se vejledning til Ludus Web her.

LUDUS Web  kursistvejledning
MINIGUIDE – KURSISTER
LOGIN TIL LUDUS WEB
http://www.vucfyn.dk/login og under Login for kurister klikker du på ”Klik her for – LUDUS Web. Du
får nu 2 muligheder for login – LUDUS Web Login eller Uni Login
•
Kursistnr. + 6 første cifre i cpr. (skal ændres ved første
login)
•
Brugernavn og adgangskode bliver tilsendt på sms
14 dage før start
LOGIN VIA SMARTPHONE
https://ludusweb.vucfyn.dk/mobil
•
Login med din LUDUS Web Login
•
Du vil herfra få adgang til dit
o Ugeskema
o Dagskema
o Beskeder
o Opgaver
LBI/LEL  11. august 2015
Aflysninger vil de fremgå af
skemaet med rød farve.
Der vil også vises ikoner, hvis der
er lavet noter eller sendt sms
m.m.
Side 1 af 3
LUDUS Web  kursistvejledning
LUDUS WEB VIA PC
Når du logger på LUDUS Web vil du komme ind på Menupunktet Kursistinfo/Aktuelt. Herfra får du et
overblik over dit:
• Dagskema – med oplysning om evt. aflysninger eller ændringer
• Beskeder – sendt fra administration eller lærere internt i LUDUS Web
• Begivenheder – Hvis der er arrangeret møder m.m., som du skal deltage i
• To-do – dine gøremål som skolen sender til dig, og beder dig handle på
• Bøger du mangler at aflevere - (Såfremt din skole bruger BOSS bogadministration)
• Svar fra skolen – hvis du har henvendt dig til skolen via menupunktet Henvendelser til skolen
FANEN SKEMA
•
Melde fravær til skolen
klik på taleboblen
•
Se dit ugeskema
med aflysninger,
ændringer, noter m.m.
SEND HENVENDELSER TIL SKOLEN
•
Klik på den blå pil og vælg
Send henvendelse til skolen
SVAR FRA SKOLEN
•
Vises i billedet Aktuelt
og kan også åbnes via postkassen
LBI/LEL  11. august 2015
MENUPUNKTET POSTKASSE
•
Indbakke
•
Udbakke
•
Svar på henvendelser fra skolen
•
Henvendelser til skolen
Side 2 af 3
LUDUS Web  kursistvejledning
MENUPUNKTET KURSIST
•
Staminformation
herfra kan du holde dine kontaktoplysninger ajour
•
Følg dit fravær
Klik på fanen fravær, hvor du vil få en visning af
fravær, årsag og noter m.m.
•
Se dine karakterer eller din studiebog
Klik på de respektive faner i den grå menulinje
MENUPUNKTET LEKTIER
•
Lektier
herfra vil du få en samlet
oversigt over dine lektier i den
valgte periode
•
Afleveringsplan
Her ser du en plan for alle dine
skriftlige opgaver med en status
•
Portfolio
Historik over alle opgaver, som du har haft, siden du startede med
evt. tilbagemeldinger
LBI/LEL  11. august 2015
På VUC FYN har man valgt, at I skal bruge VUCFYN.net til aflevering af jeres skriftlige opgaver, men du
vil kunne danne dig et overblik over kommende skriftlige opgaver, samt følge din studieaktivitet,
såfremt din lærer har lagt planen ud i LUDUS Web.
Side 3 af 3