Jeg godkender og accepterer vilkårene

Generelle betingelser
Aftalen: Parterne i denne aftale er: Rejsearrangøren / arrangør: BonusFly S.R.L. certifikatnummer N. 3426/2011 Posthus Nr. 40, Kontor Sottomarina, 30015 Chioggia (VE) Telefon Kundeservice:
78 77 36 66. Kunde / Invitation Modtager: dem, der er modtageren / køberen af ​​pakkerejsen. De to ovennævnte parter anerkender ved kontraktens afsendelse (turist) / modtagelse (rejseselskab)
af bestillingsformularen, at de er kvalificerede i henhold til loven at sende/ at modtage en bindende aftale, og at når de foretager aftalen erkender og accepterer pakkerejsen kontraktlige generelle
og særlige betingelser som følger:
1) Denne aktuelle kontrakt holder den ønskede oplysningspligt med kreditkort (Visa eller Mastercard). Tilmelding er betragtes fra mulighederne for rejsearrangør.
i henhold til dansk lov om pakkerejser fra 1993. Denne kontrakt som endelige, når rejsearrangøren har forelagt dokumentet
“ENDELIG BEKRÆFTELSE” af post, e-mail eller fax. Bemærk, 6) Dokumentation: Kunden er ansvarlig for at holde
dækker pakke med titlen: Rejse til Toscana for 4 dage.
at den valgte dato kan være fuldt booket, og at rejsearrangøren rejsedokumenter (pas, sygesikringskort, osv.), der er
nødvendige for rejsen, der skal udføres. Kunden er også
2) Forsikring: Prisen for turen inkluderer ikke rejseforsikring. har mulighed for at tilbyde alternativ afrejsedato.
ansvarlig for at sikre, at eventuelle børn i rejsefælle har
Kunden skal selv sørge for, at han / hun har aktuelle forsikring til
at dække udgifter i forbindelse med eventuelle skade / sygdom 5) Afbestilling: 5.1. Alle afbestillinger skal være skriftlige. de nødvendige rejsedokumenter. Hvis rejsen ikke kan
opstået under opholdet i udlandet. Det er muligt at tegne en Alle ændringer og justeringer af tilmelding data skal sendes gennemføres eller aflyses på grund af manglende personlige
dokumenter, der er nævnt, skal kunden betale for rejseudgifter
afbestillingsforsikring fra rejsebureauet der dækker eventuelle skriftligt til arrangøren og skal ske inden for 14 dage før afrejse.
i overensstemmelse med ovenstående afbestillingsregler
afbestillingsgebyrer. Dette er ikke inkluderet og kan således, Hvis kunden trækker sin deltagelse i turen efter tilmelding og
beskrevet i punktum 5.
hvis det ønskes, købes separat. Se bestillingsformular. betaling er foretaget, følgende afbestillingsregler i kraft:
Annullering træder i kraft fra den dato, hvor de rejsende betale Ved afbestilling mellem 59 dage og 21 dage til den aftalte 7) Afvigelser eller mangler i rejse-og / eller ophold: En
afbestillingsgebyr. Afbestillingsforsikring dækker afbestilling rejsedag, beregner rejsebureauet sig et gebyr på 60 % af undtagelse eller en fejl i touren og / eller under opholdet på
omkostninger på grund af: 1) akut sygdom eller tilskadekomst, rejsens pris samt evt. tegnet sygdoms / afbestillingsforsikring destinationen: Hvis kunden oplever uoverensstemmelser
uventet akut forværring af en kronisk sygdom (er sygdom, og andre gebyrer.
eller udeladelser i forbindelse med denne rejse eller ophold,
som kræver den forsikrede indlægges mindst en nat under Ved afbestilling mellem 20 dage og 7 dage til den aftalte skal dette indberettes til arrangøren eller dennes lokale
den antagelse, at hospitalsopholdet også turen afrejsedato. rejsedag, beregner rejsebureauet sig et gebyr på 80 % af repræsentant. Dette gøres ved at udfylde en såkaldt afvigelse
Sikrede er forpligtet til at underrette rejsearrangøren skriftligt rejsens pris samt evt. tegnet sygdoms / afbestillingsforsikring formular, som vil være til rådighed for kunden i løbet af deres
ophold. Det er vigtigt, at afvigelsen formular leveret inden for
den første arbejdsdag efter begivenheden), død; 2) brand, og andre gebyrer.
