2015 nr. 2 - Svendborg Borgerlige Skyttelaug

SkyttelauGstidende
Svendborg
borgerlige Skyttelaug
32. årgang
Program for
Maj 2015
Forskydning
Se side 5
3. pinsedag 2015
Formiddag
Eftermiddag
Se side 7
Se side 9
Program
Nr. 2
Gallafest, d. 30. maj
Udstilling på
biblioteket 1
Se side 13
Se side 17-19
Formanden har ordet
Fødselsdag og jubilæum
Svendborg Motor Co.
ODENSEVEJ 26 · SVENDBORG · TLF. 63 21 32 32
Fåborgvej 31
5762 Vester Skerninge
Telefon 62 24 20 48
REGISTREREDE REVISORER
Vestergade 165A ∙ Svendborg ∙ tlf. 62 22 02 12
www.vesterskerningebilerne.dk
DUE’ s
Landevejen 19 - 5882 Vejstrup
Tel. 7030 1280
www.agrostore.dk - [email protected]
VINHUS
Avery 831 Tuquise
KARSTEN B. NIELSEN AUT. EL-INSTALLATØR
THURØ EL-SERVICE
Søndervej 61 · 5700 Svendborg
TLF. 6220 5805
ALT I EL-INSTALLATIONER
DIV. EDB INSTALLATIONER OG PLC STYRINGER
SALG OG REPARATION AF HÅRDE HVIDEVARER
Kim Vermø
Vindeby Pilevej 11
5700 Svendborg
Fax. 62 22 54 85
Biltlf. 40 42 00 71
E-mail: [email protected]
www.kim-vermoe.dk
Kim Vermø
62 21 09 10
Baagøes Gaard · Gerritsgade 56 · Svendborg
e-mail: [email protected]
Bakkegaard
VOGNMAND
ganske vist kan føres
1000 år tilbage. Men
også en arv, som har
gået på tværs af de demokratier, som gennem de
seneste par hundrede år har
vundet indpas over store dele af verden.
Det er ubestrideligt at Vores nuværende
Dronning er populær og respekteret. Det
blev nævnt under fødselsdagsfejringen,
at Majestæten modtog samme hyldest
som en berømt rockstjerne, der hvor hun
kom frem.
Det er naturligvis pudsigt og interessant
at Majestæten fejrer sin halvrunde fødselsdag så tæt på vores eget jubilæum –
Svendborg Borgerlige Skyttelaugs 200
års jubilæum som aktiv fungerende forening.
Møllergade 4 - 5700 Svendborg - tlf 62 21 00 00
Lime Avery 814
Hendes Majestæt Dronning Margrethe
den 2. af Danmark er netop fyldt 75 år og
er blevet fejret over flere dage i hele riget. Medierne er svømmet over med billeder og reportager fra hele fødselsdagen.
Lige fra Majestæten privat til festerne og
til gæsternes påklædning. Vi har kunnet
høre dronningen i adskillige interviews,
og der har været lejlighed til at høre hyldesttaler fra både familie, regering og fra
gæster fra både ind- og udland.
Vinhandler Søren Due
Så selvom der i Danmark er en del af
befolkningen, som gerne så kongehuset
udskiftet med et præsidentembede med
tilhørende bureaukrati og lejlighedsvise
festivitas – ja, så formår Dronning Margrethe at holde fast i tronen - så at sige
- og sikre monarkiets fortsættelse.
Ligesom Dronning Margrethe ved denne
og tidligere fødselsdage er blevet fejret,
vil vi i Skyttelauget, også som tidligere,
opleve taler, sange og festlige indslag.
Og vi vil også efter det officielle og
udadvendte arrangement, tage til vores
egen gallafest i vores pæne tøj – med
mulighed for ledsager. Klar til at give
den maksimal gas med gode retter, gode
vine, underholdning og fri dans. Og rammerne for festen er naturligvis i dette
jubilæumsår Svendborg Borgerforening
– hvor ellers ??
Det er vel en tanke værd, at der ved royale begivenheder, som den overståede
fødselsdag, fremkommer indlæg i dagspressen om det fornuftige i at et lille
land som Danmark har et kongehus med
en regent, som får sine rettigheder og
sin indflydelse gennem arv. En arv som
A/S
Affaldskørsel
Baksning
Bådtransport
Container
Kraner fra 0-100 TM.
