IVA Aalborg fra A-Å - Det Informationsvidenskabelige Akademi

DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI
KØBENHAVNS UNIVERSITET
IVA Aalborg fra A-Å
Præcise og opdaterede oplysninger finder du altid på KUnet.
A
Administrationen: Befinder sig i lokale 104. Her kan du få svar på administrative spørgsmål om IVA, aflevering og gældende regler for dit semester.
Kontoret er åbent fra 08:15-16:00 mandag til torsdag, og 8:00-15:00 fredag. E-mail: [email protected] og tlf. nummer 98 15 79 22.
Alarmsystemer: Fra 16:00-08:00 er skolens alarm aktiveret. Dette betyder
at alle vinduer skal være lukkede, og at døre ikke må holdes åbne. Hvis
alarmen går i gang, skal skolen betale vagtselskabet et gebyr, for at komme
ud og tjekke, og det vil vi helst undgå.
Automaten i DHR: Automaten, hvor du kan købe sodavand, med mere til
12 kr. stk. Den har desuden sin egen Facebookprofil – DHR Automat.
Absalon: Det virtuelle læringsmiljø, hvor underviserne lægger undervisningsplaner, litteraturlister og beskeder om undervisningen op.
Studieadministrationen lægger også studiebeskeder op her.
B
Betjenten: Findes i lokale 109. Betjenten Jens kan hjælpe med teknisk assistance, der ikke omfatter IVAs IT-systemer. Betjenten ansvarlig for udskiftning af toner til printerne, og hos ham kan du hente printerpapir og få
hjælp til indbinding af opgaver.
Biblioteket: IVA-biblioteket ligger fysisk i København. Der er åbent med betjening mandag til torsdag kl.9.00 til kl.16.00 og fredag kl.9.00 til kl.14.00.
Du kan altid ringe eller skrive en e-mail til [email protected]
Se mere information om biblioteket på www.iva.ku.dk/bibliotek.
Bibliotekssatellitten: I Aalborg har vi Bibliotekssatellitten. Det er her du
kan finde Semesterhylden og bøger om studieteknik. Det er også her du låner og afleverer bøger, lånt fra IVA biblioteket. Det er i lokale 123 ved siden
af DHR.
Baren: Findes i DHR (Det Hyggelige Rum) og kaldes DHR-Baren. Den er
åben om fredagen, oftest kl. 13.00. Den drives af frivillige studerende. Her
kan du købe øl, sodavand og drinks med eller uden alkohol. Her tages mod
kontanter eller dankort på beløbet.
DIR
32341550
[email protected]
Bogsalg: Her sælges ikke bøger, men du kan købe print til din konto. Er i lokale 105. Der er åbent alle dage 10.15 - 10-30 og 12-15 – 13.00. Kontakt
Jette i Administrationen.
C
Computere: Findes på 2. sal i IT-lokalerne, hvor du skal logge på med KUbrugernavn og et password, som udleveres ved semesterstart. Det er et
standardpassword, som du skal ind og ændre.
Cinema: En åben filmklub på IVA, hvor der både er plads til de brede og
helt smalle film. Hver tirsdag medbringer en person to film som oftest under et tema, hvorefter filmene bliver fremvist på vores HD projektor. Alsidighed og humor er nøgleordene, og de medbragte film bliver som oftest
diskuteret og revset med et glimt i øjet både under og efter fremvisningen.
Der er derfor plads til både den garvede filmnørd, men også den nysgerrige
seer. Der er gratis popcorn, og alle er velkomne til at møde op. Alle har
desuden mulighed for at foreslå film til Cinema. Dette gøres ved at snakke
med Cinema-redaktøren, Mads Anker Storm Jensen
Cykler: Parkeres i stativer lige uden for bygningen
D
Dankort: Når du skal købe print, og ting til indbinding i bogsalget, tages der
kun mod Dankort eller andre kreditkort, ikke kontanter.
Det Hyggelige Rum: Bliver normalt forkortet DHR, og er stedet, hvor der
nok bliver hygget mest på IVA. Der er borde, køkken, sodavandsautomat,
mulighed for at spille og hygge dig med dine medstuderende. Her kan du
ofte finde dine medstuderende engageret i brætspil eller i sjove samtaler
om alverdens emner.
