Landsogne, Bog 30, 1725

SKIFTEUDDRAG
BORNHOLMS AMT
LANDSOGNE BOG 30
26. marts 1725 – 7. februar 1727.
Nr. 1
Side 1. 1725. 26. Marts.
Hans Olsen, udb. Åker.
Ellen Hansdatter. Laugv: Hans Aristsen.
1 søn. 1 dat.
A: Oluf Hansen, f. 1724, ( ½ år. ). Værge: Afdødes ½ bror, Christen Jensen, Åker.
B: Anne Hansdatter, f. 1720. Værge: Enkens ½ søstermand, Niels Hansen, Bodilsker.
Nr. 2.
Side 3. 1725. 27. Marts.
Niels Pedersen Glaser, døde hos sin dattermand, Rasmus Nielsen, 1. Sg. Øster Sogn.
Martine Mortensdatter. Laugv: Ældste søn, Gotfrid Nielsen.
2 søn. 2 døt.
A: Gotfrid Nielsen, Rø.
B: Jørgen Nielsen, Kong. Tj. København. Tilsynsv: Bror, Gotfrid Nielsen.
C: Marie Nielsdatter, enke, efter afg. Jens Pedersen. Værge: Søstermand, Rasmus Nielsen.
D: Kirstene Nielsdatter, gm. Rasmus Nielsen.
Nr. 3.
Side 3b. 1725. 23. April.
Mogens Haagensen, 22 og 23. Vg. Østermarie.
Gjertrud Ollufsdatter. Laugv: Far, Olluf Madsen, Klemensker.
2 døt.
A: Karen Monsdatter, f. 1721. Værge: Morfar, Oluf Madsen, Klemensker.
B: Mallene Mogensdatter, f. 1723. Værge: Farbror, Jens Haagensen, Vestermarie.
Nr. 4.
Side 6. 1725. 8. Maj.
Esper Poulsen, 10. Sg. Bodilsker.
Gjertrud Monsdatter. Laugv: Anders Pedersen, capitain, Bodilsker.
Ved ægt med afg. Karen Hansdatter. 1 søn.
A: Poul Espersen, f. 1679. ”Er fra sin forstand”. Værge: Morbror, Morten Munk og Jens Hansen, Jf. Skiftekontrakt
Af d. 16. Nov. 1685. Værge, Jens Hansen, Lille Cannikegård, Bodilsker ”er i ved døden
afgået .”.
Ved ægt med enken. 4 søn. 3 døt.
B: Mogens Espersen, egen værge, Poulsker.
C: Anders Espersen, f. 1689, Pedersker.
D: Ole Espersen, f. 1703, her på gården. Tilsynsv: Bror, Anders Espersen.
E: Peder Espersen, f. 1708. Værge: Bror, Mons Espersen.
F: Karen Espersdatter, gm. Jørgen Jensen, Poulsker.
G: Anne Espersdatter, gm. Michel Jensen, Bodilsker.
H: Anike Espersdatter, f. 1705. Værge: Søsk.barn, Mons Pedersen, Tornegård, Bodilsker.
Nr. 5.
Side 11. 1725. 14. Maj.
Olle Larsen, udb. Vestermarie.
Og
Kierstene Hansdatter.
6 søn. 5 døt.
Først, afg. Mand. Første ægt med afg. Kirstene Ollufsdatter. 1 søn. 3 døt.
A: Lars Olufsen, egen værge.
B: Gundel Olufsdatter, f. 1698. Værge: ½ bror, Lars Pedersen, Klemensker.
C: Grete Olufsdatter, f. 1700. Værge: ½ bror, Jens Pedersen, Åker.
D: Gjertrud Olufsdatter, Oluf Andersen, Boelbye.
Derefter den afg. Kvindes børn. 5 søn. 2 døt.
E: Lars Jørgensen, Kong. Tj. Fravær. Tilsynsv: Bror, Esper Jørgensen.
F: Esper Jørgensen, Årsballegård, Klemensker.
G: Hans Jørgensen, Vestergård grund, Vestermarie.
H: Poul Jørgensen, Årsballegård, Klemensker.
I: Jørgen Jørgensen, egen værge, tjener. Leegård, - Sognenavn.
K: Margrethe Jørgensdatter, gm. Peder Kjeldsen, Årsballegård grund, Klemensker.
L: Karen Jørgensdatter, f. 1695. Værge: Esper Pedersen, Hallegård, Vestermarie.
Nr. 6.
Side 12. 1725. 14. Maj.
1
Bodel Svendsdatter, 14. Vg. Østerlars.
Hans Rasmusen Stange.
6 søn. 2 døt.
A: Rasmus Hansen, f. 1706.
B: Svend Hansen, f. 1707.
C: Jep Hansen, f. 1709.
D: Christopher Hansen, f. 1711.
E: Jens Hansen, f. 1713.
F: Peder Hansen, f. 1719.
G: Anne Hansdatter, f. 1705.
H: Malene Hansdatter, f. 1722.
Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes søsk.barn, Mickel Jensen, Østerlars.
Nr. 7.
Side 14. 1725. 15. Maj.
Trued Jensen, udb. Udhus, 27. Sg.g. Østerlars.
Gundel Hansdatter. Laugv: Bror, Oluf Hansen, Øster Sogn.
5 søn. 1 dat.
A: Jens Truedsen, f. 1696.
B: Hans Truedsen, f. 1700, Kong. Tj. Værge: Bror, Peder Truedsen. ( der står Peder.)
C: Lars Truedsen, f. 1701.
D: Niels Truedsen, f. 1708. Værge: Fastersøn, Jens Monsen, Øster Sogn.
E: Arist Truedsen, f. 1712. Værge: Ældste bror, Jens Truedsen.
F: Anne Truedsdatter, f. 1705. Værge: Hans Aristsen, Øster Sogn.
Nr. 8.
Side 14b. 1725. 16. maj.
Ane Hansdatter, 21. Sg. Østerlars.
Hermand Clausen.
Ved ægt med afg. Bendix Jacobsen. 2 søn. 3 døt.
A: Jacob Bendixen, f. 1707. Værge: ½ søstermand, Samuel Johansen, Allinge.
B: Hans Præbjørn Bendixen, f. 1712. Værge: Moders stiftfar, Niels Hansen, Sandvig.
C: Karen Bendixdatter, f. 1709. Værge: ½ søstermand, Anders Jensen, Østerlars.
D: Johanne Bendixdatter, f. 1711. Værge: Jørgen Ancher, for han: Søstermands ”moder” Mads Jørgensen,
Allinge.
E: Marte Bendixdatter, f. 1714. Værge: Niels Eriksen, i hans sted: Mostermand, Wefst Jensen, Slodsgården,
Olsker.
Ved ægt med enkemanden. 3 søn. 1 dat.
F: Jørgen Ancher, f. 1719.
G: Bendix Hermandsen, f. 1723.
H: Claus Hermandsen, f. 1725. ( 5 uger.).
I: Else Chatrine Hermandsdatter, f. 1718.
Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Niels Hansen, Sandvig.
Nr. 9.
Side 21b. 1725. 24. Maj.
Kirstene
?, enke, 3. Sg.g. Vestermarie.
Afg. Hans Larsen.
Ved ægt med afg. Jens Olsen. 4 søn. 3 døt.
A: Hans Jensen, egen værge, 3. Sg. Vestermarie.
B: Rasmus Jensen, egen værge.
C: Anders Jensen, egen værge, Vestermarie.
D: Oluf Jensen, egen værge.
E: Karen Jensdatter, gm. Jens Monsen, Vestermarie.
F: Gjertrud Jensdatter, gm. Jens Olsen, Pedersker.
G: Margrethe Jensdatter, gm. Mathis Thomsen, Pedersker.
Nr. 10.
Side 25b. 1725. 25. maj.
Margrethe Rasmusdatter, udhus, Kong. Mark, Pedersker.
Jep Pedersen.
1 søn. 2 døt.
A: Per Ibsen, f. 1721.
B: Bodell Ibsdatter, f. 1714.
C: Lidsken Ibsdatter, f. 1718.
Værge: Far.
Nr. 11.
Side 26b. 1725. 17. maj.
Kirstene Monsdatter, 11. Sg. Rø.
Hans Nielsen.
2 døt.
A: Karen Hansdatter, f. 1719.
B: Ellen Hansdatter, f. 1725. ( 20 dage.).
Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Mons Hansen, Rø.
Nr. 12.
2
Side 29. 1725. 27. maj.
Karen Larsdatter, udhus, 4. Sg.g. Rø.
Jørgen Hansen, udb.
Ved første ægt med afg. Per Jørgensen. 1 søn.
A: Jens Pedersen, f. 1689, Tyskland. Værge: Morbror, Per Larsen, Vestermarie.
Ved ægt med enkemand, 1 dat.
B: Boel Jørgensdatter, f. 1703. Værge: Far.
Nr. 13.
Side 30. 1725. 29. maj.
Maren Bentsdatter, udhus, 29. Sg.g. Klemensker.
Jens Frost, udb.
4 døt.
A: Kirstene Jensdatter, f. 1689, tjener, Rønne.
B: Karen Jensdatter, f. 1701, tjener, Rønne.
