade kl.12.50 /Hasle kl.13.25
Tors. 23. Café åbent kl. 10.00-13.00. 13.00-15.00 Tur til Boderne strand
NADA behandling kl. 10 og 11.
Fre. 24.
Slægtsforskning fra kl. 13-?
Uge 31
Man. 27.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tir. 28.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 12.50/Hasle kl. 13.25
Tors. 30. Café åbent kl. 10.00-15.00. Husmøde fra kl.10.30 - 11.30.
NADA kl. 10 og 11.
Fre. 1.
Slægtsforskning fra kl. 13-?
20
Vestergade
Vores egen avis
Aktiviteter august måned
Uge 32
Man. 3.
Ferie lukket
Tirs. 4.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen: Afgang Vestergade kl.12.50 /Hasle kl.13.25
Tors. 6.
Fre. 7.
Ferie lukket
Slægtsforskning fra kl 13-?
Uge 33
Man. 10.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tirs. 11.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen: Afgang Vestergade kl.12.50 /Hasle kl.13.25
Tors. 13. Café åbent kl. 10.00-13.00. 13.00-15.00 Tur til Hammers sø + Grill
NADA behandling kl. 10 og 11.
Fre. 14.
Slægtsforskning fra kl. 13-?
Uge 34
Man. 17.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
Tirs. 18.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen: Afgang Vestergade kl.12.50 /Hasle kl.13.25
Tors. 20. Café åbent kl. 10.00-15.00. Husmøde fra kl.10.30 - 11.30.
NADA behandling kl. 10 og 11.
Fre. 21.
Slægtsforskning fra kl. 13-?
Uge 35
Man. 24. Ferie lukket
Tirs. 25.
Idræt på tværs i Åkirkeby hallen: Afgang Vestergade kl.12.50 /Hasle kl.13.25
Tors. 27.
Fællestur til Dyrehavsbakken (Se opslag for nærmere info)
Fre. 28.
Slægtsforskning fra kl. 13-?
Uge 36
Man. 31.
Café åben kl. 10.00-15.00. NADA behandling kl. 10 og 11.
21
22
23
Kommandanthøjen
Hej med jer; jeg hedder Inger, jeg er 51 år og jeg er startet på assistent-uddannelsen her i august. Jeg er derfor i praktik på Kommandanthøjen frem til ??
Jeg har været uddannet hjælper i 15 år og har i de sidste 11 arbejdet i hjemmeplejen i Aakirkeby.
Jeg elsker a være sammen med andre mennesker, og at opholde
mig ude i naturen, lige meget om det er sommer eller ej.
Fo
ikk togra
e d fen
e nn nå
e g ede
ang de
… t
:-)
Vores egen avis
I løbet af vinteren har flere
fra Komandanthøjen givet den ”gas”
hver fredag
med en gang
badminton i
Rønne hallen. Der
har været et godt fremmøde igennem hele sæsonen. Vi fik på opfordring af beboerne lov til at forlænge
sæsonen med 14 dage. Der er blevet
kæmpet i mange gode kampe i løbet af
vinteren. Der er nu sommer pause, men
vi glæder os allerede til igen, at kunne
spille badminton til vinter igen.
I onsdags kom Jan Serup forbi og begyndte at sætte hegn op til fårfolden. Vi har
fået godkendelse til at kunne være fåre(be)holdere, og Jan kom forbi om eftermiddagen med et får med lam. Fåret er
blevet døbt Mette og lammet Mulle.
Det tegner til at blive en rigtig, rigtig hyggelig sommer…
Og så er højbedene og terrassen ved at
være færdig. Nu mangler vi blot at få fyldt
jord i kasseren—så begynder det at ligne
noget…
Sportslige hilsner fra.
Frank.
Lars
24
Kommandanthøjen
Vores egen avis
Den
18-3 holdt vi en
såkaldt ”sølv-fest”. Det
kommer sig af at cirka
70 % af vores madvarer
er økologiske, så da vi
fik sølvmærke for det,
så syntes vi at vi skulle
fejre det med en god
middag + dessert. Bordet blev pyntet flot med en sølvfarvet løber
af stanniol hen over dugen, og der var sat grene i vaser der var pyntet med sølv ø´er som
var blevet lavet en tirsdag i krea. Der var
sølvlys og sølvballoner. Det blev så flot
som det kunne være.
