APV-hjælpemidler

APV-hjælpemidler
Du skal benytte et ”APV hjælpemidler” skema, når du har behov for disse hjælpemidler. Du skal altid
starte med at tjekke, om der er tilføjet et APV forløb under dit grundforløb (Omsorg) dvs. det skal ligger
på linje med Hjemmepleje/Plejebolig/Sygepleje.
Hvis der ikke er et APV forløb:
-under ”omsorgs” forløb, trykker du på den grå trekant, vælger ”tilføj forløb” og herefter leverandør og
APV forløb
Næstefter finder du forløbet og vælger skemaet ”APV-hjælpemidler”, som du udfylder, inden du sender
besked til Hjælpemiddelservice (se om udfyldelse nedenfor).
Hvis der allerede er tilføjet et APV forløb:
Hvis der allerede er tilføjet et APV forløb under ”omsorg” og der ikke er et tomt APV skema
trykker du på den grå trekant ved APV forløbet, vælger ”tilføj skemaer” og ” APV hjælpemidler”.
OBS at der altid skal udfyldes et nyt APV hjælpemiddel skema, ved en ny henvendelse.
rev. marts 2015 - giei
Udfyldelse af skemaet ”APV-hjælpemidler”
Skemaet lukker op med en kasse med valgmuligheder – Du skal nu vælge hvilke APV-hjælpemidler der
er behov for (der scrolles til højre i kassen)
Du kan her KUN vælge APV-hjælpemidlerne
du kan godt vælge flere ting på én gang













Loftlift og sejl
Personløfter/gulvlift og sejl
Ståløfter/stålift og sejl
Drejetårn
Plejeseng og tilbehør
VendLet
Toiletstol med kip
Vendesystemer
Glide- og træklagener
Glidebræt
Rebstige/sengebånd/sengestøttegreb
Hjælpemotor til kørestol
Køreplader
Du vælger det, der er behov for og trykker ”gem og luk”
Skemaet vil nu åbne med de felter du har valgt og du udfylder alle felter med begrundelse for valg af
hjælpemidler mm. og slutter med ”gem og luk” igen.
Når du har udfyldt skemaet, kan du nu sende besked til hjælpemiddelservice som du plejer
dvs.advis sendes fra borgers stamdata med oplysning om, at du har udfyldt et APVhjælpemiddel skema.
OBS:
Hvis du under vejs i skemaet kommer i tanke om, at du mangler et APV-hjælpemiddel, eller har valgt
forkert, kan du trykke på ”vælg dataområder” i toppen af skemaet og vælge til/fra vha. flueben.
Husk str. på sejl.
HUSK at du skal sende en advis til ”Hjælpemiddelservice”og oplyse at du har udfyldt et skema.
rev. marts 2015 - giei