C: Ane Jensdatter, f. 1703.
D: Ellen Jensdatter, f. 1706, hjemme.
Værge: Far.
Nr. 14.
Side 31. 1725. 5. juni.
Peder Espersen, udb. Udhus, Gyldengård grund, Østermarie.
Kierstene Nielsdatter.
2 døt.
A: Sidzele Pedersdatter, f. 1719. Værge: Morfar, Niels Andersen, Østermarie.
B: Kirstene Pedersdatter, f. 1722. Værge: Farfar, Esper Nielsen, Østermarie.
Nr. 15.
Side 32. 1725. 5. juni.
Mads Pedersen Skrædder, udb. Kong. Mark, Øster Sogn.
Berte Jørgensdatter. Laugv: Far, Jørgen Pedersen.
3 søn. 2 døt.
A: Peder Madsen, f. 1715. Værge: Farbror, Jørgen Pedersen, Øster Sogn.
B: Jørgen Madsen, f. 1719. Værge: Morbror, Lars Jørgensen, Saltune.
C: Anders Madsen, f. 1721. Værge: Fastermand, Esper Pedersen, Østerlars.
D: Bodel Madsdatter, f. 1713. Værge: Anders Hansen, Østerlars.
E: Kirstene Madsdatter, f. 1724. Værge: Per Madsen, Listed, Ibsker.
Nr. 16.
Side 33. 1725. 6. Juni.
Margrethe Monsdatter, udhus, Kong. Mark, Øster Sogn.
Lars Elversen, udb.
Ved ægt med afg. Svend Johansen, 1 dat.
A: Anne Svendsdatter, f. 1708. Værge: Farbrødre, Søren Johansen og Mads Johansen, begge Øster Sogn.
Ved ægt med enkemanden, 1 søn. 1 dat.
B: Svend Larsen, f. 1718.
C: Karen Larsdatter, f. 1713.
Værge: Far.
Nr. 17.
Side 35. 1725. 12. Juni.
Hans Grægersen, Klemensker.
Elsebeth Hansdatter. Laugv: Peder Bentsen, Klemensker.
2 søn. 2 døt.
A: Hans Hansen, f. 1699, udenlands, Kong. Tj. Værge: Faders søsk.barn, Peder Grægersen, møller på
Holstførsters mølle, Klemensker.
B: Poul Hansen, f. 1703.
C: Karen Hansdatter, f. 1697, tjener, Nylars. Værge: Moders søsk.barn, Hans Nielsen, Hallegård, Knudsker.
D: Bartha Hansdatter, f. 1706. Værge: Faders søsk.barn, Herman Andersen, Hullegård, Klemensker.
Nr. 18.
Side 36. 1725. 26. Juni.
Bohl Hansdatter, udhus, Ibsker.
Rasmus Jensen, udb.
Ved ægt med afg. Lars Pedersen. 1 søn. 1 dat.
A: Hans Larsen, ”som er blind”, Øster Sogn.
B: Margrethe Larsdatter, gm. Jens Larsen.
Ved ægt med enkemanden. 1 søn. 1 dat.
C: Jens Rasmusen, egen værge, Ibsker.
D: Ane Rasmusdatter, f. 1691. Værge: Far.
Nr. 19.
Side 37. 1725. 27. Juni.
Mads Hansen, udb. Døde på Mads Kofods vandmøllehus, Ibsker.
Kirsten Nielsdatter. Laugv: Søn, Thomas Madsen.
3 søn. 2 døt.
A: Hans Madsen, egen værge, konstabel, Gudhjem.
3
B: John Madsen, Gudhjem.
C: Thomas Madsen, Gudhjem.
D: Boel Madsdatter, gm. Hans Pedersen, Gudhjem.
E: Karen Madsdatter, f. 1705. Værge: Søstermand, Hans Pedersen.
Nr. 20.
Side 38. 1725. 4. Juli.
Morten Didrichsen, 20. Sg. Olsker.
Boel Nielsdatter. Laugv: Jacob Pedersen, Sønder her i sognet. (Klemensker). Men i stedet for blev det: Anders
Larsen, Rutsker.
3 søn. 1 dat.
A: Didrich Mortensen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Hans Didrichsen, f. 1712. Værge: Farbror, Peder Mortensen.
2: Boel Didrichsdatter. Værge: Fastermand, Hans Hansen, Tejn, Olsker. For ham, Faders farbror, Henrich
Didrichsen, Olsker.
B: Morten Mortensen, 21. Sg.g. Olsker.
C: Peder Mortensen, egen værge, 20. Sg. Olsker.
D: Mette Mortensdatter, gm. Hans Hansen, Tejn, Olsker.
Nr. 21.
Side 44b. 1725. 6. Sep.
Anne Christensdatter, 30. Sg. Østermarie.
Moder, 1 bror og 3 søstre.
A: Sidsele Andersdatter, gm. Peder Pedersen, 30. Sg. Østermarie.
B: Niels Christensen. Værge: Morbror, Jens Andersen, Pedersker.
C: Margrethe Christensdatter. Værge: Hans Pedersen, Brandsgård, Ibsker.
D: Karen Christensdatter. Værge: Moders søstermand, Christopher Monsen, Bodilsker.
E: Kirstene Christensdatter. Værge: Anders Larsen, Øster Sogn.
Nr. 22.
Side 45b. 1725. 11. sep.
Peder Jensen, 6. Vg. Nyker.
Karen Espersdatter. Laugv: Far. Esper Hansen, Kielsbye, Østerlars.
2 søn. 2 døt.
A: Jens Pedersen, f. 1714. Værge: Morfar, Esper Hansen.
B: Esper Pedersen, f. 1721. Værge: Nær søsk.barn, Esper Nielsen, Klemensker.
C: Maren Pedersdatter, f. 1716. Værge: Morbror, Jep Espersen, Klemensker.
D: Margrethe
?, f. 1725. ( ½ år.). Værge: Søsk.barn, Anders Nielsen, Klemensker.
Nr. 23.
Side 50. 1725. 21. sep.
Margrethe Aagesdatter, udhus ved Lille Krashave, Klemensker.
Vallentin Hansen, udb.
1 dat.
A: Ingeborig Monsdatter, f. 1699. Værge: ½ bror, Mads Aagesen, Mæbye, Nyker.
Nr. 24.
Side 51. 1725. 21. sep.
Margrethe ”Faders navn vides ikke”, udhus, 21. Sg.g. Klemensker.
Niels Larsen, Udb.
1 ½ bror, 4 ½ søstre.
A: Hans Vallentinsen, død. 3 søn. 2 døt.
1: Peder Hansen, egen værge, Krashave grund, Klemensker.
2: Mons Hansen, Duebjerg grund, Klemensker.
3: Vallentin Hansen, Krashave grund, Klemensker.
4: Boel Hansdatter, gm. Hans Larsen, Skarpeskade grund, Klemensker.
5: Kirstene Hansdatter, hjemme hos moder. Værge: Niels Larsen, Mons Larsen, Duebjerg grund,
Klemensker.
B: Kierstene Vallentinsdatter, enke, var gm. Afg. Niels Pedersen, Duegård grund, Klemensker.
C: Boel Vallentinsdatter, gm. Hendrich Pedersen, Klemensker.
D: Karen Vallentinsdatter, ugift. Værge: Bror søn, Peder Hansen, Klemensker.
E: Bente Vallentinsdatter, gm. Peder Voldmarsen, Hoglebjerg grund, Klemensker.
Nr. 25.
Side 52b. 1725. 1. okt.
Margrethe Andersdatter, 80. Sg. Østermarie.
Hans Jensen.
Ved ægt med afg. Jep Jensen. 3 søn. 3 døt.
A: Jens Ibsen, egen værge, Øster Sogn.
B: Niels Ibsen, egen værge, Østerlars.
C: Jep Ibsen, her på gården.
D: Karen Ibsdatter, gm. Niels Helligsen, Østerlars.
E: Seigne Ibsdatter, død. Var gm. 2. gang med Lars Hansen, Frigård, Øster Sogn.
Ved første ægt med afg. Jep Larsen,. 1 dat.
1: Gjertrud Ibsdatter, f. 1705. Værge: Farbror, Lars Larsen, Ibsker.
Ved andet ægt med Lars Hansen. 1 dat.
2: Kirstene Larsdatter, f. 1713.
4
F: Kirstene Ibsdatter, gm. Erik Hansen, Øster Sogn.
Nr. 26.
Side 61. 1725. 16. Okt.
Maren Sørensdatter, 71. Sg. Østermarie.
Svend Monsen.
3 søn. 2 døt.
A: Mons Svendsen, f. 1712.
B: Søren Svendsen, f. 1714.
C: Lars Svendsen, f. 1723.
D: Anne Margrethe Svendsdatter, f. 1719.
E: Seigne Svendsdatter, f. 1720.
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Claus Sørensen, sognedegn, Hasle og Rutsker.
Nr. 27.
Side 64. 1725. 2. nov.
Jens Christensen, udb. Wallensgård grund, Åker.
Karen Svendsdatter. Laugv: Bror, Hans Svendsen, Østerlars.
Arvinger: ”Være hans nærmeste slægt”.
A: Bertel Jespersen, Sose, Vestermarie.