indbrud, naturkatastrofer, vandrør skader. 2 finder anvendelse, Ved afbestilling mindre end 7 dage til den aftale afrejsedag, 24 timer afvigelsen / defekt overholdes, således at kunden skal
når disse forhold forekommer i forsikringstagerens eget hjem, beregner rejsebureauet sig et gebyr på 100 % af rejsens pris være i stand til at forsvare deres rettigheder, og at arrangøren
kontor eller virksomhed, når forsikringstagerens tilstedeværelse samt evt. tegnet sygdoms / afbestillingsforsikring og andre skal kunne finde konkrete løsninger.
er påkrævet. Erstatning udbetales, når betingelserne i punkt 1 gebyrer.
beskrevne frames: forsikringstageren eller dennes nærmeste Procentandelen gælder for samlede for turen, bortset fra 8) Force Majeure: I tilfælde af force majeure (klima,
trafikpropper, strejker eller andre eksterne begivenheder, som
familie i de nordiske lande, eller forsikringstageren eneste eventuelle betalinger til afbestillingsforsikring og andre
er uden for arrangørens påvirkning eller indflydelse), som
rejseledsager. Nærmeste familie betyder ægtefælle eller omkostninger reservation omkostninger. Hvis du vil
forhindrer arrangøren i at levere de inkluderede ydelser er
samlever, børn og børnebørn, forældre og bedsteforældre, overføre gevinsten til en slægtning eller en ven er mulig ved beskrevet i ansøgningen, webstedet vil, så vidt det er muligt,
søskende, bror / søster-in-law, bedsteforældre og oldebørn. Da indsendelse af kontrakten for et gebyr på 350 DKK, i dette forsøge at gennemføre disse ved at foretage ændringer i
den forsikrede eneste følgesvend betragtes som den person, tilfælde skal den nye rejsende underskrive formularen, for din tidsplan. Hvis dette ikke er muligt, vil operatøren ikke
der er enten det samme rejsedokument eller billet forsikring, at rejse formelt overføres. En ændring gebyr på 350 DKK - påtage sig det økonomiske ansvar for tilbagebetaling af de
eller som har tilmeldt sig til turen sammen med dette, for at tilfalder hvis man ønsker at foretage ændringer til de aktuelle omfattede ydelser ikke muligt at levere på grund af force
bookinger efter formularen er sendt, eller hvis aflysningen
rejsen skal gøres i fællesskab.
majeure. Umotiveret annulleret af force majeure: Kunden
sker efter meddelelsen af den ønskede / krævede dato. har ret til at annullere pakkerejsen hvis destinationen eller
3) Pris: Prisen for tillægstjenesten; såsom de 3 rejsefæller,
i umiddelbar nærhed af de sidste 14 dage før afrejse,
enkelt supplement og / eller ekstra nat skal betales i henhold til 5.2. Ændring og annullering af kontrakten før afgang. Hvis bestemt krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smitsomme
rejsearrangøren
skal
foretage
større
ændringer
i
kontrakten
sygdomme eller andre begivenheder, der skal sidestilles med
punkt 4 og 5 (se nedenfor). Prisen inkluderer de tjenester, der
er beskrevet i denne brochure. Alle valgfrie tjenester, som for før afrejse, skal de kontakte kunden skriftligt og præcisere ovenstående og den er rimelig grund til at antage, at disse
de
foretagne
ændringer,
og
hvad
prisændring
ulejligheden.