Kranbil m/grabbe og tip
Maskintransport
Nedbygget udtrækstrailer
m/fjernstyring
Specialopgaver
Totalløsninger
2
Forsætter side 5
3
Centrumpladsen 1 · 5700 Svendborg · +45 6221 1700
[email protected] · www.hotel-svendborg.dk
Bregningevej 30 · 5700 Svendborg
Tlf: 27 61 09 52
www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56
Christiansmindevej 78 · 5700 Svendborg
Boligejernes Hus ®
Telefon 62 21 00 29
Vestergade 7 · 5700 Svendborg
Tlf. 4455 3480 · Fax 6321 3481
www.galleri-dgv.dk · [email protected]
Gerritsgade 31
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 41 41
Mail: [email protected]
Jeg tror det sker fordi Dronningen – på
trods af overleveringer og århundrede
gamle traditioner - formår at læse tiden
og i det små, nogle gange umærkelige,
at forandre både sig selv, og det monarki
hun forvalter. Vi har hørt, at Majestæten
ikke bruger mobiltelefon og computer.
Men hendes udadvendte virke er synligt
meget anderledes end under hendes forgængers tid. Jeg tror, at kongehuset har
erkendt, at ligesom tiden i dag er hurtig til at skifte indholdet og traditioner i
hverdags- og arbejdsliv. På samme måde
må monarkiet skifte med for at bestå, og
for at gøre sig fortjent til forsat at kunne
yde og nyde i deres royale liv.
I Svendborg Borgerlige Skyttelaug vil vi
- med vores gæster - samlet fejre vores
traditionelle pinseskydning samt holde et
brag af en jubilæumsfest.
Og for et øjeblik lade nuet råde og blot
nyde hverandres selskab.
Mange gode jubilæums- og fødselsdagshilsner.
Lars Erik Nielsen
Formand
Praktiske oplysninger, forskydning 2015
For at kunne afvikle skydningen på bedste måde bliver der igen i år forskydning den
14. maj (Kr. himmelfartsdag) og den 17. maj. Begge dage kl. 8.00 til morgenmad
med efterfølgende skydning fra kl. 9.00
Kr. himmelfartsdag den 14. maj arrangeres spisning kl. 13.00
Kongen giver en øl til maden! Vi slutter denne dag senest kl. 15.00
Vi gentager succesen med en samlet pris for morgenmad incl. kaffe og en morgenbitter, samt forloren skildpadde fra Sundet v/Ole Krosteig til en samlet pris på kr.
275,-. Morgenmaden alene kr. 75,-
Søndagen den 17. maj er der ingen frokost, men der kan købes morgenkaffe og brød.
Denne dag sluttes senest kl. 13.00 i Skyttehuset.
Mød op og deltag i et par hyggelige dage.
62 21 18 27 - 62 24 18 42
Havnen - Svendborg - 62 21 18 75
Vestergade 165C • DK-5700 Svendborg
Tlf: +45 63 60 20 00 • www.uptime.dk
Frederiksø, 5700 Svendborg
Tlf. 6280 0145
4
Faste skytter, der IKKE kan deltage i begge forskydninger, SKAL melde afbud forud for dagene til
skydelederen Max Rasmussen,
mobil 20 40 79 91.
Kongeskuddet falder i år på ”point” og Prinseskuddet på ”stik”.
Tilmelding skal ske på hjemmesiden www.
skyttelaug.dk *) eller til Poul-Erik Andersen,
Mobil 27 83 30 70 - Senest mandag d. 11. maj.
*) Husk at skrive fuldt navn, samt hvor meget
man deltager i!
5
Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed!
Svendborg borgerlige Skyttelaug
Krøyers Stræde 3 · 5700 Svendborg
Tlf: 62 21 21 24 · www.advokathuset-svendborg.dk
Din lokale
samarbejdspartner
1815
200 år
2015
3. Pinsedag 26. maj 2015.
Skovhaven 4, 5700 Svendborg
www.3a.dk
LAUGET BYDER PÅ MORGENMAD PÅ
Klosterplads 9
5700 Svendborg
Tlf.: +45 62 21 38 80
www.deloitte.dk
Telefon 62 22 12 05
3A er medlem af Danske Anlægsgartnere
– vi bygger grønt med garanti
Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu
Nyhed Nyhed i Jubilæumsåret 2015
Vi har altid startet dagen med kaffe, rundstykker og wienerbrød i
og wienerbrød
i Skyttehuset.