B: Anders Jespersen, Nyebye, Åker.
C: ”3. broder”, Peder Jespersen, egen værge, hos stiftfar, Nyebye, Åker.
D: ”Ældste søster”, Gjertrud Jespersdatter, tjener, ”hos Welværdige hr. Adolph”.
E: ”Anden søster”, Øder Jespersdatter, f. 1708. Værge: Niels Andersen, Langemyr, Pedersker.
Nr. 28.
Side 65. 1725. 5. nov.
Hans Jørgensen, udb. Udhus, Klemensker.
Kierstene Hansdatter. Laugv: Peder Hermansen, Klemensker.
3 døt.
A: Birite Hansdatter, gm. Peder Hermansen.
B: Marta Hansdatter, gm. Bent Hermansen.
C: Sitzele Hansdatter, f. 1708. Værge: Farbror, Jørgen Jørgensen, Klemensker.
Nr. 29.
Side 65b. 1725. 14. Nov.
Margrethe Monsdatter, 18. Vg. Åker.
Hans Jensen.
2 søn. 5 døt.
A: Jens Hansen, egen værge, Åker.
B: Lars Hansen, egen værge, her på gården.
C: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Åker.
D: Kirstene Hansdatter, gm. Lars Espersen, Åkirkeby.
E: Birite Hansdatter, f. 1695, hjemme.
F: Morild Hansdatter, f. 1697, hjemme.
G: Seigne Hansdatter, f. 1701, hjemme.
Værge: Far.
Nr. 30.
Side 67. 1725. 16. nov.
Niels Monsen, udhus, Bodilsker.
Og
Karen Jensdatter.
3 søn. 1 dat.
A: Jens Nielsen, f. 1705.
B: Mons Nielsen, f. 1706. Værge: Morbror, Peder Mortensen, Gilletsboe, Bodilsker.
C: Jep Nielsen, f. 1710, ”ej ved sin fulde forstand”. Værge: Farbror, Hans Monsen, Snogebæk, ”Bodilsker”.
Kirstene Nielsdatter, f. 1706. Værge: Morbror, Trøgls Mortensen, Bodilsker.
Nr. 31.
Side 69b. 1725. 26. nov.
Inger Hansdatter, 18. Vg. Klemensker.
Niels Monsen.
4 søn. 2 døt.
A: Hans Nielsen, Kong. Mark, Klemensker.
B: Mons Nielsen, egen værge, Kong. Mark, Klemensker.
C: Anders Nielsen, egen værge, Tingsted, Vestermarie.
D: Peder Nielsen, f. 1700.
E: Karen Nielsdatter, gm. Hans Kieldsen, 18. Vg. Klemensker.
F: Ingeborig Nielsdatter, tjener, Rønne. Værge: Far.
Nr. 32.
Side 70. 1725. 4. dec.
Karen Thorsdatter, 6. Vg. Rutsker.
Hans Jensen.
3 søn. 3 døt.
A: Thor Hansen, f. 1712.
5
B: Peder Hansen, f. 1715.
C: Hans Hansen, f. 1718, er hos sin morbror, Hans Thorsen, sergeant.
D: Mallene Hansdatter, f. 1713, hjemme.
E: Birithe Hansdatter, f. 1720, er hos morbror, Peder Thorsen, Loftsgård, Vestermarie.
F: Anne Hansdatter, f. 1723, er hos sin moders søstermand, Niels Jørgensen, Sose, Vestermarie.
Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes brødre, Jørgen Thorsen, Hans Thorsen og Lars Thorsen.
Nr. 33.
Side 73. 1725. 11. dec.
Hans Pedersen, udb. Udhus, Risegård grund, Østerlars.
Kierstene Jacobsdatter. Laugv: Jep Madsen, Østerlars.
1 dat.
A: Boel Hansdatter, f. 1724. Værge: Farbror, Rasmus Pedersen.
Nr. 34.
Side 73. 1725. 12. dec.
Trøgls Jørgensen, Gudhjem.
Margrethe Pedersdatter.
3 søn. 3 døt. ( ikke nævnt.).
Nr. 35.
Side 73b. 1726. 21. Jan.
Anders Hansen, 33. Sg. Rutsker.
Elen Nielsdatter. Laugv: Anders Larsen, Rutsker.
Ved første ægt med afg. Sidsele Monsdatter. 5 døt.
A: Boel Andersdatter, var gm. Eske Sandersen, Svaneke. Værge: Hans Larsen, Knudsker.
B: Gjertrud Andersdatter, f. 1679, udenlands. Værge: Farbror, Jens Hansen, Østerlars. For ham: Myndlingens ½
Søstermand, Hans Larsen.
C: Kierstene Andersdatter, f. 1684. Værge: Peder Monsen, Klemensker.
D: Sidsle Andersdatter, f. 1687, gm. Anders Olsen Colberg, Rønne.
E: Anne Andersdatter, f. 1690. Værge: Søstermand, Anders Olsen Colberg.
Ved ægt med enken. 1 dat.
F: Mallene Andersdatter, f. 1712. Værge: Farbror søn, Hans Larsen, Ullehals, Rutsker.
Nr. 36.
Side 79b. 1726. 23. Jan.
Maren Hansdatter, 9. Vg. Nyker.
Peder Larsen.
3 søn. 3 døt.
A: Jens Pedersen, f. 1711.
B: Lars Pedersen, f. 1717.
C: Hans Pedersen, f. 1721.
D: Maren Pedersdatter, f. 1703, København.
E: Karen Pedersdatter, f. 1708.
F: Ellen Pedersdatter.
Værge: Far.
Nr. 37.
Side 82. 1726. 29. Jan.
Mons Hansen, udb. Kong. Mark, - Sognenavn.
Kirstene Nielsdatter. Laugv: Bror, Jep Nielsen, Ibsker.
2 søn. 1 dat.
A: Hans Monsen, egen værge, bådsmand, Kong. Tj. Værge: Oluf Weidemand, Bodilsker.
B: Niels Monsen, f. 1705.
C: Karen Monsdatter, f. 1698. Værge: Hans Andersen, Bodilsker.
Nr. 38.
Side 82b. 1726. 20. Jan.
?
?, hustru, udhus, Nylars.
Hans Pedersen, udb.
1 søn. 1 dat.
A: Christen Hansen, egen værge, hjemme.
B: Kirstene Hansdatter, f. 1706.
Værge: Far.
Nr. 39.
Side 83. 1726. 4. feb.
Kierstene
?, enke, døde hos sine forældre i Ibsker.
Afg. Hans Pedersen.
1 dat.
A: Boel Hansdatter, f. 1725. ( ”noget over et år”.). Værge: Moders ½ bror, Oluf Mortensen, Ibsker.
Nr. 40.
Side 84b. 1626. ( Der står 1626). 5. feb.
Hans Hansen, Hullegård, Øster Sogn.
Kirstene Berilsdatter. Laugv: Far, Beril Jensen, Øster Sogn.
2 søn. 2 døt.
A: Hans Hansen, f. 1713. Værge: Morfar, Beril Jensen.
6
B: Anders Hansen, f. 1715. Værge: Farbror, Erik Hansen, Øster Sogn.
C: Margrethe Hansdatter, f. 1717. Værge: Faders søsk.barn, Erik Jensen, Øster Sogn.
D: Seigne Hansdatter, f. 1722. Værge: Nær søsk.barn, Lars Monsen, Ved Broen, Øster Sogn.
Nr. 41.
Side 87. 1726. 12. feb.
Jørgen Bohne Hermansen, Baggegård, Klemensker.
Ide Clausdatter Hartvig. Laugv: Mads Wolf, Rønne.
1 søn. 1 dat.
A: Jørgen Bohne, f. 1700, hjemme.
B: Karen Jørgen Bohne Madsdatter, død, var gm. Poul Jensen Anker, Hasle. 1 dat.
1: Karen Poulsdatter Anker, f. 1724. Værge: Far.
Nr. 42.
Side 92. 1726. 28. feb.
Margrethe Jørgensdatter, 55. Sg. Klemensker.
Peder Monsen.
5 søn. 2 døt.
A: Jørgen Pedersen, f. 1688.
B: Mons Pedersen, f. 1694.
C: Anders Pedersen, f. 1696.
D: Peder Pedersen, f. 1704.
E: Hans Pedersen, f. 1707, tjener.
F: Lisbet Pedersdatter, gm. Jens Henrichsen, Klemensker.
G: Kierstene Pedersdatter, f. 1700.
Værge: Far. Tilsynsv: Søstermand, Hans Frost, Klemensker.
Nr. 43.
Side 93. 1726. 6. marts.
Ellen Larsdatter, 62. Sg. Vestermarie.
Lars Lodvigsen.
4 søn. 1 dat.
A: Lars Larsen, f. 1711.
B: Lodvig Larsen, f. 1714.
C: Jens Larsen, f. 1717.
D: Didrich Larsen, f. 1723.
E: Kirstene Larsdatter, f. 1706.
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Oluf Larsen, Sose, Vestermarie.
Nr. 44.
Side 95. 1726. 18. marts.
Mallene Pedersdatter, 64. Sg. Åker.
Jens Svendsen.
1 søn. 1 dat.
