Veletableret lokalt revisionsfirma

Veletableret lokalt revisionsfirma ...
Vi er aldrig længere væk end telefonen
– kontakt os for en uforpligtende samtale ...
Peter Wulff Andersen
Statsautoriseret Revisor
Indehaver
Direkte 99 730 305
[email protected]
Henning Studsgaard
Registreret Revisor
Indehaver
Direkte 99 730 302
[email protected]
Annette Frost Studsgaard
Registreret Revisor
Indehaver
Direkte 99 730 309
[email protected]
Henning Nielsen
Registreret Revisor
Jette Nielsen
Registreret Revisor
Direkte 99 730 303
[email protected]
Direkte 99 730 304
[email protected]
Valg af revisor er en tillidssag ...
Vi er til for kundernes skyld
Samarbejdspartnere
Hos HS Revision & Rådgivning lægger vi vægt på den nære
og personlige betjening. For os er revisionsvirksomhed en
tillidssag, og dyb viden og tæt kontakt er afgørende for, at
vi kan give den rette rådgivning. Vores kunder har derfor
tilknyttet en statsautoriseret/registreret revisor og en revisorassistent, der aldrig er længere væk end telefonen!
Firmaets statsautoriserede/registrerede revisorer er medlemmer af FSR – Danske Revisorer, hvis formål bl.a. er at
sikre, at vores arbejde udføres på et meget højt kvalitetsniveau gennem lovgivningsmæssig kvalitetskontrol samt
omfattende kursusvirksomhed.
Vi er en servicevirksomhed, der inden for vores fagområde
udbyder alle de ydelser, som efterspørges af erhvervsdrivende og privatpersoner.
Medarbejdere
Vi lægger desuden vægt på, at vores dygtige medarbejdere
trives, og at de altid via intern og ekstern undervisning er
på forkant med udviklingen – både IT-mæssigt, menneskeligt og fagligt. Hermed opnår vi en serviceminded medarbejderstab, der kan og vil sætte sig ind i vore kunders
behov og søger at løse opgaverne optimalt blandt andet
med hensyn til kreativitet, kvalitet, hurtighed, venlighed,
punktlighed og nøjagtighed.
Helle Mejlholm Højer
Revisor Cand.merc.aud.
Betina Holm
Revisor
Lis Højbjerg
Revisorassistent
Marianne Bertel Nielsen
Kontorassistent
Direkte 99 730 317
[email protected]
Direkte 99 730 318
[email protected]
Direkte 99 730 316
[email protected]
Direkte 99 730 308
[email protected]
Vi er til for kundernes skyld!
Mie Bodilsen
Picoline
Gennem samarbejde med andre rådgivere, bl.a. pengeinstitutter, advokater og faglige eksperter kan vi yde rådgivning på højt niveau, også i komplicerede forhold.
Revision og rådgivning
Udover basisopgaverne revision, regnskab og skatteopgørelser står vi for bogholderi og lønadministration i
mange virksomheder. Vi udfører herudover rådgivning
indenfor en lang række områder.
Se mere på www.hsrevi.dk
Vi lægger vægt på den
nære og personlige betjening ...
Pandrup
Brovst
HS REVISION & RÅDGIVNING
Godkendt revisionspartnerselskab
Torvegade 7 • 9490 Pandrup I Vestergade 3 • 9460 Brovst
[email protected]
Tlf. 99 730 300
www.hsrevi.dk