Dette
Vi har altid startet
Skyttehuset.
Herdagen
i 200med
åretkaffe,
vil virundstykker
gerne gøre
det mere festligt
– så vi
har
vil vi gerne, her i 200 året gøre mere festligt – så vi har i samarbejde med
i samarbejde
med Christiansminde valgt at invitere alle skyttebrødrene
Christiansminde valgt at inviterer alle skyttebrødrene til morgenmad, efter
til morgenmad,
efter flaghejsningen.
flaghejsningen.
Det eneste
det det
kræver
ereratatdu
dig
arrangementet
kræver
dutilmelder
tilmelder dig
til til
arrangementet
Det eneste
klar til være
dig på klar
hotellet
Menganske
som sagtgratis.
husk tilmelding.
– så vil kaffen
– så være
vil kaffen
til ganske
dig pågratis.
hotellet
Velkommen til det nye
Hotel Christiansminde
Sørupvej 29
5700 Svendborg
62 22 00 00
www.onehouse.dk
På vores nye hjemmeside vil De
www.christiansminde.dk
we make IT work
Program:
Program:
Formand
byder velkommen
Formand byder velkommen
Kongen
holderen
entale
tale for
og og
Prinsen
Kongen
holder
forham
sigselv
selv
Prinsen
Konge og
Prins
byder
på
en
lille
forfriskning
til
morgenmaden
Konge og Prins byder på en lille forfriskning til morgenmaden
Herefter går vi samlet til Skyttehuset
Herefter går vi i samlet flok til Skyttehuset
VIGTIGT: Tilmelding på www.skyttelaug.dk, senest 19. maj kl. 10.00
eller til festudvalgsformand Poul Erik Andersen mobil 27 83 30 70
VIGTIGT:
Tilmelding
på www.skyttelaug.dk,
senest på
19.dagen.
maj kl. 10.00
Husk
at tilmelde
dig begge arrangementer
Eller festudvalgsformand Poul Erik Andersen mobil 27 83 30 70
Se side 9 på dagen. Læs mere i bladet.
Husk at tilmelde dig alle arrangementer
Ryttermarken 3 · 5700 Svendborg
www.ri-bol.dk · Tlf. 62 21 14 84
6
7
Stort særtillæg om
Svendborg borgerlige Skyttelaug
i Ugeavisen i uge 21
I forbindelse med jubilæet har vi i bestyrelsen besluttet, at vi vil synliggøre
Svendborg borgerlige Skyttelaugs jubilæum i medierne.
vi vil allerede nu gerne takke følgende
sponsorer for deltagelse i tillæget :
Fynske Bank, Guldsmed Lauridsen,
Deloitte, Vintapperiet, Anlægsgartnerfirmaet 3A, Restaurant Svendborgsund,
Ri-bol, Advokathuset, Tømrermester
Carsten Knudsen, Richardts Kød, One
House, Orskov Foods, Dreyer Danbolig,
Bendixens Fiskehandel, Advokatfirmaet
Gottschau & West, Claus Lægsgaard,
Bakkegård – Thurø el-service, Charlotte
Riber, Skårup Malerforretning, Tømrermester Per Bihl, Tonny Madsen, CJP
Consult ApS og
Opel Svendborg
Vi har lavet aftale med Ugeavisen, som
udkommer til ca. 30.000 husstande, at
det vi får et særtillæg på 8 sider – midtersideren i Ugeavisen i uge 21. Siderne vil
fortælle noget historie om Skyttelauget
igennem de 200 år, om vores forestående
jubilæum, 3. pinsedag, udstilling på biblioteket og vores store Gallafest.
Vi ønsker herved at synliggøre overfor
alle borgere i Svendborg, at vi har noget unikt. En skytteforening med 200 år
på bagen, som ligger ude i den smukke
Christiansmindeskov.
Vi håber samtidig hermed at få nye medlemmer på denne konto.
Tillæget på de 8 sider har ikke kunnet
lade sig gøre uden hjælp fra sponsorer og
Alle fortjener den.
