Uvelse kirkeblad nr. 39

Uvelse Kirke & Sogn
Nyhedsbrev nr. 39
Oktober, November 2015
Glædeligt efterår
20.10.2015 – Kirker og mesterværker på Sydsjælland
25.10.2015 – Introduktion til Händels Messias
28.10.2015 – Sognemøde – ”Om biskop Erik Jensen”
01.11.2015 – Allehelgensgudstjeneste – Kaffe & kage i sognegården
07.11.2015 – Film & Frokost – ”Mennesker bliver spist”
24.11.2015 – ”Uden omsvøb” – foredrag om Bodil Kock
29.11.2015 – Familieteaterforestilling ”Dejlig er den himmel blå”
17.12.2015 – Händels Messias i Helligåndskirken – Husk tilmelding 27.11.2015
Arrangementer
Menighedsrådet har på møde besluttet, at
kirkebladet for fremtiden skal følge kirkeåret,
som er fra 1. søndag i advent til sidste søndag i
kirkeåret. Det vil sige, at nærværende kirkeblad
nr. 39 omhandler oktober og november 2015,
og næste kirkeblad nr. 40 vil dermed omhandle
december 2015, januar og februar 2016.
Kirker og mesterværker på Sydsjælland
Tirsdag, den 20. oktober 2015
Frokost: Egen madpakke og drikkevarer.
Tilmelding til:
Anette Nybo Henriksen [email protected] / tlf.
20829361.
Se det fulde program på kirkens hjemmeside
www.uvelsekirke.dk.
Sognemøde
”Om Erik Jensen – fra bondedreng til biskop og
kongehusets præst”
Onsdag, den 28. oktober 2015, kl. 14.30 i sognegården
Biskop Erik Jensen døber prins Joachim
Blandt andet besøges Faxe Kirke, Holsted Kirke,
Herlufsholm og Hebsgaards Glasværk. Planlægning og turguide, er som ved tidligere lejligheder
Birgitte Beck, cand. mag. i kunsthistorie og cand.
theol. Bedre og mere kyndigt fås det ikke.
Afgang kl. 8.00 fra Nivå sognegård, og 8.20,
Præstevang, Hillerød
Hjemme ca. kl. 18.00/18.30
Pris kr. 250,00 - Bindende tilmelding.
I prisen er indregnet kaffe og rundstykker formiddag, samt kaffe og kage eftermiddag.
Side 2
Sognepræst i Gørløse og Strø, Eva Graff Mikkelsen, fortæller om sin morfar, biskop Erik
Jensen (1906 – 1975). Erik Jensen var biskop i
Ålborg fra 1950 – 1975 og kongehusets præst
fra 1963 – 1975. Inden da var han præst i Himmerland og dernæst i Valby og generalsekretær i
Kirkefondet. Det er historien om en bondedreng,
der voksede op i det missionske miljø i Hellingsø
i Thy og siden blev præst og biskop og var kendt
som en blændende forkynder, en varm og rummelig sjælesørger og meget dygtig administrator.
Han viede dronning Margrethe, begravede den
gamle konge og døbte prins Frederik og prins
Joachim.
Kaffe/te og kage kr. 20,00.
Arrangementer
Allehelgensgudstjeneste
Søndag, den 1. november 2015, kl. 14.00
For alle dem, som har mistet og savner nogen,
vil der traditionen tro afholdes gudstjeneste
under savnets fortegn. Vi vil sætte lys på
kirkegården.
Tenor Thomas
Præstegaard synger ved gudstjenesten.
Thomas Præstegaard er født
og opvokset i
Ribe, uddannet på
Opera Akademiet
på Det kgl. Teater
og som solist fra
Det kgl. Danske
Musikkonservatorium. Han
debuterede som
Kong Erik i ”Drot og Marsk” på Den Jyske
Opera med Kasper Holten som instruktør og
har siden bl.a. sunget Leander i ”Maskerade”,
Alfred i ”Flagermusen”, Rodolfo i ”La Bohéme”,
Don José i ”Carmen”, samt Broderen i ”De Syv
Dyder”. Han har i en længere periode haft stor
succes i Firenze og Siena i Italien, hvor han har
boet og optrådt, samt lavet flere koncerter og
forestillinger i både Tyskland og Holland.
