Erhvervsuddannelsesafdelingen holder

INFORMATIONSMØDE OM ERHVERVSUDDANNELSER PÅ GRUNDFOS
Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 19-21 på Grundfos Teknologi Center (TC)
Øst2: Poul Due Jensens Vej 19, 8850 Bjerringbro
19.00:
Velkomst v/Jesper Kvistgaard i TC’s kantine
Baggrund og plan for aftenens arrangement
19.10:
Generel information v/Jesper Kvistgaard
Generel information om de tekniske og merkantile erhvervsuddannelserne (EUD)
herunder EUX-modellen, hvor erhvervsuddannelsen kombineres med HTX-fag.
19.30:
Workshops
Nuværende lærlinge fra et bredt udvalg af de uddannelser, vi har på Grundfos,
vil være tilstede. De står klar til at besvare spørgsmål om de enkelte uddannelsesforløb
og viser rundt i værkstedet.
21.00:
Afslutning
Der vil blive budt på en forfriskning undervejs.
Tilmelding senest fredag d. 23.1.2015 til Dorthe Sandst: [email protected]