Louise og Søren Peter Nordestgaard (slægts

Louise og Søren Peter Nordestgaard (slægts-ID 4.8.2), der bor i Adelaide i Australien, var fredag den 12. juni
2015 på besøg i det vestjyske. I den forbindelse havde Lars Henrik Nordestgaard Andersen (slægts-ID
7.3.2.6) og Holger Nordestgaard (slægts-ID 7.2.1) arrangeret en Nordestgaard-dag for dem hvor det bl.a.
blev til besøg på slægtsgården Nordestgaard i Tim.
Netop den fredag var et heldigt valg fordi det viste sig at blive til årets første sommerdag så vejret var
virkelig med os.
Dagen var arrangeret til at starte kl. 11 hos Dorte og Holger i Ringkøbing. Udover Louise og Søren Peter
deltog Lars Henrik og Tina
Efter at vi alle havde hilst på hinanden nød vi en dejlig frokost hvor snakken gik livligt og der bl.a. blev
udvekslet slægtsminder.
(foto taget af Louise Nordestgaard. Fra venstre er det Holger, Dorte, Lars Henrik, Tina og Søren Peter).
Derefter var det så tid til en tur rundt i det de nærliggende sogne. Vi startede med at køre fra Ringkøbing til
Torsted for at se kirken og gå en tur rundt på kirkegården til de slægtsrelaterede gravsteder.
(foto taget af Louise Nordestgaard. Fra venstre er det Søren Peter, Dorte, Tina, Lars Henrik og Holger).
Torsted Kirke er fra ca. år 1150 og både Louise og Søren Peter syntes det var en meget hyggelig lille kirke.
Lars Henrik fortalte dem bl.a. at hans mor, Ruth (slægts-ID 7.3.2) havde været ringer og graver ved kirken
og at hans far, Ernst, havde hjulpet til ved bl.a. begravelser og med den manuelle ringning med
kirkeklokken.
På Torsted Kirkegård er der stadig et gravminde for Ane og Jeppe Christian Graversen (slægts-ID 7). Jeppe
var bror til Søren Peters bedstefar, Peder Lind Nordestgaard Graversen (slægts-ID 4) og han var Holgers
farfar og Lars's oldefar.
I det hele taget blev der snakket meget om de familiemæssige relationer og det var flere gange nødvendigt
at holde tungen lige i munden for at få det vendt og drejet rigtigt.
Efter besøget på Torsted Kirkegård gik turen til slægtsgården Nordestgaard i Tim. Lars Henrik havde fået
arrangeret dette besøg med tilladelse fra de nuværende ejere, Niels og Heidi Nielsen, Sidstnævnte er i
øvrigt den nuværende ringer og graver ved Torsted Kirke.
Vi nød alle at være på det sted hvor det hele begyndte med Else Kirstine og Jens Christian Graversen og
selvom der ikke er meget tilbage af den oprindelige gård, så stod stuehuset der stadig endnu og den
brostensbelagte gårdsplads var der også stadig.
(foto taget af Lars Henrik. Til højre er det det oprindelige stuehus)
Vi benyttede selvfølgelig lejligheden til at få taget en del fotografier, bl.a. ved stenen hvori Nordestgaard er
indhugget samt i haven foran stuehuset.
(foto taget af Tina. Fra venstre er det Dorte, Holger, Louise, Søren Peter og Lars Henrik)
(foto taget af Tina. Fra venstre er det Holger, Søren Peter og Lars Henrik)
(foto taget af Tina. Fra venstre er det Søren Peter og Louise)
Derefter gik turen til Vester Tim for at se den flotte kirke og gå en tur rundt på kirkegården. Desværre er
der ikke så mange af de slægtsrelaterede gravsteder tilbage, men heldigvis er en del af de gamle gravstene
bevaret i den flotte mindelund. Her var bl.a. stadig Else Kirstines gravsten samt Jens Nordestgaard
Christensens.
Tina og Lars Henrik sluttede for deres vedkommende dagen ved Tim Kirke. Dorte og Holger samt Louise og
Søren Peter fortsatte dagen med at køre via Stadil til et besøg ved Vesterhavet.