A: Anders Jensen, f. 1724.
B: Maren Jensdatter, f. 1726. ( på anden uge)
”Begge børn er ved døden afgået”.
Nr. 45.
Side 95. 1726. 19. marts.
Singyve Larsdatter, 24. Sg.g. Pedersker.
Mads Mikelsen.
Ved ægt med afg. Jens Larsen. 1 dat.
A: Karen Jensdatter, f. 1714. Værge: Farbror, Hans Larsen, Snogebæk, Poulsker.
Nr. 46.
Side 97. 1726. 28. Marts.
Karen Jensdatter Bohn, 57. Sg. Vestermarie.
Hans Koefod Jensen.
Ved ægt med afg. Oluf Jensen Aalborig, sognepræst til Klemensker og viceprovst på Bornholm. 1 dat.
A: Barbra Olufsdatter, død, var gm Mathias Koefod, løjtnant, Chr. Ø. 2 søn.
1: Jens Mathisen Koefod.
2: Oluf Mathias Koefod.
Værge: Far. Post til Bror, Hans Koefod Jensen, løjtnant.
Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 2 døt.
B: Olluf Hansen Koefod, f. 1707.
C: Peder Hansen Koefod, f. 1711.
D: Elsebeth Sophie Koefodsdatter, f. 1706.
E: Anne Mallene Hansdatter Koefod, f. 1716.
Værge: Far.
Nr. 47.
Side 102b. 1726. 2. April.
Gjertrud Eriksdatter, udhus, Kong. Mark, Øster Sogn.
Isach Ibsen, udb.
2 søn.
A: Peder Isachsen, f. 1720.
7
B: Erik Isachsen, f. 1723.
Værge: Far.
Nr. 48.
Side 103b. 1726. 8. April.
Anne Chatrine Espersdatter, 2. Sg. Dalegård, Rutsker.
Hans Hansen.
1 søn.
A: Hans Hansen, f. 1723. Værge: Far, Tilsynsv: Morfar, Esper Monsen, 2. Vg. Rutsker.
Nr. 49.
Side 104. 1726. 9. April.
Karen
?, enke, 31. Sg. Rutsker.
Afg. Lars Hansen.
4 søn. 3 døt.
A: Hans Larsen, egen værge, Rutsker.
B: Mons Larsen, egen værge, Olsker.
C: Peder Larsen, f. 1703. Værge: Søsk.barn, Hans Hansen, Olsker.
D: Jens Larsen, f. 1706. Jens Hansen, Vedbye, Olsker.
E: Lisbeth Larsdatter, død, var gm. Jacob Ibsen, Klemensker, 1 søn. 3 døt.
1: Hans Jacobsen.
2: Kiønike Jacobsdatter.
3: Ellen Jacobsdatter.
4: Anniche Jacobsdatter.
Værge: Far.
F: Barbra Larsdatter, gm. Niels Mortensen, Nyker.
G: Boel Larsdatter, f. 1699. Værge: Hans Larsen.
Nr. 50.
Side 107. 1726. 15. April.
Elsebeth Hansdatter, udhus, Vestermarie.
Hans Henrichsen, udb.
1 bror, 2 søstre.
A: Rasmus Hansen, egen værge, Knudsker.
B: Anne Hansdatter, gm. Peder Jørgensen, Tejn, Olsker.
C: Kierstene Hansdatter, f. 1708. Værge: Anders Kuure, Klemensker.
Nr. 51.
Side 108. 1726. 15. April.
Kierstene Jensdatter, Kong. Mark, Ringebye, Vestermarie.
Anders Jensen, udb.
1 søn. 2 døt.
A: Jens Andersen, f. 1719.
B: Karen Andersdatter, f. 1716.
C: Sidsle Andersdatter, f. 1723.
Værge: Far.
Nr. 52.
Side 108b. 1726. 17. April.
Knud Olsen Jull, 21. Sg. Vestermarie.
Gjertrud Jensdatter. Værge: Rasmus Jensen, sognepræst, Vestermarie.
2 søn.
A: Jens Knudsen Juel, f. 1720. Værge: Farbror, Mickel Juel, Østerlars.
B: Hans Knudsen Juel, f. 1723. Værge: Farbror, Oluf Juel, Bieregård, Åker.
Nr. 53.
Side 111. 1726. 24. April.
?
?, hustru, Rutsker.
Hans Hansen, udb.
1 søn.
A: Rasmus Hansen, f. 1723. Værge: Far.
Nr. 54.
Side 111. 1726. 24. April.
Anders Monsen, 19. Sg. Åker.
Bodel Hansdatter. Laugv: Hans Jensen, Åker.
1 søn. 1 dat.
A: Mons Andersen, f. 1723. Værge: Farbror, Jep Monsen, Poulsker.
B: Kierstene Andersdatter, f. 1721. Værge: Bent Hansen, Hundshalle.
Nr. 55.
Side 114. 1726. 30. April.
Dorte
?, 52. Sg. Østermarie.
Afg. Claus Kjøller.
Ved ægt med afg. Jep Hansen. 1 søn. 2 døt.
A: Anders Ibsen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Mickel Andersen, f. 1706. Værge: Mickel Hansen, Øster Sogn,
2: Ingeborig Andersdatter, f. 1709. Værge: Oluf Mickelsen, Åker.
8
B: Karen Ibsdatter, gm. Esper Nielsen, Øster Sogn.
C: Kirstene Ibsdatter, gm. Oluf Hansen, Øster Sogn.
Nr. 56.
Side 115b. 1726. 1. Maj.
Vedr. et lejemål.
Mads Pedersen, 65. Sg.g. Øster Sogn.
Birtie
?.
Nr. 57.
Side 115b. 1726. 1. Maj.
Karen Clausdatter, udhus, Kong. Mark, Øster Sogn.
Hans Eramisen, udb.
2 døt.
A: Elsebeth Hansdatter, f. 1721.
B: Kirstene Hansdatter, f. 1724.
Værge: Far.
Nr. 58.
Side 116. 1726. 10. maj.
Friderich Jørgen Giødich, 8. Sg. Olsker.
Karen Jensdatter. Laugv: Jes Rask, Rønne.
Moder, 1 ½ bror, 2 søstre og 1 ½ søster.
A: Kierstene Jacobsdatter, gm. Lars Wefst, Backegård, Nyker.
B: Samsing Birch, 46. Sg. Åker.
C: Margrethe Hansdatter, gm. Hans Hellesen, Rønne.
D: Karen Hansdatter, gm. Hans Wefst, 13. Sg. Rutsker.
E: Kierstene Samsingsdatter, gm. Jens Wefst, 4. Sg. Rutsker.
Nr. 59.
Side 122. 1726. 20. maj.
Vedr. lejemål.
Lars Hendrichsen, Østerlars.
Karen Persdatter.
Nr. 60.
Side 123b. 1726. 27. maj.
Peder Joensen, Helligpeder, Rutsker.
Anne Nielsdatter. Laugv: Bror, Lars Nielsen, Rutsker
Ved ægt med afg. Margrethe Hansdatter. 1 søn.
A: Jon Pedersen, f. 1711. Værge: Farfar, Joen Pedersen, Rutsker.
Ved ægt med enken, 2 søn. 1 dat.
B: Niels Pedersen, f. 1720. Værge: Morbror, Lars Nielsen.
C: Jens Pedersen, f. 1722. Værge: Moders søsk.barn, Hans Bech, Klemensker.
D: Margrethe Nielsdatter, f. 1725. ( ½ år.). Værge: Moders søsk.barn, Jens Bech, Rutsker.
Nr. 61.
Side 124b. 1726. 28. maj.
Gjertrud Jørgensdatter, pige, Birkegård grund, Olsker.
Moder, 2 brødre og 3 søstre, 1 ½ bror og 2 ½ søstre.
A: Sidsele Hansdatter, gm. Mons Jensen. Olsker.
B: Jørgen Jørgensen, f. 1707. Værge: Farbror, Jens Jørgensen, Dalegård, Olsker.
C: Bent Jørgensen, f. 1710. Værge: Farbror, Niels Jørgensen, Hallegård, Olsker.
D: Margrethe Jørgensdatter, f. 1705. Værge: Søsk.barn, Jacob Tidemand, Rønne.
E: Sidsele Jørgensdatter, f. 1715. Værge: Didrich Didrichsen, 28. Sg. Olsker.
F: Kierstene Jørgensdatter, f. 1717. Værge: Søsk.barn, Jørgen Didrichsen, Olsker.
G: Jens Monsen, f. 1724.
H: Ellen Monsdatter, f. 1719.
I: Juditte Monsdatter, f. 1722.
Værge: Far.
Nr. 62.
Side 126b. 1726. 29. Maj.
Ellen Larsdatter. 8. Vg. Rø.
Anders Jensen.
3 søn. 1 dat.
A: Niels Andersen, f. 1696, Kong. Tj. København.
B: Anders Andersen, f. 1700, Sandvig.
C: Jens Andersen, f. 1703, hjemme.
D: Boel Andersdatter, f. 1702. Værge: Far.
Nr. 63.
Side 127b. 1726. 3. Juni.
Elsebeth Hansdatter, udhus, Åker.
Jens Andersen, udb.