Samtidig er DHR-baren i dette rum, som også er med til at skabe ekstra
meget hygge med sodavand og øl.
Du finder også vores fælles køkken, som ofte bliver benyttet til lækre retter
samt hurtige retter fra Føtex.
Dispensation og merit: Hvis du fx skal søge om en forhåndsgodkendelse,
merit for fag taget andre steder end IVA eller søge dispensation, skal du
skrive til Merit- og Dispensationsudvalget (MDU) på: [email protected] Husk altid at bruge den e-mail, du har fået af KU, som
ender på @alumni.ku.dk, når du henvender dig til universitetet.
Gå forbi Studievejledningen forud for en ansøgning – de kan hjælpe! Du
kan også læse mere på KUnet under din uddannelsesside (Bachelor (eller
Kandidat) i Informationsvidenskab og kulturformidling).
DSR: DSR står for “De Studerendes Råd”, og er din mulighed for at blive
hørt på IVA. DSR varetager dine interesser som studerende. DSR består af
forretningsudvalget (en formand, næstformand, kasserer og et menigt
medlem) og alle IVAs studerende, der mødes en gang om måneden. Det er
SIDE 2 AF 8
et åbent forum, hvor alt fra sofaernes placering til konsekvenserne ved
ændring i studieordningerne bliver diskuteret.
E
Efterårsferie: i uge 42 (ingen undervisning, men som regel er der en opgave, der skal afleveres kort tid efter ferien)
Eksamener: Hvert semester afsluttes med eksamener. Eksamensformen er
forskellig fra fag til fag. Se Studieordningen og hold øje med meddelelser
på Absalon fra dine undervisere for hvert enkelt fag for at være helt sikker.
Eksamensangst: Du kan få støtte og vejledning til at tackle eksamensangst
og andre studierelaterede vanskeligheder hos Studievejledningen.
Eksamenstilmelding: Efter 1. og 2. semester er du automatisk tilmeldt eksamen til 1. og 2. forsøg, når du er tilmeldt et modul.
Elevator: Findes ved hovedindgangen, og den kører fra kælderen til 2. Sal
og dækker altså alle etager.
Evalueringer: Kommer elektronisk for hvert fag ved semesterets slutning.
Sørg for at få dem udfyldt så vores undervisning kan blive bedre, end den
allerede er.
Elektronisk aflevering: På bacheloruddannelsen har vi elektronisk aflevering af opgaver. Dette gøres enten i Absalon eller som Digital Eksamen på
eksamen.ku.dk. Studieadministration lægger meddelelser op på Absalon
om, hvor hvilke opgaver skal afleveres.
E-mail: Du har en KU studiemail, som du skal tjekke hver dag. Den ender på
@alumni.ku.dk. Universitetet besvarer kun e-mails på denne adresse, så
den er meget vigtig i din studietid.
F
Fester: På IVA bliver der holdt forskellige fester for de studerende. Der bliver bl.a. afholdt rusfest, julefrokost og sommerfest.
Facebookgruppe: IVA har en Facebookgruppe, der hedder IVA Aalborg,
som kun inkluderer studerende fra Aalborgafdelingen af IVA. Her deler vi
stillingsopslag af både faste jobs, vikariater og studiejobs. Vi spørger også
hinanden til råds om mange forskellige ting, samt deler opslag om aktiviteter, der foregår både på og udenfor IVA Aalborg.
G
Garderobeskabe: I garderoben er der mulighed for at leje et skab. De koster 100 kr. i depositum, som betales til en studerende i DSR (Se listen på
opslagstavlen ved Det Hyggeligt Rum).
Grupperum: Vi har på akademiet en række grupperum, som kan bruges til
opgaveskrivning, hvis man gerne vil have mere ro. De kan ikke reserveres.
