Sådan holder du din allergi nede

Foto: Iris
Guide
MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus
4 guider om allergi
og behandling
Om allergi
:
e
d
i
u
g
r
o
St
Sådan holder
du din allergi
nede
1
8
sider
Allergi
INDHOLD I DETTE HÆFTE:
RInge hjælp til allergikere............................................................ 4
Kæmpe guide: Kom gennem pollensæsonon uden
allergi..................................................................................................... 7
Guide: Sådan klarer du pollensæsonen med
medicin................................................................................................. 8
Guide: Sådan klarer du pollensæsonen med
alternativ behandling....................................................................10
Guide: Sådan klarer du pollensæsonen med sund
fornuft..................................................................................................12
Guide: Sådan vælger du en alternativ behandling.........14
Om allergi............................................................................................16
PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147
København K, Mail: [email protected], Web: www.bt.dk/plus og
www.b.dk/plus, Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning Andersen, Redaktør: Mette Bernt Knudsen, Bemærk: Der
kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende.
Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen.
2
3
Ringe hjælp til
allergikere
Pollensæsonen er over os, men som allergiker får du
ringe hjælp. Alt for få allergilæger og lange ventetider
gør dine muligheder for behandling dårlige. Og hjælp til
at finde en alternativ allergibehandler kan du heller ikke
få.
4
Af Line Felholt
[email protected]
Op mod en million danskere
har høfeber. Og lige nu har de
det allerværst. For pollensæsonen er over os.
Men forventer du hurtig og
effektiv lindring for din løbende næse og kløende øjne hos
lægen, så bliver du nok skuffet.
- Der er et stort underskud
af undersøgelsesmuligheder.
Tilgængeligheden til allergilæger er blevet meget lille, efter
at man fra politisk hold valgte
at nedlægge specialet i 2004.
Det betyder, at jeg som 57-årig
i dag er en af de 'unge' allergilæger, der er tilbage, siger speciallæge i allergi Torben Evald,
der har praksis ved Nørreport
i København, men modtager
patienter fra hele landet.
Torben Evald kalder det et
stort detektivarbejde at finde
ud af præcis hvilken form for
allergi, netop du har. Og lige så
svært kan det blive at finde den
medicinske nål i høstakken,
som afhjælper præcis dine
symptomer bedst. Et detektivarbejde, som besværliggøres
af, at der kun er omkring 20 allergilæger i Danmark og op til
to års ventetid hos dem, samtidig med at det langt fra er sikkert, at din praktiserende læge
har den fornødne efteruddannelse til at hjælpe dig godt nok.
Dansk Selskab for Almen
Medicin, som skriver vejledninger til praktiserende læger
om behandling, herunder allergi, bekræfter, at der ikke
er blevet gjort noget særligt i
de forløbne 10 år, siden allergispecialet blev nedlagt, for at
opkvalificere de praktiserende
læger i forhold til allergi. De
praktiserende læger kan vælge at tage kurser indenfor forskellige grene af Almen Medi-
En ny undersøgelse, som AstmaAllergi Danmark har lavet, viser, at
udredningen af en allergiker kan tage 1-3
år i sundhedsvæsenet. Og mere end hver
fjerde får ingen vejledning om allergi,
mens de bliver udredt.
cin - herunder allergi. Men det
er frivilligt.
- Vi kan se, at de kurser er
velbesøgte, så der er helt sikkert en interesse blandt praktiserende læger for allergi.
Men det er rigtigt, at der ikke
er gjort en bevidst indsats i
retning af, at nu skal vi erstatte
de allergologer, der snart ikke
er flere af. Vi vil meget hellere have, at der fortsat var et
speciale, som vi kunne hente
hjælp hos, siger formand for
Dansk Selskab for Almen Medicin Lars Gehlert Johansen,
der også selv er praktiserende
læge.
En ny undersøgelse, som
Astma-Allergi Danmark har
lavet, viser, at udredningen af
en allergiker kan tage 1-3 år
i sundhedsvæsenet. Og mere
end hver fjerde får ingen vejledning om allergi, mens de
bliver udredt. Det betyder
ifølge Astma-Allergi Danmark
at mange høfeberpatienter prøver sig frem mere eller mindre
på egen hånd, og for manges
vedkommende finder de aldrig
den behandling, der virker.
En anden ny undersøgelse
foretaget af analyseinstituttet
YouGov blandt 205 praktiserende læger viser da også, at
36 procent oplever, at allergikere undlader at tage deres allergimedicin.
- Helt generelt er danskerne
ikke meget for at tage medicin,
og hvis man oveni købet ikke
opnår en god og overbevisende
balance mellem effekt og bivirkninger som træthed, fordi
det her detektivarbejde ikke
er gjort grundigt nok, så tager
man ikke medicinen. Det er almindelig sund fornuft, medgiver allergilæge Torben Evald.
