Ansøgningsrunde mobilt gadesalg

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse
Annoncering 2016
26-10-2015
Ansøgningsrunde til Mobilt gadesalg 2016.
Ansøgning til ca. 10 mobile gadesalgspladser på gågaderne i Indre by
(Rød Zone) primært på Strøget, samt til 12 pladser i Parkerne.
-
Periode: 15. april 2016 til 14. april 2017
Pris: Gratis
Ansøgningsfrist: d. 15.december 2015
Sagsnr.
2015-0242101
Dokumentnr.
2015-0242101-1
Sagsbehandler
Tanja Jensen
I Rød Zone: De der får tilladelse til at sælge fra pladserne, må stå én
dag på hver plads og de skal rokere mellem pladserne. Tilladelserne
kommer sammen med en kalender, der viser, hvilke dage sælgerne må stå
på de forskellige pladser.
I Parkerne: Rokering mellem pladserne i hver enkelt park aftales
indbyrdes.
3 mobile gadesalgspladser til Svanemøllestranden, Østerbro.
2 mobile gadesalgspladser til Islands Brygge.
3 mobile gadesalgspladser til Churchill Parken og Langelinie Parken.
4 i Amaliehaven.
Se kort over pladserne her
Inden du ansøger: Husk at gøre dig bekendt med hvad det ifølge
næringsloven er tilladt at sælge fra mobilt gadesalg, inden du
ansøger. Det vil fx ikke være muligt at sælge forbrugsvarer (tøj, ting,
mv.) i Rød Zone.
Husk at fødevaremyndighederne har krav til udformning af din vogn, når
du sælger fødevarer.
Det koncept, du har beskrevet i din ansøgning, skal efterleves, ellers vil
Byliv kunne tilbagekalde tilladelsen og tildele pladsen til en anden
ansøger.
Byliv
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S
Mobil
2966 7856
E-mail
[email protected]
EAN nummer
5798009493149
www.kk.dk/gadesalg
1) Hvordan udvælges ansøgerne?
I udvælgelsen lægges der vægt på flere hovedkriterier:
-
Sundhed: Vi lægger vægt på, at du tilbyder et sundt
vareudvalg/sortiment i København.
-
Økologi: Vi fortrækker et økologisk sortiment, hvor det er
muligt.
-
Bæredygtighed: København er en klimavenlig by, der ligger
helt fremme i udviklingen af bæredygtige løsninger. Derfor
lægger vi vægt på, at du kan drive dit gadesalg så klimamæssigt
forsvarligt som muligt.
-
Variation og nye idéer: Borgerne efterspørger mere
mangfoldighed i den udendørs handel. Vi lægger vægt på, at din
idé så vidt muligt adskiller sig fra det, der allerede findes i byen.
-
Udseende: Mobilt gadesalg er ikke kun byliv for kunder men
også en oplevelse for forbipasserende. Derfor foretrækker vi, at
vognen er flot og gerne usædvanlig at se på. Vi foretrækker
desuden vogne, der er små og fleksible. Størrelsen på vognen må
ikke overskride 2,5m2. Vognen skal være mobil og kunne flyttes
på kort tid. Bemærk, at der ikke er strøm til vognene.
-
Sund forretning: Vi lægger desuden vægt på, om ansøger
skønnes i stand til at drive sin forretning forsvarligt, herunder om
du har overholdt vilkårene for tilladelsen de tidligere år. Her
lægges også vægt på, hvor meget tilladelsen fra foregående år er
blevet benyttet.
2) Hvordan ansøger jeg?
Du skal benytte ansøgningsskemaet til Rød Zone.
Der kan ansøges for sommerperioden, vinterperioden eller hele året.
Du skal udfylde en ansøgning pr. vogn med tilhørende sortiment. Dvs. at
hvis du benytter én vogn til sommersalg, og fx sælger frugt, og vil
benytte én anden vogn til vintersalg, og skifter sortiment, så skal du
udfylde 2 ansøgninger.
Hvor søger du til: Det er vigtigt, at du skriver, hvor du ønsker at
ansøge til. Du kan ansøge om følgende steder i samme ansøgning:
- Rød Zone,( indre by, rotation mellem de ca. 10 pladser.)
- Churchill Parken og Langelinie Parken.
- Havneparken
- Svanemølle Stranden
- Amaliehaven
Side 2 af 4
Hvilke perioder: Derudover kan du ansøge om følgende perioder:
- Sommerperiode: (15/4 - 15/09 – 2016.)
- Vinterperiode: (16/09 - 2016 til 14/4 – 2017.)
- Hele året: (15/4 - 2016 til 14/4 - 2017.)
I ansøgningen skriver du fx:
Havneparken sommer.
Churchillparken hele året.
Beskrivelse af hoved- og bisortiment: Hovedsortimentet er
det fremtrædende og bisortimentet er det mindre synlige sortiment.
-
Hovedsortimentet skal fremstå synligt på vognen og udbydes
med minimum 75 % af det samlede sortiment i åbningstiden.
Bisortimentet må maximalt syne med 25 % af det samlede
udbudte sortiment i åbningstiden.
Eksempel
Du ønsker at sælge pandekager fra din pandekagecykel og juice til at
slukke tørsten. Så er pandekager dit hovedsortiment, juice dit bi
sortiment.
Vognen: Du kan ansøge, med en vogn du allerede har købt eller en
skitse af en vogn. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne
efterleve det du ansøger med, så du skal kunne købe eller bygge den
skitserede af vogn.
Hjælp til ansøgning eller spørgsmål: Har du spørgsmål til
ovenstående eller til mobilt gadesalg generelt, så kan du tilmelde dig
infomøde om Mobilt Gadesalg d. 25. november 2015 fra kl. 13:00 til
15:00. Adressen er Njalsgade 13, 2300 København S.
Tilmelding infomøde:
Send en mail til [email protected] med teksten: ”infomøde d. 25/11” i
emnefeltet.
3) Hvornår får jeg besked?
Vi træffer afgørelse om tildeling alene på baggrund af de indkomne
ansøgninger. Ultimo januar kan du forvente svar på din ansøgning.
Side 3 af 4
Har du fået en plads: Er du en af de heldige, der får en plads, skal
du være klar med din cykel/vogn fra kl. 11:00-16:00 d. 15. april
2016, hvor tilladelsen gives på Rådhuspladsen. Det er et krav for at
modtage tilladelsen.
Du skal have din vogn med og være salgsklar. Dette gælder, hvis du får
tilladelse til sommerperioden eller til hele året.
Der har de foregående år været mediedækning af eventen, så der skabes
opmærksomhed omkring gadesalget.
Vinterperioden: Hvis du modtager tilladelse til vinterperioden, skal
du kunne stille med din vogn kl. 10:00-11:00. d. 15. september 2016 på
Rådhuspladsen for at modtage tilladelsen.
Afslag: De bedste ansøgere, der ikke får tilladelse til at sælge fra mobile
gadesalgspladser, vil efterfølgende kunne skrives op på en venteliste, og
tilbydes tilladelse, hvis en af de ansøgere der har fået tildelt tilladelse,
ikke længere ønsker at bruge tilladelsen eller får tilbagekaldt sin
tilladelse.
Andre muligheder: Forvaltningen arbejder på, at oprette flere
mini-stadepladser i Rød Zone. Pladserne vil blive udbudt på
stadepladsvilkår.
Der vil komme opslag omkring dette på www.kk.dk/stader inden jul.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet og få besked når annonceringen åbnes.
ANSØG OM RØD ZONE OG SÆRLIGE OMRÅDER
-KLIK HER-
Side 4 af 4