Dagbladet Holstebro - Danmarks Kartoffel Råds hjemmeside

06 / tirsdag 20. januar 2015
Dagen er årets 20. og hedder Fabian og Sebastian. Den
har navn efter helgerne Fabian og Sebastian, der fejlagtigt
er blevet opfattet som brødre. Fabian(us) var pave 236-250.
Forinden var en due dalet ned over ham, hvorfor han ofte
afbildes med en due. Sebastian var en kristen officer i kejser
Diocletians livvagt.
Navne
■■ aktuelt
■■ folk i fokus
Forår på Formland
Fra torsdag den 29. januar til og med søndag den 1. februar
arrangeres i MCH Messecenter Herning »Formland Spring
2015« med deltagelse af tæt op under 300 udstillere. »Formland« er branchens platform for nordisk design, interiør og
livsstil. Med fra lokalområdet er Livink Aps, Nybohøje, Season Import, Herningvej, og Vestjyske Delikatesser, Smedegårdsvej, Holstebro, og I.C.Lauvring A/S, Sofiedalvej, Vildbjerg, Borgen Design, Mosevænget, Bonnet, Canett Furniture A/S, Jupitervej, Lemvig, og Hornvarefabrikken, Åbrinkvej i Bøvlingbjerg.
Landbrugets basisuddannelse
Der har på Agroskolen i Hammerum ved Herning været
holdt eksamen, og blandt de 23 elever, der nu har afsluttet
grundforløbsuddannelsen inden for landbruget, er Anders
Lund Iversen, Idom Kirkevej, Holstebro, Michael Gildbjerg
Jensen, Møltrupvej, og Christian Thusgaard Refsgaard, Trehøjevej, Vildbjerg, Jonas Riis Jensen, Kløvenhøj, Ølby, Struer,
Benjamin Billeskov Jensen, Mosdalvej, Spjald, Casper Søndergaard Poulsen, Skolevænget i Haderup, Cecilie Odgård Smed,
Grønbjergvej, Ørnhøj, og Torben Vium Laugesen, Sinkbækvej,
Bækmarksbro.
■■ døde
Vores tidligere afholdte og respekterede mester
Erik Mogensen
Bygger bro i forskningen
forskning: Pr. 1. januar er
sygeplejerske og cand.scient.
san., ph.d. Bodil Bjørnshave
Noe ansat som seniorforsker
i Hospitalsenheden Vests
Center for Forskning og Uddannelse (CFU) og tilknyttet
Aarhus Universitet som ekstern lektor.
I CFU vil hospitalets nye
seniorforsker indgå i et tæt
samarbejde med den forskningskoordinerende ledende
overlæge og uddannelseskoordinator, blandt andet omkring opbygning og udvikling af Center for Forskning
og Uddannelse med henblik
på at blive et forskningsmæssigt knudepunkt i Det Nye
Hospital i Gødstrup, i tæt tilknytning til hospitalsenhedens forskningsmiljøer.
Bodil Bjørnshave Noel bliver brobygger, både på tværs
af professioner og uddannelsesniveauer i Hospitalsenheden Vest og i samarbejde med Aarhus Universitet
Bodil Bjørnshave Noe bor i Rødding ved
Viborg. Foto: Emil Sanggaard.
samt andre uddannelsesinstitutioner og forskningsmæssige netværk i ind- og
udland i relation til forskning og uddannelse.
Udover at bedrive forskning, vil seniorforskeren være ansvarlig for forskningsvejledning og undervisning
inden for de Mellemlange
En sidste hilsen
ambassadør: Hele Danmarks havemand, Søren Ryge Petersen, bliver landets
nye kartoffelambassadør, når
Danmarks Kartoffelråd i dag
holder årsmøde på Egeskov
Slot.
Listen tæller allerede navne som sangeren Stig Rossen, en kommissær, flere
sportsstjerner og skuespillere, Chips-kongen Jørgen’,
Medarbejdere ved mogensen vvscomfort
Vor kære mor,
svigermor, mormor, farmor og oldemor
Betty Hoffmann
* 27. maj 1934
er stille sovet ind
■■ døde
Holstebro, den 17. januar 2015
Hvad du led det ingen kender,
stille du din smerte bar,
smilte blidt til os og dine venner,
tak for alt hvad du os gav.
Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn
den tidligere minister Britta
Schall Holberg og operasanger Jesper Buhl. Alle har de
det til fælles, at de har været
udnævnt til officielle kartoffelambassadører for Danmarks Kartoffelråd.
Det er 17. gang, at Danmarks Kartoffelråd holder
årsmøde siden stiftelsen i
1998. Rådet, der har til formål at fastholde og fremme
kartoflen i det danske køkken, har i dag vokset sig til
en bredt respekteret sammenslutning. Blandt andet
DM i frilandskartofler, Den
store Ældrefest og kåring af
den årlige kartoffelpris.
Vor kære bror og svoger
Bisættelsen finder sted fra Viborgvejs Kapel
fredag den 23. januar kl. 13.00
Bent Skafsgård
er stille sovet ind på
Tryghedshotellet i Lemvig
den 17. januar 2015
■■ Begravelsesforretninger
Søren Ryge Petersen bliver i
dag udnævnt til ambassadør
for kartoffelen. Arkivfoto.
Ellen
Inga og Frede
Jenny og Henning
BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE
Nyt om navne
Råd og vejledning hos din lokale bedemand
Hartvig Gaardhøje
Min kære hustru,
vor kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor
Anne Nyborg
født Scheel
* 11. januar 1935
Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne,
også når familien bor i en anden by eller udlandet.
Flemming
Jørgensen
GAARDHØJE BEGRAVELSESFORRETNING
Viborgvej 16 · 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk
Vi svarere også aften og weekender
ISO9001
Kvalitetssystem
Din lokale bedemand · Grundlagt 1912
Den lokale bedemand
gennem 100 år
Videregående Uddannelse
(MVU) og undervisning og
vejledning af ph.d. studerende, post docs, forskningsårsstuderende samt andre
akademisk uddannede sundhedsfaglige medarbejdere.
Bodil Bjørnshave Noe er
uddannet sygeplejerske i
1986, og har betydelig erfa-
ring både som forsker, underviser og vejleder. Hun
kommer til Hospitalsenheden Vest fra en adjunktstilling på Aarhus Universitet i
et stillingsfællesskab mellem
Institut for Folkesundhed og
Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Her har hun som adjunkt gennemført praksisorienteret epidemiologisk
forskning og forskning i rehabilitering herunder, hvordan rehabiliteringen efter
rygmarvsskade fungerer i
overgangen fra hospital til
kommune.
Som adjunkt har Bodil
Bjørnshave Noe undervist
på masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje og kandidatuddannelsen i Sygepleje ved
Aarhus Universitet fra 2012
til 2014 – samme sted, hvor
hun har færdiggjort sin ph.d.
i medicin i 2011.
red.
Søren Ryge som kartoffelambassadør
er gået bort
CERTIFICERING
20.01
Verner Nielsen
✝ 18. januar 2015
Bo
Jacob og Rie
Camilla
Sidsel og Jørgen
Mads og Anne-Mette
Børnebørn og oldebørn
Bisættelsen finder sted fra Ølby Kirke
lørdag den 24. januar kl. 13.00
Navnestof, herunder mindeord, optages gratis i avisen.
Mail din oplysninger til:
 [email protected]
afhængig af hvor personen bor
eller skriv til Dagbladet,
Kirkestræde 1-3, 7500 Holstebro,
kuvert mærkes “navne”.
Afsender bedes oplyse
sit telefonnummer.