Der er dog måske lysere
tider på vej for allergikerne.
Folketinget har nemlig for
nyligt vedtaget et forslag om
at forbedre indsatsen med at
udrede og behandle danskere,
der er berørt af allergi. Men
endnu ved ingen, hvordan den
forbedrede indsats konkret
skal udmønte sig, og hvornår
den træder i kraft.
Indtil da vil Astma-Allergi
Danmark fortsat opleve stor
efterspørgsel blandt allergikere på alternativ allergibehandling. De danske allergikere
søger især vejledning i hvilke
alternative behandlingsformer,
der virker bedst.
- Hvis du ikke har fået en
ordentlig diagnose og ikke får
den hjælpe, du søger hos din
læge, så søger du andre steder
hen, fx hos alternative behandlere. Der er stor efterspørgsel
på, om ikke vi kan lave en rødgul-grøn ordning, så folk ved,
hvad der virker, ikke virker og
måske virker. Men vi kan ikke
anbefale en slags alternativ behandling frem for en anden, for
det er der ikke videnskabeligt
belæg for, siger kommunikationschef hos Astma-Allergi
Danmark, Lise Nørgaard.
5
6
KÆMPE GUIDE:
Kom gennem
pollensæsonen
uden allergi
7
Læs her, hvordan medicin, alternativ behandling eller
helt almindelig snusfornuft kan hjælpe dig gennem
pollenmånederne uden nys og kløe.
GUIDE: Sådan klarer
du pollensæsonen
med medicin
8
●●Når du går til din læge med
din allergi, vil han som det første
udrede dig. Det vil sige, at han
i samarbejde med dig og eventuelt en speciallæge i allergi vil
undersøge, hvad du ikke kan tåle.
Det kan fx ske ved hjælp af en
priktest eller blodprøve.
●●Er det pollen, du ikke kan tåle,
er det sjældent muligt at fjerne
dig helt fra kilden til din allergi, da
du ikke kan fælde kommunens
birketræer eller asfaltere naboens græsplæne. Til gengæld kan
medicin hjælpe dig. Hvilken form
for medicin og behandling, du
skal have mod din pollenallergi,
afhænger af, hvor hårdt angrebet
og generet, du er.
●●Den mildeste form for medicin
mod pollenallergi er antihistaminer. De fås både som piller,
øjendråber og næsespray. Antihistaminer er effektive til at mildne
allergisymptomer her og nu. For
mange allergikere vil antihistaminer være nok til at tage toppen
af nys, snot og kløe. Et minus ved
antihistamin er, at det kan gøre
dig træt. Det kan selve allergien
dog også gøre. Og det er tilmed
helt individuelt hvilke typer
antihistaminer, vi hver især bliver
trætte af. Derfor handler det i høj
grad om at prøve sig frem i samråd med lægen. Antihistaminer
fås både på recept og i håndkøb.
●●Oplever du, at antihistaminer
ikke mildner dine symptomer
godt nok, kan du gå et trin op og
modtage en mere forebyggende
medicinsk behandling. Allergimedicin på dette trin er med binyrebarkhormoner og fås både som
piller, næsespray og indsprøjtning. Det virker ikke her og nu
på dine symptomer, men lægger
en dæmper på dine symptomer
over en længere periode, som
regel et par måneder, mens pollensæsonen står på.
●●Næste trin på medicintrappen
er vaccination. Det er er langvarig
og dyr proces at blive vaccineret
mod din allergi, og derfor er det
som regel de allerhårdest ramte
pollenallergikere, der tyer til
vaccination. Vaccination kræver
nemlig, at du får en indsprøjtning
eller en tablet under tungen
en gang om ugen i 10-12 uger
og derefter hver anden måned
de næste 4-5 år. Vaccination er
tilskudsberettiget, men du skal
regne med, at det koster dig
1000 kroner om året i 4-5 år. Til
gengæld kan 80 procent af de
vaccinerede allergikere bagefter
kalde sig helbredt.
9
GUIDE: Sådan klarer
du pollensæsonen
med alternativ
behandling
Der findes et hav af alternative behandlingsformer, og mange af dem
tilbyder også hjælp til allergikere. Nogle af dem påstår at tilbyde helbredelse, andre lindring af dine symptomer. Fælles for dem er, at behandlingen er uden brug af medicin, men nogle gange kan en kombination af
medicin og alternativ behandling være den rette løsning. Fælles for dem
er også, at Astma Allergi Danmark ikke vil anbefale nogen af dem, da der
ikke er tilstrækkelig videnskabeligt belæg for, at de virker. Akupunktur er
den eneste alternative behandling, hvor der er videnskabeligt belæg for,
at det virker mod høfeber.