Og med Volkswargen Total kan den nemt blive din!
www.skaarup-malerforretning.dk
FINANSIERING
Østergade 19
5881 Skårup
Telefon: 6223 1023
Mobil: 3088 8948
FORSIKRING
SERVICE & REPARATION
Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 15 05
www.vw-svendborg.dk
8
Svendborg borgerlige Skyttelaug
1815
200 år
2015
3. Pinsedag 26. maj 2015. kl. ca. 14.00 - frokost på
Kl. 14.00
Program for
jubilæumsfrokosten:
Program
for
jubilæumsfrokosten:

Tale
til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved Vicepolitiinspektør Kirsten
l Valg
af toastmaster.
Fischer.
l Tale til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved Vicepolitiinspektør Kirsten

Tale til afgående Konge og Prins ved Formand Lars Erik Nielsen.
Fischer.

Sang: Årets sang
l Tale til afgående Konge og Prins ved Formand Lars Erik Nielsen.

Tale til Lauget og Skytter ved afgående Konge Jens Christian Møller.
l Sang:
Årets
sang

Tale
til Svendborg
ved Borgmester Lars Erik Hornemann.
 til
Sang:
Svendborg
Sangen.
l Tale
Lauget
og Skytter
ved afgående Konge Jens Christian Møller.
 til
Tale
til de Hvide
ved afgående
Granhøj.
l Tale
Svendborg
vedPiger
Borgmester
LarsPrins
Erik Anders
Hornemann.

Tale
af
de
Hvide
Piger
l Sang: Svendborg Sangen.
 til
Afslutning
vedPiger
Formand
Lars ErikPrins
Nielsen
– vi ses
til Gallafest lørdag den 30.maj
l Tale
de Hvide
ved afgående
Anders
Granhøj.
l Tale af de Hvide Piger
Meny:
l Afslutning ved Formand Lars
Erik
– vi& ses
til Gallafest lørdag den 30.maj
2 slags
sildNielsen
med løg
capers
Menu:
Buffet:
2 slags sild
med
løg & capers
Lun fiskefilet
med
remoulade
og citron
Buffet:
Æg og rejer med mayonnaise og karse
Lun fiskefilet med remoulade og citron
Tarteletter med høns i asparges
Æg og rejer med mayonnaise og karse
Mørbradbøf
med
champignon
a la creme
Tarteletter
med
høns i asparges
Dyrlægens
natmad
med sky
ogcreme
løg
Mørbradbøf
med
champignon
a la
Sprængt
oksebryst
salat
Dyrlægens
natmadmed
medpeberrod
sky og løg
Krydderkogt
skinke
med
Italienssalat
salat
Sprængt
oksebryst
med
peberrod
Ostebræt med
garniture samt
gammelost
med salat
sky, sennep og løg
Krydderkogt
skinke
med Italiensk
Rabarbertrifli
, sluttende
med
Kaffeog løg Rabarbertrifli,
Ostebræt med garniture
samt gammelost
med sky,
sennep
pr. kuvert
( + drikkelse )
200,00 kr.
sluttende
med–Kaffe
kr. 200,00
kuvert
Betales
vedpr.
afslutning.
Betales ved afslutning. senest 19. maj kl. 10.00
VIGTIGT: Tilmelding på www.skyttelaug.dk,
VIGTIGT: Tilmelding på www.skyttelaug.dk, senest 19. maj kl. 10.00
Eller festudvalgsformand Poul Erik Andersen mobil 27 83 30 70
eller til festudvalgsformand Poul Erik Andersen mobil 27 83 30 70
9
10
11
Skyttelauget giver en let forfriskning til
hustruer, venner og bekendte, der møder
rins.
04.30
04.45
05.05
ni
Afhentning af
Fanebærer og se
kretær.
Afhentning af
Peder Most Gar
den.
Morgenvæknin
g og afhentning
af:
Statsministeren,
Konge, Prins og
07.30 Skytt
Borgmester.
erne samles ve
d Anne Hvides
Gaard.
Konge og Prins
by
de
r
på
en
morgenbitter.
08.00 Afmar
ch til Christian
sminde.
08.45 Flagh
ejsning i Chris
tiansminde.
(Sang:Dererin
gentingderman
09.00 Ankom
er,nåretflag...
st til Skyttehus
)
et
.
(Sang:KongK
ristian...)
Skydningen be
gynder.
