FAI`S – Lakeringsopgørelse

5.
9.
INTRODUKTION
Dette værktøj er udarbejdet af FAI som en hjælp til alle de der arbejder med at opgøre lakeringsskader, såvel i Autotaks, som i FAI
euro LAK.
Der henvises i øvrigt til AT-lak/FAI euro LAK systembeskrivelsen.
Den finder du på www.autotaks.dk under fanebladet teknik.
Har du spørgsmål til fortolkning af systemet, er du velkommen til at
henvende dig til FAI på 3331 4555 eller [email protected] Du kan også læse
mere på fai.dk/lakinfo.
AT-lak/FAI euro LAK beregner arbejdstider og materialeforbrug, der
efter aftale mellem det enkelte forsikringsselskab og reparatør kan
tilpasses den enkelte skadesopgørelse.
FAI euro LAK vedligeholdes og opdateres af FAI mens AT-laksystemet er en integreret del af Autotaks, der vedligeholdes og
opdateres af F&P. Arbejdstider og materialeforbrug bygger på AZT
beregningsmodellen der finder anvendelse i såvel AT-lak som FAI
euro LAK (Eurotax).
oktober 2012
Beskrivelse af den lakerings-klargjorte flade
Beregningen tager udgangspunkt i, at pladearbejde/karrosseriarbejde er
udført fagmæssigt korrekt.
Pladearbejdet skal være finrettet korrekt, tørt og slebet med mindst korn P 80.
Lakereren skal kunne gøre lakfladen lakerbar efter maximalt to arbejdsgange
(1 gang finspartel + 1 gang fylder).
Arbejde indeholdt i AT-lak/FAI euro LAK
Påføring af stenslagsgrundfarve eller bodybehandling.
Polering af sammensprøjtning (se dog afsnittet Partiellakering).
Den lakerings-klargjorte flade fra karrosseriværkstedet
Arbejde ikke indeholdt i AT-lak/FAI euro LAK
Fjernelse af kraftigt lag af synlig rustbeskyttelse.
Polering af ridser o.lign.
Specialafdækning af limede ruder.
Påføring af PVC belægning o.lign.
Fjernelse eller montering af skrift og dekoration.
Tid til frilægning af lakfladerne (af- og påmontering).
Kantsealing (Er indeholdt i Autotaks som mekanisk arbejde).
INTRODUKTION
HVAD ER INDEHOLDT I LAKERINGEN?
LAKKODER I AT-LAK
Reparationskoder METAL
E
LE
Nydelslakering
I
LE1
Nydelslakering - Grundet
K1R
Li
Reparationslakering < 50%
III
LE2
Nydelslakering - Rå, forbehandlet (IKKE grundet)
K1N
Li1
Reparationslakering > 50%
IV
LE3
Nydelslakering - Rå og ubehandlet (skal tempereres)
K1G
L
Overfladelakering/indvendig
II
LE4
Nydelslakering - Rå og ubehandlet (PUR/blød)
K1G PUR
Li
Reparationslakering
K3
L
Overfladelakering
K2
A
A
Reparationskoder PLAST
E
A: AT-lak, E: FAI euro Lak
Y7
Y8
En eller flere dele/falser forlakeres, monteres på pladeværkstedet og færdiglakeres på køretøjet (to arbejdsgange)
( Y7 i AT-lak = "med forlakering" i FAI euro LAK).
Løse skruedele færdiglakeres inden montering på køretøjet. Der ydes ingen garanti for farvetilpasning.
(Køretøj IKKE med til autolakereren) (Y8 i AT-lak = "ikke monterede dele" i FAI euro LAK).
Y2: 1-lags uni
Z8: 2-lags uni
Y4: 2-lags metallic
Z6: 2-lags pearl colour
STORVOGNSTILLÆG
Varevogne:
Varevogne og små lastvogne med en højde mellem
2,5 og 2,8 meter og en maksimal længde på 7,0 meter
udløser et tillæg på 16 AE.
16 AE
> 2,5 m og < 2,8 m og <7,0 m
Storvogne:
Køretøjer med en højde over 2,8 meter
eller en længde på over 7 meter udløser et tillæg på 35 AE.
