Frederiksborg Amts Avis om de tanker som Annette

12
RUDERSDAL
REDAKTIONEN
Hovedgaden 37 B,
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 31 00
[email protected]
www.sn.dk/rudersdal
Redaktør
Lars Sandager Ramlow (RAM)
Direkte: 45 86 35 71
Journalister
Joram Menzer (joram)
Direkte: 45 86 31 00
Anna Törnqvist Jensen (qvist)
Direkte: 45 86 37 54
SALG OG ABONNEMENT
Tlf. 48 24 41 00
[email protected]
Mandag-fredag kl. 08.30-16.00.
Lørdag lukket.
TID OG STED
FREDAG
10.00: Rønnebærhus Aktivitetscenter og Daghjem,
Oplevelser i Japan.
10.30-12.00: Birkerød Sognegård, Samtaler om tro.
LØRDAG
10.00: Dansk Vandrelaug, Fra
Birkerød til Skodsborg, ca.
18 km. Ledere: Curt Carlsen
30 49 10 90 og Henrik Tofte
2853 1961. Mødested: Birkerød Station.
10.00-13.00: Søllerød Kirke,
Mine kirkeudsmykninger,
Maja Lisa Engelhardt.
12.45-16.00: Gl. Holte Kirke:
Julemarked.
11.00-15.00: Præstegårdens
Havebutik er åben (til og
med 19. december).
16.00-18.00: Kurhotel Skodsborg: Niklas Stærk & Ulrich
Stærk til »Klassisk på
Skodsborg« (Entré: 220).
BIOGRAFER
FREDAG
Birkerød Bio
18.00: Suffragette
18.00: The Hunger Games:
Mockingjay - Part 2
20.15: Spectre
20.30: Spionernes bro
Reprise Teatret
15.00: Truth
17.30: Suffragette
20.00: Spionernes bro
LØRDAG
Birkerød Bio
12.00: Far til fires vilde ferie
12.30 & 14.15: Hotel Transylvania - dansk tale
13.45: Emma og Julemanden
- Jagten på Elverdronningens hjerte
15.30: Kvinden i Guld
16.00: Nøgle Hus Spejl
17.30: The Hunger Games:
Mockingjay - Part 2
18.00: Suffragette
20.15: Spectre
20.15: Spionernes bro
Reprise Teatret
13.00: Emma og Julemanden
- Jagten på Elverdronningens hjerte
15.00: Truth
17.30: Suffragette
20.00: Spionernes bro
SEK TION 2
Frederiksborg Amts Avis
■
FREDAG 27. NOVEMBER 2015
Annette tager
til Togo med
Røde Kors
HJÆLPEARBEJDE: I
nat satte Annette
Gottlieb sig på et fly
til Togo, hvor hun
skal på studietur
med Røde Kors for
at studere de venskabsprogrammer,
som organisationen
støtter i landet.
BIRKERØD/TOGO: Sne, sjap
og kulde bliver i en uges
tid skiftet ud med sol og 30
graders varme, for Annette
Gottlieb fra Birkerød.
Sammen med 11 andre frivillige i Røde Kors satte hun
sig i nat nemlig i en flyver
til Togos hovedstad Lomé,
hvor de med egne øjne skal
se, hvilken indflydelse Røde
Kors’ venskabsprogrammer
har.
Under
overskriften
»Fremme af reproduktiv
sundhed og ligestilling for
fællesskabets udvikling«,
hvor fokus er på de sundhedsproblematikker,
som
især landets kvinder udsættes for, har projektet kørt i
120 landsbyer siden 2012.
I forbindelse med projektet
er der blevet oprettet kvindeklubber, hvor det blandt
andet er muligt at modtage
seksualundervisning
og
undervisning i familieret og
reproduktiv sundhed samt
sprogundervisning.
- Jeg glæder mig til at komme ned og møde kvinder på
min egen alder, der først
for nylig har lært at læse og
skrive og dermed er ved at få
øjnene op for deres rettigheder, siger 45-årige Annette
Gottlieb.
- Erfaringer viser, at kvinderne er vigtige i forhold til
positiv adfærdsændringer
i blandt andet familier og
landsbyer, siger Annette
Gottlieb videre.
Sideløbende med projektet med kvindeklubberne
har der også kørt et projekt,
hvor fokus har været på øget
adgang til rent vand og etablering af sanitære faciliteter
i landsbyerne.
- Vi skal blandt ud og se
landsbyer, som har fået
by-latriner, for mange steder er det sådan, at man bare
sætter sig der, hvor man er,
når behovet opstår, og det
er selvfølgelig frygteligt
uhygiejnisk, siger Annette
Annette Gottlieb er en af de 12 frivillige i Røde Kors, der i en uges tid skifter sne ud med sol, når de tager på
studietur med Røde Kors til Togo for at observere de venskabsprogrammer, som organisationen står bag i
landet.
Foto: Joram Gregers Menzer
Gottlieb.
- Den forventede gennemsnitlige levealder i Togo er
56 år, mens 60 procent af befolkningen ikke har adgang
til rent vand, og 90 procent af
landbefolkningen har ikke
adgang til nogen former for
toiletter, siger Annette Gottlieb.
Så bare fordi man skifter
sne ud med sol er det langt
fra ensbetydende med, at
man skal forveksle studieturen med en ferie.