11.00
Afmarch til frok
ost på Hotel C
13.45 Afmar
hristiansminde
.
ch til Skyttehus
et.
Skydningen fo
rtsætter.
15.30 Ny ko
nge og prins ud
råbes foran Sky
16.00 Afslu
ttehuset.
tning på dagen
med pølser, brød
og drikkelse.
for den 10. ju
Kl. 13:30
PrAfmarch
ogram til Hotel Svendborg til frokost. Se side 9
Som denne nyde
lig
skytte, lyse bu
kser
mørk jakke/blæs
er
HUSK
Dresscode!
Kl. 12:30 Ny Konge og Prins udråbes på scenen ved torvet. Præmier til de øvrige
vindere uddeles til skytterne.
aj 2014 Torv, med de 3 Hvide Piger og
Kl. 12.00 Afmarch fra Svendborg havn til M
Svendborg
nr. 2
hele Peder Most Garden.
3.Pinsedag 201
4
Kl. 11:15 Afmarch til Helge som sejler til Svendborg havn kl. 11:35. (ankommer til
31. Svendborg
havn kl. 11:50)
årgang
g
Kl. 09:45 Afmarch til Skyttehuset, ved skyttehuset synges 1. vers af ”Kong Christian”. Formand balloterer. Skydeleder får ordet. Afgivelse af egne skud.
(Dem der ikke har afgivet egne skud i forskydningerne)
e
Svendborg
borgerlige Sk
yttelau
Kl. 08:30 Formand byder velkommen på Hotel Christiansminde og herefter holder
Kongen en tale for Prinsen
ogt
sig
selv, samt byder på en lille forfriskning
Sky
t
elaugStid
til morgenmaden.
end
Kl. 08:15 Flaget ved Hotel Christiansminde hejses, ved to vers af ”Der er ingenting
der maner, som et flag der går til tops”. Herefter afmarch mod Hotel Christiansminde.
Kl. 08:00 Skyttebrødre samles ved Hotel Christiansmindes flag. Formanden byder
velkommen. De 3 hvide Piger ankommer.
Kl. 05:10 Morgenvækning af Formand, Konge, Prins og borgmester
Kl. 04:45 Afhentning af Peder Most Garden
Kl. 04:30 Afhentning af Fanebærer og sekretær
Program for tirsdag, den 26. maj
3. pinsedag 2015
Renovering af Skyttehus
Skyttehuset er her i løbet af foråret blevet renoveret indvendig
med nye toiletforhold. Hele toiletområdet er blevet totalrenoveret med opmuring og isolering,
maling, sænket lofter og nye
elinstallationer. Der kommet nyt
toilet, pissoir og vask.
En gennemgribende renovering,
som kun med hjælp udefra er
kommet i stand.
Bestyrelsen vil gerne på vegne
af Svendborg Borgerlige Skyttelaug takke følgende for donation: C.C. Jensen, Fionia Fonden,
Halberg Fonden, Fonden for
Fynske Bank
Skårup Malerforretning og Kim
Murer med gratis arbejdskraft.
Bestil din billet allerede idag - prisen er kun kr. 495,incl. øl, vand og vin ad libitum indtil kl. 23.00 --derefter
derefter egenbetaling
egenbetaling
Har du allerede
dig,tilmeldt
eller gør dig,
du det
I dag,
så du
huskdet
også
betalingen…
Har dutilmeldt
allerede
eller
gør
I dag,
også betalingen...
Indsæt antalså husk
tilmeldte,
gange 495,- kr.
Pris pr.
couvert kr.
495,- bank.
på følgende
Gallakonto
– Fynske
på følgende Gallakonto – Fynske bank.
Reg.nr.
0862
8159401910
Reg.nr.
0862Kontonr.
Kontonr. 8159401910
Mrk. indbetalingen
med dit
navn den 5. maj
Mrk. indbetalingen
med dit navn
- inden
12
13
Generalforsamling 2015, Hotel Christiansminde
• Formanden og udvalgsformænd aflægger beretning. Formanden aflagde
beretning om møde med kommunen,
der var gået rigtig godt, med bred opbakning fra kommunen til 3. pinsedag.
Referat d. 4/3-2015: 23 fremmødte
medlemmer.
• Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår
Verner Sørensen.
Og det blev det.