Film & Frokost v/sognepræst og filmanmelder
Søren Hermansen
Lørdag, den 7. november 2015, kl. 10.00-14.00
i sognegården
Når festen er forbi, og der ikke er mere at si’ –
sådan kunne en overskrift lyde over Erik Clausenfilmen ”Mennesker bliver spist”. Det er en lun
film om en mand, der rammes af demens.
Overskriften om, at
festen er forbi, og der
ikke er mere at sige, er
et citat fra titelsangen
til filmen. Det er Kim
Larsens ørehænger ”Ind
i mørket”, og den slår
rammende filmens tema
an. Festen, livet, som vi
kender det, er forbi, når
ordene forstummer. Det
er en kort og klar definition på demens.
Den sygdom rammer filmens hovedperson Herluf
Johansen, der spilles af instruktøren selv, hvilket
han gør med autenticitet og nærvær.
Her er han igen den lille arbejder, der holder fast
i klassiske arbejderværdier. Socialkammerat helt
ind i sit DNA. Mekaniker ansat på et bilværksted og gift med Ingerlise. Hun spilles af Bodil
Jørgensen, og hun har et nærvær, der matcher
Erik Clausens.
Erik Clausens portræt af en mand, der mister
sig selv, er også et portræt af en familie, der har
glemt de klassiske medmenneskelige værdier
som kærlighed og sammenhold. Familiemedlemmerne er blevet ædt af deres egne ambitioner,
travlhed og gøremål.
Der venter os en interessant formiddag i Luffes
og Ingerlises selskab.
Efter filmen spiser vi frokost sammen og diskuterer filmens indhold efter oplæg fra sognepræst og filmanmelder Søren Hermansen.
Pris kr. 50,00, som betales på dagen.
Tilmelding senest den 1. november 2015 til Mai
Franck [email protected] / tlf. 22323200.
Side 3
Arrangementer
”Uden omsvøb” – et foredrag om Bodil Kock,
verdens første kvindelige kirkeminister
Tirsdag, den 24. november 2015, kl. 19.30 i
Uvelse Kirke
Med udgangspunkt i sin Bodil
Kock-biografi Uden omsvøb,
præsenterer forfatter og professor Birgitte Possing kirke- og
kulturminister, mor, hustru og
teolog Bodil Kock. Som politiker
og minister havde hun humor og myndighed
og optrådte alligevel anti-autoritært.
Alle er velkomne – gratis adgang.
fortælles sammen med publikum.
Varighed 35 min.
Efter forestillingen tænder vi lanternerne og
sætter dem rundt om kirkens store juletræ
på kirkegården og synger sammen ”Et barn er
født i Bethlehem”.
Familieteaterforestillingen ”Dejlig er den
himmel blå”
Søndag, den 29. november 2015, kl. 15.00 i
Uvelse Kirke
Der vil blive serveret varm glühwein til de
voksne og en lille godtepose til alle de søde
børn.
Uvelse menighedsråd har fornøjelsen at invitere store som små ind og opleve TRIOfabulas
musikalske og dramatiske univers i kirkeoperaen “Dejlig er den himmel blå”.
Forestillingen er meget børnevenlig og beregnet for børn og voksne fra 0 år.
“Dejlig er den himmel blå” er fortællingen
om De 3 vise Mænds vandring efter stjernen
til Bethlehem. Grundtvigs oprindeligt 19
vers lange digt er tekstforlægget. Kendte og
ukendte melodier, der er skrevet til salmeteksten, er vævet sammen til en kirkeopera
fyldt med ømhed og poesi. Operaen rummer også musik af G.F. Händel, temaet fra
Olsenbanden og en enkelt rap om ”en stjerne
med hjerne.” Det dramatiske højdepunkt er
naturligvis synet af Jesusbarnet i Bethlehem.
“Dejlig er den himmel blå” er en historie, der
Händels Messias i Helligåndskirken
Torsdag, den 17. december 2015, kl. 19.00
Uvelse menighedsråd
lægger op
til en fælles
koncertoplevelse i
København,
når Copenhagen Oratorio Choir & Strings opfører Händels Messias i
Helligåndskirken på Strøget.
Fælles transport i biler til Allerød Station, derfra tog til København, som man selv betaler.
