Lider du af psoriasis eller er blevet behandlet for

Lider du af psoriasis eller er blevet behandlet
for aktinisk keratose (solkeratoser)?
Do you suffer from psoriasis or have you
ever been treated for actinic keratosis
(solar keratosis)?
Hvis du lider af psoriasis eller er blevet behandlet for aktinisk keratose (solkeratoser) og
er villig til at samarbejde med LEO Pharma, er vi meget interesseret i at høre fra dig via
[email protected]
If you suffer from psoriasis or have been treated for actinic keratosis and are willing
to collaborate with LEO Pharma we would be very interested in hearing from you via
[email protected] Med henblik på løbende at udvikle og forbedre måder at hjælpe mennesker til at opnå sund
hud vil vi meget gerne engagere de virkelige eksperter. I den forbindelse arbejder vi på at
opbygge et panel af personer, der lider af psoriasis eller er blevet behandlet for aktinisk
keratose (solkeratoser), som vil være villige til at dele deres erfaringer med LEO i forskellige
sammenhænge. Der vil på ingen måde være produktreklame og deltagelse vil til enhver
lejlighed være frivillig - afhængigt af vilje og interesse i forskellige ad hoc muligheder/opgaver.
Eksempler på sådanne muligheder/opgaver kunne være:
With the aim of continuously developing and improving ways of helping people achieve
healthy skin we wish to engage with the real experts. In this connection we are working on
building up a panel of people who suffer from psoriasis and a panel of people who have been
treated for actinic keratosis lesions who would be willing to share their experiences with LEO
in different settings. There will be no product promotion and participation will at any occasion
be voluntarily - depending on willingness and interest in different ad hoc settings. Different
potential settings could be:
• Give en præsentation
• Deltage i fokusgrupper
•A
d hoc afprøvning af forskellige initiativer, såsom støtteprogrammer, produktapplikatorer,
emballage, etc.
• Mulig deltagelse i kliniske forsøg
• Deltagelse i markedsanalyser
• Giving a presentation
• Participating in focus groups
• Ad hoc testing of different initiatives, such as support programs, product applicators,
packaging, etc.
• Possibly participating in clinical trials
• Participating in market research Når personer i panelet engageres til nogen af ovenstående formål, vil der blive udarbejdet
en kontrakt, hvori alle betingelser (bl.a. honorar når muligt i henhold til lovgivning) vil være
beskrevet. Ønsker man at afbryde sit samtykke til at være registreret i patientpanelet, er det
altid en mulighed.
When people in the panel are engaged for any of the above purposes a contract will be
made, in which all conditions (including fee when permitted by law) are described. Should
there be a wish to withdraw the consent to being registered in the patient panel this is at all
times possible.
Hvem kan deltage?
Hvis du lider af psoriasis eller er blevet behandlet for aktinisk keratose (solkeratoser) og
er villig til at samarbejde med LEO Pharma, er vi meget interesseret i at høre fra dig via
[email protected]
Who can participate?
If you suffer from psoriasis or have been treated for actinic keratosis and are willing
to collaborate with LEO Pharma we would be very interested in hearing from you via
[email protected]
De bedste hilsener,
Global Stakeholder Partnership,
CoE – Scientific Affairs
Kindest regards,
Global Stakeholder Partnership,
CoE – Scientific Affairs