3 søn. 3 døt.
A: Hans Jensen, f. 1708.
B: Anders Jensen, f. 1713.
C: Peder Jensen, f. 1720.
D: Ellen Jensdatter, gm. Morten Jensen, Smålyngen, Pedersker.
9
E: Gjertrud Jensdatter, f. 1705.
F: Karen Jensdatter, f. 1716.
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Poul Lov, Åker.
Nr. 64.
Side 128b. 1726. 3. Juni.
Else
?, enke, 26. Sg. Åker.
Afg. Oluf Nielsen.
4 søn. 4 døt.
A: Niels Olsen, egen værge, her på gården.
B: Jens Olsen, egen værge, Pedersker.
C: Jep Olsen, egen værge, her på gården.
D: Claus Olsen, egen værge, 26. Sg. Åker.
E: Karen Olsdatter, død, var gm. Afg. Hans Lassen, Åker. 4 søn. 2 døt.
1: Jep Hansen, Åker.
2: Niels Hansen, egen værge.
3: Peder Hansen, egen værge.
4: Lars Hansen, f. 1705. Værge: Farfar, Lasse Pedersen, i hans fravær: Morbror, Jens Olsen.
5: Karen Hansdatter, f. 1692. Værge: Hans Jensen, Hundshalle, Åker.
6: Maricke Hansdatter, f. 1704. Værge: Morbror, Claus Olsen.
F: Kierstene Olsdatter, f. 1690. Værge: Bror, Jens Olsen.
G: Maricke Olsdatter, gm. Hans Jensen Møges, Hundsalle, Åker
H: Margrethe Olsdatter, gm. Lars Ødbretsen, Åker.
Nr. 65.
Side 130. 1726. 4. Juni.
Knud Olsen, 27. Sg. Bodilsker.
Seigne Rasmusdatter. Laugv: Anders Pedersen, capitain.
5 søn. 3 døt.
A: Bertel Knudsen, egen værge, Nexø.
B: Oluf Knudsen, f. 1704, hjemme. Tilsynsv: Christen Hansen, Bodilsker.
C: Rasmus Knudsen, f. 1707. Værge: Mons Munch, Bodilsker.
D: Markus Knudsen, f. 1712. Værge: Søsk.barn, Rasmus Josepsen, Bodilsker.
E: Morten Knudsen, f. 1714. Værge: Bror, Bertel Knudsen.
F: Karen Knudsdatter, gm. Mickel Jacobsen, her på gården.
G: Kierstene Knudsdatter, gm. Poul Olsen, Nexø.
H: Anne Knudsdatter, f. 1716. Værge: Faders søsk.barn, Jep Nielsen, Ibsker.
Nr. 66.
Side 133. 1726. 12. juni.
Karen Nielsdatter, 77. Sg.g. Øster Sogn.
Morten Jochumsen.
2 søstre.
A: Ellen Nielsdatter, Åkirkeby.
B: Seigne Nielsdatter, død. 1 dat.
1: ”hvis navn ikke vides”. Værge: Søsk.barn, Hans Pedersen.
Nr. 67.
Side 134b. 1726. 12. Juni.
Karen Jensdatter, 9. Sg.g. Øster Sogn.
Peder Andersen, udb.
1 bror, 7 søstre.
A: Peder Jensen, død. 1 dat.
1: Karen Pedersdatter, gm. Niels Jensen, 17. Sg. Øster Sogn.
B: Seigne Jensdatter, gm. Mickel Villumsen, 8. Sg.g. Øster Sogn.
C: Sidsele Jensdatter, gm. Trued Pedersen, 14. Sg.g. Øster Sogn.
D: Kierstene Jensdatter, gm. Oluf Poulsen, 10. Sg.g. Øster Sogn.
E: Gjertrud Jensdatter, gm. Petter Nielsen, 9. Sg.g. Øster Sogn.
F: Gundel Jensdatter, gm. Andreas Gabrielsen, soldat, Chr. Ø.
G: Boel Jensdatter, gm. Esper Hansen, Øster Sogn.
H: Anne Jensdatter, gm. Esper Ibsen, 14. Sg. Øster Sogn.
Nr. 68.
Side 137. 1726. 13. Juni.
Elsebeth Madsdatter, 31. Sg. Øster Sogn.
Niels Andersen.
Ved ægt med afg. Hans Andersen. 4 søn. 2 døt.
A: Anders Hansen, egen værge, Præstegård, Ibsker.
B: Niels Hansen, f. 1707. Værge: Faders søsk.barn, Christen Hansen, Klemensker.
C: Michel Hansen, f. 1710. Værge: Henrich Kjøller, i hans sted: Haagen Hansen, Nyker.
D: Mads Hansen, f. 1713. Værge: Søsk.barn, Hans Jørgensen, Åkirkeby.
E: Kierstene Hansdatter, f. 1716. Værge: Oluf Hansen, Østerlars.
F: Elsebeth Hansdatter, f. 1720. Værge: Mons Bentzen, Øster Sogn.
Ved ægt med enkemanden. 3 døt.
G: Margrethe Nielsdatter, f. 1722.
H: Dorthe Nielsdatter, f. 1722.
10
I: Karen Nielsdatter, f. 1726. ( 8 uger.).
Værge: Far.
Nr. 69.
Side 142b. 1726. 17. Juni.
Jens Hansen Munch, 21. Vg. Ibsker.
Maren Pedersdatter, Laugv: Petter Thies, Svaneke.
Ved ægt med første afg. Margrethe Ibsdatter. 2 døt.
A: Anne Jensdatter, gm. Lars Hansen, Bodilsker.
B: Karen Jensdatter, gm. Lasse Nielsen, Ibsker.
Ved ægt med enken. 1 dat.
C: Hans Jensen, f. 1723. Værge: Morbror, Christen Hansen, Østerlars.
Nr. 70.
Side 152. 1726. 19. Juni.
Seigne Pedersdatter, udhus, 30. Sg.g. Bodilsker.
Mons Mortensen.
2 brødre, 3 søstre.
A: Jens Pedersen, Nexø.
B: Lars Pedersen, Bodilsker.
C: Karen Pedersdatter, død, var gm. Jacob Erichsen. 5 søn. 3 døt.
1: Peder Jacobsen, egen værge.
2: Erich Jacobsen, egen værge, Nexø.
3: Hans Jacobsen, egen værge, Nexø.
4: Christian Jacobsen, f. 1708.
5: Lars Jacobsen, f. 1710.
6: Barbra Jacobsdatter, f. 1699.
7: Kierstene Jacobsdatter, f. 1702.
8: Dorthe Jacobsdatter, f. 1704.
Værge: Far.
D: Gjertrud Pedersdatter, gm. Knud Jensen, Poulsker.
E: Gundel Pedersdatter, gm. Lars Larsen, Nexø.
Nr. 71.
Side 154. 1726. 25. Juni.
Oluf Pedersen, 4. Vg. Østerlars.
Kierstene Monsdatter. Laugv: Erik Jensen, Østerlars.
Ved ægt med afg. Anne Hansdatter. 2 søn. 1 dat.
A: Rømer Olsen, egen værge, Vestermarie.
B: Peder Olsen, egen værge, Aarløse.
C: Karen Olsdatter, gm. Lars Rasmusen, Østerlars.
Ved ægt med enken. 3 søn. 1 dat.
D: Henrich Olsen, f. 1707.
E: Hans Olsen, f. 1713. Værge: Søstermand, Lars Rasmusen.
F: Jens Olsen, f. 1715. Værge: ½ bror, Rømer Olsen.
G: Anne Olsdatter, f. 1717. Værge: Søsk.barn, Lars Poulsen, Nygård, Østerlars.
Nr. 72.
Side 155b. 1726. 26. Juni.
Anders Hansen, udb. Kong. Mark, Vestermarie.
Sidsele Hansdatter. Laugv: Esper Pedersen, Vestermarie.
1 dat.
A: Ellen Andersdatter, f. 1710. Værge: Farbror, Hans Hansen, Suresenke, Knudsker.
Nr. 73.
Side 157. 1726. 1. Juli.
Et forlig.
Anders Hansen, Stangegård, Klemensker.
Sidsele
?.
Nr. 74.
Side 157. 1726. 3. Juli.
Sidsele Pedersdatter, 3. Sg. Vestermarie.
Oluf Jensen.
1 dat.
A: Sidsele Olufsdatter, f. 1718. Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Peder Isachsen og morbror, Isach Pedersen, begge,
Vestermarie.
Nr. 75.
Side 159. 1726. 4. Juli.
Elsebeth Lodvigsdatter, 11. Vg. Poulsker.
Jep Monsen.
1 søn. 3 døt.
A: Hans Ibsen, f. 1713.
B: Kierstene Ibsdatter, f. 1716.
C: Elsebeth Ibsdatter, f. 1718.
D: Gjertrud Ibsdatter, f. 1723.
Værge: Far. Tilsynsv: Lodvig Simensen og morbror, Didrich Lodvigsen, her på gården.
11
Nr. 76.
Side 161. 1726. 9. Juli.
Jørgen Nielsen, udb. Udhus, Klemensker.
Karen Nielsdatter.
2 søn. 3 døt.