Koncertbillet kr. 150,00.
Bindende tilmelding og betaling senest den
27. november 2015 til formand Vibeke Hansen
[email protected] / tlf. 20651936.
Efter gudstjenesten, søndag, den 25. oktober
2015 vil vores kirkesanger Johanne Møller
Sørensen, som synger med i koret, give os
en kort introduktion til koncerten og værket
– over en kop kirkekaffe med brød i sognegården.
Side 4
Nyt fra præsten
Nyt fra menighedsrådet
BABYSALMESANG I NR HERLEV SOGNEGÅRD
Babyer søges!
Babysalmesang er sang og rytmik,
hygge og bevægelse for børn mellem
3 mdr. og 1 år sammen med forældre.
Nærmere information og tilmelding til Charlotte Chammon [email protected] / tlf. 48265253.
Kirkens himmelstige vil blive
opsat i kirken 1. søndag i advent (29.11.2015), og de børn,
som har lyst, kan denne dag
medbringe deres hjemmelavede lille juletræ til familieteaterforestillingen ”Dejlig er den
himmel blå” og sætte det på stigen.
MINIKONFIRMANDER
Igen i år bliver der tilbudt mini-konfirmandundervisning i Uvelse sognegård og kirke for
4. klasses elever.
Det vil blive følgende tirsdage: 26/1, 2/2, 23/2,
1/3, 8/3 og 15/3 2016.
Alle dage fra kl. 14.15 –
16.00.
Tilmelding til Anette Nybo
[email protected] / 20829361
Frivillige borgere, som har lyst til at være
med til at fremstille forskellige kreative
juletræer, som vil være dette års julepynt til
kirkegængerne juleaften, kan henvende sig i
sognegården til 1. klippedag tirsdag, den 27.
oktober 2015, kl. 10.00, hvor der vil være
materialer og skabeloner. Dagen startes med
kaffe og brød.
KONFIRMANDER 2016
Så er sæsonens konfirmationsforberedelse
sat i gang. Der undervises torsdag morgen i
Uvelse sognegård fra kl. 8.00 – 9.30.
19 er tilmeldt til konfirmation Bededag eller
følgende søndag 2016.
FERIE- OG FRIDAGE
Præsten holder ferie fra den 31. oktober –
15. november 2015.
Embedet passes af sognepræst Charlotte
Chammon, Nr. Herlev.
Nyt fra menighedsrådet
ÅRETS JULETEMA
I år har vi valgt JULETRÆET som tema, og
børnene fra børnehaven og skolen vil igen i år
blive opfordret til at fremstille et lille juletræ i
karton/papir, som kan hænges på kirkens himmelstige i løbet af december måned.
TERRASSE I SOGNEGÅRDEN
Menighedsrådet har nu indkøbt havemøbler til
den nye terrasse.
ANLÆGSBEVILLINGER 2016
Menighedsrådet har fået bevilget beløb til følgende anlæg i 2016: Kalkning af gesimser m.v.
på kirken, opførelse af udhus/skur til gravermateriel, samt sensorer til udendørs belysning
ved sognegården.
Siden sidst
Sommerkoncert ”BEATLES FOREVER LIVE”
Onsdag, den 12.8.2015
85 personer oplevede en forrygende koncert, hvor guitaristen Søren Bødker Madsen,
sangerinden Karoline Budtz
og Per Wium inviterede os
ind i The Beatles musikalske
værksted og fortalte om
og fortolkede de udødelige
Beatles-sange.
En fantastisk dejlig aften.
Se flere billeder på hjemmesiden!
Side 5
Siden sidst
Høstgudstjenesten
Søndag, den 6. september 2015
Vi havde besøg
af guitaristen
Frederik Rejle.
FESTGUDSTJENESTEN – UVELSE KIRKE 830 ÅR
Søndag, den 20. september 2015
Biskop Lise-Lotte Rebel forestod gudstjenesten denne dag, og kirken var fyldt med
mange mennesker for at fejre vores kirkes
830 års fødselsdag. Kulsvierkoret sang smukt
og stemningsfuldt i kirken, og festlighederne
fortsatte i sognegården, hvor lækre sandwichs, snacks, fødselsdagslagkage blev nydt,
og menighedsrådsformand Vibeke Hansen,
sognepræst Anette Nybo og provst Jørgen
Christensen holdt flotte taler.
