liselund program jan. 2015

MÅNEDSBLAD FOR
PENSIONISTBYEN LISELUND
JANUAR 2015
I sne står urt og busk i skjul
Tekst: B. S. Ingemann, 1831
Melodi: J. P. E. Hartmann, 1866
I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.
Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
hans skønhedsrige kommer.
Beboer NYT:
Liselund Friplejeboliger:
Dødsfald:
Anna Djernis Nielsen, Bolig 6
Ingrid Marie Kristensen, Bolig 40
Liselunds Venner kommer på
besøg i Leve- og bomiljøerne på Liselund:
Bomiljø 1
Bomiljø 2
Bomiljø 3
Bomiljø 4
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
10.01.15
24.01.15
10.01.15
24.01.15
17.01.15
31.01.15
17.01.15
31.01.15
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
MØDER
Tirsdag d.
Tirsdag d.
13.01.15
13.01.15
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Liselunds Venner
Generalforsamling i
Liselunds Venner i Salen.
En dejlig dag (A perfekt day)
Når igen det er slut på en dejlig dag,
hvor så mange glæder du fandt,
Medens klokken slår sine muntre slag,
som en tak for den dag, der svandt,
mon så du helt forstår, hvad en dejlig dag –
er værd for det trætte sind?
Du har glemt de sorger, der ligger bag,
skjult af solens sidste skind.
En gang bli`r det slut på en dejlig dag.
Før du ved det er din aften nær.
Hvad du gav og tog midt i livets jag,
du vil se hvad det nu er værd.
Men mindst vil farve en dejlig dag
så skøn som et morgengry.
Selvom så hjertet slår sine sidste slag,
er der altid en dag på ny.
Kære Alle på Liselund
Tusind tak for samarbejdet i det år, der snart rinder ud.
Med forventningens glæde hilser vi det nye år velkommen.
Vi vil fortsat bestræbe os på at levere en god service
til jer, baseret på venlig imødekommenhed og høj
faglighed.
Skulle I imod forventning opleve noget andet, hører
jeg gerne fra jer.
I det nye år kan vi glæde os over, at vi har modtaget
en gave fra Fonden Mariehjemmene på kr. 25.000 til
indkøb af to stk. udendørs musikinstrumenter. Vi
skal have fundet en god placering. Og mon ikke det
vil kunne anspore jeres børnebørn og oldebørn til at
give lidt musikalsk klimpren ind i hverdagen. I er også selv velkommen til at slå tonen an.
Der vil fortsat være en vifte af tilbud til jer i hverdagen. Vi har et godt samarbejde med aktivitetscenteret med deres mangfoldige tilbud til jer.
Vi har vores nye bus, som, når vejret bliver mildere,
vil bringe jer på ture ud i det blå.
Og husk vores to personers el-cykel. Den er fantastisk til små ture i den nære omegn.
Med ønsket om et godt nytår
Marne Kvesel
Aktivitetscentret på LISELUND
FASTE UGEAKTIVITETER – TLF. 99 31 32 98
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lettere gymnastik
Motionsgymnastik for damer
Hjælp til Nem ID
Sangtimen
Herregruppe ”Akvavitten”
Vi bager brød
Balancehold – motion
Gymnastik for damer
”Snakke Café”
Samtalegruppe i ”pusterummet”
Motion for mænd
EDB, lær at bruge computeren
Tirsdags-kom-sammen
Krolf
Lettere motion for damer
Kreativt værksted, håndarb. tages med
Træværksted
Sangkor
Spil-sammen formiddag
Linedance (hver onsdag)
Krolf
Motionsgymnastik for mænd
Gåture med og uden stave
Musik og bevægelse
Kol-hold
EDB, lær at bruge computeren
Kortspil /diverse spil
Trædrejning / snedkeri
Motion for folk m/knogleskørhed.
Madhold med sund mad
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
08.30-09.30
09.00-10.30
09.00-11.30
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.30
13.00-14.00
13.30-14.30
13.30-15.30
13.30-15.15
08.30-09.30
09.00-11.00
10.00-11.00
10.00-12.00
13.00-14.00
13.00-15.30
13.00-16.00
13.30-15.30
10.00-11.30
13.00-14.00
13.30-15.30
09.00-10.00
09.00-10.00
10.15-11.15
10.15-11.15
13.00-15.00
13.00-16.00
13.00-16.00
09.45-10.45
09.30-12.30
Ønsker du at spille billard på Liselund, kan nærmere
oplysninger fås hos
Bent Larsen 9829 3648
Aktivitetscentret på LISELUND
Januar måneds udstiller:
Grethe Hansen
Kom og se de mange flotte malerier.