Vi
var
mange
der
mødte op for at fejre
vores økologiske sølvmærke. Der blev severet culottesteg som
de fleste nød godt af,
og der var fisk til 3
af os der ikke spiser kød. Desserten var
frugtsalat (abemad). Vi havde en god aften, og
humøret var højt. Line vimsede rundt om bordet og tog en del billeder, og skribenten gemte sig. I øvrigt kom vi også i avisen da vi fik
vores sølvmærke. Tænk på hvis vi engang fik
guldmærke, men så skal 90 % af madvarerne
25
Kommandanthøjen
Vores egen avis
ANNEMONETUREN !
Søndag den 5-4 gik vores køretur til Svartingedalen lidt
udenfor Hasle. Vi skulle gå et stykke før vi nåede frem til
dalen. Ned ad en trappe der havde set bedre dage. Der gik
vi så igennem dalen i
læ i det lune solskin.
Hvem havde troet
at der allerede
var anemoner så
tidligt i april.
En bæk snoede
sig igennem
dalen,
vi
skulle over
et par broer.
Pludselig
var der faktisk
hvide
så
moner her og
ane-
der.
Jeanne kunne ikke nære sig, så hun gravede nogen anemoner
op som jeg kunne plante ud i min blomsterkrukke derhjemme. Jane gik i forvejen for at se hvor langt gennem dalen vi
var nået. Det blev til at vi vendte om og gik tilbage til bussen. På vej tilbage fandt jeg nogle gule anemoner, så Jeanne
gravede et par stykker op til mig. Jane foreslog at vi kørte
hen til den anden ende af dalen hvor vi parkerede ved en
gård, også ned ad endnu en elendig trappe. Her var dalen
helt anderledes. Det var mere en smal sprækkedal med klipper og en lille bæk der rislede forbi. Vi nåede ikke ret langt
da der var ret mudret på den sti. Vi kørte hjem til Kommandanthøjen igen.
26
Kommandanthøjen
Vores egen avis
Livet
Hvis du ej livet glemmer
bliver det måske ej nemmere.
Tag livet som det kommer
det er ikke altid
man kan lave en omer .
Sjov er sjov
også selv om
man ikke beder om lov.
Livet er godt givet
så det nytter ikke noget
at gå og være pivet.
Glem ikke,
du skal her fra en dag
men det ikke altid vores sag.
Man venter på
at noget skal gøres
men tro nu ikke at det er alt
der skal høres.
Den nærmeste kærlighed
er den man ikke ved
man venter med klar besked.
Skrevet af Jesper NJ
Kommandanthøjen
27
Kommandanthøjen
Vores egen avis
Tirsdag d. 28. april var alle på Kommandanthøjen incl. Bodil
Wermelin i arbejdstøjet, da udeområderne skulle gøres klar til sommeren.
Det blev en rigtig dejlig dag med kaffe og kage samt grillpølse m.m. på terrassen, for solen skinnede selvfølgelig 
Der blev plantet i krukker, fjernet ukrudt på terrasserne samt rundt om hækkene og græsset slået og lavet nye bede og storskrald samlet.
3 ”drenge” havde en særlig udfordring, da de skulle lave en bålplads. Det blev
et knokkel uden lige, da græstørven ikke sådan lige havde lyst til at give slip på
den Bornholmske undergrund.
Det lykkes, trods vabler og sved at lave en rigtig flot med bænke – som vi heldigvis fik hjælp til af en minilæsser til at sætte på plads, da tykke egestammer
er TUNGE.
Alt foregik med godt humør og latter - Godt gået
”drenge”.
Der blev også sat bænke
op ved petanquebanen, så
nu kan der bare spilles.
Der var opgaver vi ikke
nåede at gøre færdige
men vi har jo hele sommeren hvor vi kan nyde at
gå i haven sammen.
Tak til alle for en rigtig
dejlig dag og planen er at det vil blive en fast tradition og at vi nok også laver
en dag til efteråret.
Lene
28
Kommandanthøjen
Vores egen avis
Jeg har med hjælp fra bl.a. kulturprojektet fået udgivet
en bog. Grunden til, at jeg har skrevet den er, at da jeg
blev indlagt, godt kunne jeg godt have brugt at have
haft sådan en bog.