10
●●Zoneterapi foregår ved trykmassage på føddernes under- og overside.
Hensigten er at genoprette ubalancer i
kroppen, som gør dig syg, herunder allergisk. Regelmæssige behandlinger kan
ifølge Forenede Danske Zoneterapeuter
lindre dine symptomer på allergi. Nogle
gange endda så meget, at du kan lægge
antihistaminerne på hylden. Det bedste
resultat får du ved at begynde behandlingen en måned før pollensæsonen
starter. Det anslås, at 3-5 behandlinger
over en kort periode vil reducere dine
symptomer kraftigt. Herefter går der
gradvist længere mellem behandlingerne, men du skal regne med, at behandlingen for pollenallergi vil strække sig
over hele pollensæsonen. Medlemmer
af Forenede Danske Zoneterapeuter har
i år gennemgået en efteruddannelse
målrettet allergipatienter. Du kan finde
zoneterapeuter på www.fdz.dk.
●●Akupunktur foregår ved, at tynde nåle
stikkes ind i forskellige punkter på kroppen med henblik på at forebygge og
behandle sygdomme. Metoden befinder
sig på grænsen mellem alternativ og
almen behandling. Allergi er ifølge akupunktører en af de lidelser, der effektivt
kan behandles med akupunktur. Det
bedste resultat får du ved at begynde
behandlingen lige inden pollensæsonen
starter. Du kan dog også få hjælp senere
i sæsonen. Det anslås, at der skal 3-5
behandlinger til for at opnå størst effekt
på din allergi. Nogle gange kan det være
nødvendigt at følge op med 1-2 behandlinger om året. Du kan finde akupunktører på www.danske-akupunktoerer.
dk. Det er videnskabeligt bevist, at
akupunktur kan lindre høfeber.
●●Homøopati adskiller sig fra både akupunktur og zoneterapi ved, at du ikke
modtager behandling, mens du er hos
behandleren. Behandlingen foregår mellem konsultationerne, hvor du indtager
de naturlægemidler, som behandleren
har ordineret dig. Ifølge Dansk Selskab
for Klassisk Homøopati er netop allergi
en af de lidelser, som homøopater ofte
behandler. Homøopater kan både lindre
dine symptomer her og nu og iværksætte en længerevarende behandling med
henblik på helbredelse. Den langsigtede
behandling skal helst starte om efteråret. Et typisk behandlingsforløb strækker sig over 4-8 konsultationer. Du kan
finde homøopater på www.homeopati.
dk.
●●Kinesiologi er en behandlingsform,
som benytter sig af en muskeltest til at
finde frem til diagnose og behandling.
Ifølge kinesiologer lagres et menneskes
gode og dårlige oplevelser i kroppen
som en slags kropshukommelse. Allergi
er ifølge kinesiologer en blanding af
ubalancer i kroppen, som giver sårbare
slimhinder. Ubalancen kan forstærkes af
et psykisk traume tidligere i livet. Allergi
kan dog ifølge kinesiologi også være en
ren kemisk forbi, som kan behandles
med psykiske metoder. Behandlingen
kaldes en afbalancering og kan indbefatte massage af akupunkturpunkter,
fysiske øvelser, visualisering af følelser,
indtagelse af vitaminer og mineraler
og at spise efter en bestemt kostplan.
Allergi er en af de lidelser, som kinesiologer er kendt for at have succes med
at behandle. Hvor mange behandlinger,
der skal til, er meget individuelt. Du kan
finde kinesiologer på www.kinesiologi.
dk. Behandlerne hos Allergikompagniet.
dk er også kinesiologer. Du kan læse
mere om Ole Larsens kinesiologiske
allergibehandling 'alfa-kinesiologi' på
www.allergi-behandling.dk.
11
GUIDE: Sådan klarer
du pollensæsonen
med sund fornuft
12
●●Når det er sæson for pollen,
er det umuligt at undgå at blive
udsat for pollen udendørs. Men
selvom du ikke kan undgå pollen, kan du mindske mængden
og tage dig nogle forholdsregler, som kan gøre en stor
forskel for dig.
●●Der er forskel på, hvornår på
døgnet pollen bliver frigivet, og
hvor meget der bliver frigivet
dagligt. Så hold altid øje med
dagens pollental i medierne
eller med app'en Dit Mobile
Pollental. I værste fald kan du
holde dig indendøre i dagtimerne på dage med flest pollen.
Generelt er der nemlig færrest
pollen i luften tidligt om morgenen og sent om aftenen.