A: jens Jørgensen, f. 1712. Værge: Faders søstermand, Jørgen Ibsen.
B: Peder Jørgensen, f. 1715. Værge: Farbror, Jens Nielsen, Knudsker.
C: Martha Jørgensdatter, f. 1708. Værge: Peder Nielsen, Ladegård grund, Klemensker.
D: Karen Jørgensdatter, f. 1719. Værge: Farbror barn, Hans Nielsen, Knudsker.
E: Anne Jørgensdatter, f. 1720. Værge: Farbror, Michel Nielsen, Rønne.
Nr. 77.
Side 162. 1726. 9. Juli.
Bodel
?, enke, udhus, Nyker.
Afg. Niels Siversen, udb.
2 søn. 1 dat.
A: Niels Nielsen, f. 1708. Værge: Mostermand, Mons Ibsen, Nyker.
B: Jens Nielsen, f. 1712. Værge: Mostermand, Peder Andersen, Klemensker.
C: Maren Nielsdatter, f. 1715. Værge: Mostermand, Hans Jensen, Nyker.
Nr. 78.
Side 163b. 1726. 15. Juli.
Esper Hansen, 17. Vg. Åker.
Kierstene Larsdatter. Laugv: Gregers Christensen, capitain, Åkirkeby.
1 søn. 1 dat.
A: Hans Espersen, f. 1724..
B: Pernille Espersdatter, f. 1722.
Værge: Farbror, Joen Hansen, Klint, Vestermarie.
Nr. 79.
Side 167b.1726. 29. Juli.
Mads Ibsen, udb. Udhus, Øster Sogn.
Grete Tørkelsdatter. Laugv: Bror, Peder Kjøller, Olsker.
3 døt.
A: Boel Madsdatter, f. 1697. Værge: Farbror, Mons Ibsen, Øster Sogn.
B: Grete Madsdatter, f. 1701, København. Værge: Jens Albretsen, Øster Sogn.
C: Kierstene Madsdatter, f. 1706. Værge: Erik Albretsen, Øster Sogn.
Nr. 80.
Side 168b. 1726. 12. Aug.
Hans Sort, 3. Sg. Åker.
Anne Hendrichsdatter. Laugv: Johan Holst, Rønne.
1 søn. 2 døt.
A: Mons Hansen, 3. Sg.g. Åker.
B: Karen Hansdatter, f. 1696. Værge: Søsk.barn, Lars Simensen, Pedersker.
C: Boel Hansdatter, enke, var gm. Afg. Anders Monsen, Åker. Laugv: Hans Jensen, Hundshalle.
Nr. 81.
Side 177b. 1726. 7. Sep.
Hans Knudsen Juel, Vestermarie.
Far, farfar.
A: Afg. Knud Olsen Juel.
B: Oluf Jensen Juel.
Nr. 82.
Side 178b. 1726. 9. Sep.
Anders Jensen, 6. Vg. Nylars.
Bente Olufsdatter. Laugv: Rasmus Olsen, Nylars.
2 søn. 4 døt.
A: Oluf Andersen, egen værge.
B: Jens Andersen, f. 1708.
C: Kiersten Andersdatter, gm. Oluf Ibsen, Myregård, Nylars.
D: Boel Andersdatter, f. 1701. Værge: Farbror, Peder Jensen, Knudsker.
E: Anne Andersdatter, f. 1704. Værge: Søstermand, Oluf Ibsen.
F: Elsebeth Andersdatter, f. 1707. Værge: Farbror søn, Albret Rasmusen, Klemensker.
Nr. 83.
Side 180b. 1726. 16. Sep.
Clemed Hansen, Gudhjem, druknet.
Ellen Jørgensdatter. Laugv: Olluf Madsen, Gudhjem.
3 søn. 1 dat.
A: Hans Clemendsen, f. 1709. Værge: Morbror, Hans Jørgensen, Gudhjem.
B: Peder Clemendsen, f. 1713. Værge: Christian Hansen Graa, Gudhjem.
C: Clemend Clemendsen, f. 1718. Værge: Moders søsk.barn, Lars Hansen, Gudhjem.
D: Seigne Clemendsdatter, f. 1724. Værge: Morfar, Jørgen Hansen, svag og syg, i hans sted: Faders søsk.barn,
Olluf Mortensen, Ibsker.
Nr. 84.
12
Side 186. 1726. 17. Sep.
Hartvig Larsen, Gudhjem.
Anne Ibsdatter. Laugv: Søstermand, Anders Andersen, Gudhjem.
Ved ægt med afg. Ellen Rasmusdatter. 1 søn. 2 døt.
A: Lars Hartvigsen, tjener, egen værge.
B: Grete Hartvigsdatter, f. 1700.
C: Karen Hartvigsdatter, f. 1703.
Værge: Morbror, Anders Rasmusen, Rø.
Ved ægt med enken. 1 søn.
D: Jep Hartvigsen, f. 1711. Værge: Thor Larsen, Gudhjem.
Nr. 85.
Side 187b. 1726. 17. Sep.
Hans Ibsen, udb. 31. Sg.g. Øster Sogn.
Else Rasmusdatter. Laugv: Far, Rasmus Imedsen.
1 søn. 1 dat.
A: Niels Hansen, f. 1722. Værge: Morfar, Rasmus Imedsen.
B: Dorthe Hansdatter, f. 1719. Værge: Farfar, Jep Espersen, Listed.
Nr. 86.
Side 188b. 1726. 19. Sep.
Birite
?, enke, udhus, Kong. Mark, Øster Sogn.
Afg. Mads Pedersen.
3 søn. 2 døt.
A: Peder Madsen, f. 1715. Værge: Farbror, Jørgen Pedersen, Øster Sogn,
B: Jørgen Madsen, f. 1716. Værge: Morbror, Lars Jørgensen.
C: Anders Madsen, f. 1719. Værge: Fastermand, Esper Pedersen, Østerlars.
D: Boel Madsdatter, f. 1713. Værge: Morfar, Jørgen Pedersen, Frigård grund.
E: Kierstene Madsdatter, f. 1723. Værge: Fastermand, Peder Madsen, Listed.
Nr. 87.
Side 190b. 1726. 2. Okt.
Hanne Pedersdatter, udhus, Pedersker.
Thomas Jespersen.
3 søn.
A: Jakob Thomasen, f. 1717.
B: Per Thomasen, f. 1720.
C: Jesper Thomasen, f. 1722.
Værge: Far.
Nr. 88.
Side 191. 1726. 7. Okt.
Kierstene Andersdatter, udhus, Poulsker, Over Snogebæk.
Mons Andersen, udb.
1 dat.
A: Karen Monsdatter, f. 1709. Værge: Far. Tilsynsv: Faders søstermand, Hans Hansen, Knudsker.
Nr. 89.
Side 192. 1726. 21. Okt.
Elsebeth Andersdatter, døde hjemme hos sin søn, Svend Hansen, 20. Sg. Østerlars.
1 søn. 1 dat.
A: Svend Hansen, 20. Sg. Østerlars.
B: Kirsten
?, enke, var gm. Afg. Niels Pedersen. 1 dat.
1: Anne Nielsdatter, f. 1714, hjemme hos sin faders moders mand, Mons Fridrichsen, Gudhjem. Værge:
Morbror, Svend Hansen. Tilsynsv: Moderbroder, Peder Andersen, Åker.
Nr. 90.
Side 193. 1726. 11. Nov.
Peder Isaksen, 42. Sg. Vestermarie.
Karen Andersdatter Kure. Laugv: Bror, Anders Kure, Klemensker.
2 søn. 2 døt.
A: Anders Pedersen, død, Kong. Tj. Udenlands. 1 dat.
1: Gjertrud Andersdatter, f. 1706. Værge: Farbror, Isak Pedersen.
B: Isak Pedersen, egen værge, 42. Sg. Vestermarie.
C: Kierstene Pedersdatter, død, var gm. Hans Hansen, Klemensker. 2 søn. 3 døt.
1: Hans Hansen, f. 1707.
2: Peder Hansen, f. 1712.
3: Karen Hansdatter, f. 1704.
4: Ellen Hansdatter, f. 1709.
5: Gjertrud Hansdatter, f. 1714.
Værge: Far.
D: Karen Pedersdatter, gm. Niels Bentzen, Klemensker.
Nr. 91.
Side 197. 1726. 13. Nov.
Martha Erlandsdatter, 5. Vg. Olsker.
Lars Jensen.
13
2 søn. 4 døt.
A: Hans Hansen, Heslegård, Olsker.
B: Anders Hansen, egen værge, Østerlars.
C: Boel Hansdatter, gm. Hans Pedersen, Åker.
D: Martha Hansdatter, gm. Mons Hansen, Sandvig.
E: Anne Hansdatter, død, var sidst gm. Jørgen Jørgensen.
Ved ægt med sin første afg. Jens Andersen. 1 søn.
1: Jens Jensen, egen værge, Rø.
Ved ægt med Jørgen Jørgensen. 2 søn. 1 dat.
2: Lars Jørgensen, Rønne.
3: Mons Jørgensen, egen værge.
4: Bente Jørgensdatter, f. 1700. Værge: Far.
F: Seigne Hansdatter, død, var i første ægt med Peder Hansen. 3 døt.
