Chr. Hansen Holding

22. oktober 2015
Chr. Hansen Holding
Anbefaling: HOLD på aktien
Seneste udvikling
Chr. Hansen leverede et flot regnskab for fjerde
kvartal. Producenten af kulturer og enzymer til
mejeribrug kom flot ud af kvartalet, da også
selskabets division for naturlige farver viste
fremgang. Divisionen Cultures&Enzymes leverede
en organisk vækst på 12 pct. hjulpet af en stærk
fremgang for osteproduktion.
Chr. Hansen formår endnu engang at holde en
utrolig
flot
EBIT-margin.
Samlet
lyder
omsætningen i kvartalet på EUR 234 mio. og
EBIT ender på EUR 73 mio. Før særlige poster er
det en EBIT-margin på 31,1 pct. og således bedre
end de 27,6 pct. fra samme kvartal sidste år. Den
største division Cultures&Enzymes nåede en
omsætning på EUR 142 mio. og en EBIT på EUR
53 mio. svarende til en margin på hele 37,3 pct.
Divisionen Health&Nutrition, der har med
produkter indenfor kosttilskud, håndkøbsmedicin
og modermælkserstatning, kom ud med en
omsætning på EUR 45 mio. og en EBIT på EUR 17
mio. svarende til 37,7 pct i margin . Den sidste
division, Natural Colors, fremstiller naturlige
farver til brug i is, mejeriprodukter, drikkevare
o.l. Denne division har i de seneste kvartaler
været selskabets problembarn, og selv om der er
sket en fremgang, er det stadig den ”tunge” af de
tre. Omsætningen nåede EUR 46 mio. og EBIT var
kun EUR 4 mio. svarende til en margin på 8,7
pct. Naturfarvedivisionen halter således fortsat
en smule, når det gælder indtjeningen, men
væksten er overbevisende og der er bestemt
potentiale. ”Natural Colors-division leverede en
god vækst, hvor vi både så god vækst i
Sydamerika og Nordamerika, hvor nogle af de
mindre føde- og drikkevareselskaber også er
begyndt at skifte væk fra de kunstige farver og
over til de naturlige”, sagde CEO Cees de Jong
efter regnskabet.
Selskabet har haft fremgang i blandt andet Kina,
hvor forbruget af mejeriprodukter er stigende på
trods af en opbremsning i den generelle
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer): Se sidste side
økonomiske vækst. Der var også fremgang på det
europæiske marked, og selskabets samlede
organiske vækst på 11 pct. er meget stærkt. Det
langsigte mål for koncernen er at vokse med 7-8
pct. om året, så det er kvartaler som dette, der
trækker i den rigtige retning.
Vurdering
Dette kvartals organiske vækst på 10 pct. er i
den høje ende af det langsigte mål om en vækst
på 8-10 pct. Der er dog også grund til at være
varsom, da de kan rammes af tabte kunder.
Blandt andet har de mistet en kunde indenfor
dyrefoder-segmentet, og det vil ramme væksten
for Health&Nutrition næste år. Der kan ligeledes
være en nedgang i den generelle osteproduktion,
og det kan ramme Cultures&Enzymes, som har
nydt godt af en stigende tendens indtil videre.
Chr. Hansen har udvidet produktionsanlægget i
Avedøre, og det vil gøre produktionen mere
skalerbar, men det vil tage tid før udbygningen
vil slå igennem på indtjeningen. De har ligeledes
nydt godt af at have produkter som handles i
euro, da valutasvækkelsen i forhold til dollar har
givet dem en konkurrencefordel.
Anbefaling
Chr. Hansen er blandt de absolut bedste, når det
kommer til at holde en høj indtjening, og deres
dominans og geografiske spredning gør, at de
ikke er følsomme overfor konjunkturer i samme
omfang som mange andre. Produkterne udgør
blot 1-2 pct. af omkostninger hos kunden, og der
er derfor stadig mulighed for at holde en høj pris.
Prissætningen for aktien er dog noget anstrængt,
og det er den største grund til, at man ikke bør
kaste sig over aktien. Chr. Hansen er top kvalitet,
men når P/E værdien er på ca. 43, er det kvalitet
til en utrolig høj pris. Vi anbefaler derfor HOLD
på aktien, da der ikke er plads til store stigninger
med den nuværende høje prissætning.
Finansiel information i DKK (mio.)
Nettoomsætning
Omsætningsvækst
Bruttoresultat
Nettoresultat
Egenkapital
EPS
Dividend yield
Price/Sales
Price/Earnings
Kurs
Market Cap.
Høj / Lav
ISIN
Næste Regnskab
2013
5.641
2,45%
1.456
986
4.893
7,74
1,65%
5,41
30,96
2014
2015E
5.641
6.292
2,45%
11,53%
1.456
1.712
986
1.179
4.893
0
7,74
9,08
1,65%
1,26%
5,41
7,46
30,96
39,05
391,30
51.593,88
394,50 / 223,60
DK0060227585
14-01-2015
2016E
6.858
9,00%
1.939
1.362
0
10,51
1,61%
6,84
33,75
Kildehenvisning: Bloomberg
Virksomhedsbeskrivelse
Chr. Hansen Holding er global leverandør af bioscience-baserede ingredienser til fødevare-, helseog dyrefoderindustrien. Selskabet fremstiller kulturer og mejerienzymer, probiotika og naturlige
farver. Virksomheden beskæftiger ca. 2.600 medarbejdere i 30 lande. Efter en årrække, hvor
selskabet var Private Equity ejet, blev Chr. Hansen i juni i 2010 igen noteret på Københavns
Fondsbørs. Største aktionærer i Chr. Hansen Holding er Novo Nordisk A/S med 26,52 pct., Capital
World Investors med 8,16 pct. og WCM Investment Management med 6,34 pct.
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer): Se sidste side
Finanstilsynets risikomærkning
Finanstilsynet har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter som inddeles i
grønne, gule og røde mærkningskategorier. For yderligere information om risikomærkning,
henvises til information om risikomærkning, som findes på bankens hjemmeside. Aktier der er
optaget til handel på et reguleret marked, er ”gule” investeringsprodukter.
Disclaimer
Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets
bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som
værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af
publikationen.
Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale.
Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra
kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets
fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret
på den angivne dato og kan ændres uden varsel.
Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta
eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for
kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i
publikationen anførte vurderinger og skøn.
BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den
fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og
renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner
foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn.
Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller
offentliggøres.
Kontaktpersoner, BankNordik Markets
Investeringsdirektør
Henrik Jensen
Handel & Investerings-rådgivning:
Klaus Waidtløw (DK) + 45 3266 6314
Anita R. Rasmussen (DK) + 45 3266 6311
Kim K. Eskildsen (DK) + 45 3266 6307
Arnfinnur Gudjónsson (FO) + 298 330 465
Michael Baagøe (DK) + 45 3266 6304
Anders Storm (DK) + 45 3266 6319
Søren Berthelsen (DK) +45 3266 6315
Jette Christiansen (DK) + 45 3266 6309
Hjalti Mohr Jacobsen (FO) +298 330 733
Klaus Bach Jensen (DK) + 45 3266 6316
Óli Hans Poulsen (FO) + 298 330 385
Portefølje Management:
Branch Support:
Valutarådgivning