SÅ VED DU BESKED… - Skoleintra

Tips & tricks for den
avancerede bruger af
SkoleIntra
v/ Ole Windeløv
Tips & tricks
Hurtige genveje
Intranet side bredde og iPad
To tidspunkter der er væsentlige
Den nye loginside
De smarte ting SkoleIntra faktisk også kan bl.a.
Besked og SMS skabeloner kan også bruges til
kommunikation på flere sprog
• Skolekom integrationerne og Rss feeds som
informationskanaler
• Lidt tips og tricks til skoleporten
• Tips til dem der vil være kreative og hvor skal man passe på.
•
•
•
•
•
•
Det du har brug for
Hurtige genveje
Hurtig genvej fra den nye skoleporten
Hvis du står på skolens hjemmeside fx
http://demo.skoleporten.dk/sp
Hvis du udskifter /sp med
/spa
-> Du åbner for redigering af skoleporten
/li
-> Du åbner LærerIntra
/pi
-> Du åbner ElevIntra
/fi
-> Du åbner ForældreIntra
/mobil -> Du åbner Nyt SkoleIntra
Det du har brug for
To tidspunkter der er væsentlige
• Husk især på fællesnet at en admin skal logge på efter kl 14.00
jævnligt for at få opdateret indlejrede objekter og rss feeds og
ryddet op i databaserne. Det ses på skærmen som 13/17
• Husk at adviseringstidspunktet til forældre har en usynlig
dimension
• Hvis det er sat 17 tilføjer vi fra 0 til 50 min afhængig af
institutionsnummerets sidste karakter
1 sendes 17 :00, 2 sendes 17 : 05
0 og bogstaver 17 : 50
• Man skal tænke på
• Det bliver sendt når en lærer logger på efter dette tidspunkt.
• Alle relevante informationer skal helst være indskrevet
• Hvis man tilføjer noget senere kommer det først ud næste dag
med mindre man straks adviserer
Det du har brug for
Intranet design og iPad
• Intranettet vises på en del skærme bedre når man vælger
skærmbredde 100 % i stedet for 1024
• Man kan prøve hvordan ens side ser ud på forskellige skærme med
den indstilling. Det kan have betydning for antal menupunkter
• Man kan ikke sætte værdien når man har valgt itslearning design,
men værdien læses kollektivt,
• Skift til 3D Look
• Sæt sidebredden til 100 % og Gem.
• Vælg igen itslearning design
Det du har brug for
Hvad kan admin i Systemtjek
•
•
•
•
Se forbrug
Se informationer om sitet
Se fejllog
Reindexerer dokument arkiver
• Stamoplysninger
• Husk også at skrive EAN nummeret i stamoplysningerne selv
om det ikke bliver vist her. Vi kan bruge den information hvis
vi bliver i tvivl
Det du har brug for
Den nye loginside kommer snart
Hvordan virker det
• Direkte adgang mellem Nyt og Classic SkoleIntra
• Flow fra App -> Nyt SkoleIntra -> Classic
Hvor skal man ændre adfærd
• Lærere skal via LærerIntra for at tilgå Elev- og ForældreIntra
• SSO gør det rigtigt væsentligt at logge af
• Der kan være behov for at bruge flere browsere hvis du vil
være inde som lærer og samtidigt logge på som forælder.
Hvor kan det blive smartere
• Fælles login på tværs af skoler for forældre
• Lærere der også er forældre ?
Det du har brug for
Kopiering af dokumenter til
skoleporten
• Skolebestyrelsen kan kopiere dokumenter til mappen
Skolebestyrelsen og dens undermapper på skoleporten
• I version 5.10 bliver der mulighed for at personer med
redigeringsret til skoleporten kan kopiere dokumenter fra
dokumentarkivet direkte til Skoleporten
Det du har brug for
Kommunikation på flere sprog
Den nye app til forældre og nyt SkoleIntra kan vise menuer og
beskrivelser på engelsk.
(Programmets struktur vil gøre det muligt at tilføje flere sprog)
Brug skabeloner til beskeder og SMS
• Skolen kan oprette et bibliotek med skabeloner med
beskeder til forældre der har svært ved at forstå dansk
• Lærere kan bruge skabeloner i beskeder ved at oprette
en skabelon med kategorien ”Beskeder” eller ”SMS”
• Hvis nogen fx i fællesnettet laver nogle standard
skabeloner kan skolerne download dem og importere
dem på skolen.
Det du har brug for
Skolekom integrationerne
• Man kan på ”min forside” vælge at se om der er nyt i de
konferencer og mails man får i Skolekom.