Jeg blev indlagt på den psykiatriske skadestue på
Oringe ved Vordingborg, og med ét skulle jeg vende
mig til et liv, hvor min hverdag var kampen mod svær
depression og skizofreni. Jeg skulle vende mig til, at
det nu var mig, der havde en kontaktperson - frem for
at være kontaktperson. Midt i min kamp har jeg derfor
prøvet at skrive en bog om mine erfaringer, som kan
være til gavn for både andre med psykiske lidelser,
pårørende og professionelle behandlere.
Jeg har skrevet bogen for først og fremmest at kunne
formidle det budskab, at det ikke er verdens undergang at blive indlagt. ”Bare fordi at det ramler lige nu,
betyder det jo ikk’ at du helt er gået itu,” som Rasmus
Seebach så flot beskriver det i en af hans sange. For det andet ville jeg gerne sætte fokus på
et system, som alt for få mennesker kender. Jeg var under uddannelse som pædagog, da min
verden væltede, og jeg havde ikke den vildeste ide om, at det ville blive mig selv, der skulle
have en kontaktperson. Det er jo ikke det, man forventer, når ens liv fungerer, og man klarer
sig selv og sin familie.
Min psykiater har skrevet en seddel til mig, hvor der står: ”Du har det besværligt, men du er
ikke til besvær”. Den seddel kigger jeg ofte på, når livet ikke lige vil, som jeg vil, og jeg er
ved at opgive håbet. Hun har ret. Det er min sygdom, der gør, at jeg har det svært. Det er
ikke mig som person.
Den forkerte side af bordet udkommer den 1. juni. Yderligere information om bogen kan
findes på www.egolibirs.com/blog/. Bogen kan købes hos mig eller kan bestilles hos boghandleren.
Maiken Svendsen
29
Fontænehuset
Vores egen avis
Ja – så gik den dag!
Af Hanne Rosa
Ofte forestiller jeg mig den abstrakte konsekvens af
vor tids tidshysteri!
”Efter opfindelsen af den nye tidsmaskine kan De nå at
leve deres liv dobbelt så hurtigt som tidligere. Køb den
Kunstner: Åse Højer
før deres svigermor. For ikke at tale om en rakettidsmaskine.
”Vanvidsmaskinen”
O.B.S. med det sidste inden for strålende teknik
kan De opnå den fantastiske lettelse at dø inden De
fødes!”
Naturligvis er det en vanvittig tanke. Men nyttig. Det
bringer en tilbage til udgangspunktet. Hvad skal jeg
bruge min tid til? Findes der en forbrugerorganisation,
der bestemmer livskvalitet?
”Du er for ung, du har oplevet for lidt, du er endnu for
ung til at dø.” Her har tidskvaliteten fået sit ur. ”Du er
for ung. Du har oplevet for lidt kunne man sige.” De
gamle ville nok svare hertil ” Åh skidt, det du har oplevet, er så lidt, det betyder ingenting.”
Men de, der har læst Søren Kirkegaard, vil tilføje, at
det ikke er mængden i oplevelser, det er ikke antallet af
følelser, det kommer an på, men intensiteten. En enkelt
Man havde fået nye briller på, selv om man ingen briller bar. Man var blevet bevidst om, at man var tidens
kraftkilde. Man levede i hvert sekund og i hver detalje
i dagen. Man øste sit liv over alt man mødte. Det kom
et sted indefra. Noget havde åbnet for en lem, og det
skete ikke først og fremmest at noget sivede ind. Man
befrugtede sine omgivelser. Man var ødsel i sin givertrang. Man blomstrede mere på denne dag end i mange
døde måneder. Man var en eneste dag blevet Primus
Motor for sig selv og sit liv----.
Mit ur går for langsomt, det kun ikke repareres, en dag
smider jeg det ud og køber et solur.
Og siger som Inger Christensen:
oplevet intens levet dag opvejer til fulde mængdevis af
”Så gik den dag
døde måneder. Måneder hvor man stod op gjorde, hvad
Hvis jeg står
man skulle om end med ulyst, spiste sin mad, med
Alene i sneen
samme hensigt som man trækker sit ur, gik utræt og
Bliver det klart
dog livstræt i seng. Det kunne blive ved i dagevis. Man
At jeg er et ur
forstod ikke meningen med det.
