DATABLAD GES ENERGY 1 V2

DATABLAD
DK / Version 26.08.2015
GES ENERGY 1
V2
Produktbeskrivelse
GES Energy 1 er et ventilationsaggregat med en højeffektiv
modstrømsveksler, der har en varmegenvindingsgrad på op til
95%. Ventilationen sker vha. energibesparende indblæs-ningsog udsugningsventilatorer med bagudkrummede skovle og ECmotorer.
Som standard leveres anlægget med G4 indblæsningsfilter og
G4 udsugningsfilter samt en komplet OPT250 styring inkl. et flot
designet betjeningspanel.
Med OPT250 kan aggregatet behovsstyres:
-- Via fugtstyring
-- Via uge-programmering
GES Energy 1 kan leveres med følgende tilbehør:
-- Sommerkryds
-- Vand-eftervarmeflade inkl. motorventil til kanalmontage
-- El-eftervarmeflade med variabel effekt til kanalmontage
-- El-forvarmeflade med variabel effekt til kanalmontage *)
*) Anbefales af Genvex A/S ved udetemperaturer lavere end -5 °C.
Anvendelse
GES Energy 1 anvendes som ventilationsanlæg i boliger, hvor
der lægges vægt på en høj varmegenvindingsgrad og et lavt
energiforbrug.
GES Energy 1 kan anvendes til boliger op til ca. 370 m2 ved et
luftskifte på 0,30 l/s pr. m2 opvarmet etage-areal under forudsætning
af, at der ikke foreligger krav om overholdelse af max. strømforbrug.
Er der krav om overholdelse af et specifikt elforbrug på 800 J/m3
(BR 2020), kan anlægget yde en maks. luftmængde på ca. 220 m3/h
ved et eksternt tryktab på ca. 70 Pa (G4/G4).
Grundet en høj isoleringsgrad kan aggregatet installeres udenfor
klima-skærmen i tørre miljøer ned til -10 °C.
© Genvex A/S • Ret til tekniske ændringer forbeholdes i GES Energy 1 Datablad
tion:
1
2
4
3
5
Målskisse
GES Energy 1 (højre)
Mål i mm:
8
9
6
7
873,50
5
10
11
12
158
158,25
C
600
13
600
340
130
13
4
1 3
114
302
2
667,50
Hovedmål:
(h x l x d) ekskl. studse
0
16
874 x 600 x 668 mm.
Kabinet:
Dobbeltkapslet varmtgalvaniseret stålplade med 30 mm
isolering, lakeret RAL 9010 udvendig.
E
158
Kanaltilslutning:
283,5gummitætningsliste.
Ø160 mm (nippelmål) med dobbelt
Frontlåge:
To-delt med snapbolte for adgang til filtre.
on: 2 Vægbeslag:
Med Ø6 mm huller til vægophæng.
Modstrømsvarmeveksler:
Søvandsbestandig aluminium eller PET (plast).
1Kondensafløb:
2
3 Revision: 2
F
Rustfri studs Ø15 mm (udvendig).
Filtre:
G4 og G4 filter (standard), F7 filter som tilvalg.
1
Vægt:
89 kg.
56
D
672,50 inc, vægbeslag
114
302
56
667,50
672,50 inc, vægbeslag
Konstruktion
2
3
B
Tekniske data
El-tilslutning: 158,25
1 x 230 VAC + PE, 10 A, 50 Hz
600
Ventilatorer:
Radial med bagudkrummede skovle
Motor:
EC-motor med integreret elektronik
600
Isoleringsklasse:
340
B
130
Tæthedsklasse for ventilatorer:
IP 44
Motordata:
3740 omdr./min.
Optagen effekt (maks. pr. motor):
85 W
2
4
Strømforbrug (maks. pr. motor):
0,8 A
1 3
2
A
874
Friskluft
Afkast
Udsugning
Indblæsning
Modstrømsvarmeveksler
Indblæsningsventilator
Udsugningsventilator
Friskluftfilter
Udsugningsfilter
El-kasse
Kondensbakke
Kondensafløb 15 mm
2 x Ø21 forskruninger
1
873,50
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
Lokation:
0
16
158
158
Description:
283,5
GES Energy 1 V
GES Energy 1 V.2
General tolerance where no other w
4
© Genvex A/S • Ret til tekniske ændringer forbeholdes i GES Energy 1 Datablad
Produkts:
2
3
Automatik
Kapacitet
GE Energy 2 leveres med komplet Optima 250 automatik.
Optima 250 DESIGN leveres med en fabriksinstilling, som
gør, at anlægget kan sættes i drift, uden at man først skal
indstille anlæggets driftsmenu. Fabriksindstillingen er kun en
grundindstilling, som skal ændres til de driftsmæssige ønsker
og krav, man har til sin bolig.
Luftmængde:
Kapacitetslinierne er baseret på en middelværdi af indblæsningsog udsugningsluftmængde i et aggregat.
Kurverne angiver det gennemsnitlige eksterne tryk,der er til
rådighed ved en given luftmængde.
SEL faktorer er målt iht. EN13141-7.
Styring Optima 250 er indeholdt i SEL faktor.
Tryk [Pa]
Betjeningspanel
Luftmængde m3/h
Forlænget drift (2)
Ved denne funktion er det muligt at indstille timeren for forceret
drift mellem 0 og 9 timer.
Eftervarme (3)
Ved denne funktion er det muligt at tænde og slukke for den
supplerende eftervarme.
Hovedmenu (4)
Ved denne funktion er det muligt at komme ind i hovedmenuen,
hvor underpunkterne er tilgængelige.
Filter (5)
Ved denne funktion er det muligt at afstille filteralarmen.
Information (6)
Ved denne funktion er det muligt at få et godt overblik over
anlæggets aktuelle driftstilstand.
Temperaturvirkningsgrad
Temperaturvirkningsgrad, massestrøm mind = mud
Der er ikke taget hensyn til evt. tilisning af varmeveksler ved lave
udetemperaturer.
Temperaturvirkningsgrad er tør iht. EN308.
Temperaturvirkningsgrad [%]
Hastighed (1)
Ved denne funktion er det muligt at indstille ventilatorhastigheden i trin 0 – 1 – 2 – 3 – 4.
Temperatur (7)
Ved denne funktion er det muligt at indstille temperaturen.
Luftmængde m3/h
3
© Genvex A/S • Ret til tekniske ændringer forbeholdes i GES Energy 1 Datablad