betingelser også vil være gældende, når føres pakkerejsen
eksempel: drikkevarer, vask og strygning af tøj, erkendtligheder,
udflugter etc. er valgfrie tjenester skal betales separat direkte Særlige betingelser i denne kontrakt kan resultere i turen er henhold til aftalen. Det samme gælder, når der opstår de
aflyst
i
følgende
tilfælde:
for
få
deltagere
passagerer,
force
begivenheder, der er nævnt i foregående stykke på ruten,
til udbyderen af ​​den specifikke tjeneste, i overensstemmelse
med de procedurer, givet af vores repræsentant (guide ) på majeure, der forhindrer vores leverandører at tilbyde deres og dette indebærer en reel risiko for kunden. Ved afbestilling
destinationen. Prisen for turen inkluderer ikke udvej gebyr tjenester (strejker, trafik syltetøj, krig, klimakatastrofer osv.). efter første afsnit, er kunden berettiget til at blive tilbagebetalt,
eller eventuelle variationer, der kan forekomme i tilfælde af Hvis kunden ikke acceptere ændringen, har kunden mulighed hvad han har betalt for pakkerejsen. Kunden har ikke ret til at
for enten at flytte deres bestilling til et senere lignende pakke, annullere i overensstemmelse med denne bestemmelse, hvis
brændstof prisstigninger.
der kan opfylde de samme krav, eller refundere det betalte han underskrev aftalen på trods af, at han vidste eller burde
have vidst, at begivenheden påberåbes som begrundelse
4) Tilmelding: Depositum skal betales ved indsendelse af beløb, undtagen administrationsgebyr og afbestillingsforsikring.
for aflysning. Ansvarsfraskrivelse: Arrangøren fralægger
tilmeldingsbformular. INGEN rejser vil blive bekræftet, før det Udgifter, der ikke indgår i pakkerejsen (for eksempel
sig ethvert ansvar bør eventuelle forsinkelser på andre
er enten betaling for ekstra ydelser, eller den er blevet betalt omkostningerne ved transport til / fra passagererne hjem og transportmidler betyder tab rejse, inkluderet i denne pakke tour.
depositum. Depositum / indbetale penge er nødvendige lufthavnen), vil under ingen omstændigheder være ansvarlig Arrangøren afviser også ethvert ansvar, hvis nogen forsinkelse
driftsmæssige årsager. Depositum / deponerede penge vil rejsearrangør. Rejsearrangør er ikke forpligtet til at refundere af arrangørens egne flyvninger ville forårsage rejsende tab af
blive refunderet 100% af destinationen andendagen af ​​rejser. udgifter til ydelser, som de ikke er direkte ansvarlige for, hvis yderligere forbindelser med andre transportvirksomheder.
Hvis Bonusfly ikke modtager betaling inden for denne tid, har rejsen aflyses i henhold til § 5.2. Kunden vil have de samme
retten til at aflyse turen. Kunden kan gøre mere plads ved at rettigheder, hvis rejsen aflyses af andre årsager, som ikke er 9) Fraværende: Hvis kunden beslutter ikke at gå i turen selv
betale den fulde pris. Betaling kan ske via bankoverførsel eller nævnt ovenfor. Alle ændringer fra kunden vil blive accepteret og de ønsker at få deres egen bolig eller andre tjenesteydelser,
kundens ret til at kræve erstatning, godtgørelse eller ethvert
Særlige betingelser som omfatter de generelle betingelser i punkt 3, 4 og 5.
ansvar fra rejsearrangør vil blive annulleret.
Invitation modtageren aktiverer rejsen ved at betale depositum på 1000 DKK / booking, som vil blive refunderet efter ankomsten til destinationen.
Invitation modtageren kan dele et dobbeltværelse med en medrejsende ved at betale lufthavnsskatter og adm. tillægg og eventuelle
ekstraudstyr. Single tillæg til invitation modtageren koster 250 DKK per nat.
Tredjelande rejsende opdelt i 3-sengs værelse med invitation modtagere koster 740 DKK for voksne eller 660 DKK for børn under 12.
For at drage fordel af tilbuddet, så kunden skal:
1: Ring til Bonusfly inden for 10 dage efter modtagelsen af ​​denne tilmeldingsblanket for at aktivere kontrakten.
2: Udfyld bestillingsformularen med den ønskede valgmulighed inden for 10 dage efter modtagelse af formularen.
3: Betal depositum inden for 10 dage, efter at tilbuddet er blevet aktiveret.
Indbetaling kan ske gennem bank til vores kontonummer IT 57 Y 01030 20902 000000736609 med kontraktnummeret og navn som reference.
Kunden kan vælge at udvide turen til 4-nætters tur, 7 nætters tur eller VIP-pakke for et gebyr.