Hvordan skulle evighed
Men pludselig kom så kom dagen. Den store dag. Ti-
ellers finde rundt.”
den kriblede i huden, pulsen bankede alt for stærkt.
30
Fontænehuset
Vores egen avis
Kogebog
Så er vi kommet i gang med vores kogebog!!
Vi har foreløbigt fået samlet 26 opskrifter fra forskellige personer. Personen får en dag i køkkenet, som gæstekok, for at
lave retten, derefter bliver en tallerken med retten pyntet og
der bliver taget nogle flotte billeder.
Ud af de 26 opskrifter, har vi foreløbigt nået at tage billeder
til 13 opskrifter.
Der er mange forskellige opskrifter, lige fra supper til tærter,
brød, kager og et væld af varme retter.
Til hver opskrift følger der en lille historie fra den person, om
hvordan de er kommet på at lave denne ret. Måske er der
også en lille sjov historie?
31
Fontænehuset
Vores egen avis
Til 4 pers.
Kylling med cashewnødder
4 spsk. olie
2 tørrede røde chilier
2 fed hakket hvidløg
3-4 store kylling brystfileter
4 spsk. østerssauce
Fiskesauce
1 spsk. palmesukker
100g cashewnødder
½ dl vand
1 bundt forårsløg








Skær forårsløg i aflange skiver
Skær kyllingen ud i tern eller tynde skiver
Brun de tørrede røde chilier, i lidt olie, til de har skiftet farve. Tag dem op
og stil til side
Rist derefter cashewnødderne til de er blevet gyldne. Tag dem op og stil
til side
Rist hvidløg i olie og tilsæt kyllingekødet
Når kyllingekødet er let brunet, tilføjes østerssaucen, fiskesauce og palmesukker
Tilsæt vand og dæmp varmen
Når kyllingekødet er mørt og gennemstegt, tilsættes cashewnødder, de
røde chilier og forårsløg. Retten røres hurtigt samme, smages til med fiskesauce—Serveres derefter straks varm med jasminris
32
Fontænehuset
Vores egen avis
Den 1. dag fik jeg at vide” Her er ingen bos” Det i sig selv var befriende
og anderledes hvad jeg tidligere har
Jeg har været her i 14 dage og er bleoplevet. Det indbyder til at tage anvet så velmødt. Det er skønt at få lov
svar for sig selv og hinanden. Der er
til at falde til et sted uden forventninen officiel leder, men hun er mere elger og krav til at man skal være noler mindre på lige fod med de andre
get eller kunne noget. Jeg mærkede
medarbejdere og fungere mere som
hurtigt det ligeværd som er kendekoordinator.
tegnet for fontænehuset. Alle har en
funktion og en styrke, noget de er
I fontænehuset lægges der vægt på
gode til om som kommer andre til
folks ressoursser, i stedet for deres
gode.
problemmer, sygdomme, traumaer
o.s.v. Medarbejdere, folk i afklaring
Jeg har gået hjemme i 3 mdr. efter en
og frivillige har alle samme status.
skilsmisse, med 3 børn og derfor
brugt alle min energi på at finde mig
Man får lov til at være en del af et
selv på ny og samle krafter til at
fællesskab uden at føle sig anderlekomme ud i verden igen. Da jeg stardes.
tede på fontænehuset følte mig pludseligt klar til at møde verden igen,
Medha Sector
jeg fik mulighed for bare at være den
jeg er uden at leve op til noget bestemt. Jeg har selv budt ind med yoga undervisning og massage, hvilket
har været en gave for mig at kunne
bruge mine evner og det har kommet
folk til gode som havde behov for
det.
Praktik i fontænehuset
Jeg nyder det rolige tempo og den
lette energi med masser af humor og
rummelighed på stedet. Det skiller
sig markant ud fra andre arbejdspladser, hvor det er effektivitet, status og personlighed, som er i fokus.
33
Fontænehuset
Vores egen avis
Anna
Jeg er sygeplejerske studerende, og skal være i
praktik på Fontænehuset, hvor jeg for det meste
af tiden kommer til at køre ude i bostøtten. Her
skal jeg være fra d. 4 maj frem til d. 25 Juni. Dette er min trejde længerevarende praktik periode.