Her er et lille udpluk af billeder fra dagen:
Dåb/Giftemål/Døde
Døbt i Uvelse Kirke
28.6.2015
Isabella Wagner Dalberg
Erik Aarupsvej 1
Slangerup
28.6.2015
Noah Kalmer Christensen
Bakkesvinget 4
Tulstrup
9.8.2015
Emily Marie Arnt Sejersen
Uvelse Byvej 13
Uvelse
6.9.2015
Filipa Mirabella
Gerner Larsen
Gl. Holmegårdsvej 23, st.th.
Hillerød
Bisat/begravet fra Uvelse Kirke
27.6.2015
Anna Trobeck
Ny Harløsevej 24
Skævinge
Maleriudstilling
Sussi Dorete Fabricius, Hillerød udstiller
sine malerier i sognegården i november og
december måned.
Sussi Dorete Fabricius maler i akryl, og billederne handler mest om sange, natur, drømme
og fantasi. Sussi Fabricius er tovholder for et
malehold i GrønnegadeCentret, som maler
hver torsdag.
Side 6
Kirkelige vejviser
Kirken
Menighedsrådet
Sognepræst
Anette Kristine Nybo
Henriksen
Stenager 12
Tlf.: 48 27 82 87
Mobil: 20 82 93 61
Mail: [email protected]
Ved ferie/ kursus:
Charlotte Chammon
Tlf.: 48265253
Sekretær til kirkebogføring:
Det fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. sal
3400 Hillerød
Tlf.: 70 23 03 93
Fødselsanmeldelser kan afleveres her
Menighedsrådsformand
Vibeke Hansen
Enggårdsvej 13
Tlf.: 20 65 19 36
[email protected]
Næstformand
Ellen Petersen
Uvelse Park 11
Tlf.: 20326989
[email protected]
Kasserer
Mai Franck
Kirkestræde 20
Tlf.: 48 27 88 88
[email protected]
Organist
Allan Jarmer
Tlf.: 49 14 34 05
[email protected]
Sekretær
Lihta Ammekilde Andersson
Damtofteparken 9
Tlf.: 61869066
[email protected]
Kirkesanger
Johanne Møller Sørensen
Tlf.: 44 34 12 02
[email protected]
Kontaktperson
Else M. Rasmussen
Uvelse Park 9
Tlf. 63 18 63 69
[email protected]
Graver
Heidi Marker Jensen
Tlf. 24 63 21 30
[email protected]
Kirkeværge
Erling Nielsen
Uvelse Park 6
Tlf. 21660675
[email protected]
Kirketjener
Susanne W. Hansen
Bøllemosevej 20
Tlf. 51 43 72 12
[email protected]
Ansvarshavende redaktør: Mai Franck
Layout: i.Consult
Tryk: i.Consult
Omdeling: Lasse & Rasmus Frederiksen
Side 7
Gudstjenester
DATO:
KL:
KIRKE:
PRÆST:
10.00
Uvelse
Anette Nybo
11. oktober 19. søndag efter Trinitatis
9.00
Uvelse
Anette Nybo
18. oktober 20. søndag efter Trinitatis
10.00
Uvelse
Anette Nybo
04. oktober 18. søndag efter Trinitatis
25. oktober 21. søndag efter Trinitatis
10.00
Uvelse
Anette Nybo *)
01. november
14.00
Uvelse
Charlotte Chammon **)
10.00
Uvelse
Torben Ebbesen
15. november24. søndag efter Trinitatis
10.00
Nr. Herlev
22. november sidste søndag i kirkeåret
9.00
Uvelse
Anette Nybo
10.00
Uvelse
Anette Nybo ***)
Allehelgens dag
08. november23. søndag efter Trinitatis
Fællesgudstjeneste
Charlotte Chammon
29. november
1. søndag i advent
*) Introduktion i sognegården til Händels Messias i Helligåndskirken, København 17.12.2015
**) Menighedsrådet inviterer på kaffe og kage i sognegården
***) Familieteaterforestilling ”Dejlig er den himmel blå” kl. 15.00
Ret til ændringer forbeholdes!
Hold dig underrettet via vores hjemmeside
www.uvelsekirke.dk