Kunden kan vælge en ekstra 4-stjernet hotel til 440 DKK til 3-nat tur, 540 DKK for 4-nætters tur eller 740 DKK for 7-nat tur (per person). Kunden
kan vælge en af ​​de tilbudte datoer ved at betale en ekstra sæsontillæg. Hvis du vælger en afrejsedato uden sæsonmæssige, skal datoen blive
bekræftet af rejsebureauet 30 dage før afrejse. Afrejse dato vil blive bekræftet, når det minimale antal passagerer er opfyldt.For hver tur, der er
et begrænset antal sæder. Kunden har ret til at vælge en anden afrejsedato blandt dem, til rådighed for en udpeget godt. Tildeling sker efter
“først til mølle” princippet. Hvis kunderne ønsker at modtage en bekræftelse via post, tilføjes et gebyr på 85 DKK post gebyr. Dette gebyr er
ikke refunderes i tilfælde af aflysning.
Betingelser: tilmeldingsblanket, brochure og alle dokumenter modtaget af kunden udgør rejse kontrakt.
Depositum vil ikke blive refunderet, hvis kunden annullerer kontrakten efter at have modtaget den endelige bekræftelse på din rejse, eller hvis
kunden ikke møder op til afgang i lufthavnen (No-Show passagerer).
Venligst, husk, at dit pas skal være skade-fri og gyldigt i mindst seks måneder efter din hjemkomst.
Refunderings politik: Hvis det viser sig, at den tildelte dato ikke passer for kunden, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, minus
afbestillingsgebyr beskrevet i afsnit 5. Det antages, at aflysningen sendes skriftligt via e-mail, fax eller brev til Bonusfly inden for 10 dage efter,
at kunden har modtaget et brev med information om den tildelte afrejsedato.
Ved at udfylde bestillingsformularen, kunden accepterer samtidig de almindelige og specielle vilkår og betingelser for pakken og rejsearrangøren
kan tage billeder og video af de rejsende under rejsen, udelukkende med henblik på markedsføring.
Turoperatør: BonusFly S.R.L. Posthus Nr. 40, Kontor Sottomarina, 30015 Chioggia (VE).
Tlf*: 78 77 36 66 Fax: 78 77 36 67; E-email: [email protected]
* Antall normal tariff, tilgjengelig i alle nettverk. (Mandag til Fredag kl. 9:00 -17:00)
10) Obligatorisk samarbejde: Kunden skal overholde
de anvisninger, som han modtager fra arrangøren eller
lokale agenter / turistguider at foretage rejsen går som aftalt
ovenfor, og skal respektere den ordning, der finder generel
anvendelse for alle dem, der gør brug af pakkerejsen.
Klienten skal respektere de andre folk i gruppen arrangørens
repræsentanter (vejledning og / eller fører) og opretholde en
ordentlig opførsel for ikke at beskadige den normale udførelse
af rejsen og moral af mennesker til stede. Ved overtrædelse
af ovenstående regler, den Arrangøren forbeholder sig ret
til at opløse kontrakten ensidigt, uden at være forpligtet til at
tilbagebetale hele eller en del af de tjenester, der endnu ikke
havde indset dengang. Hvis dette sker, er kunden bærer de
nødvendige rejseudgifter til at gå hjem igen. Eventuelle klager
på rejsen skal rettes til rejsearrangøren senest 30 dage efter
afslutningen af turen, ellers klagen skal behandles.
11) Pålagt assistance pligt: Arrangøren er forpligtet til at yde
bistand til kunder i tilfælde, hvor kunden har brug for det, så
længe kunden ikke engang på grund af uagtsom adfærd eller
overlay kan holdes ansvarlige for de begivenheder, der førte
til dette behov for assistance. I tilfælde af forkert uagtsomhed
eller forsætlig forsømmelse af kunden, rejsebureauet vil blive
fritaget for ethvert ansvar og forpligtelser.
12) Tvister: Ved at sende tilmeldingsformularen, kunden
accepterer at dansk lov gælder for denne aftale. Eventuelle
tvister mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling,
skal afgøres ved en dansk domstol eller lignende forum.