Formanden aflagde årsberetning, og
denne blev godkendt.
Generalforsamlingen blev erkendt
lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Poul Erik Andersen, søger en restaurant udvalgsformand, samt fremlagde
Leje af Skyttehuset. Dette blev mødt
med kommentarer om at det muligvis
er lidt for dyre priser, der er sat på.
Skydeleder Lars Jakobsen sagde et
pænt farvel som Skydeleder.
• Valg af bestyrelse og 2 suppleanter,
efter tur afgår: Erik Potempa, Lars
Jakobsen (modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Lars Thomsen
og Max Rasmussen. Kasserer Svend
Madsen afgår, og bliver afløst af Christian Juul Petersen. Sekretær Michael
Mortensen afgår, men har oplært Peter
Diget som afløser. Suppleanter: Morten Boye modtager genvalg, og en
post står til valg af frivillig. Kenneth
meldte sig frivilligt. Alle godtaget.
Peter Diget fortalte om tidsplanen for
3. pinsedag. Herunder kom der et par
forslag fra medlemmerne.
• Revideret regnskab fremlægges.
• Valg af 2 revisorer: P.H. Pedersen og
Kim Galsgaard, modtager genvalg.
Og 2 suppleanter: Bjarne Kristensen
og Mogens Nielsen, modtager genvalg. Dette blev godtaget.
Christian Juul Petersen fremlagde
og forklarede regnskab samt budget.
Dette blev godtaget.
• Indkomne forslag. Vedtægtsændringer. Michael fremlagde justeringerne.
• Valg af tilforordnede: Fanebærer: Ove
Christiansen, modtager genvalg. Billedarkivar: Lars Thomsen, modtager
genvalg. Dette blev godtaget.
Stefan H. Andersen har indsendt 2
punkter. 1. lave en film om Skyttelauget. 2. lave et mærke/nål i anledning
af jubilæet. Stefan kommenterer dette
under eventuelt.
• Valg af 2 måltagere for stikskud: Formanden og Skydelederen. Dette blev
godtaget.
• Fastsættelse af kontingent, indskud og
bøder (uændrede beløb) valg af bødemester: Kim Vermø og Morten Nielsen, modtog genvalg.
• Valg af 5 salonskivekontrollører: Bestyrelsen foreslår: Erik Potempa, Ove
Christiansen, Per Ingemand, Lars Jakobsen og Peter Diget. Per Ingemand
• Valg af formand. Lars Erik Nielsen,
modtog genvalg.
Salg & reparation af
BÅD-MOTOR
Ramsherred 4 - 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 23 21
- Vi passer på din båd
N. Kjær Bilcenter
Odensevej 94 · 5700 Svendborg
Tel: 6221 2323
Værksted: 6221 2321
E-mail: [email protected]
Web: www.nkjaer.dk
Bregningevej 58 • Vindeby
Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00 - 21.00
14
Finlandsvej 7 B · 5700 Svendborg
Tlf. 21 26 20 45 · 24 82 77 02
www.svendborgsundmarineservice.dk
Skyttevej 60 · 5700 Svendborg
Telefon 4087 4050
www.clc-fyn.dk
15
blev afløst af Kenneth Jensen. Dette
blev godkendt.
Morten V. Nielsen fremlagde følgende:
Stole reservation skal stoppe. Udstilling
af billeder fra ældre dages 3. pinsedag i
butikker.
• Godkendelse af nye medlemmer: Sker
3. pinsedag.
Carl Victor gjorde opmærksom på at han
ikke har glemt annoncerne, han lovede at
tegne til sidste generalforsamling.
• Skydeliste fremlægges. Dette står i
Skyttelaugstidende.
• Skudfordeling ved lodtrækning. Dette
blev gennemført.
Konge Jens Christian, holdt en pæn tale
om gangen i skyttelauget, med en pæn
reminder om at man skal huske at bevare
traditioner, men ikke glemme at forny
sig. Og opfordring til at få tegnet nogle
annoncer.
• Eventuelt.
Stefan fremlagde et forslag på et Jubilæumsmærke. Samt et forslag om film
optagelse af hele dagen, samt gamle
optagelser.
