manual - AGK Nordic A/S

Manual size: 148 x 210 mm
175g copper paper(铜版纸印刷)
UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER
Brugsanvisning
UNIVERSAL CAR ROOF RACK
Installation Manual
Model no. 10889
Trin 2:
Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber du vil nyde.
A
Læs venligst vejledningen inden du begynder at bruge produktet. Instruktionerne indeholder oplysninger
om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af apparatet. Gem vejledningen, og videregive dem til
eventuelle senere ejere. Forkert brug kan føre til skader på personer samt genstande. De vedlagte
komponenter bør kun bruges med denne enhed, og kan ikke være kompatible med andre enheder.
B
C
TILBEHØR LISTE
M1 krog 4 stk.
M2 krog 4 stk.
Gummikappe4 stk.
Gummifødder4 stk.
Møtrikker 4 stk.
Skiver 4 stk.
Stålbånd 4 stk.
Plastik holder 4 stk.
Nøgler 2 sæt.
–– M1 & M2 kroge.
–– B: Monter holdere på boltene,
der er på enden af hver tag
holder og stram ved hjælp af en
passende nøgle / værktøj (ikke
inkluderet).
–– C: Installer gummifødder
i bunden af hver ende
stykke.
Trin 3:
–– Rens de steder på bilen hvor holderene skal monteres, for at undgå ridser.
Trin 4:
–– Lås mekanismen på alle 4 sider med de medfølgende nøgler.
Trin 5: Montering på bilens tag.
MONTERING
Trin 1:
M1
–– A: Tag plastholderen monter
skive og møtrik. Du bliver
nødt til at passe dem på
enden af hver tag holder
A
B
C
M2
––
Vælg den mest egnede krog til montering på dit køretøj. Sæt
stålbånd i derefter passe på udvalgte krog.
2
–– A: Fjern dækslerne fra
stålstropperne og det
overskydende skæres/
klippes af.
–– B: Skub stålbånd i linjen
tag mekanisme og placer
krogen i dør hullet.
3
–– C: Hold krogen på plads og stram
stålstropperne.
Trin 6:
A
–– Du skal sikre, at du læse og forstå disse instruktioner, før du bruger dette produkt.
–– Max belastning af tagbøjler er 75 kg. Må ikke overstige denne.
B
ADVARSEL! -du Skal sikre stængerne er monteret ORDENTLIGT Forinden man kører!
!
Cilck
!
ilck
!C
lck
!!!
kk
Cilc
k!
Cr
ac
k
Ci
Cilc
k!
–– A: pumpearmen at
stramme pasform.
–– B: Træk håndtaget til lodret position for at stramme båndet. Må ikke
overspænde, idet du risikerer at beskadige bilens tag.
ADVARSEL! -du Skal sikre stængerne er monteret ORDENTLIGT Forinden man kører!
Trin 7:
–– A: Spænd begge sider af stængerne for at
sørge for, at stativet er centreret korrekt.
–– Må ikke overspænde, idet du risikerer skader
køretøjet “s tag.
–– B: Sørg for at
stængerne sidder
godt fast.
Importør:
Agk Nordic A/S
www.agknordic.com
Copyright 2014. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S. 17.10.2014
AGK Nordic A/S
Randersvej 88B
Stevnstrup
8870 Langaa
Denmark
–– C: Lås stængerne
Trin 8: Sådan løsnes stænger fra køretøjet.
–– A: Lås op, trække
håndtaget tilbage uden
at klikke skralden. Opret
en lille spænding.
–– B: Tryk på sort
––
udløserknap, mens du
holder en let spænding på
håndtaget.
4
C: Skub den sorte håndtag til lukket
placering . Fjern stålbånd. Bemærk:
Luk den sorte udløserknap og
håndtaget for at sætte remmen på
plads igen.
5
Step 2:
Thank you for choosing this product, which we hope you will enjoy.
A
Please read the instructions before starting to use the product. The instructions provide information about
safety, use and maintenance of the unit. Save the instructions and pass them on to any later owners.
Unsuitable use can lead to damage to persons as well as objects.
The enclosed components should only be used with this unit and may not be compatible with other units.
B
C
ACCESSORIES LIST
M1 hook x4 pcs
M2 hook x4 pcs
Rubber cover x4pcs
Rubber pad x4 pcs
Nut x4 pcs
Pad x4 pcs
Steel straps x4 pcs
Plastic end mount x4 pcs
Keys x2 sets(2pc/set)
––
M1& M2 Hooks.
–– B: Fit onto the bolts that are
on the end of each roof bar
and tighten using a suitable
spanner/wrench(not
included).
–– C: Install the rubber pads
into base of each end piece.
Step 3:
–– Clean contact surfaces to avoid scratches.
Step 4:
–– Unlock the mechanism on all 4 sides with provided key.
Step 5: Fitting to Vehicle
INSTALLATION STEP
Step 1:
M1
–– A: Select plastic end mount,
pad and nut. You will need
to fit these onto the end of
each roof bar.
A
B
C
M2
–– Select the most suitable hook fitting for your vehicle. Insert
the steel straps into the covers then fit onto selected hook.
6
–– A: Remove the covers
from the steel straps and
cut to size then refit.
–– B: Push the steel straps into
the roof bar mechanism
and position the hook
fitting onto the door.
7
–– C: Hold in position and pump the
roof bar lever to tighten.
Step 6:
A
–– You must ensure you read and fully understand these instructions before using this product.
–– Max load of Roof Bars is 75kg. Do not exceed this.
B
CAUTION!-YOU MUST ENSURE THE BARS ARE FITTED SECURELY BEFORE DRIVING THE
VEHICLE!
!
Cilck
!
ilck
!C
lck
!!!
kk
Cilc
k!
Cr
ac
k
Ci
Cilc
k!
–– A: Pump lever to tighten
the fit.
–– B: Pull lever to vertical position only. Do not over tighten as you will risk
damaging the vehicle’s roof.
CAUTION!-YOU MUST ENSURE THE BARS ARE FITTED SECURELY BEFORE DRIVING THE
VEHICLE!
Step 7:
–– A: Tighten both sides of the bars to make sure
that the rack is correctly centered.
–– Do not over tighten as you will risk damaging
the vehicle”s roof.
Importer:
AGK Nordic A/S
www.agknordic.com
Copyright 2014. All rights reserved
Printed and published by Agk Nordic A/S. 17.10.2014
AGK Nordic A/S
Randersvej 88B
Stevnstrup
8870 Langaa
Denmark
–– B: Make sure that
–– C: Lock the bars in
the bars are securely
place.
fastened.
Step 8: How to release bars from vehicle.
–– A: Unlock bars, pull
the lever back without
clicking the ratchet.
Create a slight tension.
–– B: Push the black release
button while holding a
light tension on the lever.
8
–– C: Push the black lever closed.
Remove the steel strap. Note:Close
the black release button and the
lever to put the strap back in place.
9