- Det er jo ikke, fordi vi skal
ud og fede den. Vi har alle
sammen forpligtet os til en
vis grad af formidling, når
vi kommer hjem til Danmark, hvor vi skal ud og informere om det kontinuerlige hjælpearbejde som Røde
Kors udfører, siger Annette
Gottlieb, som gerne vil ud
på skoler og i foreninger og
fortælle om studieturen, når
hun er vendt hjem.
- Der er ingen tvivl om, at
de fleste ved, hvad nødhjælp-
sarbejde går ude på, når eksempelvis en naturkatastrofe ramme Nepal, Syrien og
så videre. Men hjælpearbejdet, som pågår i hele verden,
skal der også kommunikeres omkring, så folk kan se,
hvad det betyder at lokale
Røde Kors afdelinger har bidraget med venskabsmidler
til blandt andet Røde Kors
i Togo, så man har kunnet
gennemføre de her projekter, siger Annette Gottlieb.
joram
Marie Carmen Koppel synger julen ind
HOLTE: Rotary Holte gentager succesen fra sidste
år og arrangerer en velgørenhedskoncert med Marie
Carmen Koppel, som bliver
akkompagneret af sin bror,
komponist og saxofonist
Benjamin Koppel.
Et kor fra Ny Holte Skole
varmer op med dejlige julesange.
- Overskuddet fra koncerten går ubeskåret til arbejdet med at sikre grund-
læggende uddannelse og
bekæmpelse af analfabetisme for fattige børn i Benin,
siger Rotary Holtes præsident, Torleif Røst.
- Pengene skal blandt andet bruges til bedre indretning af en skole, indkøb af
skolematerialer og bøger og
indretning af et skolebibliotek, så alle børn kan få glæde af bøgerne, siger han.
Rotary Holte har desuden
indgået samarbejde med Ny
Holte Skole om at inddrage
danske elever i arbejdet med
at hjælpe fattige børn i Benin.
På Ny Holte Skole indgår
levevilkår i Benin i undervisningen, blandt andet gennem direkte kontakt til de
afrikanske børn som gammeldags pennevenner.
- Vi er stolte over at kunne
præsentere Marie Carmen
og Benjamin Koppel den første søndag i advent, og der-
med hilse julen velkommen
til Holte, siger Torleif Røst.
- Marie Carmen Koppel
har tidligere blandt andet
udgivet julealbummet »A
Merry Little Christmas« og
vil synge flere dejlige sange
fra hendes mange udgivelser, siger han.
Kirkekoncerten med Marie Carmen Koppel holdes i
Holte Kirke på søndag klokken 15.30. Billetter sælges
via billetnet.dk.
Sangerinden Marie Carmen
Koppel synger på søndag julen
ind i Holte Kirke.
Farver på Birkerød Bibliotek
Debat
Til de politisk ansvarlige
i Rudersdal Kommune
Jeg reagerer efter henvendelse fra gode borgere
i Birkerød, som misbilliger
Rudersdal Kommunes beslutning om at ændre den
oprindelige farverige og
fantasifulde farvesætning
på døre m.m. i Birkerød
Bibliotek/Rådhus.
Den
blev foretaget af min bror
og mig som arkitekter til
huset i tæt samarbejde med
Egon Fischer, som med
kraftig økonomisk støtte
fra Statens Kunstfond udførte forbindelsen mellem
Rådhus og Bibliotek - denne rustne jernskulptur,
som i dag er et fi xpunkt i
byen; jeg mener at alle byer
og landskaber har behov
for fi xpunkter, som beboerne kan styre mod eller
mødes ved, og her er et. At
det så senere i interiøret
er blevet forfladiget ved at
blive malet hvidt er en anden sag, og disse nye tiltag
på farvefronten, hvor man
maler døre grå eller blå
synes jeg er et overgreb på
Egon Fischers værk.
Man kan jo i dagens Dan-
mark hylde det princip, at
alt kan ændres og udvikle
sig, og ja – det kan det, men
kun under forudsætning
af at ændringer bringer
nye og skønnere oplevelser
med sig. Det kræver meget gode talegaver at overbevise mig om, at de nye
farvevalg øger interiørets
kvaliteter og oplevelsen
af dette. Jeg synes, disse
dristige gråtoner er en forfladigelse af det oprindelige interiør, og fortsætter
man i den ånd kan man jo
fremover forvente, at også
ventilationsrørene bliver
kommunefarvede.
Nu vil magthaverne nok,
som de har for vane, kalde
dette for smagstyranni og
flueknepperi, men for alle
brugere og borgere må
målet være at færdes i et
miljø som taler til følelser
og giver uventede visuelle
oplevelser, frem for en grå
kommunal masse.
I øvrigt synes jeg, det er
synd at I ikke har fået bevokset espaliererne på gavlen mod syd med blåregn
og clematis, som oprindeligt foreslået af Svend –Ingvar Andersson, som var
havearkitekt på byggeriet.
Det ville have bidraget til
oplevelsen af et charmerende anlæg inde og ude,
og indenfor ville det have
solafskærmet med spændende lysindfald mellem
slyngplanterne.
Jeg vil anbefale at bibeholde den oprindelige
farvesætning også i skulpturbroen, indtil der en dag
kommer en kunstner forbi,
som kan gøre det bedre.
I øvrigt er malerarbejdet
i stand til at stå mange år
endnu uden genmaling.
Venlig hilsen
Jørgen Rasmussen
arkitekt, MAA
Virum