Jubilæumsudstilling
Svendborg Borgerlige Skyttelaug arrangerer i samarbejde med Svendborg
Museum en udstilling på Svendborg
Bibliotek i forbindelse med afholdelse af
Laugets 200 årsjubilæum.
lighed for at se en del effekter, som vi
ikke har mulighed for at se til daglig, herunder laugets 2 første faner samt geværer
og en del af de pokaler, der er skudt ud
i løbet af de sidste minimum 100 år. Vi
planlægger at få lavet en tv udsendelse
med gamle filmklip, som viser 3 pinde-
Udstillingen åbner den 18 maj kl. 14 og
varer indtil den 14 juni. Der vil være mu-
Michael Mortensen holdte en flot tale om
traditioner og historier fra forgangen tid,
og overlod sekretær posten til Peter Diget. Lars Jakobsen overdrog sin bestyrelses nål til Max Jakobsen, samt takkede
for sin tid som skydeleder. Poul Erik
Andersen præsentere gallafestens forløb.
Salget af jubilæumsnålen kunne måske dække omkostningerne ved filmen.
Ekstra forslag af Stefan, var bowlerhat.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:20.
16
17
dag igennem årtierne, der vil være interviewes med skytter, der har været med
i rigtig mange år og som har skudt flere
konger og prinser, der vil være interviewes med hvide piger både nogle der
er kommet op i årene samt de 3 hvide
piger der skal være med 3 pinsedag i år.
Udstillingen vil også kunne præsentere
en gennemgang af vores konger og prinser samt en gennemgang af sølvskjolde-
fhentning
Morgen a
ne, alt dette vil blive vist på touch skærme, så den enkelte besøger i ro og mag,
kan se de enkelte billeder.
Vi håber, at udstillingen på en god og
overskuelig måde, vil fortælle laugets
historie samt traditioner, og derved skaffe
interesse for lauget og mulighed for nye
medlemmer.
e Hviids gård
Afgang fra Ann
De hvide piger
Foto anno 1915
18
19
DATOER IdatOeR
2015: i 2015:
Set alleRede
SET ALLEREDE
NU: nu:
JUBILÆUMS året 2015
✗ 7
INDMELDELSESBLANKET
INDMELDELSESBLANKET
Svendborg Borgerlige Skyttelaug
Svendborg Borgerlige Skyttelaug
Sendes til vor kasserer
Svend
Madsen,
Hallindskovvej
64, 5700 Svendborg
Sendes
til vores
kasserer:
[email protected]
Christian Juhl Petersen, [email protected]
JuBilÆuMS året 2015
torsdag, den 14. maj
onsdag, den 4. marts
søndag, den 17. maj
torsdag, den 14. maj
tirsdag, den 26. maj
søndag, den 17. maj
lørdag, den 30. maj
tirsdag, den 26. maj
søndag d. 13. september
lørdag, den 30. maj
HUSKatattilmelde
tilmelde dig
on-line
Husk
online
påpå
www.skyttelaug.dk
www.skyttelaug.dk
Navn
Navn:
Adresse
Adresse:
Postnr./by
Postnr./by:
Telefon
email:
Telefon: email:
ønsker
ønskeratatblive
bliveoptaget
optaget ii
SVENDBORG
kr. +
SVENDBORGBORGERLIGE
BORGERLIGESKYTTELAUG
SKYTTELAUGIndskud
Indskud50,kr. 50,Laugets
historie
100
500,- kr.
kr. Giro+ Laugets
historie
100kr.kr.+ +kontingent
kontingent350,350,-kr.,
kr., ialt
ialt 500,kort
vil blive
fra kassereren
straks
efterefter
optagelsen.
Girokort
vil fremsendt
blive fremsendt
fra kassereren
straks
optagelsen.
Anmelder
Stiller/Anmelder
Underskrift
Underskrift
✂
Kr. Himmelfart
Generalforsamling
Forskydning
Kr. Himmelfart
3. pinsedag
Forskydning
GALLA fest
3. pinsedag
Efterårsskydning
GALLAFEST
13
Få en gratis
Landevejen 19 - 5882 Vejstrup
salgsvurdering
Tel: 7030 1280
www. agrostore.dk - [email protected]
og få solgt!