Aktivitetscentret:
følgende i
Udover de faste aktiviteter sker der
JANUAR 2015
TLF. 9931 3298
Mandag
d.
5
Kl. 10.00
Kl. 13.30
Sangtimen. Kom og syng med.
”Cafe snak” Der kan købes kaffe og plumkage
Tirsdag d.
6
Onsdag d.
7
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Spil
Handletur til brugsen. Husk tilmelding
Nytårskomsammen på Bøgen
Banko ved pensionistforeningen
Mandag d.
12
Kl. 10.00
Kl. 13.30
Sangtimen. Kom og syng med
”Cafe snak” Der kan købes kaffe og æblekage
Tirsdag d.
13
Kl. 10.00
Besøg af børnehaven Fra Attrupgårdsvej.
Onsdag d.
14
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Handletur til Brugsen. Husk Tilmelding
Kakao og boller i ”Pusterummet”
Torsdag d.
15
Kl. 14.30
Gudstjeneste med kaffe ved Mette Krogholm
Pedersen.
Mandag d.
19
Kl. 11.30
”Cafe snak” Der kan købes kaffe og den du
ved nok.
Tirsdag d.
20
Kl. 10.00
Mini banko
Onsdag d.
21
Kl. 10.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Handletur til Brugsen. Husk Tilmelding
Banko ved centerrådet.
Oplæsning i ”Pusterummet”
Torsdag d.
22
Kl. 14.00
Danseeftermiddag med ”De musikalske
venner”
Mandag d.
26
Kl. 10.00
Kl. 13.30
Sangtimen
”Cafe snak” Der kan købes kaffe og
brunsviger.
Tirsdag d.
27
Kl. 10.00
Oplæsning
Onsdag d.
28
Kl. 10.00
Handletur til brugsen. Husk tilmelding.
Torsdag d.
29
Kl. 12.00
Nytårskoncert med Aalborg
Pensionistorkester. Pris 130 kr. billeterne
købes i centret.
10.00
13.00
12.00
13.30
Køkkenet på Liselund
Du er velkommen til at besøge Cafe Lunden som altid. Her kan
du købe mad, kaffe og kage. Du kan spise maden i Cafe Lunden eller tage maden med hjem.
Åbningstider for køb og udlevering af den varme mad:
man-torsdag kl. 11.30-13.00
fredag, weekend og helligdage kl. 11.30-12.30
Velkommen og GODT NYTÅR til alle
siger Lise, Christian, Karoline og Minna.
Kontakt dem for flere andre gode tilbud.
Tlf. 9829 3274
--------------------------------------------Til beboerne i Pensionistbyen:
Afhentning af papiraffald og småt brændbart sker næste gang:
Onsdag, d. 7. jan. 2015
og d. 4. februar 2015
Tjek hjemmesiden www.skidt.dk
Bemærk venligst at det er to forskellige ordninger, så affaldet
afhentes ikke samtidig. Bemærk ligeledes at der max. afhentes 3 enheder haveaffald.
Husk!
Kun klare sække til brændbart/haveaffald.
Både container og affald stilles klar inden kl. 6.
Til beboerne i Pensionistbyen:
Mangler du viceværten?
Ved fejl og mangler:
mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00,
fredag til kl. 13.00 -
ring på
tlf. 9829 2331.
Uden for disse tidspunkter er der nødtelefon til:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Knud E. Pedersen
Ian Salter
Poula Nielsen
tlf. 6165 5338
tlf. 4052 7650
tlf. 4110 4468
Det er hvidt herude
Tekst: St. St. Blicher, 1838
Melodi: Thomas Laub, 1914
Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.
Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten gynger,
ser sig om og hvipper lidt.
Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.
Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!
Inderlig jeg længes
efter vår, men vinteren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!
Kyndelmisse varsler lysere tider
Det er kyndelmisse den 2. februar.
Men hvad er kyndelmisse egentlig?
Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa,
der betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som man vedblev med at fejre i Danmark til længe efter både reformationen og
Struensee havde afskaffet dagen som fridag i 1770.