SIDE 3 AF 8
H
Helpdesk: Hvis du opdager et problem med en computer, fx et vindue der
ikke kan lukke, eller hvis du har forslag til tekniske forbedringer på IVA, kan
du skrive til IT-afdelingens og betjentenes fælles helpdesk. Hvis du er på
IVA, kan du skrive til helpdesken blot ved at taste help i browserens adressefelt. Du kan også skrive til helpdesken via e-mail. Adressen er
[email protected] Hvis du har problemer med ID-kort, Absalon, KUnet,
Alumni-mail eller selvbetjening, så kontakt Servicedesk på KUnet [email protected]
Hævemuligheder: Der er Ikke mulighed for dette på IVA. Det tætteste er at
hæve i enten Føtex eller Gigantium.
I
Insight IVA: Insight IVA er navnet på IVA´s nyhedsbrev til studerende, der
udkommer hver anden torsdag. Læs alt om lige fra et protræt af din underviser til gode råd om eksamen – eller tips til at finde det helt rigtige studiejob.
Institutrådet: IVAs øverste kollegiale organ. Institutrådet skal sikre medbestemmelse og medinddragelse af personale og studerende om instituttets
forhold vedr. uddannelse og forskning.
IVA-Lan: På IVA er vi en del, der holder af computerspil, og derfor har vi her
på de seneste semestre afholdt et par LAN-parties, hvor der er blevet hygget og gamet. DSR har desuden været med til at støtte arrangementet et
par gange med bl.a. præmier.
Der er blevet spillet en del LoL, Killing floor, og faktisk lige, hvad vi har haft
lyst til. Uanset, hvad du har lyst til at spille, vil det være super hyggeligt,
hvis du kommer med. Det er hurtigt og nemt at afholde et LAN-party på
IVA, og alle kan egentlig stå for det. Så hvis du føler for det, så spørg i vores
IT-afdeling om udlån af netværksswitches, få lejet lokalet hos administrationen, og kontakt evt. DSR for præmier til en turnering, hvis du er frisk på
det. Og så er du faktisk klar!
J
Jens: Teknisk servicemedarbejder/alt mulig mand, også kaldet betjent. Han
er manden, du kontakter angående alt praktisk på IVA Aalborg. Han er på
IVA Aalborg hver dag til kl. 12:00.
K
Kantinen: Vi benytter os af AAU's kantiner. De har åbent fra 8:00 til 14:00.
Der er en salatbar, varme retter og en vegetar ret, samt en pastaret alle
hverdage.
Karriere: Du kan få gode råd om studie og karriere hos Studievejledningen
og hos din fagforening. Desuden ligger der eksempler på professionsmulig-
SIDE 4 AF 8
heder på http://studier.ku.dk/bachelor/informationsvidenskab-ogkulturformidling/faglig-profil-og-job/
Kopiering: På 1. og 2. sal har du mulighed for at kopiere/scanne tekster ind
ved de to maskiner. De er forskellige så hvis du er træt af den ene, så prøv
den anden. Du anvender dit KU studiekort til at kopiere. Første gang, du
skal kopiere, skal du følge vejledningen på væggen for at knytte din kopikonto til kortet.
Kaffeordning: Kaffe og te findes som selvbetjening i DHR. Du kan købe et
kaffekort for 200 kr. pr. semester, og for dette beløb drikke så meget kaffe/
te du har lyst til hele semesteret. Du kan også vælge for 5 kroner at drikke
alt det kaffe/ te, du vil, en bestemt dag i stedet. Der er en pengekasse i
køkkenskabet til femkronerne. Hvis du tømmer kanden, laver du en ny
kande, medmindre det er meget sent på dagen. Kaffepulver og filtre findes
i et skab i køkkenet. En studerende står for indkøb og modtagelse af penge
til kaffekort.
KU: forkortelsen for Københavns Universitet. KUA er forkortelsen for Københavns Universitet Amager.
KU-net: Her kan du finde relevant information om, hvad der foregår på KU.
Derudover er der links til Absalon, din KUmail (Alumnimail), Selvbetjening,
din uddannelsesside og en række vejledninger til, hvordan du bl.a. videresender dine mails samt beskeder slået op i Absalon.
Husk: Efter du har logget på KUnet første gang, skal du bruge dit selvvalgte
kodeord, når du logger på, dvs. ikke den firecifrede pinkode, som du fik oplyst i optagelsesinformationerne.