Lime Avery 814
Avery 831 Tuquise
SVENDBORG
TLF. 62 21 42 00
HAVNEPLADSEN5 5- 5700
- 5700SVENDBORG
SVENDBORG
HAVNEPLADSEN
Østergade 19 - 5881 Skårup, Fyn
Tlf. 62 23 10 23
2012
Leverandør af morgenbrød i
Skyttehuset i hele 2014
Specialiteter
Specialiteteri ivin
vinogoggod
godmad
mad
i ietethyggeligt
hyggeligtmiljø
miljø
Vintapperiet
Vintapperiet
Smag
Smagsommer
sommerpå...
på...
Brogade 29 - 5700 Svendborg - Tlf. 6221 0434
Nyborgvej 110 - 5700 Svendborg - Tlf. 6221 0788
i iSalig
SaligSimons
SimonsGård
Gård
Brogade
3434
4848
Brogade37
37· 5700
· 5700Svendborg
Svendborg· Tlf.
· Tlf.62622222
21
13
Skyttelaugstidende
ADRESSELISTE
for bestyrelse og tilforordnede i
Svendborg Borgerlige Skyttelaug
Konge:
Jens Chr. Møller
Møllergade 7 B, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 06 83
Prins:
Anders Granhøj
Mølmarksvej 11, 5700 Svendborg
Mobil: 21 28 36 41
Bestyrelse/Billedarkivar/IT:
Lars Thomsen
Rolf Krakesvej 55, Thurø
5700 Svendborg
Privat 62 20 68 68
[email protected]
Formand:
Lars Erik Nielsen
Strandhuse 15, 5700 Svendborg
Mobil 4017 0505
[email protected]
Kasserer:
Christian Juhl Petersen
Apotekervej 12, 5700 Svendborg
Mobil 23 20 06 00
[email protected]
Skyttehuset:
Ove Christiansen
Troldeskovvej 19, 5700 Svendborg
Privat 62 21 73 35
[email protected]
Sekretær:
Peter Diget
Heimdalsvej 10, 5700 Svendborg
Mobil 22 60 67 50
[email protected]
Redaktør/Restauratør:
Stefan H. Andersen
Fåborgvej 24, 5762 V. Skerninge
Mobil 20 29 39 49
[email protected]
Skydebane:
Max Rasmussen
Sterrebyvej 33, 5762 Vester Skerninge
Mobil 20 40 79 91
[email protected]
Medlemsblad for Svendborg Borgerlige Skyttelaug som rundsendes 4 gange
årligt til alle vore medlemmer og til vore annoncører.
Skyttelaugstidende finansieres ved velvillig annoncørstøtte og annoncering
tegnes ved redaktionen. Annoncørerne gør det muligt at udsende bladet GRATIS
- husk det, når du handler eller skal bruge tjenesteydelser.
Der er mulighed for følgende annoncer i Skyttelaugstidende:
30 x 60 mm til kr. 1.000,- pr. år
60 x 60 mm til kr. 2.000,- pr. år
30 x 120 mm til kr. 2.000,- pr. år
60 x 120 mm til kr. 4.000,- pr. år
90 x 120 mm til kr. 5.000,- pr. år Halvside
180 x 120 mm til kr. 7.500,- pr. år Helside
Alle priser er excl. moms. Indhold kan ændres fra blad til blad.
Alle annoncer opkræves for et kalenderår ad gangen, og løber til de opsiges af
annoncøren.
Nye annoncører vil have mulighed for en ½ sides artikel om deres virksomhed.
Andre annoncører vil også have mulighed for en artikel mod betaling.
Redaktion: Stefan H. Andersen, mobil: 20 29 39 49,
e-mail: [email protected]
Næste nummer udkommer i august 2015.
Meld venligst adresseændring til:
Christian Juhl Petersen, Mobil 23 200 600, E-mail: [email protected]
Festudvalg:
Poul-Erik Andersen
Nyborgvej 94, 5700 Svendborg
Mobil 27 83 30 70
[email protected]
22
23
Gravering
Facadeskilt
Bilreklame
Skilte & Reklame
til alle formål...
-vi gør dit budskab synligt!
Facadeskilte
Bildekorationer
Solfilm i biler og kontorer
Skiltesystemer
Byggepladsskilte
Pyloner
●
●
●
●
●
●
Storformatprint
Taxareklame
Stempler
Gravering
Gadeskilte / gadesælgere
...og meget, meget mere
Vinduesfilm
●
●
●
●
●
●
Østre Havnevej 33 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 47 40
www.svendborgskilte.dk
24