1: Karen Pedersdatter, gm. Jørgen Jørgensen, Klemensker.
2: Inger Pedersdatter, gm. Rasmus Olsen, udb. Olsker.
3: Martha Persdatter, gm. Hans Ibsen, Rø.
Ved ægt med efterlevende mand, Niels Hansen, bor hos sin bror på Hullegård, Rø. 1 søn. 1 dat.
4: Peder Nielsen, tjener, egen værge, Olsker.
5: Margrethe Nielsdatter, gm. Anders Olsen, udb. Rø.
Nr. 92.
Side 201b. 1726. 15. Nov.
Karen Monsdatter, udhus, Olsker.
Anders Olsen, udb.
1 dat.
A: Margrethe Andersdatter, f. 1724. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Lars Monsen, Vestermarie.
Nr. 93.
Side 202b. 1726. 18. Nov.
Birte Ødbersdatter, 5. Sg. Pedersker.
Oluf Aristsen.
4 søn. 3 døt.
A: Hans Olsen, f. 1700.
B: Jep Olsen, f. 1702.
C: Peder Olsen, f. 1704.
D: Arist Olsen, f. 1713.
E: Karen Olufsdatter, f. 1708.
F: Gundel Olsdatter, f. 1710.
G: Kierstene Olufsdatter, f. 1712.
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Simen Ødbertsen.
Nr. 94.
Side 207. 1726. 26. Nov.
Jens Jensen, Snogebæk, Poulsker.
Aarsse Jensdatter. Laugv: Oluf Larsen, Snogebæk.
2 brødre, 1 ½ bror og 2 søstre.
A: Peder Jensen, ” fra landet bortrejst, for ungefær 25 år siden”. Værge: ½ bror, Hans Beck, Snogebæk.
B: Haagen Jensen, udenlands. Værge: Søsk.børn Lars Nielsen Sommer og Niels Nielsen Sommer, Begge
Poulsker.
C: Hans Beck, egen værge, hos sin moder , Snogebæk.
D: Kierstene Jensdatter, gm. Anders Knudsen, Snogebæk.
E: Karen Jensdatter, død, var gm. Claus Jensen. 1 søn. 2 døt.
1: Jens Clausen, f. 1700, tjener, København.
2: Karen Clausdatter, f. 1693, tjener, København.
3: Anne Clausdatter, gm. Nicolai Jensen Koefod, Poulsker.
Værge for der fraværende: Far.
Nr. 95.
Side 211. 1726. 27. Nov.
Knud Christensen, Snogebæk, Poulsker.
Lisebeth Hendrichsdatter. Laugv: Dattermand, Peder Andersen.
1 søn. 6 døt.
A: Jens Knudsen, udenlands. Værge: Sejer Hansen, Poulsker.
B: Ingeborig Knudsdatter, f. 1686. Værge: Faders søsk.barn, Hans Jensen, Poulsker.
C: Karen Knudsdatter, gm. Peder Andersen, Snogebæk.
D: Margrethe Knudsdatter, f. 1692. Værge: Faders søsk-barn, Niels Larsen, Poulsker.
E: Elise Knudsdatter, f. 1696. Værge: Peder Larsen, Poulsker.
F: Lisabeth Knudsdatter, f. 1706. Værge: Peder Clausen, Poulsker.
G: Berite Knudsdatter, f. 1706. Værge: Morbror, Lars Hendrichsen, Poulsker.
Nr. 96.
Side 211b. 1726. 28. Nov.
Peder Mickelsen, udb. Udhus, Kong. Mark, Bodilsker.
Kierstene Nielsdatter, Laugv: Poul Jensen, Bodilsker.
1 søn. 1 dat.
A: Mickel Pedersen, f. 1710. Værge: Søsk.barn, Niels Nielsen, Poulsker.
14
B: Seigne Pedersdatter, f. 1713. Værge: Faders søstermand, Jens Jensen, Poulsker.
Nr. 97.
Side 212b. 1726. 2. Dec.
Karen
?, enke, Canichegård grund, Åker.
Afg. Rasmus Jensen, udb.
2 søn. 2 døt.
A: Mickel Jonnasen, f. 1715. Værge: Morbror, Jens Mickelsen, Rutsker.
B: Hans Rasmusen, f. 1726. ( ¾ år.). Værge: Lars Rasmusen, Åker.
C: Bente Rasmusdatter, f. 1719. Værge: ½ bror, Albret Rasmusen, Klemensker.
D: Ingeborig Rasmusdatter, f. 1723. Værge: Christen Rømer, sergiant.
Nr. 98.
Side 214. 1726. 3. Dec.
Attest.
Albret Hansen, Rispebjerg.
Nr. 99.
Side 214. 1726. 4. Dec.
Anders Svendsen, Snogebæk, Poulsker.
Kierstene Ibsdatter. Laugv: Anders Pedersen, capitain, Bodilsker.
4 søn. 4 døt.
A: Svend Andersen, Lybech. Værge: Bror, Niels Andersen.
B: Niels Andersen, egen værge, Ibsker.
C: Mons Andersen, egen værge, Snogebæk.
D: Anders Andersen, Snogebæk.
E: Elne Andersdatter, udenlands, Værge: Bror, Mons Andersen.
F: Anne Andersdatter, gm. John Pedersen, Pedersker.
G: Karen Andersdatter, gm. Hans Svendsen, Pedersker.
H: Ingeborig Andersdatter, gm. Mons Hansen, hos sin svigermor i Snogebæk.
Nr. 100.
Side 216b. 1726. 5. Dec.
Morten Pedersen, udb. Kong. Mark, Bodilsker.
Margrethe Pedersdatter. Laugv: Anders Pedersen, capitain, Bodilsker.
2 søn.
A: Peder Mortensen, f. 1708. Værge: Søsk.barn, Morten Larsen, Bodilsker.
B: Jens Mortensen, f. 1712. Værge: Farbror, Mads Pedersen, Øster Sogn.
Nr. 101.
Side 217b. 1726. 11. Dec.
Karen Mickelsdatter, 7. Sg. Vestermarie.
Mads Hansen.
Ved første ægt med afg. Lasse Brand. 1 søn. 2 døt.
A: Lasse Lasen Brand, udhus, Smørenge, Vestermarie.
B: Kierstene Lassesdatter Brand, gm. Lars Jensen Møller, Åkirkeby.
C: Ellen Lassesdatter Brand, gm. Jens Johansen, qvartermester, Kong. Tj. Værge: Søstermand, Lars Jensen.
Ved ægt med enkemanden. 3 søn. 1 dat.
D: Mickel Madsen, egen værge, Bodilsker.
E: Arist Madsen, soldat, Kong. Tj. Værge: Bror, Mickel Madsen.
F: Jens Madsen, egen værge, 7. Sg. Vestermarie.
G: Ide Madsdatter, gm. Jørgen Jørgensen, Myrebye, Vestermarie.
Nr. 102.
Side 221b. 1726. 21. Dec.
Vedr. Landstingsdom af d. 30. Okt. 1726. ”Straffes ved galgen”
Bent Svendsen Stubbe, Boderne, Åker.
Nr. 103.
Side 223. 1726. 21. Dec.
Vedr. dom af d. 19. Sep. 1726. Tyveri, ”Bremerholm eller galgen”.
Peder Hobye, Rø.
Nr. 104.
Side 224b. 1726. 9. Dec.
Vedr. dom af d. 30. Okt. 1726.
Oluf Bentsen Stubbe, Kong. Mark, Nylars.
Og
Bodel
?.
Nr. 105.
Side 231b. 1727. 7. Jan.
Gjertrud Andersdatter, 61. Sg. Klemensker.
Claus Ibsen.
3 søn. 3 døt.
A: Jeppe Clausen, f. 1705.
B: Hans Clausen, f. 1711.
C: Anders Clausen, f. 1713.
D: Elsebeth Clausdatter, gm. Jens Larsen, Rutsker.
E: Karen Clausdatter, f. 1716.
F: Barbra Clausdatter, f. 1719.
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Peder Andersen, Rutsker.
Nr. 106.
15
Side 235b. 1727. 9. Jan.
Peder Monsen, 13. Vg. Klemensker.
Walborig Pedersdatter. Laugv: Jep Monsen, Rutsker.
1 dat.
A: Martha Pedersdatter, f. 1712. Værge: Farbror, Hans Monsen, Klemensker.
Nr. 107.
Side 240. 1727. 13. Jan.
Lars Monsen, sergiant, 68. Sg. Østermarie.
Far.
A: Mons Bentsen, Øster Sogn. ”Som arver sin søn alene.”.
Nr. 108.
Side 247. 1727. 14. Jan.
Elsebeth Clausdatter Kjøller, 11. Vg. Øster Sogn.
Mons Hansen.
Ved første ægt med afg. Hans Sandersen. 2 søn. 2 døt.
A: Sander Hansen, egen værge, Øster Sogn.
B: Hans Hansen, soldat, Chr. Ø. Værge: Bror, Sander Hansen.
C: Boel Hansdatter, død, var gm. Oluf Hansen, Gudhjem. 2 søn. 3 døt.
1: Hans Olsen, Kong. Tj. København. Tilsynsv: Farbror, Sander Hansen.