●●Mindsk pollen i øjnene ved at
bruge solbriller eller cykelbriller. Brug evt. en pollenmaske
så du ikke indånder luft med
pollen. Du kan finde pollenmasker på Sportsmate.com.
●●Lad andre slå græsplænen,
hvis du har allergi overfor
græspollen. Mange med allergi
overfor græspollen reagerer
også på saften i græsset. Er du
allergisk overfor birkepollen,
kan du mindske dine symptomer ved at fælde birketræet i
din egen have.
●●I pollensæsonen bør du, på
dage med høje pollental, holde
døre og vinduer lukkede, og
lufte grundigt ud med gennemtræk tidlig morgen og sen
aften, hvor der som regel er
færrest pollen i luften.
●●Du kan købe pollennet, som
du selv kan montere foran
dine vinduer. Nettene begrænser mængden af pollen, der
kommer ind i huset gennem
et åbent vindue. Pollennet kan
købes i byggemarkeder og på
internettet.
●●Pollen kan sætte sig i tøj, der
bliver tørret udendørs. Brug
hellere tørreloft eller -kælder.
Alternativt tørretumbler i pollensæsonen.
●●Gør grundig rent en gang om
ugen. Så fjerner du de pollen,
der sidder i støvet.
●●Vask eller skyl dit hår inden
sengetid, så du ikke får pollen
med i seng.
Kilde: www.astma-allergi.dk
●●Hold bilens døre, soltag og
vinduer lukket. Installer eventuelt et pollenfilter i ventilationsanlægget. Indstil ventilationen på recirkulation.
13
GUIDE: Sådan vælger
du en alternativ
allergibehandler
Alternativ behandling kan være zoneterapi
14
Overvejer du at bruge alternativ behandling for at få en
bedre hverdag med din astma eller allergi? Her er AstmaAllergi Danmarks seks gode råd:
1
2
3
Supplér i stedet for at
erstatte. Se den alternative
behandling som et supplement til den behandling, du
får hos din læge. Alternativ
behandling kan ikke erstatte
den medicin, din læge har
ordineret til dig.
Tal med din læge. Nogle
former for naturmedicin kan
påvirke traditionel medicin, og visse midler kan fx
indeholde pollen. Tal derfor
behandlingen igennem med
din læge for at sikre dig,
at de to slags medicin ikke
modarbejder hinanden. Husk,
at naturmedicin også kan
have bivirkninger.
Stil krav til din behandler.
Markedet for alternativ
behandling er broget. Gør dig
klart, hvilke kriterier du vælger ud fra, inden du beslutter
dig for en bestemt alternativ
behandler. Skal behandleren
være medlem af RAB (Registrerede Alternative Behandlere)? Eller vælger du fx ud
fra en personlig anbefaling?
4
Stil krav til behandlingen.
Spørg dig selv, hvad dit mål
med behandlingen er? Er det
fx færre symptomer? Mere
energi? Bedre livskvalitet?
Personlig udvikling? Eller en
kombination? Forhold dig
til, om dine forventninger er
realistiske.
5
Beslut hvor lang tid du vil
bruge. Hvor mange behandlinger er du indstillet
på at gå til, og hvor lang tid
må der gå, inden du tager
stilling til, om behandlingen
virker for dig? I gennemsnit
tager et behandlingsforløb
hos en alternativ behandler
ca. seks behandlinger, men
det er meget individuelt.
6
Gør op hvad det må koste.
Prisen for alternativ behandling er meget forskellig. Hvad synes du er
rimeligt? Mener du, at det er
pengene værd?
Kilde: www.astma-allergi.dk
15
Om allergi
●● Det anslås, at 22 procent af den danske befolkning lider af allergi, hvilket svarer til 1.220.706
danskere
●● Det anslås, at ca. 1 million danskere lider af høfeber
●● Årsagen til høfeber kan være allergi over husstøvmider, skimmelsvamp eller pollen
●● Høfeber er hyppigst blandt de 20-30-årige
●● Symptomerne på høfeber er snue, tilstoppet næse og kløe i øjnene
●● Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor vi udvikler allergi
●● Men allergi er oftest en arvelig betinget sygdom
●● Pollensæsonen varer fra marts til september
Kilde: Astma-Allergi Danmark, Netdoktor.dk
16
17
BLIV SUND MED CHRIS
PLUS’ sundhedscoach Chris
MacDonald guider dig hver
14. dag til et sundere liv
– fysisk og psykisk
Chris skriver
blandt andet
om:
Skal vi leve som
i stenalderen?
Brug dine
dårlige undskyldninger til noget
godt
Sådan kommer
du af med
stressen
Sådan holder
du fast i dine nye
gode vaner.
Du kan desuden
læse Chris' brevkasse
online på bt.dk og
stille spørgsmål selv.
18