Hvordan bliver jeg privat børnepasser

Privat pasning i Aalborg Kommune - Pasningsformer
Ønsker du at blive godkendt som privat børnepasser af Aalborg
Kommune i henhold til Dagtilbudslovens § 78 + § 79?
1. Skal du som det første kontakte sekretær Vibeke Hansen mail på telefon 99 82 31 70, og hun vil sende
dig et ansøgningsskema.
Du skal tage stilling til, hvilken pasningsform, du hører ind under (se ”Pasningsformer”), og det er
vigtigt, at du har tænkt over, hvordan det vil være for dig at tage ansvar for op til 5 børns trivsel,
udvikling og læring, mens du passer børnene.
Ansøgningsskemaet returneres til Privat pasning, Stationsvej 5, 9280 Storvorde eller meget gerne pr.
via digital post til Privat pasningsordning.
2. Når vi har fået ansøgningsskemaet retur, vil privat pasnings tilsynsførende læse den igennem. Du vil
modtage en mail vedrørende den videre godkendelse (se punkt 3).
3. Du skal efterfølgende godkendes. Vi indhenter samtykke til indhentelse af straffeattest, børneattest og
sociale oplysninger. Du vil modtage samtykkeblanketter, som du skal returnere til os.
OBS! Er der personer over 15 år, der har bopæl på pasningsadressen, skal de også udfylde samtykke til
indhentelse af straffeattest, børneattest og sociale oplysninger.
4. Til sidst vil du blive ringet op af en tilsynsførende med henblik på en aftale om godkendelse af dig, dit
hjem eller pasningsadresse. En samtale tager mellem 2,5 og 3,5 time.
20. august 2015
Side 1
Privat pasning i Aalborg Kommune - Pasningsformer
Privat pasning skal altid ske i samarbejde med forældrene, da det er forældrene, der får tilskuddet, og
køber pladsen hos den private børnepasser.
Den private børnepasser har altid ansvaret, at de nødvendige myndighedskrav og godkendelser
foreligger inden opstart.
Liberalt erhverv:
Kontaktperson Jørgen Mark
By – og Landskabsforvaltningen
Erhverv:
Kontaktperson Finn Fisker
By – og Landskabsforvaltningen
Dagplejelignende form i henhold til Dagtilbudsloven Model 1 (A, B og C)
Institutionslignende form i henhold til
Dagtilbudsloven - Model 2 (A, B eller C)
1 A – op til 5 børn og 1 godkendt børnepasser.
2 A – op til 5 børn og etableret udenfor egen bopæl.
 1 godkendt børnepasser.
 Pasningsstedet skal være godkendt til institution i
henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan
eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet i
By-og Landskabsforvaltning, og der skal ligge de
nødvendige tilladelser fra ex. Fødevarestyrelsen
mv.
 Der stilles en del brandkrav, som bl.a.
Automatisk Brandalarm Anlæg (ABA-anlæg) og
Brandskab med slangevinde.
 Der kan max benyttes 3 kortvarige afløsere ved
læge/tandlægebesøg m.m. og til ex. sygdom op
til 14 dage, hvis børnepasseren er på
pasningsstedet.
Godkendelse af afløsere sker udelukkende ved
indhentelse af børne- og straffeattest og sociale
oplysninger
 Der kan max gives tilskud til 30 lukkedage.
 Er den godkendte børnepasser udenfor
pasningsadressen evt. ved ombygning,
vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage
skal stedet godkendes.








