NYT fra ungdomssiden - Dansk Triatlon Forbund

Kære klubber, medlemmer og alle aktive i trisporten.
Igen er der gode nyheder fra de yngre atleter i vores sport – fremtiden tegner virkelig godt hvis vi
kan fastholde en så positiv udvikling. Det er svært at skjule begejstringen!
Vores håb og store ønske blev en realitet. I aspirant-klassen i DM-serien var der i forhold til året
før en fremgang på hele 78 % fordelt på 24 klubber med en ret lige fordeling af drenge og piger.
Ungdom B havde ligeledes en flot fremgang med en vækst på 45 %. Alt i alt en fantastisk fremgang og vores ambitioner er naturligvis, at vi også i 2016 kan præsentere en flot udvikling i deltagerantallet i serien.
Ungdomscertificering
Forbundet har nu ungdomscertificeret Tri4 som har færdiggjort projektet
som beskrevet i det seneste nyhedsbrev og Århus 1900 afslutter deres
forløb som planlagt i januar.
I samarbejde med Michael og Anja Krüger er forbundet kommet frem
til at certificeringen udvides, så der fremadrettet vil være to udgaver af
forløbet. Et som det er nu og som egner sig godt til forholdsvis nye ungdomsafdelinger og et som egner sig til klubber hvor ungdomsafdelingen i forvejen er velfungerende og har været det i et par år eller længere. På denne måde tilpasses certificeringen den enkelte
klubs behov ud fra deres erfaringer.
Som en motivation til at blive ungdomscertificeret som klub kan vi fortælle, at når en klub er blevet
certificeret vil klubben også få særtilbudt kurser, arrangementer og hvad der eller dukker op som
har relevans. Bl.a. har Tri4 og Århus 1900 fået tilbudt at sende en ung atlet (15-25år) på en eventprojektleder uddannelse som atletikforbundet udbyder, og hvor de har tilbudt vores forbund et par
pladser.
Der er pt. 19 klubber med deciderede ungdomsafdelinger hvoraf 5 af
dem er startet op i 2015. Silkeborg, Randers, Skovshoved og et par
andre klubber arbejder på nuværende tidspunkt også på at starte en
ungdomsafdeling op indenfor en overskuelig fremtid.
En stor opfordring herfra til alle klubber med ungdomsafdelinger er
at kontakte vores udviklingskonsulenter i forbundet og høre mere om
mulighederne i ungdomscertificeringen. Jeg er sikker på at der ligger
en stor gevinst for alle parter (ikke mindst de unge og aktive atleter)
ved gennemførelsen af certificeringen.

Der er godt gang i implementeringen af den gode ATK. Hvis i som
klub ikke allerede har et eller flere eksemplarer af bogen vil jeg anbefale at i kontakter vores udviklingskonsulenter – ATK´en er et godt
udgangspunkt og et super grundlag for tri-træningen.
Aldersrelateret træningskoncept
(Klik på billedet for læse mere)
Ungdomstrænerseminar
I oktober blev ungdomslederseminariet gennemført for alle trænere og ledere i klubberne, hvilket
blev en succes med masser af god erfaringsudvikling og inspiration til træningen. Derudover var
der bl.a. et super indslag fra lederen af center for ungdomsstuderende, Søren Østergaard.
Næste år afholdes seminariet ligeledes i efteråret.
Ungdoms camps
Glamsdalens idrætsefterskole på Fyn havde i
efteråret fornøjelsen af at afholde forbundets 2.
ungdoms tri-camp i 2015.
69 deltagere fordelt fra 19 klubber var en del af
en yderst vellykket camp (vækst på 75 % i forhold til forårets camp).
I spidsen som hovedtrænere var Andreas Schilling fra OTK og vores ungdomslandstræner
Vi har fået lavet en film om ungdoms tri-campen.
Rasmus Stubager med stor hjælp fra Peter Dohn
(Klik på billedet for at se den)
og Mathilde Pugholm Hvid fra Århus 1900 og
Andreas Snitkjær og Dina fra Tri4.
En kæmpe tak til jer 6 for at gøre dagene så spændende og givende for de mange unge atleter.
I 2016 vil DTriF i samarbejde med klubberne afholde endnu 2 tri-camps og Århus 1900 har påtaget
sig værtsskabet i foråret, hvilket vi siger mange tak for.
Nordic TRIcamp
Noget der bliver virkelig spændende i 2016 bliver afholdelsen af den nordiske tri-camp. En camp
som bliver en super mulighed for de unge i vores sport.
D. 5.-10. juli kan 12 – 20 årige (årgang ́04 – ́96) fra hele norden mødes i Norge på Numedal folkehøgskole lidt ude fra Oslo for at træne sammen, opbygge venskaber og dele glæden ved vores
sport. Dagene på camp’en vil være fyldt med aktiviteter og træning, der er tilrette lagt, så de selvfølgelig tilgodeser alle niveauer.
Nordic TRIcamp vil skiftevis blive afholdt af Norge, Danmark og Sverige og i 2017 vil camp’en i
Danmark blive en del af årets store tri-festival.
Der kan se mere om camp’en ved at følge med på Instagram #Nordictri, på Facebook.com/nordictricamp eller på Nordic TRIcamp ́s hjemmeside
Ricka Hea på barsel
Vores udviklingschef, Ricka Hea, vil i det meste af 2016 være på barsel og derfor varetages det
daglige ungdomsarbejdet i forbundet af Louise Rohr og René Bøge Jensen (Rickas barselsvikar).
Jeg ved at i altid er velkommen til at kontakte dem med spørgsmål osv. så tøv ikke med at udnytte
muligheden
Louise: [email protected] / tlf. 2671 5073 eller Rene: [email protected] / tlf. 2928 5285
Jeg tillader mig allerede nu at være en smule på forkant og ønske jer alle en fantastisk jul og et
rigtig godt nytår.
Med Venlig Hilsen
Ricco Clausen
Ungdoms ansvarlig DTriF Bestyrelse