Varsler og gilde
Vejret betød så meget for datidens landbosamfund, at man tog varsler på højtidsdage. Ved kyndelmisse sagde man for eksempel, at
hvis det blæste så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19.
ved jorden, ville kulden ikke forsvinde før til påske.
Omvendt kunne en stærk blæst også være god, for det betød, at vinterfoderet ikke slap op. Frygten for ikke have nok mad til både mennesker og dyr var en reel risiko. Man skulle tit langt hen i april eller
måske endda maj, før der var noget nyt at spise fra naturens eget
forråd. Indtil da måtte man nøjes med sidste års høst. Så det var ikke
så mærkeligt, at bonden gjorde status ved kyndelmisse og helst
skulle have halvdelen af forrådet i behold.
Når alt således var tjekket og i orden, holdt man gilde. Kjørmesgilder hed kyndelmissetidens gilder, som tit var sammenskudsgilder med mad som flæsk og hvad der ellers egnede sig til at være opbevaret i tønder. Brændevin og dans til den lyse morgen - og det er
sent i februar - hørte sig også til. Selv for oldermanden, som netop
denne dag kunne overdrage det ærefulde erhverv til en anden, hvis
han altså ønskede det.
Hellige tre konger.
Tidligere tiders ro og hvile frem til 6. januar kan nutiden ikke
vente på. Ikke desto mindre slutter julen først med helligtrekongersdag.
Højtiden helligtrekonger den 6. januar markerer, at de tre vise mænd som den kristne tradition senere gjorde til konger og kaldte Balthazar,
Melchior og Caspar - endelig fandt frem til Jesusbarnet, som de gav
guld, røgelse og myrra skær, som der står i julesalmen "Et barn er født
i Betlehem", og som man kan læse om i Matthæusevangeliet 2,1-12.
Helligtrekongerslys
De fleste er på arbejde og i gang med øvrige daglige gøremål efter juleferien, og udsalget er også i fuld gang. Tidligere tiders ro og hvile
frem til 6. januar kan nutiden ikke vente på. Ikke desto mindre slutter
julen egentlig først med helligtrekonger.
Enkelte beholder derfor også juletræet og tænder det en sidste gang
denne aften. Andre tænder et af de specielle helligtrekongerslys - nu
dog uden krudt. Et helligtrekongerslys er et specielt hvidt tre-armet lys,
der i gamle dage var forsynet med en smule krudt, der sagde bang, når
lyset næsten var brændt ud. Når det lille knald lød, vidste alle, at nu
var julen officielt forbi.
Konger eller astrologer
Om de tre vise mænd var konger, vides til gengæld ikke. Bibelens beskrivelse af dem tyder på, at de var astronomer af en slags - hvilket på
den tid var to sider af samme sag. Men derudover er det rent gætteri,
når det nogle gange siges, at Balthazar var
etioper, Melchior asiat og Caspar europæer. Det eneste, Bibelen siger om de tre vise
mænd, er, at de kom fra Østerland, det vil
sige var ikke-jøder, og måske vidste de en
del om stjerner.
Dengang troede mange nemlig, at når en ny stjerne opstod på himlen,
var det et tegn på, at en stor konge var født. De, der først opdagede
den slags, var selvfølgelig de stjernekyndige. Og som alle andre fans af
en superstjerne brød også de straks op og rejste langt for at hylde den
nye stjerne.
Årets Nytårsfyrværkeri
Onsdag d. 31.12.14 efter Nytårsmiddagen
er der fyrværkeri på Liselund.
Fyrværkeriet i år er sponsoreret af:
Brugsen i Vodskov,
Niels Jørgen Holm, Vodskov,
Nørresundby Bank, Vodskov afd. og
Liselund Friplejeboliger.
Vi siger alle tak til vores sponsorer.
Godt Nytår til alle.
Julekoncerten, torsdag d. 18. december 2014 –
EFTERLYSNING
Var du med til koncerten?
Fik du taget billeder til denne dejlige Julekoncerten med
Tina Siel og Knud Erik Thrane????
Vi søger nogle gode billeder, kontakt venligst kontoret.
________________________________________________________________________
Nytårskoncert
Torsdag den 29. januar kl. 12.00 i salen
på Liselund.
Aalborg Pensionistorkester
underholder
Lækker nytårsmenu fra Café Lunden
Pris kr. 130,-
Tilmelding nødvendig til
Aktivitetscentret senest d. 26. januar 2015
Centerrådet sælger lodder med fine premier.