Stillingsopslag - Organisationen Danske Museer

Stillingsopslag – samlingsmedarbejder ved Naturhistorisk Museum Aarhus
Naturhistorisk Museum i Aarhus søger snarest muligt en dygtig og initiativrig samlingsmedarbejder,
som kan medvirke til at styrke driften og udviklingen af museets videnskabelige samlinger.
De videnskabelige samlinger er omdrejningspunktet for museets forskning, udstillinger og formidling.
Da flere af samlingerne er op til 200 år gamle, er de kun delvist digitalt registrerede. Vi søger en faglig
kompetent person, der kan bistå med denne registrering samt vejlede og motivere museets mange
frivillige medarbejdere i forbindelse med registrering og digitalisering af samlingerne.
Arbejdet vil ske efter samråd med museet samlingsansvarlige konservator og museets kuratorer.
Stillingen omfatter:
Sortering, registrering, mærkning, etikettering, konservering, nedpakning og flytning af zoologiske
museumspræparater. Herunder vejledning og koordinering af museets frivillige og ansatte i løntilskud,
der arbejder med digitalisering i samlingerne.
Du skal være forberedt på at arbejdet til tider vil fremstå ensformigt, men overordentlig meningsfyldt
for bevaringen af den danske naturarv, med registrering og mærkning af præparater. Derudover
forventes du at deltage i forefaldende konserveringsopgaver og indsamlingsprojekter i samarbejde med
museets øvrige personale.
Der vil blive brug for alle dine faglige kompetencer, og du må forvente at blive udfordret på såvel
kreativitet som evnen til akut problemløsning
Kvalifikationer:
 Uddannelse inden for naturhistorisk konservering eller tilsvarende.
 Erfaring med museumssamlinger er en fordel.
 Gode samarbejds- og IT-evner
 Kendskab til ”Specify”-samlingsregistrering er en fordel.
 Da arbejdet vil indebære tunge løft, er god fysik en forudsætning.
Praktisk:
Stillingen er på 30 timer pr. uge med flekstidsordning. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst
mellem Kulturministeriet og pågældende faglige organisation. Ansættelsesstart snarest muligt.
Stillingen er 1-årig, med mulig forlængelse.
Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos museets samlingsansvarlige konservator, Hans Viborg
Kristensen, tlf.: 40 27 13 73 / [email protected]
Ansøgning:
En motiveret ansøgning på max. to sider indsendes sammen med detaljeret CV og udvalgte referencer
til museumsdirektør Bo Skaarup på [email protected] Ansøgningsfrist den 4. januar 2016. Der
kan kun ansøges elektronisk pr. mail. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i januar 2016. Har du ikke
hørt noget senest den 18. januar 2016, er du desværre ikke kommet i betragtning til stillingen. Der
sendes ikke individuelle afslag.
Naturhistorisk Museum:
Naturhistorisk Museum er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens §§ 15 og 16.
Museets drift er baseret på årlige bevillinger fra Kulturministeriet, Aarhus Kommune og Aarhus
Universitet samt på museets egne indtægter, herunder fondsbevillinger. Der er ved museet beskæftiget,
hvad der svarer til ca. 30 årsværk med spændende opgaver inden for forskning, samlinger og formidling.
Dansk natur er omdrejningspunktet for alle museets aktiviteter – og udfoldes med begejstring!