35 AE
Trækkere udløser et storvognstillæg på 35 AE.
> 2,8 m eller >7,0 m
Campingvogne:
Campingvogne med en højde over 2,5 meter, bredere
end 2,3 meter eller en længde over 7 meter
udløser et tillæg på 16 AE.
16 AE
Tillægget kan kun udløses, når omfanget af lakeringsarbejdet
nødvendiggør at hele køretøjet placeres og lakeres i sprøjtekabine.
> 2,5 m eller >7,0 m eller
bredere end 2,3 m
Lakering af løsdele udløser ikke tillæg.
LAKKODER I AUTOTAKS/FAI euro LAK
STORVOGNSTILLÆG
RIDSEFAST KLARLAK (KLARLAK HÅRD)
Klarlak hård (”Reflow-” og ”Nano”-teknologier) vælges i AT-lak/
FAI euro LAK og udløser for arbejdstidens vedkommende 3 AE (0,3
time) pr. vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1 AE pr. (0,1 time)
pr. lodret del (skærm, dør etc.). Se evt. ”Vejledning til brug af Klarlak
hård i autotaks” på www.autotaks.dk/teknik.
Klarlak hård (Ridsefast klarlak) beregnes/vælges i autotaks på to
forskellige måder:
Automatisk procedure - 2 optionskoder er mulig og skal vælges autotaks systemet udløser automatisk en tillægstid pr. valgte del:
Beregningen vælges ved at angive koden for ”Klarlak hård” via
indgangsbønnen i autotaks og indebærer at der tillægges 3 AE pr.
vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1 AE pr. lodret del (skærm,
dør etc.). Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI
euro LAK.
Manuel procedure - 1 optionskode er mulig og skal vælges - brugeren af autotaks skal manuelt vælge lak rep.arten pr. valgte del:
Angiv koden for ”Klarlak hård” via indgangsbønnen i autotaks og
følg grafikken.
AFDÆKNING
Special afdækning af limede ruder
Afregnes med fra 3 – 9 AE i henhold til omfang.
Afdækning af plastkomponenter
Afdækning af plastdele er ikke
indeholdt i reparationstiden. Kofangere eller andre løse plastdele
der skal afdækkes kræver et tillæg
pr. del på 2 AE + materialer.
Plastdele, der sidder på bilen skal
altid tillægges 2 AE + materialer
for plastafdækning. Afregnes via et
L1000 nr.
PLASTREPARATION
Afregnes ekstra og er ikke indeholdt i lakeringsprisen.
Ved plastreparation forstås udbedring af ridser, huller mv. dybere
end 1 mm.
RIDSEFAST KLARLAK
AFDÆKNING
PLASTREPARATION
PARTIELLAKERING
Partiellakering er en opdeling af bilens udvendige lakerbare
metalkomponenter, foretaget ved et vandret snit af forskærme,
døre og bagskærme. AT-lak/FAI euro LAK indeholder primært
bilfabrikkens opdelinger.
Opdeling af en komponent kan foretages ved en gennemgående
liste, naturligt skel, skarp pladesikning o.lign. Hvis der undtagelsesvis deles ved en liste, som ikke er gennemgående, skal der
efter aftale betales et tillæg for polering.
Hvis der på en komponent er behov for at lakere mere end ét område, kan partiellakering ikke anvendes. I stedet indtastes lakering
af hele komponenten (kompletlakering = K).
Partiellakering bliver i AT-lak automatisk udløst, når Rep.art IT er
indtastet
NB! Ved partiellakering minimeres arealet, hvorfor det bearbejdede areal som oftest bliver >50%
UDSPRØJTNING FOR OPTIMAL FARVETILPASNING
Systemteknisk vedrører materialeindexet prissætningen af forbruget
af materialer og bør som udgangspunkt ikke blandes sammen med
eventuel udsprøjtning på sideliggende dele for optimal farvetilpasning, som afregnes med en L- lakering (overfladelak) af de dele der
udsprøjtes på.
