Albedo-forsøg (Piplantri, Indien)

Albedo-forsøg (Piplantri, Indien)
Navn:
Dato:
Undervisningsinstitution:
Fag og niveau:
Formål:
At undersøge effekten/konsekvensen af forskellige overfladers albedo (refleksion af
solens lys).
Hypotese (skriv, hvad I tror, forsøget vil vise):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Materialer:
 5 glas
 5 stykker karton i farverne, hvid, lys grøn, mørk grøn, mørk brun, sandfarvet
 En (eller helst fem lamper med samme type kraftige pære i) lampe med en
kraftig pære
 IR-termometer
 Mobiltelefon med stopur
Fremgangsmåde:
1. Sørg for, at de farvede stykker karton ligger rundt i hele kanten og bunden af
glasset.
2. Mål temperaturen i de fem glas med IR-termometeret, og noter
temperaturen ned i skemaet herunder.
3. Sæt et glas ad gangen ind under lampen i tre minutter (eller hvis I har fem ens
lamper, så placer et glas unde hver lampe).
4. Tag glasset væk fra lampen, og mål hurtigt temperaturen i glasset med IRtermometeret.
5. Noter temperaturen i skemaet herunder.
6. Tag et billede af forsøgsopstillingen.
Albedo-forsøg (Piplantri, Indien)
Resultater:
Farve
Hvid
Temperaturen før
Temperaturen efter
Ændring (i procent)
Lys grøn
Mørk grøn
Brun
Sandfarvet
Passer observationerne/målingerne med hypotesen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Forklar, hvad de forskellige farver karton kan være i den virkelige verden?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Fejlkilder / usikkerheder:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Perspektivering / ideer til videre diskussion
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Albedo-forsøg (Piplantri, Indien)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Konklusion
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Overvej evt., hvad der fx kunne tænkes at ske i forhold til albedo / klima, hvis der
blev plantet flere træer i Rajastan (som der er planer om).
Overvej, om man kan/bør udvide forsøget fx med flere farver karton (blå, sort
etc.)