Jeg er 21 år, og er lige flyttet til Nexø. I min fritid renoverer jeg hus og dyrker en del sport.
AASEN 13
I NEXØ
Fontænehusets
genbrugsbutik
En del af Socialpsykiatrien
Aasen 13 et tilbud til mennesker, der af en
eller anden grund har psykiske problemer
eller er i en personlig krise. Det kan også
være, du måske "bare" føler dig ensom.
Vi hjælper hinanden og hygger os sammen. Har du brug for hjælp, er der sikkert
én, der kan hjælpe - eller måske du selv
har noget, du ønsker at bidrage med?
Fontænehuset genbrug har fået nye åbningstider, og mange flere flotte ting på
hylderne. Adressen er dog stadig den
samme, Lindevej 5A i Svaneke.
Der er fremover åbent:
Kig ind, alle er velkomne!
Tirsdag: 10-16
Onsdag: 10-16
Torsdag: 10-16
Vi modtager gerne, så tøv ikke med at
henvende dig, såfremt du har noget du vil
aflevere. Vi afhenter også gerne.
34
Fontænehuset
Vores egen avis
Ridelejrplakat
Af Erik Mortensen
I april måned blev kontoret på Fontænehuset spurgt, om vi ville lave en plakat til 6.
distrikt under Dansk Rideforbund, som arrangerer en ponyridelejr for børn mellem
8 til 18 år. Lejren finder sted på travbanen i Almindingen fra d. 4. juli til d. 5. juli.
Plakaten blev udarbejdet af Erik på kontoret, som stod for selve udformningen af
plakaten og teksten. Melissa lavede en smuk illustration af en hest til plakaten.
Som tak udarbejdelsen af plakaten, har Fontænehuset’s medlemmer fået mulighed
for at få en gratis ridetur.
Plakaten blev meget vel modtaget, og resultatet kan ses her.
35
Fontænehuset
Vores egen avis
Køkkenhaven i Fontænehuset
Vi er så småt ved at få gang i vores køkkenhave igen. Indtil videre
har vi forspiret tre forskellige slags salat, solsikker og squash, og
snart sår vi fine blomster - selvfølgelig også spiselige.
Fotos Maj Isidora Raith
Støt ”Støtteforeningen for Fontænehuset Bornholm”
Fontænehuset Bornholm har en støtteforening. Denne giver f.eks. tilskud til udflugter og fester, eller hvis vi mangler større ting til huset, som der ellers ikke
ville være råd til. Således bidrager støtteforeningen til lidt flere muligheder og
mere sjov for Fontænehusets medlemmer. Pengene får støtteforeningen ind fra
Fontænehusets genbrugsbutik, samt via kontingenter fra støtteforeningens medlemmer.
Støtteforeningen vil meget gerne have flere medlemmer!
Det koster årligt 125 pr. person. Du kan melde dig ind ved at indbetale et kontingent. Støtteforeningen har reg nr: 0654 konto nr: 3496-584226. Ved indmeldelse, så skriv dit navn og meget gerne også
din email-adresse.
Kontaktperson Margit: 4023 5753
36
37
38
39
Støttegrupper, Aktivitets- og samværshuse
Fontænehuset og støttegruppen, Område Øst
56 92 78 50
Vestergade 1—3 i Allinge, Område Vest
56 92 78 42
Midtpunktet i Rønne, Område Vest
56 92 78 70
Kommandanthøjen, Rønne
56 92 76 50
Blæksprutten, Rønne
56 95 58 10
Leder af socialpsykiatrien
Bodil Wermelin
56 92 78 14
Sagsbehandlere i Psykiatri og Handicap
Maj-Britt Olsen
56 92 78 07
Line Kjær Dellgren
56 92 78 08
Mette Sode
56 92 78 05
Jytte Glimberg Hansen
56 92 78 11
Psykiatrisk Center Bornholm
Åben afsnit
38 64 40 20
Den fælles brugerbestyrelse
Formand Niels Henrik Christensen
41 44 33 90
Telefontid mandag & torsdag, mellem kl. 10—14
Sind Bornholm
Formand Lars Christensen – hverdage kl. 10—16
Næstformand Morten Rasmussen
40
51 19 64 44