Børnepasseren skal have bopælsadresse på
pasningsstedet.
Pasningsstedet skal ikke være godkendt til
institution i henhold til planloven(kommuneplan,
lokalplan eller byplanvedtægt) og
bygningsreglementet.
Der skal være etableret en funktionsdygtig
røgalarm i i soverum.
Børnepasseren skal altid være i hjemmet – kan
kun være fraværende kortvarigt ved
læge/tandlægebesøg m.m.
Der kan max benyttes 3 kortvarige afløsere pr.
børnepasser ved læge/tandlægebesøg m.m. og
til ex. sygdom op til 14 dage, hvis børnepasseren
er i hjemmet.
Godkendelse af afløsere sker udelukkende ved
indhentelse af børne- og straffeattest og sociale
oplysninger.
Ved ferie lukkes pasningen.
Der kan max gives tilskud til 30 lukkedage.
Er børnepasseren udenfor eget hjem ved
ombygning, vandskade, brand eller andet i mere
end 14 dage skal stedet godkendes.
1 B – 2 godkendte børnepassere som begge skal
have bopælsadresse på pasningsstedet
Op til 10 børn (der må aldrig være mere end max 5
børn pr. voksen).
 Pasningsstedet skal ikke være godkendt til
institution i henhold til planloven(kommuneplan,
lokalplan eller byplanvedtægt) og
bygningsreglementet.
 Der skal være etableret en funktionsdygtig
røgalarm i i soverum.
 Børnepasserne skal altid være i hjemmet.
 Ved ferie lukkes pasningen.
 Der kan max gives tilskud til 30 lukkedage.
 Der kan max benyttes 3 kortvarige afløsere pr.
børnepasser ved læge og tandlægebesøg m.m.
og til ex. sygdom op til 14 dage, hvis
20. august 2015
2 B - Etableret hvor den ene eller begge
børnepassere er udenfor egen bopæl
Op til 10 børn (der må aldrig være mere end max 5
børn pr. voksen).

eller



1-3 godkendte børnepassere,
1 godkendt børnepasser og 1 eller 2 ansatte
over 18 år, som er behandlet efter særligt
godkendelsesskema.
Godkendelsen sker ud fra de samlede
ressourcer i personalegruppen.
Pasningsstedet skal være godkendt til institution i
henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan
eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet i
By- og Landskabsforvaltningen, og der skal ligge
Side 2
Privat pasning i Aalborg Kommune - Pasningsformer
børnepasseren er på pasningsstedet
Godkendelse af afløsere sker udelukkende ved
indhentelse af børne- og straffeattest og sociale
oplysninger.

Er de godkendte børnepasser udenfor eget hjem
ved ombygning, vandskade, brand eller andet i
mere end 14 dage skal stedet godkendes.






1C – over 10 børn
Kan ikke anvendes i dagplejelignende form.
20. august 2015
de nødvendige tilladelser fra ex.
Fødevarestyrelsen mv.
Der stilles en del brandkrav, som bl.a.
Automatisk Brandalarm Anlæg (ABA-anlæg) og
Brandskab med stangvinde.
Børnepasseren kan være fraværende ved ferie,
sygdom mv. dog skal der være 1-2 ansatte/
børnepassere tilbage.
Der kan max gives tilskud til 30 lukkedage.
Der kan max benyttes 3 kortvarige afløsere pr.
børnepasser ved læge/tandlægebesøg m.m.
Godkendelse af afløsere sker udelukkende ved
indhentelse af børne- og straffeattest og sociale
oplysninger.
Er de/den godkendte børnepasser udenfor
pasningsadressen evt. ved ombygning,
vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage
skal stedet godkendes.
Den godkendte børnepasser har
arbejdsgiverforpligtelsen overfor evt. ansatte.
2 C – over 10 børn, ingen øvre grænse
Etableret hvor den ene eller alle børnepassere er udenfor
egen bopæl
 Ansøgning vedlagt plantegning over fysiske
rammer indsendes til Privat Pasning.
 Børnenes alderssammensætning og
personalesammensætningen skal godkendes.
 Pasningsstedet skal være godkendt til institution i
henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan
eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet i
By-og Landskabsforvaltningen, og der skal ligge
de nødvendige tilladelser fra ex.
Fødevarestyrelsen mv.
 Der stilles en del brandkrav, som bl.a.
Automatisk Brandalarm Anlæg (ABA-anlæg) og
Brandskab med stangvinde.
 Der kan være ansatte, som er behandlet efter
særligt godkendelsesskema.
 Børnepasseren kan være fraværende ved ferie,
sygdom mv.
 Der vil være mindst et tilsyn årligt, hvor hele
personalet skal være til stede.
 Der kan max gives tilskud til 30 lukkedag.
 Der kan max benyttes 3 kortvarige afløsere pr.
børnepasser ved læge/tandlægebesøg m.m. og
der skal altid være fast personale på
pasningsstedet.
Godkendelse af afløsere sker udelukkende ved
indhentelse af børne- og straffeattest og sociale
oplysninger.
 Er de godkendte børnepassere udenfor
pasningsadressen evt. ved ombygning,
vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage
skal stedet godkendes.
Side 3