BRUGTE DELE
Brugte dele afregnes med en nydelslakering under følgende
forudsætninger:
•
•
•
•
•
•
DelenerheltOK–næstensomny(kvalitetskodeB1=Kan
umiddelbart anvendes)
Rengjortfordiv.olie,lydisolerendemateriale,listetapeog
undervognsbeh. m.m.
Afskallinger,rustoglignendefindesikkepåenAdel
Prikbulerkanforekomme,menikkeopretning
Omnødvendigtkompenseresdenlavestarttidmedettillæg
på 12 AE
BrugteplastdeleafregnessomLi3(K1GiFAIeuroLAK)
NB! Aftalen med DAG vedrørende brugte dele er ophævet.
NB! Ovenstående er ikke en del af At-lak/ FAI euro LAK
systembeskrivelsen.
Ved denne skade er udsprøjtning på dør nødvendig.
PARTIELLAKERING
OPTIMAL FARVETILPASNING
BRUGTE DELE
ISVEJSEDE KARROSSERIDELE
Når der er skarret
i panelet , vil det
være rigtigt at
give lak rep. under 50 %. Delen
kræver spartel,
fylder, stenslagsgrunder og evt.
pvc behandling.
Når det drejer sig om isvejsede dele vil der altid være mere eller
mindre beskadigelse af de sideliggende dele. AT-lak/FAI euro
LAK systembeskrivelsen siger følgende:
Ved svejsedele er lakreparation af tilstødende dele indeholdt
indtil 10. cm. Er det nødvendigt at lakere en større del af de
tilgrænsende dele, kan behandlingsmønster L eller Li anvendes.
Vær opmærksom på at der generelt i forbindelse med nye
svejsedele ikke altid er overenstemmelse mellem opmålingen af
lakarealet på karrosseridelen og reservedelens beskaffenhed.
Denne skarring
skal have samme
behandling. Derudover er panelet
sort og afregnes
med en overfladelakering.
nydel
nydel
Således opmåles og afregnes lakarealet
Vær opmærksom på, at overfladelak kun er slibning og lakering
af delen.
FLERE FARVER
Flerfarve lakeringer
Hvis køretøjet fra fabrikken leveres med to-farvet lakering, vil AT-lak/FAI
euro LAK udløse et to-farvetillæg (starttid/grundbeløb), samt en ekstra
overfladelakering af arealet der lakeres i en anden farvenuance. I FAI euro
LAK vælges tillægget i ”Forberedelse til lakering (starttid)” og overfladelakeringen vælges i ”Lakposition”.
To-farvetillæg udløses, når udvendige eller indvendige dele skal lakeres i en
ekstra farvenuance.
Farvemæssigt afvigende områder (f.eks. sort/matsort) på udvendige eller
indvendige flader udløser ikke to-farvetillæg. Ruderammer, dørpaneler
o.lign. udløser alene en ekstra overfladelakering.
Anden farve i motorrum/bagagerum
Hvor tonet grundfarve anvendes afregnes ikke med flerfarvetillæg. Farvemæssigt afvigende områder (f.eks. sort/matsort) på udvendige eller indvendige flader udløser ikke flerfarvetillæg.
Særlige tilfælde afregnes med flerfarvetillæg (5 AE + materialer).
Y7 anvendes kun ved fritlagt motorrum (køretøjet 2 gange gennem sprøjtekabinen)
ISVEJSEDE DELE
FLERE FARVER
SPOTLAKERING
Følgende forudsætninger er vigtige at notere sig:
Spotlakering anbefales ved:
− Skader af en størrelse på indtil 3,5 cm. På kofangeren også ved ridser
på kofangersiden og -hjørnet. Begge skadestyper kun hvis der skal
spartles minimalt.
− Maks. ét skadested pr. del.
− 2-lagslakering.
− Reparationer på køretøjet (ikke på afmonterede enkeltdele). Evt. nødvendigt frilægningsarbejde beregnes ud over prisen på Spotlakeringen.
− Normal blank lakering.