KU-studiekort: Dit KU studiekort er både dit studiekort og dit adgangskort
til IVA Aalborg. KU studiekortet giver adgang til både til yderdøren og til
computerlokalet på 2. sal sammen med din firecifrede kode, du fik oplyst i
optagelsesinformationerne. KU studiekortet skal også bruges til kopimaskinerne. Med studiekortet kan du desuden få forskellige rabatter i København, hvis du skulle komme dér forbi.
L
Lektioner: Består af blokke af 2*45 min med pauser mellem.
Learning Lab: Ligger på 1. sal. Her kan du sidde og arbejde med projekter
og opgaver i fred. Der udbedes stilhed, da det er et studieområde.
M
Merit og dispensation: Hvis du fx skal søge om en forhåndsgodkendelse,
merit for fag taget andre steder end IVA eller søge dispensation, skal du
skrive til Merit- og Dispensationsudvalget (MDU) på: [email protected] Husk altid at bruge den e-mail, du har fået af KU, som ender på @alumni.ku.dk, når du henvender dig til universitetet. Gå forbi Stu-
SIDE 5 AF 8
dievejledningen forud for en ansøgning – de kan hjælpe! Du kan også læse
mere på KUnet.
N
Nyheder: Følg med i nyheder omkring dit studie og dit universitet på KUnet.
O
Opslag: Rundt om på IVA er der opslagstavler, hvor man ofte kan finde jobtilbud, tilbud og udvesling, opslag om brugte bøger og invitationer til forskellige arrangementer.
Opvaskemaskine: Der er opvaskemaskine i DHR, hvor du sætter dine brugte glas, tallerkener og bestik i. Hvis maskinen er fyldt med brugt service,
tænder du den. Vasketabs findes under vasken. Hvis du har tid og den er
færdig, må du meget gerne sætte tingene på plads, så den er klar til at blive
fyldt på ny. Det er en fælles opgave at holde DHR pæn og hyggelig.
P
Parkering: Der er gratis parkering rundt omkring på campusområdet.
Pensumliste: Udleveres/ kan downloades til hvert fag ved semesterets
start.
Print: Studerende får hvert år til 1. september indsat 100 kroner på deres
printkonto. Det svarer til ca. 220 siders print eller kopier. Derefter kan flere
print købes i bogsalget.
Printere: Du kan printe i IT lokalet på øverste etage samt til kopimaskinerne på 1. og 2. sal.
Parkering: Nær IVA er der store parkeringspladser, hvor man kan parkere.
Det anbefales dog at komme i god tid, hvis man vil være sikker på en plads.
Pinkode: Du skal bruge den firecifrede pinkode du fik i optagelsesinformationer sammen med dit studiekort for at få adgang til IVA Aalborg og ITlokalerne uden or normal åbningstid.
R
Rejsekontoen: Til studierelaterede rejser kan ansøges om et beløb fra rejsekontoen. Kontakt Studieadministrationen.
Rygning: IVA er røgfri, men der er opstillet askebægre ude foran hovedindgangen og foran indgangen til DHR.
S
Scanner. Du kan scanne på kopimaskinen på 1. sal.
Semesterhylden: Findes i Bibliotekssatelitten lokale 123. Her kan du finde
en del af litteraturen, som underviserne anvender i deres lektioner. Disse
materialer kan kopieres.
SIDE 6 AF 8
Skabe: På IVA har vi skabe til studerende, og det er hurtigt og nemt at leje
et. Du skal bare hive fat i en fra DSR (se tavlen ved DHR) med 100 kr. klar,
og så ordnes det med det samme. De 100 kr. er et depositum, du får tilbage, når du ikke vil have skabet mere. Skabet er 30*30*45 cm, så der er god
plads.
Snapselauget Thesaurus: Snapselauget er en social gruppe på IVA, som
står for at få fremstillet den snaps, som DHRBaren hvert år giver ud til julefrokosten, og for den snaps DHRBaren har til fredagsbar. Det er et lille foretagende, der ikke har vildt mange møder, men sørger for snapsen på IVA
Aalborg. Snapsekrydring er en gammel tradition, der er meget udbredt i
Danmark, og i Snapselauget sørger vi for, at ingen på IVA skal trækkes med
kedelig masseproduceret snaps. Vi tager også gerne væk fra IVA Aalborg og
går på indsamlingsture. Så kan man lide at krydre alkohol med spændende
smage, eller komme ud i naturen for at samle ingredienser, så er Snapselauget noget for dig.
