Analyse af novelle omfattende

Novelleanalyse
Præsentation af novellen Oplæsning af et valgt stykke fra teksten Novellens opbygning: Komposition og åbning Personkarakteristik: Indre og ydre Miljøbeskrivelse: Kan fortælle meget om personerne, det kan være årsag til konflikter Tid: Historisk tid og handlingens tid Sted: Hvor befinder vi os Fortæller: Hvem har rollen som fortæller Sproget Tolkning Novelleanalyse En novelle hører til den fiktive genre, og det er en fortælling, der rummer et handlingsforløb, en historie, der fortæller os noget om en begivenhed, en situation fra en persons liv eller et tema ofte, med en form for fortæller tilstede. På grund af novellens form er handlingsforløbet typisk meget kort. Handlingen foregår eksempelvis over en eller to dage, dog ikke altid. Præsentation af novellen • Tekstens titel og forfatter • Tekstens udgivelsesår • Genre Oplæsning af et valgt stykke fra teksten Forklar hvorfor du netop har valgt dette stykke fra teksten Novellens opbygning 1) Komposition (tilrettelæggelse af novellens handling) • Lineære-­‐kronologisk: Handlingen starter ved et punkt og fortsætter kronologisk • Flashback: Tilbageblik. En situation som ligger forud for den tid, novellen foregår • Forudgreb: Der gives oplysninger om noget der endnu ikke er foregået 2) Åbninger • In media res: Novellen starter midt i en handling F.eks. celledøren blev åbnet, og Hassan blev kastet ind. • Startreplik: ofte har en sådan åbning til formål at fortælle noget bestemt om en af novellens personer eller er en optakt til en pointe. F.eks. ”hvorfor kan der ikke være tre øjen” • Miljøbeskrivelse: Novellen åbner med en beskrivelse af, hvor handlingen foregår F.eks. En syrlig lugt hænger ved væggene, gardinerne, ved alt. Gulvet knirker, og stopper forskrækket, trods det at jeg er vant til knirkende gulve. 1 Novelleanalyse Personkarakteristik. • Ydre kendetegn: Køn, alder, udseende (ansigt og krop), påklædning, erhverv, særlige fritidsinteresser, familiære roller (hustru, forældre, barn, søster, bror…) • Indre kendetegn: Hvilke følelser er dominerende hos personen (glæde, bitterhed, tristhed, forvirring…). Hvad er personens karaktertræk (tålmodig, temperamentsfuld, menneskesky, magtsyg….) Hvilket menneske er personen. • Særlige livsværdier • Sker der en udvikling med personen? Miljøbeskrivelse (kan fortælle meget om personerne, det kan være årsag til konflikter) • Det fysiske miljø: Sted eller steder hvor de vigtigste handlinger foregår, den by, den gade, det hus…. • Det sociale miljø: personers sociale tilhørsforhold Overklassen Middelklasse Arbejderklassen Tid • Historiske tid: f.eks. 70´erne, 30´erne, er der særlig mode, boligbeskrivelser, ord og vendinger der tilhører tiden. Har tiden betydning for handlingen? • Handlingens tid: Hvor lang tid strækker handlingen sig over? F.eks. 1 dg, nogle timer, flere uger… 2 Novelleanalyse Sted: Hvor befinder vi os skoven, stranden, et gammelt hus, på en skole….. Fortæller: Hvem har rollen som fortæller • Jeg-­‐fortælleren: En fortæller som læseren oplever handlingen igennem. F.eks. Så står man der. Opgangen er dunkel. Det er sjovt, sådan har jeg ikke set det før. • 3. persons fortæller: Her vælger man at benytte en eller flere skiftende personer, der oplever handlingen. Læseren kommer ind i hovedet på mere end en person. F.eks. Hun vidste godt at fortalte hun om faderen, så ville Georg miste besindelsen. Hun havde egentlig troet han ville sladre om dem og stalden. • Alvidende fortæller: Kan fortælle mere en hvad personerne ved, kommentere, og vurdere. Ved alt F.eks. Kim havde begravet sit ansigt i hænderne, og Martin græd lydløst. Severinsen sagde med let skælvende stemme et par ord til forældrene og gik så ud af stuen. For første gang, siden han var barn, trillede tårerne ned af hans kinder. • Indre synsvinkel: Jeg-­‐fortælleren, hvor vi får at vide alt om følelser og tanker, men vi ved ikke hvad der foregår bag hans ryg. 3. persons fortæller, hvor vi skiftevis kommer ind i tekstens personer og får vedkommendes tanker og følelser • Ydre synsvinkel: Observatøren, som kun fortæller hvad der sker, fungerer som et kamera Forfatterkommentar, hvor forfatteren kom ind med egne meninger ikke fortælleren Alvidende, denne fortæller ved alt, kan måske også forudsige nogle ting. 3 Novelleanalyse Sproget • Hverdagsagtig tale, overklassesprog, arbejdersprog, akademikersprog, mange fagudtryk, er sproget aldersbestemt, slangudtryk, gammeldags vendinger • Billedsprog hvordan fortolker du de sproglige billeder, fortæller de noget personerne eller konflikterne • Humor, ironi og sarkasme Tolkning • Temaer (kærlighed, misbrug, børneopdragelse, fordomme) • Modsætningsforhold • Forfatterens holdning til temaerne • Tekstens titel • Tekstens slutning, hvorfor er den som den er 4