Vi har dialog med STIL om evt at få et svar om af antal ulæste
mails
• Under ”Elektronisk post” er der nogle interessante links hvor
man kan
• se skolens konference eller
• søge i nationale fora.
Søgningen er langt bedre end den der er i selve skolekom.
• Man lave et faneblad med urlen
https://ssl.skolekom.dk/login/SkoleIntra%20TV%AE
eller andre konferencer man finder relevante.
Det du har brug for
Rss feeds som informationskanaler
• Vi udgiver og vedligeholder rss feed definitioner. Hvis nogen har
nogle relevante forslag til Rss feeds kan de sende et link til mig
med en begrundelse.
• Hvis det ser relevant ud og opføre sig fornuftigt vil det blive
gjort tilgængelig for alle skoler. Fx har Aarhus kommune lavet
Bunyt som er relevant for de mange skoler i Aarhus.
• På ens egen forside kan man også vælge sin egen kanal og fx
følge med i ens fags sider på EMU eller i Skolekom
• Tips om SkoleIntra - fra itslearning er en god kanal at se
nyheder om Skoleintra på. Den er desværre så bred at den kun
passer til en et spaltet forside. Det vil blive rettet snarest
Det du har brug for
Indlejring af en ny kilde
• Hvis man har en kilde som benyttes af flere skoler og må anses
for sikker kan man få den tilføjet ved at sende en beskrivelse af
kilden og eksempler på links til mig eller supporten.
• Hvis siden ikke leverer en færdig embed kode, men blot et link
fx
• http://dashboard.screenpublisher.com/booking/?XXXX123
• Skal den pakkes ind i en iframe der helst skal angive en størrelse
fx
<iframe width="210" height="500" src= "MINURL"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
• Linket skal man så selv sætte ind i stedet for MINURL
• Linket skal være fra en af os godkendt kilde
Det du har brug for
Vi kan potentielt også sende data
• Organisationen ”Skole og Forældre” har behov for opdateret
informationer om skolebestyrelses-medlemmer.
• Vi udvikler en webtjeneste, der månedligt sender en mail med
skolebestyrelsesmedlemmernes offentliggjorte navne og
adresser på de skoler der vælger at aktivere webservicen.
• Det kunne også være en anden mailingliste man kunne sende
til kommunen eller andre automatisk en gang pr. måned.
• Hvis nogen har forslag til andre steder hvor vi med fordel kan
hjælpe skoler med at indsamle og sende statistik vil jeg gerne
have en mail med navnet ”eksport ønsker”
Det du har brug for
Lidt tips til skoleporten
Hvis du gerne vil indlejre en html side fra skoleporten på en forside i
skoleporten eller i SkoleIntra kan du gøre det således
• Du laver et indlejret objekt med følgende tekst:
<iframe width="210" height="500" src= "MINURL" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
• Du højre klikker på den html side i skoleporten du gerne vil indlejre
og kopierer linket
• I det indlejrede object erstatter du MINURL med den url du lige har
klippet ud. Urlen skal indeholde ordet skoleporten.dk
(Husk at skrive " og aldrig “ som powerpoint godt kan lide)
Det du har brug for
Et interaktivt kort på skoleporten
• Vi har hjulpet Aarhus kommune
med at implementere et område
kort hvor hvert område henviste til
et side på skoleporten men det
kunne have været til en anden
skoles site.
• Vi har brugt en html side og et
billede på skoleporten som så er
indlejret på en forside.
• Hvis nogen er interesseret kan
kildekoden ses på:
www.skoleintra.dk\skoleporten\ek
sempel.zip
Det du har brug for
Hvordan laver jeg et interaktivt kort
Der findes en beskrivelse på www.onextrapixel.com/2009/04/30/how-to-create-multiplelinks-on-a-single-image-with-image-map/
Syntaksen er
<map name="map-name">
<area shape="area shape"
coords="area coordinates"
href="area hyperlink" or nohref="nohref"
target="hyperlink target"
title="area title"
alt="alternate text"/>
</map>
Der er 3 former: rect , circle og poly
Det du har brug for
Skift til det nye modul
Priser
• Op til 5.000 standard SMS’er for 700 kr. pr kvartal.
• Hvis man bruger flere i et kvartal betaler man ekstra 250 kr.
pr. påbegyndt 2.500 SMS’er
• Den enkelte SMS’s længde og modtagerland kan gøre at
antallet ganges med en faktor.
Fx vil en dobbelt sms til Grønland tælle som 8
Skift fra STIL til itslearning SMS
• Man kan opsige sit abonnement hos STIL når det udløber
og skifte over til itslearning.
• Når STIL lukker deres service vil de resterende kunder
automatisk blive overført. (forventes at ske til januar)
Det du har brug for