Hvis spotlakering anvendes i forbindelse med anden skade
hvor der er brugt Y8 (færdiglakering inden montering) udløses en starttid til spotlakering på 5 AE (gælder også ved
plastdele). Hvis spotlakering anvendes sammen med anden
skade (ikke Y8) udløses ingen starttid.
Spotlakering
IKKE mulig
Spotlakering anbefales ikke ved:
− 2-farvelakering (fx anbefales kun én farvetone på Mercedes kofanger).
− Køretøjer, der er behandlet med pulverlakering (der kan opstå randzoner
allerede ved første polering).
− Matterede flader.
Beslutningsfrihed
− Lakereren beslutter, om lakeringen skal udføres som normal reparationslakering eller som Spotlakering. Metoden aftales med ordregiveren
eller taksatoren.
− Hvis resultatet af Spotlakering ikke bliver tilfredsstillende, og det viser
sig nødvendigt at udføre normal reparationslakering, faktureres Spotlakering ikke. I disse tilfælde afregnes normal reparationslakering.
TIDER
Spotlakering alene
Spotlakering sammen med anden skade
Starttid
1,1 time (11 AE)
0 (0,5 ved Y8)
Pr. spot
0,9 time (9 AE)
0,9 time (9 AE)
Spotlakering
mulig
FÆLGE
Arbejdsomfanget dækker lakering af ydersiden af nye stålfælge.
Ved lakering af brugte fælge eller alufælge
aftales prisen.
LAKERING AF METALKOMPONENTER
Nydelslakering, (Rep.art. LE) komplet lakopbygning
Lakering af indvendige flader er indeholdt. Lakering af falser og
kanter er kun indeholdt i forsikringsskadens omfang. Opspartling af
små transport-/lagerskader er indeholdt.
Reparationslakering < 50%, (Rep.art. Li)
Anvendes i forbindelse med reparation, hvor under 50% af lakarealet bearbejdes af pladesmeden eller lakererens finspartling og
bundbehandling. Lakering af indvendige flader, falser og kanter
kun indeholdt i skadens omfang.
Reparationslakering > 50%, (Rep.art. Li1)
Anvendes i forbindelse med reparation, hvor over 50% af lakarealet
bearbejdes af pladesmeden ved opretning/reparation eller lakererens finspartling og bundbehandling.
Eventuel lakering af indvendige flader, falser og kanter er kun indeholdt i forsikringsskadens omfang.
Efter pladesmedens opretning og før lakereren går i gang.
Overfladelakering af metaldele (Rep.art. L)
Anvendes hvis overfladelakken kun er let beskadiget, (dvs. uden
spartel og fylder), eller ved farvetilpasning på tilstødende dele. I ATlak er Rep.art L kun virksom ved manuel indtastning på det aktuelle
ledenr.
Indvendig lakering, (Rep.art. L)
Lakering af indvendige dele beregnes som overfladelakering, også
selv om delene evt kræver spartelarbejde.
Arealets størrelse bedømmes altid efter lakererens finspartling og bundbehandling. I det viste eksempel ovenfor
afregnes arealet som > 50%.
SPOTLAKERING
FÆLGE
LAKERING AF METAL
LAKERING AF PLASTKOMPONENTER
Ved plastkomponenter forstås såvel blød som hård plast, der på grund af andet behandlingsmønster ikke kan lakeres samtidigt med køretøjets metaldele. Komponenter fremstillet i glasfiber eller polyesterarmeret kunststof betragtes ikke som plastkomponenter. Selv om plastdelen eventuelt er lakeret med en anden laktype eller farve end de øvrige metaldele, er det i AT-lak karrosseriets laktype der anvendes.
I FAI euro LAK kan laktypen vælges individuelt for hver karrosseridel.
Nydelslakering plast (Rep.art. LE1-4) komplet lakopbygning
Rep.art LE1 anvendes som nydelslakering på plastdele, som leveres forbehandlet og grundet. Delen kan evt. kræve en behandling med
non-sanding/fylder uden slibning. Ved automatisk udløst lakering på en plastdel, eller plastdel indtastet med Rep.art LE, bliver delen i ATlak beregnet med Rep.art LE1.