2: Peder Olsen, f. 1711, tjener, Almegård. Værge: Mons Hansen.
3: Karen Olsdatter, gm. Svend Olsen Møller, Rønne.
4: Elsebeth Olsdatter, gm. Morten Madsen, Ibsker.
5: Margrethe Olsdatter, tjener, København. Værge: Hans Jensen Snedker, Gudhjem.
D: Sidsele Hansdatter, død, var gm. Friderich Lodvigsen, Øster Sogn. 2 søn. 2 døt.
1: Hans Friderichsen, egen værge.
2: Lodvig Friderichsen, f. 1707.
3: Margrethe Friderichsdatter, f. 1701.
4: Boel Friderichsdatter, f. 1706
Værge: Far.
Ved ægt med enkemanden. 2 døt.
E: Margrethe Nielsdatter, gm. Hans Madsen Skomager, Øster Sogn.
F: Kierstene Nielsdatter, gm. Bertel Bertelsen Graver, Øster Sogn.
Nr. 109.
Side 249. 1727. 21. Jan.
Jens Mickelsen, udb. udhus, Vestermarie.
Kierstene Sandersdatter. Laugv: Jens Hansen, Vestermarie.
1 søn. 4 døt.
A: Mickel Jensen, f. 1717. Værge: Farbror, Svend Mickelsen, Knudsker.
B: Birite Jensdatter, f. 1709. Værge: Søsk.barn, Peder Svendsen, Øster Sogn.
C: Gundel Jensdatter, f. 1714. Værge: Fastermand, Jens Pedersen, Gadebygård, Vestermarie.
D: Kierstene Jensdatter, f. 1716. Værge: Nær søsk.barn, Niels Jørgensen, Østerlars.
E: Margrethe Jensdatter, f. 1720. Værge: Moders søsk.barn, Niels Rasmusen, Rø.
Nr. 110.
Side 253b. 1727. 23. Jan.
Karen Jensdatter, enke, 12. Vg. Klemensker.
Afg. Anders Castersen.
2 søn. 3 døt.
A: Peder Andersen, egen værge, Rutsker.
B: Jens Andersen, corporal, egen værge, 12. Vg. Klemensker.
C: Gjertrud Andersdatter, død, var gm. Claus Ibsen, Klemensker. 3 søn. 3 døt.
1: Jep Clausen, f. 1706.
2: Hans Clausen, f. 1712.
3: Anders Clausen, f. 1714.
4: Elsebeth Clausdatter, f. 1705, gm. Jens Larsen, Rutsker.
5: Karen Clausdatter, f. 1716.
6: Barbra Clausdatter, f. 1718.
Værge: Far.
D: Barbra Andersdatter, gm. Mons Larsen, Vestermarie.
E: Karen Andersdatter, f. 1699. Værge: Søstermand, Mons Larsen.
Nr. 111.
Side 262b. 1727. 28. Jan.
Jørgen Helligsen, udb. Udhus, Kong. Mark, Vestermarie.
Kierstene Andersdatter. Laugv: Stiftfar, Anders Jensen, Vestermarie.
5 døt.
A: Maricke Jørgensdatter, f. 1709. Værge: Søsk.barn, Ared Poulsen, Knudsker.
B: Seigne Jørgensdatter, f. 1719. Værge: Morbror, Peder Kure, Klemensker.
C: Margrethe Jørgensdatter, f. 1722. Værge: Morbror, Niels Andersen Kure, Øster Sogn.
D: Boel Jørgensdatter, f. 1725. Værge: Moders ½ bror, Anders Kure.
E: Maren Jørgensdatter, f. 1725. Værge: Moders ½ bror, Hintze Andersen Kure, Nyker.
Nr. 112.
Side 264b. 1727. 29. Jan.
16
Kierstene Hansdatter, 18. Vg. Vestermarie.
Anders Nielsen.
Moder, 1 bror og 3 søstre.
A: Kierstene
?, enke efter afg. Christians Hansen, Lauegård, Åker. Laugv: Søn: Poul Hansen Lov
B: Poul Hansen Lov, Lauegård, Åker.
C: Karen Hansdatter, død. 1 søn. 1 dat.
1: Hans Nielsen, f. 1707. Værge: ½ bror, Anders Nielsen, Åker.
2: Ellen Nielsdatter, f. 1711. Værge: Mostermand, Anders Nielsen, i hans sted: ½ bror, Erik Nielsen.
Vestermarie.
D: Elsebeth Hansdatter, død, var gm. Jens Andersen, Åker. 3 søn. 3 døt.
1: Hans Jensen.
2: Anders Jensen.
3: Niels Jensen.
4: Ellen Jensdatter.
5: Gjertrud Jensdatter.
6: Karen Jensdatter.
Værge: Far.
E: Ellen Hansdatter, gm. Jens Pedersen, Limensgade, Åker.
Nr. 113.
Side 266. 1727. 3. Feb.
Michel Johnsen, udb. Åker.
Karen Pedersdatter, Laugv: Far, Peder Didrichsen, Åker.
2 søn. 1 dat.
A: John Mickelsen, f. 1713. Værge: Faders søsk.barn, Oluf Haagensen, Rønne.
B: Christen Mickelsen, f. 1725. Værge: Morbror, Didrich Pedersen, Åker.
C: Anne Mickelsdatter, f. 1720. Værge: Moders farbror, Anders Didrichsen, Olsker.
Nr. 114.
Side 268. 1727. 4. Feb.
Niels Andersen, udb. Åker.
Gjertrud Knudsdatter. Laugv: Hans Jensen, Åker.
Ved ægt med ?. 3 søn. 2 døt.
A: Anders Nielsen, f. 1711. Værge: Faders søstermand, Niels Pedersen, Nexø.
B: Hans Nielsen, f. 1715. Værge: Faders søster søn, Jørgen Pedersen, Åker.
C: Jørgen Nielsen, f. 1717. Værge: Faders søster søn, Mickel Pedersen, Smålyngen, Pedersker.
D: Karen Nielsdatter, f. 1713. Værge: Farbror, Svend Andersen.
E: Anne Nielsdatter, f. 1719. Værge: Farbror, Peder Andersen, Åker.
Ved ægt med enken. 2 døt.
F: Karen Nielsdatter, f. 1721. Værge: Morbror, Morten Knudsen, Åker.
G: Elsebeth Nielsdatter, f. 1724. Værge: Morbror, Anders Knudsen, Poulsker.
Nr. 115.
Side 269. 1727. 4. Feb.
Bente Jensdatter, udhus, Åker.
Anders Madsen, udb.
3 farbrorsønner, 1 farbrordatter.
A: Oluf Pettersen, Rønne.
B: Erland Pettersen, Rønne.
C: Jens Pettersen, død, ”angives børn, vides ikke hvor mange, angives at være i København”.
D: Seigne Pettersdatter, gm. Hans Nielsen, Rønne.
Nr. 116.
Side 269b. 1727. 5. Feb.
Mickel Adtzersen, 20. Sg. Åker.
Anne Herlufsdatter. Laugv: Hendes anden bror, Didrich Larsen.
5 døt.
A: Karen Mickelsdatter, f. 1712. Værge: Nær søsk.barn, Jens Mortensen, Åkirkeby.
B: Maren Mickelsdatter, f. 1714. Værge: Nær søsk.barn, Didrich Mortensen, Åkirkeby.
C: Gundel Mickelsdatter, f. 1717. Værge: Nær søsk.barn, Christen Juel, Åker.
D: Anne Mickelsdatter, f. 1719. Værge: Nær søsk.barn, Knud Nielsen, Ibsker.
E: Marie Mickelsdatter, f. 1723. Værge: Morbror, Jens Herlufsen, Pedersker.
Nr. 117.
Side 274b. 1727. 7. Feb.
Niels Olsen, Hundhalle, Åker.
3 brødre, 4 søstre.
A: Jens Olsen, egen Pedersker.
B: …… Olsen, ungkarl, Åker.
C: Claus Olsen, egen værge, Grødbye, Åker.
D: Karen Olsdatter, død, var gm. Hans Larsen, Åker. 4 søn. 2 døt.
1: Jens Hansen, egen værge, Åker.
2: Niels Hansen, egen værge, udhus, Åker.
3: Peder Hansen, egen værge, tjener, Åker.
4: Lars Hansen, f. 1706. Værge: Jens Olsen, Pedersker.
5: Karen Hansdatter, f. 1696. Værge: Mostermand, Hans Jensen, Hundshalle, Åker.
17
6: Marike Hansdatter, f. 1704. Værge: Morbror, Claus Olsen.
E: Marike Olsdatter, gm. Hans Jensen, Åker.
F: Grete Olufsdatter, gm. Lars Ødbersen, Hundshalle, Åker.
G: Kierstene Olsdatter, f. 1687. Værge: Bror, Jens Olsen.
Nr. 118.
Side 276b. 1727. 7. Feb.
Anne Andersdatter, udhus, Åker.
Jacob Hansen, udb.
1 søn. 1 dat.
A: Anders Jacobsen, f. 1722.
B: Anne Andersdatter, f. 1724.
Værge: Far.
John G. Christensen, Helsinge
18