Specialpædagogisk støtte (SPS): Du kan modtage hjælp til at gennemføre
studiet, hvis du har et fysisk eller psykisk handicap. Læs mere på
www.funktionsnedsat.ku.dk
Statens Uddannelsesstøtte (SU): Du er berettiget til at modtage SU som
studerende på IVA. Brug i første omgang minsu.dk. Ellers henvend dig centralt på Københavns Universitet: Se mere på www.su.ku.dk
Studieadministrationen: Befinder sig i lokale 104. Her kan du få svar på
administrative spørgsmål om IVA, aflevering og gældende regler for dit semester. Kontoret er åbent fra 08:15-16:00 mandag til torsdag, og 8:0015:00 fredag.
Studienævnet: Studienævnet er et demokratisk valgt organ bestående af
studerende og undervisere. Studienævnet har det overordnede ansvar for
tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelserne på IVA
Studieordningen: Studieordningen er meget vigtig, og du skal læse den og
bruge den som opslagsværk. Du kan læse om eksamensregler, dispensationsmuligheder og dine rettigheder som studerende i øvrigt. Man kan sige,
at det er dit lovgrundlag i forhold til at navigere i studielivet. Find den på
KUnet.
Studieteknik: Vi har en særlig hylde i Bibliotekssatelitten, hvor vi har samlet litteratur om studieteknik. Disse bøger kan ikke hjemlånes og kører efter samme system som Semesterhylden.
Studievejledningen: Studievejledningen har åbent alle hverdage 10.0013.00. For face-to face vejledning er der åbent:
Mandage, tirsdage og torsdage i København (i C2.05).
Mandage, onsdage og fredage i Aalborg (lokale 223).
Du behøver ikke bestille tid.
Alle dage kan du henvende dig på e-mail
[email protected] og telefon 32 34 15 50.
SIDE 7 AF 8
Svensk nummerplade og adgangskode: Dit brugernavn til KUnet (fx
abc123) kaldes i det daglige også for svensk nummerplade, da det har
samme format. Du skal bruge din svenske nummerplade til at logge ind på
KUnet og på det trådløse net på IVA og PC’ere på IVA. Husk, at du til en
start har to forskellige kodeord til hhv. KUnet og IVAs net/ PC’ere. Dem kan
du ved lejlighed gøre ens.
T
Trådløst netværk: Vores trådløse net skal du logge på, hvorefter du også
har adgang til online ressourcer som ekstra databaser og lignende. Bare
husk at tage hensyn og måske pause større downloads midt i primetime så
andre ikke sidder og bliver frustrerede over langsomt internet.
Tavlen i DHR: Her er der beskeder fra bl.a. DSR, samt en dato for deres næste møde. Desuden findes der andre beskeder fra studerende.
Te: Kaffe og te findes som selvbetjening i DHR. Du kan købe et kaffekort
for 200 kr. pr. semester, og for dette beløb drikke så meget kaffe/ te du har
lyst til hele semesteret. Du kan også vælge for 5 kroner at drikke alt det
kaffe/ te, du vil, en bestemt dag i stedet. Der er en pengekasse i køkkenskabet til femkronerne. Hvis du tømmer kanden, laver du en ny kande,
medmindre det er meget sent på dagen. Kaffepulver og filtre findes i et
skab i køkkenet. En studerende står for indkøb og modtagelse af penge til
kaffekort.
V
VMware: VMware er et virtuelt fjernskrivebord, som alle studerende kan
logge på. Når du er logget på via VMware, opfatter IVAs systemer dig, som
om du var logget på med en af IVAs maskiner. Det betyder fx, at du ikke
skal gøre noget ekstra for at få adgang til betalingsbelagte e-ressourcer. Du
kan læse mere om VMware på KUnet.
Å
Åbent akademi: IVA er et åbent akademi, hvilket betyder, at der altid er
åbent for studerende med studiekort. Uden for åbningstiden benytter du
dit studiekort og firecifrede pinkode for at komme ind. Dette er også gældende for skolens IT-lokale.
SIDE 8 AF 8