Rep.art LE2 anvendes som nydelslakering på plastdele, som leveres rå (forbehandlet, IKKE grundet). Delen kræver hæftegrunder og fylder
uden slibning. I AT-lak er Rep.art LE2 kun virksom ved manuel indtastning på det aktuelle ledenr.
Rep.art LE3 anvendes som nydelslakering på plastdele, som leveres rå og ubehandlet. Delen kræver hæftegrunder, fylder og opvarmning
for udsvedning af slipmidler. I AT-lak er Rep.art LE3 kun virksom ved manuel indtastning på det aktuelle ledenr.
Rep.art LE4 anvendes som nydelslakering på plastdele af PUR-plast, som leveres rå og ubehandlet. Delen kræver,
hæftegrunder, fylder og opvarmning for udsvedning af slipmidler. I AT-lak er Rep.art LE4 kun virksom ved
manuel indtastning på det aktuelle ledenr.
Reparationslakering af plast (Rep.art. Li)
Anvendes i forbindelse med lakreparation, hvor spartel/fyller ikke over- stiger 15% af delens
overflade. Hvis spartel/fyller-pletten overstiger 15%, aftales et tillæg.
Overfladelakering af plast (Rep.art. L)
Anvendes hvis overfladelakken kun er let beskadiget (uden spartel og fylder) samt
ved farveskift. I AT-lak er Rep.art L kun virksom ved manuel indtastning på det
aktuelle ledenr.
INFORMATION OM SYSTEMÆNDRINGER I AT-LAK
AT-Lak har følgende ændringer pr. 8. juni 2012: mulighed for
beregning af 3-lags lak, ridsefast lak samt ændring af adfærd vedr.
starttiden ved lakering af nye løse skruedele i autotaks.
3-lags lakering
Der kan i Autotaks foretages beregning af 3-lags lakeringer. Beregningen vælges ved at angive koden for 3-lags lakering. Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK.
Ridsefast klarlak
Ridsefast klarlak (Klarlak hård) kan beregnes i autotaks. Beregningen vælges ved at angive koden for ”Klarlak hård” og indebærer at
der tillægges 3 AE pr. vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1
AE pr. lodret del (skærm, dør etc.). Beregningen modsvarer den der
allerede eksisterer i FAI euro LAK.
Eksempler på starttider
Starttid ved ny løs skruedel alene:
Forskærm
Efter 8. juni 2012
Ingen
Y8
Y7
Ingen
Y8
Y7
1-lags lak
17 AE
7 AE
19 AE
7 AE
7 AE
19 AE
2-lags lak
23 AE 11 AE
27 AE
11 AE
11 AE
27 AE
Starttid ved ny løs skruedel i kombination med dele der fortsat sidder på køretøj:
Forskærm
+ fordør
(sideliggende del,
Før 8. juni 2012
Efter 8. juni 2012
Ingen
Y8
1-lags lak
17 AE
7 AE
19 AE
2-lags lak
23 AE 11 AE
27 AE
L-lakering)
Ændrede adfærd vedr. starttiden ved lakering af nye løse skruedele i AT-lak
Ved lakering af nye løse skruedele (monteringsdele) skal man som
bruger vælge mellem optionskoderne Y7 (Dele forlakeres) eller Y8
(Skruedele lakeres afmonteret). Hvis ikke man forholder sig til disse
optionskoder vil systemet automatisk give Y8 som starttid.
Før 8. juni 2012
Y7
Ingen
Y8
Y7
8 AE
7 AE
19 AE
13 AE 11 AE
27 AE
Udsprøjtning (farvetilpasning) afregnes som L-lakering.
Når en ny løs skruedel indgår i kombination med en svejst del (eks.
bagskærm) vil der ikke være nogen ændring i forhold til tidligere.
Når en ny løs skruedel indgår i kombination med en reparationslakering (eks. bagskærm) vil der ikke være nogen ændring i forhold til
tidligere.
Se skemaet ”Lakering af nye løse skruedele efter systemændring i
autotaks” på bagsiden.
LAKERING AF PLAST
SYSTEMÆNDRINGER I AT-LAK